Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Meryem Demirkaya Necdet Karasu 2014, Eylül Bu çalışma 111K394 nolu ÖZTEK projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Meryem Demirkaya Necdet Karasu 2014, Eylül Bu çalışma 111K394 nolu ÖZTEK projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir."— Sunum transkripti:

1 Meryem Demirkaya Necdet Karasu 2014, Eylül Bu çalışma 111K394 nolu ÖZTEK projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.

2 SUNU AKIŞI GİRİŞ  Otizm ve Sosyal yeterlik  Sosyal Öykü  Akıllı Oyuncaklar  Çalışmanın Amacı Yöntem ve Uygulama Tartışma ve Sonuç

3 OTİZM DSM- 4 Sosyal etkileşimDil ve iletişim Sınırlayıcı, tekrarlayıcı davranışlar DSM-5 Sosyal iletişim bozukluğu Sınırlayıcı, tekrarlayıcı davranışlar

4 SOSYAL İLETİŞİM-SOSYAL ETKİLEŞİM  Göz kontağı kurma  Sosyal etkileşimi başlatma  Konuşmayı sürdürme  Başkalarının niyet ve hislerini anlama  Sözel ve sözel olmayan sosyal etkileşim davranışları

5  Videodan model olma  Kendi kendine model olma  Olumlu davranış desteği  Ayrık denemeler  Ayrımlı pekiştirme  Akran öğretimi  VE Sosyal Öykü SOSYAL BECERİ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

6 SOSYAL ÖYKÜ 1991 yılında, otizmli çocuklarla çalışan ve özel eğitim öğretmeni olan Carol Gray tarafından geliştirilmiştir. Sosyal öykülerin amacı, sosyal durumları tanımlamak,anlamak ve uygun sosyal tepkiler verme becerisi kazandırmaktır

7 SOSYAL ÖYKÜLERİN YAPISI başlık4 cümle türüCümle oranı Yazım kuralları Kısa ve bireyselleştirilm iş

8 SOSYAL ÖYKÜ  Barry ve Burlew (2004) oyun becerileri  Delano ve Snell (2006) akranlarla etkileşim  Crozier ve Tincani (2005) problem davranışların azaltılması  S. Bernard Ripol (2007) duyguları tanımlama

9 SOSYAL ÖYKÜ+……  Hagiwara ve Myles 1999  Brownel 2002  Bledsoe ve arkadaşları 2003  Kuoch ve Mirenda 2003  Özdemir 2008

10 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmanın amacı; sosyal öykünün akıllı oyuncaklar teknolojisi ile otizmli bir çocuğa basit selamlaşma (merhaba) becerisini kazandırmada, bu becerinin kalıcılığında ve genellenmesinde etkili olup olmadığını incelemektir.

11 YÖNTEM  Tek denekli araştırma modellerinden ABA+izleme+genelleme  Bağımlı değişkeni basit selamlaşma becerisi ‘merhabalaşma’  Bağımsız değişkeni akıllı oyuncaklar aracılığı ile uygulanan sosyal öykü

12 KATILIMCI-HEDEF BECERİ  6 yaş-Atipik otizm tanılı  TEDİL Hedef becerinin seçiminde;  Öğretmen ile görüşme  Ebeveyn ile görüşme  Doğal ortamda gözlem

13 ORTAM VE ARAÇ-GEREÇLER  Ebeveyn ve öğretmen ile bilgilendirme toplantısı  Ebeveynlerden izin  Özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi  Bireysel eğitim sınıfı  Kamera  sosyal öyküden oluşan senaryo  Veri toplama formları  Akıllı oyuncaklar

14 AKILLI OYUNCAKLAR Akıllı oyuncak konsepti, fiziksel oyuncakların yapılandırılmış ve anlamlı bir amaç doğrultusunda teknolojik olarak geliştirilmiş halidir. Yapılandırılmış ve anlamlı amaçlar akıllı oyuncakları klasik elektronik ya da dijital oyuncaklardan ayıran önemli bir özelliktir. Klasik elektronik ya da dijital oyuncaklar teknolojik bileşenleri sadece oyuncağın ilgi çekiciliğini arttırmak için kullanırken, akıllı oyuncaklar çocuklara bilişsel görevleri gerçekleştirebilecekleri teknolojiyle zenginleştirilmiş bir ortam sunarlar.

15 oztek.metu.edu.tr

16 ARAÇLARIN HAZIRLANMASI  Sosyal öykü-öykü değerlendirme formu  Katılımcı ve öğretmeninin,sosyal becerinin gerçekleştiği doğal ortamın fotoğrafları  Proje ekibi tarafından oyuncağın çizimi ve yazılımı

17 AKILLI OYUNCAKLAR

18

19 UYGULAMA BASAMAKLARI Başlama düzeyiÖğretimGeri çekmeİzlemeGenelleme

20

21 GÜVENİRLİK ANALİZİ Araştırmacı/zihinsel engelliler öğretmeni Tüm oturumların %30 %100 Gözlemciler arası güvenirlik Zihinsel engelliler öğretmeni Tüm oturumların %20 %100 Uygulama güvenirliği

22 VERİLERİN ANALİZİ

23 B.D Ö.O G.Ç.O İ.O G.O

24 TARTIŞMA VE SONUÇ

25 otizmli öğrenciye akıllı oyuncaklarla uygulanan sosyal öykü tekniğinin öğretilmesi amaçlanan sosyal beceri üzerinde olumlu etkileri olduğu yönerge verici cümlelerin çıkartıldığı geri çekme aşamasında, öğrenilen beceride olumsuz yönde değişmenin olmadığı izleme oturumları sonucunda öğrencinin kazandığı sosyal becerinin kalıcı olduğu genelleme oturumları sonucunda çocuğun kazandığı sosyal beceriyi genellediği öğretimin etkili olması, yöntem seçiminde doğru bir kararın verilmesiyle ilişkilendirilmiştir

26 sosyal öykülerin belirtilen cümle tiplerini dikkate alarak yazılmasının, öğretimin etkili bir şekilde sonlanmasına katkısı olduğu uygulamacının katılımcının özel eğitim öğretmeni olması öğretim oturumları sırasında çocuk ile yetişkin arasındaki iletişimin olumlu olmasını sağlamıştır bunun da öğretimin etkili olmasını sağladığı düşünülmektedir. Görsel sembol ve teknoloji araçlarının kullanıldığı araştırmalarla benzer sonuçlar göstermiştir. Çalışma kullanılan tek denekli deneysel desenin tüm sınırlılıklarını taşımaktadır. Fakat desenin izleme ve genelleme aşamaları ile desteklendiği düşünülmektedir. İleriki çalışmalarda fazla katılımcı sayısı ve sosyal davranış ile çalışmanın desteklenebileceği düşünülmektedir.

27 TEŞEKKÜRLER


"Meryem Demirkaya Necdet Karasu 2014, Eylül Bu çalışma 111K394 nolu ÖZTEK projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları