Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK PLANLAMA Prof. Dr. İsmail Üstel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK PLANLAMA Prof. Dr. İsmail Üstel."— Sunum transkripti:

1 STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK PLANLAMA Prof. Dr. İsmail Üstel

2 Stratejik Yönetim Nedir?  Örgütün gelecekte varmak istediği hedeflere ve bunlara yönelik rotalara ilişkin bir dizi karar ve eylemdir.  Hem bilim, hem de sanattır. Kantitatif karar verme tekniklerinin yanısıra, sezgi ve yaratıcı düşünce ile de yakından ilgilidir.

3 Stratejik Yönetimin Gerekçesi  Uzun vadeli geleceği senaryolamak  Riskleri farkedebilmek ve yönetebilmek  Fırsatları farkedebilmek ve yönetebilmek

4 Stratejik Yönetimin Karakteristik Özellikleri I  Kurumun geleceğine yöneliktir. Ancak, geçmiş dönemlerin analizi ve şimdiki zamanın değerlendirilmesi ile de ilgilenir.  Örgütün dış ve iç çevre faktörlerini etkileşmeli biçimde göz önüne alır.

5 Stratejik Yönetimin Karakteristik Özellikleri II  “Reçete” değil, “evrimsel” niteliktedir (esnek ve dinamik bir süreçtir).  Öncelikle üst kademe lider- yöneticilerin konusudur. Bununla beraber, uygulama aşamaları tüm örgütü kapsamaktadır.

6 Stratejik Yönetimin Karakteristik Özellikleri III  Planlama - Uygulama - İzleme ve Değerlendirme basamaklarından oluşur (etkileşimli biçimde içiçe geçmiştir).  Sürekli gelişimi amaçlayan kurumlarda, toplam kalite yönetimi ile uyumludur.

7 Stratejik Yönetim Mantık Çerçevesi  “Şimdiki zaman” analizi  “Öngörülen gelecek zaman” kurgusu  Bu öngörünün “inşa edilmesi”

8 Stratejik Yönetim Yol Haritası  Stratejik Planlama’nın Planlanması  Stratejik Planlama  Stratejik Plan’ın Eylem Planları Açılımı  İzleme - Değerlendirme

9 Stratejik Yönetim Araçları  SWOT (GZFT) Analizi  Arama Konferansı  Delphi Tekniği  Kuvvet Alanı Analizi  Yöneylem Araştırmaları  Maliyet / Yarar / Risk Analizleri

10 Stratejik Yaklaşımın Temeli - “Kanıt”: Veri - Bilgi  Doğru adres  Doğru zamanlama  Doğru kaynak  Doğru bilgi  Doğru nitelik  Doğru nicelik  Doğru yöntem

11 “KURUMSAL PUSULA”LAR

12 Değerler - İlkeler  Hiçbir zaman ödün verilmeyecek olan “anahtar kavramlar”dır.  “Kurumsal davranış ortak paydası”nın “akort anahtarı”dır.

13 “Değerler”in Anlamı  Değerler, kurum kültürünün temel taşlarıdır.  Değerler, hedeflerin ve süreçlerin tasarım çerçevesidir.  Değerler, kurumsal davranışların “akort anahtarı”dır.

14 “Değerler”in Önemi Kurumsal evrim girişimlerinin rotasına ve temposuna ilişkin olarak: “anlam ortak paydası” oluşturmak ve olgunlaştırmaktır.

15 “Değer Terzisi” Olabilmek Değerleri tasarlarken:  “Kurumsal” dinamiklerin ölçüsünü alabilmek  “Durumsal” faktörleri güncel bağlamda göz önünde bulundurmak

16 Değerlerin “Davranışlarda “Yankılanma” Dozu  Farkındalık  İlgilenme  Edinme  Benimseme  Kabullenme  Sahiplenme  Kendini adama

17 Misyon (Varlık Gerekçesi)  Vizyon ile planlar / programlar / projeler arasında köprü işlevi görür.  Yapılan işlerin “bütünsel anlamını” ortaya koyar.  Bütün örgütsel yapıları ve süreçleri stratejik amaçlara yönlendirir.

18 Vizyon (Ufuk Hedef) Nedir?  Stratejik yönetim rota ne temposunun ulaştıracağı “ideal durum”dur.  “Düş mühendisliği” olarak da adlandırılabilir.

19 Vizyon (Ufuk Hedef) Nasıl Olmalıdır?  Bütün hiyerarşik kademelerin ortak bakış açısını yansıtmalıdır.  Zorlayıcı, ancak gerçekçi olmalıdır.  “İstek enerjisi” dolu (coşkulandırıcı) olmalıdır.  Anahtar kavramlar açıkça tanımlanmış olmalıdır. (Yani?.. Çünkü:.. Yoksa!.. )

20 “ÇEVRE”LER

21 Dış Çevre Faktörleri  “Müşteri”ler  “Rakip”ler  Tedarikçiler  Kredi Kuruluşları  Devlet  Diğer (ör. STK’lar)

22 Dış Çevre Değişkenleri (“PESTLE”)  Politik koşullar ve eğilimler  Mevzuat çerçevesi açılımları  Ekonomik durum (makro ve mikro)  Sosyal - psikolojik - kültürel ortam  Bilimsel - teknolojik unsurlar  Çevresel ögeler (Ekoloji)

23 İç Çevre Unsurları  Lider-yöneticilik  Kurumsal yönetim  Örgütlenme yaklaşımı  Karar süreçleri  İş süreçleri  İlişki süreçleri  Kültür iklimi

24 Strateji Değerlendirme Kriterleri  Dış ve iç çevre ile tutarlılık  Misyon ve vizyon ile uyumluluk  Senaryo varsayımları ile örtüşme  Kaynaklar çerçevesinde yapılabilirlik (gerçekçi olma)  Esneklik ve dinamizm (“çeviklik”)  Kurum kültürünce kabullenilme

25 “Strateji Karnesi” (Balanced Scorecard) Alt Başlıkları  “Müşteri” Tatmini  Süreç Performansı  Finansal Sonuçlar  Sürekli Gelişim (Öğrenme)


"STRATEJİK YÖNETİM STRATEJİK PLANLAMA Prof. Dr. İsmail Üstel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları