Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri ÖĞRETİM VE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN İLKELER İletişim ve Öğrenme Öğrenci ve Bireysel Farklılıklar Öğretmen ve Öğrenme.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri ÖĞRETİM VE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN İLKELER İletişim ve Öğrenme Öğrenci ve Bireysel Farklılıklar Öğretmen ve Öğrenme."— Sunum transkripti:

1 1Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri ÖĞRETİM VE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN İLKELER İletişim ve Öğrenme Öğrenci ve Bireysel Farklılıklar Öğretmen ve Öğrenme Kuramları Öğretim İlkeleri

2 2Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri İletişim ve Öğrenme En basit ifadesiyle iletişim; Bireyler arasında anlamları ortak hale getirme sürecidir.

3 3Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri KaynakAlıcı MesajKanal Davranışlar Bilişsel Dav. Duyuşsal Dav. Psiko-Motor Dav Semboller Gerçek Eşya Modeller Hareket Ses, Çizim Resim Yazı İşaretler Bilişsel Dav. Duyuşsal Dav. Psiko-Motor Dav Davranışlar İletici Araç ve Yöntemler Sözsüz iletişim tek. Ses İleten Araçlar Sözlü İletişim Tek. Resim İleten Araçl. Basılı ve Yazılı Arç. Yöntemler Aydınlatıcı Yankı İletişim Süreci

4 4Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri ÖğretmenÖğrenci Muhteva Öğretim Süreci Eğitim Süreci

5 5Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri Kaynağın Yaşantı Alanı Alıcının Yaşantı Alanı Ortak Yaşantı Alanı

6 6Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri İletişim için önemli olan husus; çift yönlü olmasıdır. Ortak yaşantı alanı ne kadar fazla olursa, bireyler arasında o kadar sağlıklı iletişim kurulabilir. Günümüzde iletişimin en asgari düzeyi selâmlaşmadır. En iyi öğretim; öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu, karşılıklı etkileşimin olduğu canlı ortamlarda yapılan öğretimdir. İletişimin Sonuçları

7 7Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri Öğrenci ve Bireysel Farklılıklar Geleneksel öğretim anlayışına göre oluşturulan sınıflarda öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınamamaktadır. Bu açıdan sınıflarımız; homojen değil, heterojen bir yapıdadır.

8 8Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri Öğretim İlkeleri  Öğrenciye görelik ilkesi  Yakından uzağa ilkesi  Bilinenden bilinmeye ilkesi  Ayanilik (Açıklık) ilkesi  Somuttan-soyuta ilkesi  Ekonomiklik ilkesi

9 9Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri Öğrenciye Görelik İlkesi Öğretim sırasındaki tüm etkinliklerde öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınmalıdır. Konu seçiminde, yöntem seçiminde vs. kısaca öğretim; öğrenciye uygun yürütülmelidir.

10 10Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri Yakından Uzağa İlkesi İşlenecek olan konuların, verilecek olan örneklerin, problemlerin, olayların seçiminde öncelik; öğrencinin içinde yaşadığı doğal ve toplumsal çevre olmalıdır.

11 11Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri Bilinenden Bilinmeye İlkesi Yeni konuya geçmeden önce, o konuya ilişkin bilgilerin gözden geçirilmesi, hatırlanması gerekir. Özellikle öğrenilmesi birbirine zincirleme bağlı, önkoşullu olan derslerin (Matematik, Yabancı dil gibi) öğretiminde bu ilkeye dikkat edilmelidir.

12 12Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri Ayanilik (Açıklık) ilkesi Öğretim sırasında, öğrencilerin ne kadar çok duyu organlarına hitap edilirse, yapılan öğretim o derece etkili olur ve öğrenmenin kalıcılığı artar. Araç-gereç kullanma, uygulamalı çalışmalar yapma, gezi gözlem faaliyetlerinde bulunma bu ilkeye hizmet eder.

13 13Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri Somuttan-Soyuta İlkesi Öğrencilerin bulunduğu yaş itibariyle zihinsel gelişim özelliklerinin bilinmesi gerekir. Öğretimde ne kadar çok konuya ilişkin eşya, madde, örnekler kullanılırsa o derece somutlaştırma işi gerçekleştirilmiş olur. Öğretimi somutlaştırmanın –her öğretim kademesi, özellikle üst öğretim basamakları için- en basit yolu; öğretmenin basit, sade, yalın bir anlatım dili kullanmasıdır.

14 14Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri Ekonomiklik ilkesi Bunun için öğretim planlanmalı, zaman, emek, para, enerji en ekonomik şekilde kullanılmalıdır.


"1Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akdağ Öğretim İlkeleri ÖĞRETİM VE ÖĞRENMEYE İLİŞKİN İLKELER İletişim ve Öğrenme Öğrenci ve Bireysel Farklılıklar Öğretmen ve Öğrenme." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları