Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KALİTE YÖNETİMİ (EĞİTİMDE).

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KALİTE YÖNETİMİ (EĞİTİMDE)."— Sunum transkripti:

1 KALİTE YÖNETİMİ (EĞİTİMDE)

2 KALİTE NEDİR? Kalite, bir mal ya da hizmetin belirlenen
veya olabilecek ihtiyaçları karşılama kabiliyetine dayanan özelliklerin toplamıdır.(ISO 8402) Kalite, bir mal ya da hizmetin belirli bir gerekliliği karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerin tümüdür. (Amerikan Kalite Kontrol Derneği)

3 KALİTE NEDİR? Kalite, bir malın ya da hizmetin tüketicinin isteklerine uygunluk derecesidir. (Avrupa Kalite Kontrol Organizasyonu) Kalite, bir ürünün istenen özelliklere uygunluk derecesidir.(P. Crosby) Kalite, kullanıma uygunluktur.(J.M. Juran)

4 KALİTE YÖNETİMİ NEDİR? Bir kurum ya da kuruluşun tüm faaliyetlerini ve tüm kaynaklarını (finans, malzeme, bilgi, teknoloji, insan) çalışanlarının, müşterilerinin mevcut ve gelecekteki beklentilerini tatmin edecek, iş sonuçlarında mükemmelliği sağlayacak ve topluma olumlu katkılarda bulunacak biçimde yönlendirmesidir.

5 KALİTE YÖNETİMİ NEDİR? Bir kuruluş içinde kaliteyi odak alan, kuruluşun bütün üyelerinin katılımına dayanan, müşteri memnuniyeti yoluyla uzun vadeli başarıyı amaçlayan, kuruluşun bütün üyelerine ve topluma yarar sağlayan yönetim yaklaşımıdır.

6 KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞI
TKY YÖNETİM ANLAYIŞI Organizasyon için iyi olan insan için de iyidir. İnsan için iyi olan organizasyon için de iyidir. Dikey iş akışı. Yatay iş akışı. Başarı kural ve standartlara uymadır. Başarı verim ve kalitedir. İnsanlar araçtır. İnsanlar amaçtır. Kalite denetimleri artırarak sağlanmaya çalışılır. Kalite süreçleri geliştirerek sağlanır. Kalite pahalıdır. Kalite ucuzdur. Ürün odaklıdır. Müşteri odaklıdır. Verim azdır. Verim fazladır.

7 KLASİK YÖNETİM ANLAYIŞI
TKY YÖNETİM ANLAYIŞI Yöneticiler kural ve standartları belirler. Yöneticiler sistemi kurar. Çalışanların gelişime katkısı yoktur. Çalışanlar sistemi geliştirirler. Standartlara uymak. Tarafların doyumu ve başarısı. Çalışanların kontrolu. Kendi kendini kontrol. Kurallar kaliteyi belirler. Müşteri kaliteyi belirler. Sıçramalarla gelişme. Sürekli gelişme. Maliyete dayalı. Sonuca dayalı. Problem varsa kötüdür. Problem varsa iyidir. Değişim pahalıdır. Değişim kârlıdır. Maliyet unsuru olarak eğitim. Üretim unsuru olarak eğitim.

8 Eğitimde Toplam Kalite hareketi oldukça yeni tarihlidir .
Eğitim kurumları, Toplam Kalite Yönetimi (TKY) felsefesinin en kolay ve hızlı uygulanabileceği kurumlar olarak algılanmaktadır.

9 EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE İLKELERİ
Bir amaç sürekliliği yaratmak, Yeni bir felsefe benimsemek, İyileştirme, sürekli bir süreç, hiç bitmeyen bir P (planla) Y (yap) Ç (çalış) U (uygula) çevirimi olarak algılanmalıdır. 3. Karşılaştırmalı ve yarışmalı sınavlardan vazgeçmek, Kalitenin kontrol edilmesi değil onun süreçlerde, üründe yaratılmasının amaç olarak benimsenmesi gerekir.

10 Kaynaklarla birlikte çalışmak,
Girdilerin kalitesinin sürekli iyileştirilmesi için bu girdileri sağlayan kaynaklarla birlikte çalışmak. Eğitim ve hizmet sistemini sürekli olarak iyileştirmek, Eğitimin kalitesi diğer alanlarda olduğu gibi, eğitimin kendisiyle birlikte oluşturulmalıdır. O bir ürün değil, ürünün kendisidir. İşbaşı (hizmet içi) eğitimi kurumlaştırmak, Kalite eğitimle başlar, eğitimle biter. Çalışanların güncelleşmesine yardım eden, uzmanlık dallarındaki bilgilerini pekiştiren kurs ve seminerlerin yanı sıra onların öğretme, danışmanlık, yöneticilik ve liderlik becerilerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar da sık sık yapılmalıdır.

11 Liderliği kurumsallaştırmak,
Kurumda otoriteyi temsil eden herkes (her düzeydeki yönetici, müdür, yardımcıları, deneyimli öğretmenler) eğitimde mükemmellik vizyonunu oluşturmak ve yaymak durumundadırlar. Korkuyu ortadan kaldırarak kurumda herkesin etkili çalışabilmesine ortam yaratmak , Bölümler arasındaki duvarları kaldırmak, Kurumda hizmet veren ve hizmet alanları kategorize etmemek ve sayısal kotaları ortadan kaldırmak.

12 Hizmet veren çalışanları ve hizmet alan müşterileri, başardıklarıyla gurur duymalarından alıkoyan engelleri ortadan kaldırmak, Kuruluşta çalışan herkes için güçlü bir sürekli eğitim ve kendini geliştirme programını kurumsallaştırmak, Değişimi başarmak üzere gereğini yapmak ve bu çabaya kurumda görevli herkesin katılımını sağlamak, Buraya kadar sıralanan 13 maddeyi sahiplenecek bir yönetim yapısı ve kültürü oluşturmak.

13

14 Kalite Yönetimi mükemmeli yakalamak demek değil, iyinin daha iyisini bulmaya çalışmak demektir.
Kalite Yönetimi daha iyiyi arama, düşünme ve uygulama sürecidir. Bu süreçte bilginin toplanması, analizi, sunulması ile ilgili her türlü akılcı ve işlevsel yöntemlerden yararlanılır.

15 SONUÇ: “Kalite asla bir tesadüf değildir.” Kalite
Üstün bir amacı benimsemenin, İçtenlikle çaba göstermenin, Akıllıca bir yön tutmanın Becerikli bir uygulamanın sonucudur.


"KALİTE YÖNETİMİ (EĞİTİMDE)." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları