Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLANLAMA T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLANLAMA T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK PLANLAMA T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

2 STRATEJİK PLANLAMA - Sonuçların ve değişimin planlanmasıdır - Gerçekçidir - Kaliteli bir yönetimin aracıdır - Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur - Katılımcı bir yaklaşımdır - Günü kurtarmaya yönelik bir uygulama değildir - Bir şablon değildir - Salt bir belge değildir - Sadece bütçeye dönük değildir STRATEJİK PLANLAMA - Sonuçların ve değişimin planlanmasıdır - Gerçekçidir - Kaliteli bir yönetimin aracıdır - Hesap verme sorumluluğuna temel oluşturur - Katılımcı bir yaklaşımdır - Günü kurtarmaya yönelik bir uygulama değildir - Bir şablon değildir - Salt bir belge değildir - Sadece bütçeye dönük değildir

3 STRATEJİK PLANLAMA, kısaca - Neredeyiz? ( Misyon ) - Nereye gitmek istiyoruz? ( Vizyon ) - Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? ( Amaçlar ve hedefler ) - Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz? ( Performans kriterleri ) bu dört temel sorunun cevaplandırılmasına yardımcı olur

4 STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ * Plan ve Programlar* Plan ve Programlar * Paydaş Analizi* Paydaş Analizi * SWOT Analizi* SWOT Analizi DURUM ANALİZİ Neredeyiz? * Kuruluşun varoluş gerekçesi* Kuruluşun varoluş gerekçesi * Temel İlkeler* Temel İlkeler MİSYON VE İLKELER Nereyeulaşmakistiyoruz * Arzu edilen gelecek * Arzu edilen gelecekVİZYON * Orta vadede ulaşılacak amaçlar* Orta vadede ulaşılacak amaçlar * Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler* Spesifik, somut ve ölçülebilir hedefler AMAÇLAR VE HEDEFLER * Amaç ve hedeflere ulaşma yöntemleri STRATEJİLER Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz * Detaylı iş planları* Detaylı iş planları * Maliyetlendirme* Maliyetlendirme * Performans programı* Performans programı * Bütçeleme* Bütçeleme FAALİYET VE PROJELER * Raporlama* Raporlama * Karşılaştırma* KarşılaştırmaİZLEME Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz * Geri besleme* Geri besleme * Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi* Ölçme yöntemlerinin belirlenmesi * Performans göstergeleri* Performans göstergeleri * uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi* uygulamaya yönelik ilerleme ve sonuçların değerlendirilmesi PERFORMANS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRM E

5 Stratejik Yönetim Mevcut Durum Analizi Şu anda neredeyiz? Nerede olmak istiyoruz: Vizyon Misyon : Neden varız? Strateji oluşturma Olmak istediğimiz yere nasıl gideceğiz? ________________________________ Hedefe doğru ilerlediğimizi nasıl bileceğiz? Performans Yönetimi

6 Şu Anda Neredeyiz? Durum analizi Mevcut durumdaki faaliyet alanlarının Başarı kriterleri ve ölçülerinin Kritik performans ölçülerinin Kurum içi, güçlü ve zayıf yönlerin Kurum dışı, fırsat ve tehditlerinin belirlenmesini sağlar

7 2-DURUM ANALİZİ

8 DURUM ANALİZİ AŞAMALARI - Kurumun tarihi gelişimi - Kuruluşun yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizi - Kuruluşun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi - Paydaş analizi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi) - Kuruluş içi analiz (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi) - Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi).

9 PAYDAŞ ANALİZİ Kurum faaliyetlerinden etkilenen ve başarılarında katkısı olan taraflar Çalışanlar Müşteriler/hizmetlerden yararlananlar Liderler Stratejik Ortaklar Temel Ortaklar Toplum Kural Koyucular

10 SWOT (GZFT) Analizi S trengths > Güçlü Alanlar W eaknesses > Zayıf-Gelişmeye Açık Alanlar O pportunities > Fırsatlar T hreats > Tehditler 1. KURUM İÇİ : SW 2. KURUM DIŞI : OT

11 SWOT ANALİZİ NEDİR ? SWOT analizi incelenen kuruluşun, tekniğin, sürecin veya durumun güçlü ve iyileştirilebilir alanlarını belirlemekte ve dış çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditleri saptamakta kullanılan bir tekniktir.

12 NEDEN SWOT ANALİZİ ? Amaç; iç ve dış etkenleri dikkate alarak, varolan güçlü alanlar ve fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacak, tehditlerin ve iyileştirmeye açık alanların etkisini en aza indirecek plan ve stratejiler geliştirmektir. SWOT analizi, güçlü olduğumuz ve büyük fırsatların yattığı alanlara odaklanmamızı sağlar

13 SWOT ANALİZİ, KARAR ALMA ÖNCELİKLERİNİN SAPTANMASINDA, HEDEFLERİN BELİRLENMESİNDE YOL GÖSTERİCİ OLMAKTADIR.

14 Kurum İçi Analizde Temel Noktalar Göz önünde bulundurulması gereken parametreler (1/2) Kuruluşun geçmişi, mevzuatı ve bu mevzuat gereği görevleri Kuruluşun genel bürokrasi içindeki yeri ve yönetim yapısı Kuruluş içi iletişim ve karar alma süreci Personel sayısı ve nitelikleri Kuruluşun yararlandığı değişik finansman kaynakları (Bütçe, fon, döner sermaye, diğer) Kuruluşun personel ve ücret politikası ile bu alanlardaki esneklikleri Kuruluş çalışanlarının motivasyon düzeyi ve kuruluşun durumuna dair değerlendirmeleri ve beklentileri

15 Kurum İçi Analizde Temel Noktalar (2/2)  Kuruluşun teknolojik alt yapısı ve teknolojiyi kullanma düzeyi  Kuruluşun araç ve bina envanteri ve diğer varlıkları  Kuruluşta kullanılan raporlama sistemi  Kuruluş faaliyetlerini izleme ve değerlendirme sistemi  Kuruluşun gerçekleştirdiği ve yürütmekte olduğu önemli faaliyetler ve projeler  'Son dönemde kuruluş yapısında ve görev alanında yapılan önemli değışiklikler  Kuruluş yapısında ve görev alanında yapılması gündemde olan önemli değişiklikler  Aynı ya da benzer görevi yapan birimler ve yetki çakışmaları

16 SWOT ANALİZİ POZİTİF NEGATİF İÇSELGÜÇLÜ ZAYIF YANLAR YANLAR DIŞSALFIRSATLAR TEHDİTLER DIŞSALFIRSATLAR TEHDİTLER Üstünlükleriniz nelerdir? Neleri iyi yaparsınız? Başkaları, güçlü yanlarınız olarak neleri görmekteler?

17 SWOT Analizi Güçlü yanlar,  Yeterli bir finans kaynağının varlığı,  Hizmet verdiği kesimlerde olumlu bir imaj ( Güven ) oluşturulabilmiş olması, oluşturulabilmiş olması,  İyi tasarlanmış stratejiler uygulayabilmiş olması,

18 SWOT Analizi Güçlü yanlar (devam),  Yüksek teknoloji kullanılıyor olması (Bilişim teknolojileri)  Hizmetlerde yenilikler yapabilme becerisi  Üst yönetimin kendini ispat etmiş olması  …

19 SWOT Analizi POZİTİF NEGATİF İÇSELGÜÇLÜ -ZAYIF- YANLAR -YANLAR- DIŞSALFIRSATLAR TEHDİTLER DIŞSALFIRSATLAR TEHDİTLER Neleri, kötü yapmaktasınız? Neleri iyileştirmeye gereksiniminiz var? Başkaları hangi konularda sizden daha iyidirler? Başkalarının gözüyle ne gibi zayıflıklarınız ortaya çıkmakta?

20 SWOT Analizi Zayıf yanlar,  Net bir stratejik yönün olmaması  Eskimiş altyapı  Yönetim/Liderlik eksikliği  Hizmet üretimi için önemli becerilerden birinin eksikliği  Strateji uygulamada başarısızlıklar  Dahili problemler

21 SWOT Analizi Zayıf yanlar (devam),  Zayıf ARGE çalışmaları  Strateji değişikliği için gerekli finansmanın olmaması  İş tanımlarının net olmaması  Üst yönetim ile iletişim sorunlarının yaşanması  …

22 SWOT ANALİZİ POZİTİF NEGATİF İÇSELGÜÇLÜ ZAYIF YANLAR YANLAR DIŞSAL FIRSATLAR TEHDİTLER DIŞSAL FIRSATLAR TEHDİTLER Önümüze çıkan fırsatlar nelerdir? Çevrede ne gibi ilginç gelişmeler yaşanmakta?

23 SWOT Analizi Fırsatlar,  Emeklilik yaşının yükseltilmesi  Kurum lehine değişen mevzuat  Uluslar arası mali destek  Kalkınma planlarında öncelikli alanlarda bulunma  Stratejik yönetim anlayışına geçilmesi

24 SWOT Analizi POZİTİF NEGATİF İÇSELGÜÇLÜ ZAYIF YANLAR YANLAR DIŞSALFIRSATLAR TEHDİTLER DIŞSALFIRSATLAR TEHDİTLER Ne gibi engellerle karşılaşmaktasınız ? Başkaları ne yapmaktalar ? Beklenen iş veya hizmet standartları değişmekte mi ?

25 SWOT Analizi Tehditler  Hükümet politikalarındaki düzensizlikler  Toplumda olumsuz sosyal ve kültürel değişiklikler  Kültürler arası ayrışmaların ve çatışmaların artması  Kurum aleyhinde değişen mevzuat  Ödenek yetersizliği

26 Kurumun güçlü yanlarını kullanarak fırsatları değerlendirme stratejileri Kurumun fırsatları değerlendirmek üzere gelişmeye açık yanların düzeltme stratejileri Kurumun tehditlere karşı koymak üzere güçlü yanlarını kullanma stratejileri Kurumun tehditlere karşı koymak üzere gelişmeye açık yanlarını düzeltme stratejileri Güçlü Yanlar Gelişmeye Açık Yanlar Fırsatlar Tehditler


"STRATEJİK PLANLAMA T.C. ADALET BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları