Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TKY Felsefe ve Temel İlkeleri TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE TEMEL FAKTÖRLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TKY Felsefe ve Temel İlkeleri TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE TEMEL FAKTÖRLER."— Sunum transkripti:

1

2 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE TEMEL FAKTÖRLER

3 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Toplam Kalite Yönetimi •Kuruluşa sistem bütünlüğü içinde yaklaşmayı, •Paylaşılan vizyon oluşturmaya dayalı liderliği, •İnsanları değil, süreçleri sorgulayan süreç yönetimi anlayışını Kapsamaktadır.

4 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri TKY’DE TEMEL FAKTÖRLER 1-Müşteri odaklılık. 2-Süreç yönetimi 3-Hedeflere yönlendirme 4-Verilerle yönetim 5-Önlemeye dönük yaklaşım 6-Sürekli iyileştirme (Kaizen) 7-Katılım ve sinerji 8-İletişim 9-Tedarikçilerle ilişkiler 10-Sürekli eğitim, öğrenen örgüt 11-Liderlik

5 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Hangi müşteri bizi bıraktı? Niçin gittiler? Nereye gittiler? Nasıl geri getiririz? Mevcudu nasıl elde tutarız? Müşteri odaklılık

6 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri •Patron aslında müşteridir. •Müşteri yoksa kurum da, patron da yok. •Ücretleri patron değil müşteri verir. •Müşteri yoksa çalışan da yok. Müşteri odaklılık

7 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Kaliteyi müşteri belirler. Müşteri Odaklılık

8 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Kurum içinde: (İç müşteri) Bir sonraki bölüm veya süreç. Kurum dışında:(Dış müşteri) Ürün veya hizmeti kullanan Müşteri odaklılık

9 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri 80/20 Kuralı Sonuçların büyük bir çoğunluğu, sebeplerin küçük bir yüzdesi yüzünden ortaya çıkar. Sorunların %80’inin çözümü olası sebeplerin %20’sinde aranmalıdır. Müşteri odaklılık

10 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Müşteri tatmini hedeflemesiyle: Hiyerarşi yönetim, Performans değerlendirme, Suçlama, Kota koyma, Rekabet vb. olumsuzluklar kendiliğinden çözülecektir. Müşteri odaklılık

11 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Müşteri:  Hızla değişendir.  Daha fazla istekte bulunandır.  Nazlıdır.  Eleştirendir.  Memnun edilmesi gereken tek unsur. Müşteri odaklılık MÜŞTERİ KRALDIR

12 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Müşteri Odaklılık Müşteri memnuniyetinde ise iki unsur bulunmaktadır:  Beklenen Kalite  Algılanan kalite mm=a.k >b.k mm=a.k =b.k mm=a.k { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/7/1878993/slides/slide_12.jpg", "name": "TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Müşteri Odaklılık Müşteri memnuniyetinde ise iki unsur bulunmaktadır:  Beklenen Kalite  Algılanan kalite mm=a.k >b.k mm=a.k =b.k mm=a.k b.k mm=a.k =b.k mm=a.k

13 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Süreç Yönetimi Yönetimde kalite: Sonuçlara odaklı denetimlerle değil, süreçlerin sürekli sorgulanarak geliştirilmesiyle oluşur.

14 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Ne? Ne yapılıyor? Ne yapılıyor? Ne yapılmalı? Ne yapılmalı? Nerede? Nerede yapılıyor? Nerede yapılıyor? Nerede yapılmalı? Nerede yapılmalı? Ne zaman? Ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılmalı? Ne zaman yapılmalı? Niçin? Niçin yapılıyor? Niçin yapılıyor? Niçin yapılmalı? Niçin yapılmalı? Nasıl? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılmalı? Nasıl yapılmalı? Kim? Kim yapıyor? Kim yapıyor? Kim yapmalı? Kim yapmalı? 5N1K Süreç Yönetimi

15 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Süreç Yönetimi •İş yapış biçimlerini, kurumun fonksiyonel, hiyerarşik yapısına göre değil; süreçlerin akışına göre düzenleyen bir yönetim tarzıdır. •Operasyonları ve performansı, kurum süreçlerinin bütünlüğü içerisinde değerlendirir; süreç başarısını bireysel ve fonksiyonel başarının önünde tutar. •Kurumun etkinliğini ve verimliliğini artırmak ve yönetim hedeflerine ulaşmak için en etkili enstrümandır.

16 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Süreç Yönetimi Süreç yönetiminin temel noktaları: •İçeriye değil dışarıya odaklıdır. •Bireysel ve fonksiyonel performans değil süreç ve ekip performansına dayanır. •Yetkiyi yukarıda toplamaz, dengeler. •Standartlara uymayı değil, aşmayı hedefler. •Bürokratik değil, yalın ve esnektir. •Hızlı ve doğru iletişim sağlar.

17 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Hedeflere yönlendirme Herkes çalışıyor, çok iyi çalışıyor... İyi niyetli çabalar yeterli değildir. Çabalar bilgi yardımıyla yönlendirilmelidir. ( Dr.Deming )

18 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Hedeflere yönlendirme Amaç tutarlılığı oluşturun. ( Dr.Deming )

19 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Hedeflere yönlendirme Paylaşılan vizyon: •Paylaşılan vizyon bir fikir değildir. •Çalışanların yüreklerinde tutuşan bir güçtür. •Bir defa tutuşturuldu mu, elle tutulur, hayal olmaktan çıkar ve somutlaşır. •Hedefe odaklaşmayı ve ona ulaşmak için gerekli enerjiyi sağlar. •Birbirine güvensizlik duyan insanları birlikte çalışmaya başlatır. •Ortak bir kimlik oluşturur. •Risk almayı ve denemeyi teşvik eder.

20 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Ölçemediğiniz şeyi: —Yönetemezsiniz. —İyileştiremezsiniz. Verilerle Yönetim

21 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Neler Ölçülür: —Müşteri memnuniyeti. —Çalışanların memnuniyeti. —Toplum üzerindeki etki. —İletişimin etkinliği. —Sonuçlar ve hedefler. —Öz değerlendirme. —Kalite maliyetleri Verilerle Yönetim

22 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Önlemeye dönük yaklaşım Testi kırıldıkta n sonra...

23 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Önlemeye dönük yaklaşım –Planlamalarda olabilecek aksaklıklara karşı alınması gereken önlemlere (Kritik başarı faktörleri) yer vererek, –Hata kaynakları kurutularak, –Süreç bazında kontrol ve iyileştirmeler yapılarak, Hata oluşması engellenmelidir.

24 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Sürekli İyileştirme Kaizen Üretim ve hizmet sistemini sürekli olarak ve sonsuza kadar iyileştirin. ( Deming-5 )

25 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Sürekli İyileştirme Kaizen Sürekli iyileştirme anlayışının 3 şartı: –Var olan durumu yetersiz bulmak, –İnsan faktörünü geliştirmek, –Problem çözme tekniklerini kullanmak.

26 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Sürekli İyileştirme Kaizen STATUKO Bu işi nasıl daha mükemmel yapabilirim? Bu işi nasıl daha mükemmel yapabilirim? Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir Hiç Bir Şey Mükemmel Değildir

27 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Sürekli İyileştirme Kaizen Yenilik (buluş) Kaizen (İyileşme) Tek büyük adımda ilerleme Küçük ve sürekli adımlarla kademeli ilerleme İlerleme

28 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Gerçekte Buluş Yaklaşımı Sürekli İyileştirme Kaizen Zaman Bir organizasyon, yapısını bir kez oluşturduktan sonra gerileme başlar. ( Parkinson Kanunu )

29 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Buluş + KAİZEN Buluş Yeni Standart KAİZEN Buluş Yeni Standart Sürekli İyileştirme Kaizen KAİZEN Zaman

30 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri KARŞILAŞTIRMA GELİŞME ZAMAN BULUŞ YAKLAŞIMI KAIZENYAKLAŞIMI Sürekli İyileştirme Kaizen

31 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Katılım ve sinerji Toplam Kalite; İnsanları yönetmek değil, İnsanlarla yönetmektir.

32 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Katılım ve sinerji Bölümler (departman) arasındaki engelleri ortadan kaldırın. ( Dr.Deming-9 ) Bütün parçaların toplamına eşit değildir.

33 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri SNERJİ ETKİSİ Katılım ve sinerji

34 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Tedarikçi İlişkileri Tedarikçi: Kendilerine girdi, mal ve hizmet sunan herhangi bir kişi,süreç,bölüm veya kurumdur.

35 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Tedarikçi İlişkileri –Bölümün/sürecin/Kurumun tedarikçileri kim? –Bunların en önemlileri hangileridir? –Bunlar bizim işimizi daha iyi yapmamız için nasıl yardımcı olabilir? –Bu öneriler arasında nasıl öncelik sıralaması yapılır? Süreçlerin tanımlanmasında ve yönetimin şekillendirilmesinde:

36 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Sürekli Öğrenme Kişilerin eğitimini ve kendilerini geliştirmelerini sağlayan programlar oluşturun. ( Deming-13 )

37 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Sürekli Öğrenme Öğrenen organizasyon: –Geleceğini oluşturma kapasitesini durmadan genişleten, –Ayakta kalmayı, adapte olmayı, üretici öğrenmeyi öğrenen Organizasyondur. ( Senge )

38 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Sürekli Öğrenme Öğrenen organizasyon: Bireylerin öğrenmesine ortam oluşturan, onların öğrenmesinden yararlanarak, bilgisini, anlayışını ve çevresini geliştiren bir organizasyondur.

39 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Liderlik Liderliği benimseyin ve kurumsallaştırın. ( Deming-7 )

40 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Liderlik Bireylerin hatalarını bulmak ve kaydetmek değil, hataların nedenlerini ortadan kaldırmaktır. ( Deming ) Liderliğin amacı:

41 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Liderlik İnsanları suçlamayınız. Süreçleri sorgulayınız. Lider sistemin iyileştirilmesinden sorumludur. ( Deming )

42 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Liderlik Lider sistem dahilinde gittikçe artan performans tutarlılığını sağlamakla sorumludur. İnsanlar arasındaki farklılık ancak böyle azaltılabilir. ( Deming )

43 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri Liderlik –Liderlik; güçten çok bir vizyon anlayışı ve işbirliği ruhu üzerine kurulmalıdır. –Başarısızlıkları gelişim için birer fırsat olarak görmek, gerçek bir lideri denetçiden ve yöneticiden ayıracaktır. ( Senge )

44 TKY Felsefe ve Temel İlkeleri


"TKY Felsefe ve Temel İlkeleri TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNDE TEMEL FAKTÖRLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları