Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Perspektifi Prof. Dr. Ömer Dinçer.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Perspektifi Prof. Dr. Ömer Dinçer."— Sunum transkripti:

1 Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Perspektifi Prof. Dr. Ömer Dinçer

2 YENİDEN YAPILANMA Yeniden Yapılanma Öncelikle Bir Zihniyet Değişimidir. Yönetim Zihniyetinin Değişmesi Devlete, Merkezi ve Yerel İdareye, Halka, İnsana, Olaylara ve Bir Bütün Olarak Hayata Bakış Ortak İnanç ve Değerler Temel İlke ve Politikalar Stratejik Tasarım Örgütsel Tasarım Kaynaklara Yeni Bir Yaklaşım

3 YENİDEN YAPILANMA Yeniden Yapılanma Reorganizasyon Değil, Reform Çabasıdır. Rönesans Olmadan Reform Olmaz

4 YENİDEN YAPILANMA Kamu İdaresi Bir Bütün Sistemdir Merkezi İdare, Mahalli İdareler Mali, Beşeri, Teknolojik, Yapı, Kültür, Süreçler, Tarzlar Yerel Yönetimlerin Yeniden Yapılandırılması Bağımsız ve Başlı Başına Bir Çaba Olamaz Sistemin Bütününü Kapsamayan Yeniden Yapılanma Çalışması ve Doğrudan Alt Sistemlere Yönelik Çözümler, Her Bir Alt Sistemi Bütünden Koparır ve Farklılaştırır

5 YENİDEN YAPILANMA Yeniden Yapılandırma Değil, Yeniden Yapılanma Toplumsal Bir İhtiyaç Olarak Görme, Toplumsal Bir Misak Olarak Sunma Birlikte Gerçekleştirme, Katılım Sağlama, Sadece Hukuki Bir Düzenleme Değil, İdari Bir Değişim Sürecidir Sürekli Bir Çabadır

6 YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI Küresel ve Ulusal Çevrede Meydana Gelen Değişiklikler Teknolojik Yenilikler Sosyal Değişiklikler, Göçler ve Kentlerin Büyümesi Piyasaların Küreselleşmesi, Rekabetin Artması Yaşam Kalitesi: Sosyal ve Bireysel Beklentilerin Yükselmesi Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ve Uygulamaları Yerel Kavramında Değişiklik

7 YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI Yerel Kavramında Değişiklik Sadece Fiziki (Coğrafi) Bir Alan Değil, Aynı Zamanda İlişkiler Ağının Parçası, Ulusal ve Uluslar arası ilişki Kurma Kapasitesi Arttıkça Etkin Giderek Uzmanlaşmak Zorunda Merkezi İdarenin Ekonomik ve Sosyal Desteği Zayıflıyor Küreselleşmenin Tekdüze ve Bireyci Yaklaşımına Karşın Çok Sesli, Çok Kültürlü ve Yerel Olanı Yaşatan

8 YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI Kamu İdaresinin Sorunları Yönetim Zihniyeti Geri Kalmıştır. Kapalı Sistem Yaklaşımı Geleneksel Yönetim Kültürü Gelecek Yönelimli Değil, Geçmiş Yönelimli Amaç Yönelimli Değil, Sorun Yönelimli Teşhis Yönelimli Değil, Çözüm Yönelimli Ödül Yönelimli Değil, Ceza Yönelimli

9 YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI Geleneksel Yönetim Düşüncesi İçinde Modern Yapılar Kurulamaz.

10 YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI Kamu İdaresinin Sorunları Yönetim Yapısı Etkisini Kaybetmiştir. Görev ve Fonksiyonlarda Karmaşıklık ve Farklılaşma Kamu Denetimi Etkili bir Şekilde Yapılamamaktadır. Örgüt Yapıları Çok Büyümüş ve Merkezileşmiştir Kamu Personel Rejimi Yetersizleşmiştir. Kamu Hizmetleri Verimsiz ve Yüksek Maliyetlidir Kalite Standartları Düşük Başarı Ölçüleri Belirsiz Hedefler Açıklıkla Tanımlanmamış

11 YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI Kamu İdaresinin Sorunları Sistemden Kaynaklanan Kaynak İsrafı Rasyonel Olarak Kurulmayan İl, İlçe ve Belediye Teşkilatları Çok Sayıda Proje Arasına Dağıtılan Yetersiz Mali Kaynaklar Gecikmiş Stratejik Yatırımlar. Önceliği Olmayan Yatırımlar… Yerel Yönetimlerde Yetersizlikler Görev, Yetki ve Sorumlulukların Dağılımı Mali Kaynak Yetersizliği ve Kaynak Paylaşma Politikaları İnsan Kaynakları

12 YENİDEN YAPILANMA İHTİYACI Sadece Mevcut Sorunlara Dayalı Çözüm Yaklaşımı Yetersiz Kalır

13 Getirilen Yenilikler Zihniyet Değişimi Yönetişim: Yönetim Düşüncesinde Değişim Saydamlık Katılım Denetlenebilirlik Yöneticilerin Hesap Vermesi Katılım: Yönetimde Çok Ortaklılık Hemşehri Hukuku Mahalle Yönetimi Zihniyet Değişimi Açık Sistem Yönetim Saydamlık: Kamu Karar ve Uygulamalarının Açık Hale Getirilmesi Bilgi Edinme Hakkı Hizmet Tasarımında Alıcıların İstek ve Beklentilerinin Göz Önüne Alınması Vatandaş Memnuniyetinin Ölçülmesi

14 Getirilen Yenilikler İdari ve Kurumsal Kapasite Belediye Yönetiminde Etkinlik Belediye Ölçeği ve Kaynak Kullanımında Optimallik Görev, Yetki ve Sorumlulukların Yeniden Tanzimi İl Özel İdaresinin Tüzel Kişiliği Stratejik Planlama Diğer Kurumlarla İlişkiler Yeni Mali Yönetim

15 Getirilen Yenilikler İl ve Kent Yönetiminde Etkinlik Kent Bütünlüğü Belediye Sınırlarının Genişlemesi İmar Bütünlüğü Daha Demokratik Yapı İl Genel Meclisi Kent Konseyleri Gönüllülük Kentsel Dönüşüm ve Yenileme Sosyal Belediyecilik

16 Getirilen Yenilikler Yerel Kalkınma ve Yatırım Yönetiminde Etkinlik İş Kurmanın Kolaylaştırılması Kalkınma Ajansları

17 Yönetimde Sürekli Gelişim Sürekli Reform Reformların Yaygınlaştırılması Daha Alt Kademelere Yetki Devri Köy Yönetimi Muhtarlık ve Mahalle Yönetimi Kamu Kaynaklarının Paylaşımı ve Mahalli İdarelerin Gelirleri Performans Yönetimi Avrupa Birliği Katılım Sürecine Katkı


"Yerel Yönetimlerde Yeniden Yapılanma Perspektifi Prof. Dr. Ömer Dinçer." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları