Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Atatürk Üniversitesi - K. K. Eğitim Fakültesi - BOTE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Atatürk Üniversitesi - K. K. Eğitim Fakültesi - BOTE"— Sunum transkripti:

1 Atatürk Üniversitesi - K. K. Eğitim Fakültesi - BOTE
LCD PANELLİ ETKİLEŞİMLİ TAHTANIN ÖZEL EĞİTİM UYGULAMA OKULLARINDA KULLANIMI Ömer ARPACIK Yrd. Doç. Dr. Engin Kurşun Doç. Dr. Yüksel Göktaş Atatürk Üniversitesi - K. K. Eğitim Fakültesi - BOTE

2 Amaç Bu çalışmada da FATİH projesi ile dağıtılan etkileşimli tahta bir özel eğitim uygulama okulunda kullanılarak öğrenciler açısından ne gibi farklılıklar oluşturacağının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

3 Geleneksel bir kitap Okuldaki kitaplar
Öğretmenlerin teknoloji eksikliği Mesut beyin gel çalış demesi

4 Geleneksel bir kitap

5 Araştırma Soruları Zihinsel engelli öğrencilerin eğitiminde görsel, işitsel ve etkileşimli materyallerle destekli olarak derslerin işlenmesinin Öğrenciye Etkisi Öğrenme-Öğretme Sürecine etkisi Bu çalışmamızın bir kısmı

6 Araştırma Yöntemi Çalışma bir durum çalışmasıdır. Çalışmanın örnekleminin zihinsel engelli, otistik ve down sendromlu teşhisi konulmuş 6 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler gözlem ve görüşmeler ile toplanmış, dersler kamera ile kayıt altına alınmıştır.

7 Uygulama Erzurum ilinde, Özel eğitim uygulama okulunda,
Etkileşimli tahta kullanılarak, “Hayvanlar” konusu.. Fatih projesinden yen

8

9 Normal yazılımlarla kıyaslamayın sade olmak zorunda ilk hali ile çok fark var

10 Veri Toplama Görüşmeler Gözlemler
yarı yapılandırılmış görüşme formları nitel analiz yöntemleriyle analiz edilmiştir Gözlemler Gözlemler için ise süreç içerisinde çeşitli zamanlarda kamera kaydı yapılmış ve bu kayıtlar analiz edilmiştir. Görüşmeler öğretmenlerle gözlemler

11 Gerçekten büyük bir ihtiyaç

12 Bulgular çok olumlu sonuç vereceğini düşünülüyordu fakat beklenildiği ölçüde etkili olmadığı görüldü İlk başta çok etkili olacağı düşünüldü. Sınıf yönetimi konusunda diğer öğrencilerin kontrol altında olmaması problemli davranışların ortaya çıkmasına sebep oldu. Fakat diğer öğretmen arkadaki öğrencilerin kontrolünü sağlayarak bu problemli davranışları engelledi. Ön görüşmelerde etkileşimli tahtanın kullanımının çok olumlu sonuç vereceğini düşünülüyordu fakat beklenildiği ölçüde etkili olmadığı görüldü

13 Bulgular Tecrübe süreç içerisinde karşılaştıkları prolemler ve sınırlılıklardan dolayı başta düşündükleri kadar verim alamadılar, fakat ilerleyen haftalarda daha etkili olacağını gördüklerini söylediler Çocukların hepsinin dikkatini hedef davranışa çektik. İlk başta zorlandık problemli davranışlardan dolayı. Ama daha sonraki oturumlarda, izleme aşamalarında gördük ki akıllı tahta etkili bir şekilde kullanıldığında çocuklara faydalı olabiliyor.

14 Bulgular Öğretmen olarak bize iyi bir tecrübe  oldu. Biz normal öğretimde akıllı tahtalarda neler yapılabiliriz dedik dezavantajları var avantajları var ama o dezavantajları da öğretmenin yeteneğini ortaya çıkararak olumsuzluğu ortadan kaldırmaya sebep oluyoruz. Biz bunun üstünde yoğunlaştık ve çocuklardaki performans düzeyini artırdık, bunu gördük. Tecrübe kazanınca performans yükseldi

15 Bulgular İlk ve son ders arasında fark vardı. Ertuğrul kalkar gezerdi ama izleme oturumlarında bu davranışı söndü. Öğrenci neye nasıl tepki vereceğini öğrendi. Davranışlar oturduğu için süreç kolaylaştı. İlk ve son ders arasında fark vardı davranışlar oturdu

16 Bulgular Öğrenci - Ön Beceri
Öğrencilerin ön beceriye sahip olmaları gerekiyor Akıllı tahta ile çalışmadan önce öğrencilerin belirli beceriye sahip olması gerekiyor. Ertuğrul un gösterme davranışı yoktu Yasin’in çok azdı. Yasin gösterme davranışını kazandı. Çocuklardaki ön beceri yönerge alma

17 Bulgular Engel Türü ve Derecesi
Farklı özelliklere sahip öğrencilerin etkileşimli tahtada verilen içeriğe farklı tepkiler vermiştir. Öğretmenler otistik, down sendromlu ve zihinsel engelli öğrencilerin etkileşimli tahta ile yapılan öğretimde seslere, efektlere farklı tepkiler verdiklerini belirtmişlerdir. Oturumlarda öğrencilerin (otizmlilerin) dikkatini farklı şeyler çekti. Örneğin kırmızı ışık, fakat normal öğretimde de öğrencilerin dikkatini farklı şeyler çekebiliyor. Bireysel farklılıklar çok daha fazla normal öğrenciye nazaran

18 Bulgular Bireysel – Grup Çalışması
Grup çalışmalarından ziyade bireysel çalışmalarda daha etkili olacağını belirtmişlerdir. İşlenecek konunun önce bireysel olarak öğretilmesi, daha sonra grup çalışmasına geçilmesinin gerektiğini belirtmişlerdir. Grup olarak değil bireysel çalışmalarda etkili olabilir. Önce bireysel olarak çalıştırılmalı sonra grup eğitimine geçilmeli.

19 Bulgular Görsellik Öğrenciler ve eğitim açısından bakıldığında etkileşimli tahtanın büyük olması, görsellerin daha kaliteli olması öğretimi geleneksel materyallerden daha verimli kılacağı belirtilmiştir Milli eğitim ayrı olarak görsel dokunsal materyal vermiyor biz yapıyoruz. Kartlara mesela uzun kısayı anlatırken materyal geliştiriyoruz. O zamanda kalite çok düşük oluyor. Akıllı tahta olsa renk eklerdin büyütürdün daha etkili şekilde bir eğitim yapardın sesi yükseltirdin. Büyük ekran Görsellerin kaliteli oluşu

20 Bulgular Geleneksel öğretimde öğrencilerin materyallere dokunabilmesi ve etkileşimli tahtada bunun mümkün olmaması öğretmenler tarafından bir dezavantaj olarak görülmüştür. Öğrenci elinde materyal olmadığı için dokunamıyordu. Kartlar ve Legolarda çocuk materyali eline alıyor, dokunuyor, inceliyordu. Materyale dokunamama

21 Bulgular Çoklu Ortam Ayrıca materyallerin etkileşimli tahtada ses, video, animasyon gibi çoklu ortam araçları ile desteklenebilmesi teknolojini getirdiği avantajlar olarak belirtilmiştir. çoklu

22 Bulgular Hayvana dokunmaları ve alkış sesi, yıldız gibi efektlerin çıkması öğrencilerin hoşuna gitmiştir. Fakat bu efektler kimi öğrenci için olumlu bir etki göstermişse de kimi öğrenci için olumsuz bir etkisi olmuştur.

23 Bulgular Çocuk efektlere odaklanmış ve hedef davranıştan ziyade efektleri çıkarmayı öğrenmiştir. Fakat bu tek bir içerik için geçerli olmuştur. Bunun yanı sıra öğretmenler etkileşimli tahta ile kullanılacak çoklu ortam öğelerinin öğrenciler için bir avantaj olacağını vurgulamışlardır.

24 Bulgular Çekinen bir öğrenci tahtaya geldiğinde ilgisiz ve gergin davranışlar göstermiş fakat efektler sonucunda içerik hoşuna gitmiş ve öğretmenlerin sorularına daha rahat cevap vermiştir. Öğrenciler gözlemlendiğinde ise ilk başta etkileşimli tahta ile karşılaştıklarında fazla ilgi göstermedikleri görülmüştür.

25 Sonuçlar Öğretmenler tarafından tahtaya yoğun bir ilgi var
Beklentiler yüksek fakat beklentilerin karşılanması için tecrübeli öğretmen ve uygun içeriklere ihtiyaç var

26 Sonuçlar Engelli öğrencilerle çalışıldığı için daha fazla performans gerekiyor Aşırı davranışlar kontrol altına alınmalı Bu yüzden grup eğitimi zor oluyor Bireysel eğitimlerde daha faydalı olabilir

27 Sonuçlar Etkileşimli tahtanın büyük olması, görsellerin daha kaliteli olması öğretimi geleneksel materyallere göre avantaj Geleneksel öğretim öğrencilerin materyallere dokunabilmesi ve etkileşimli tahtada bunun mümkün olmaması bir dezavantaj

28 Sonuçlar Ses, video, animasyon gibi çoklu ortam araçları ile desteklenebilmesi motivasyonu artırabiliyor fakat öğrenciden öğrenciye önemli farklılıklarda gösterebiliyor Ses, video, animasyon gibi öğelerin kullanımının dikkatli bir şekilde tasarlanması gerekiyor aksi halde bu öğelerin öğrenciler için olumsuz bir etkisi olabiliyor Öğrenciye yönelik dinamik içerikler Sesler kapatılıp açılabilmeli, efektler yine aynı şekilde Normal eğitimde motivasyonu artırırken engelli öğrencilerde öğrenmeyi olumsuz etkiliyor Bu yüzden geliştirilecek materyalleri

29 Teşekkürler Sorularınız ve önerileriniz… Ömer Arpacık
Atatürk Üniversitesi K. K. Eğitim Fakültesi BOTE Bölümü


"Atatürk Üniversitesi - K. K. Eğitim Fakültesi - BOTE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları