Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OTİZM (AUTISM). OTİZM NEDİR? Yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan, ve yaşam boyu devam eden iletişim ve sosyal etkileşim yetilerinde şiddetli bozukluk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OTİZM (AUTISM). OTİZM NEDİR? Yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan, ve yaşam boyu devam eden iletişim ve sosyal etkileşim yetilerinde şiddetli bozukluk."— Sunum transkripti:

1 OTİZM (AUTISM)

2 OTİZM NEDİR? Yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan, ve yaşam boyu devam eden iletişim ve sosyal etkileşim yetilerinde şiddetli bozukluk gösteren ve gelişmede bir uyumsuzluk ortaya çıkaran özürlülük durumudur.

3 Otizm ilk olarak 1943 yılında Amerikalı çocuk psikiyatristi Leo Kanner tarafından “Erken Çocukluk Otizmi” olarak adlandırılmıştır. Otizm ilk olarak 1943 yılında Amerikalı çocuk psikiyatristi Leo Kanner tarafından “Erken Çocukluk Otizmi” olarak adlandırılmıştır. Kanner’a göre otistik çocuklar; Kendine yöneltilen sözel ifadeleri sıklıkla aynı şekilde tekrar eden “ben” yerine “sen” gibi şahıs zamirlerini ters kullanan, ekolalisi ve gecikmiş dil gelişimi olan, Kendine yöneltilen sözel ifadeleri sıklıkla aynı şekilde tekrar eden “ben” yerine “sen” gibi şahıs zamirlerini ters kullanan, ekolalisi ve gecikmiş dil gelişimi olan,

4 Stereotip hareketleri bulunan yada belli hareketlere aşırı bağlılık gösteren Stereotip hareketleri bulunan yada belli hareketlere aşırı bağlılık gösteren Aynılığı koruma isteği olan Aynılığı koruma isteği olan İnsanlarla ilişki kurmada zorluk çeken İnsanlarla ilişki kurmada zorluk çeken Cansız nesne veya resimleri tercih eden çocuklardır. Cansız nesne veya resimleri tercih eden çocuklardır.

5 Otizmin Nedenleri Otizmin genetik tabanlı olduğu yönünde ipuçları olsa da bu kesin bir kanıt değildir. Otizmin genetik tabanlı olduğu yönünde ipuçları olsa da bu kesin bir kanıt değildir. Otizmin nedenleri arasında annenin hamileyken geçirdiği hastalıklar, çocuğun beyninin zedelenmesi de yer almaktadır. Otizmin nedenleri arasında annenin hamileyken geçirdiği hastalıklar, çocuğun beyninin zedelenmesi de yer almaktadır.

6 Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle veya ailenin sosyo- ekonomik koşullarıyla ilişkisi yoktur. Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle veya ailenin sosyo- ekonomik koşullarıyla ilişkisi yoktur. Otizme her çeşit toplumda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.

7 Otizmin Belirtileri Sosyal ilişkilerde güçlük Sosyal ilişkilerde güçlük İletişimde zorluk İletişimde zorluk Sınırlı ve tekrarlayıcı davranışlar Sınırlı ve tekrarlayıcı davranışlar

8 Otistik Çocukların Özellikleri  Duyusal özellikler  İşitsel uyarılara karşı tepkiler  Görsel uyarılara karşı tepkiler  Acı,sıcak,soğuğa karşı tepkiler  Dokunulmaya karşı tepkiler

9  Motor gelişim özellikleri  Sosyal gelişim özellikleri  Dil ve iletişim özellikleri  Sözel olmayan iletişim  Sözel iletişim  Zihinsel gelişim özellikleri

10  Davranış özellikleri  Duygusal tepkiler Özel korkular Özel korkular Tehlikelerin farkında olmama Tehlikelerin farkında olmama Nedensiz gülme ve ağlama Nedensiz gülme ve ağlama Değişikliklere karşı tepki gösterme Değişikliklere karşı tepki gösterme  Davranış problemleri  Özel beceriler

11 Otizmin Seviyeleri Ağır Otistik Dönem Ağır Otistik Dönem Orta Otistik Dönem Orta Otistik Dönem Hafif Otistik Dönem Hafif Otistik Dönem Normal Dönem Normal Dönem

12 Ağır Otistik Dönem : Ağır Otistik Dönem : Ağır otistik dönemde kalanlar bedenleri gelişmesine rağmen sosyal seviyede bebeklik veya ilk çocukluk döneminde kalırlar. Ağır otistik dönemde kalanlar bedenleri gelişmesine rağmen sosyal seviyede bebeklik veya ilk çocukluk döneminde kalırlar.

13 Orta Otistik Dönem: Bu dönemde otistik davranışların hemen hepsi görülür. Çok hızlı ya da yavaş konuşan, ses tonları yüksek ya da alçak olan, vurguları cümle içinde yanlış kullanan çocuklardır. Bu dönemde otistik davranışların hemen hepsi görülür. Çok hızlı ya da yavaş konuşan, ses tonları yüksek ya da alçak olan, vurguları cümle içinde yanlış kullanan çocuklardır.

14 Hafif Otistik Dönem: Bu dönemde otistik davranışlar giderilir,çocuk kendisiyle ve çevresiyle uyumlu bir birey olarak ortaya çıkar. Bu dönemde otistik davranışlar giderilir,çocuk kendisiyle ve çevresiyle uyumlu bir birey olarak ortaya çıkar.

15 Normal Dönem: Hafif otistik dönemden sonra gelen dönemdir. Otistik uzantılar ya da izleri görülebilir fakat bu sosyal hayatı sınırlamaz. Hafif otistik dönemden sonra gelen dönemdir. Otistik uzantılar ya da izleri görülebilir fakat bu sosyal hayatı sınırlamaz.

16 Otizm Tanısı Koyma Otistik bir çocuğun dış görünümü diğer çocuklardan farklı değildir. Otistik bir çocuğun dış görünümü diğer çocuklardan farklı değildir. Otistik çocukların davranışlarında farklılıklar vardır. Otistik çocukların davranışlarında farklılıklar vardır.

17 Çocuklara otizm tanısı uzman kişiler tarafından konulur. Çocuklara otizm tanısı uzman kişiler tarafından konulur. Çocuklara otizm tanısı konulduktan sonra nasıl bir eğitim alınması gerektiğine karar verilir. Çocuklara otizm tanısı konulduktan sonra nasıl bir eğitim alınması gerektiğine karar verilir.

18 OTİSTİK ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

19 Eğitimde Kullanılan Teknikler  Yardım  Fiziksel Yardım  İşaret Yardımı  Sözel Yardım

20  Ödül  Birincil ödül  İkincil ödül  Etkinlik ödülleri

21  Ayırıcı Uyarıcı Normal konuşma ifadelerinden farklı ses tonu ve vurgulamayla çocuğa verilen sözel uyarıdır. Normal konuşma ifadelerinden farklı ses tonu ve vurgulamayla çocuğa verilen sözel uyarıdır.

22 EĞİTİMDE KAZANDIRILMASI AMAÇLANAN BECERİLER  Öğrenmeye Hazırlık Becerileri  Göz Kontağı Kurma  Uygun Oturma  Basit Emirlere Uyma

23  Öz bakım Becerileri  Tuvalet Eğitimi  Giyinme-Soyunma  Beslenme  Vücut Temizliği

24  Dil ve Konuşma Becerilerinin Kazandırılması  Alıcı Dil Becerileri  İfade Edici Dil Becerileri  Konuşmanın Sürekliliği ve Geliştirilmesi  Ekolaliyi Azaltma

25  Sosyal Becerilerin Kazandırılması  Uygun sosyal tepkilerin öğretilmesi  Bağımsız yaşam becerilerinin önemi  Kardeşler ile oyun  Hayali oyun etkinliklerinin gelişimi

26 DAVRANIŞ PROBLEMLERİNİN AZALTILMASI  Problem Davranışın Belirlenmesi  Öğrenmeyi engelleyici davranışlar  Kazanılmış becerileri engelleyici davranışlar  Aile ilişkilerini bozucu davranışlar

27  Ortam- Davranış-Sonuç İlişkisi  Bir davranışın ortaya çıkma nedenini anlayabilmek için, tek başına o davranışı incelemek yerine bu davranışa neden olan ortamı değerlendirmek gerekir.

28  Problem Davranışlarının Azaltılmasında Kullanılan Teknikler  Görmezlikten gelme  Ödülü geri çekme  Ara verme (timeout)

29 Otistik Çocukların Ailelerinde Gözlenen Duygusal Problemler  Birincil Tepkiler  Şok  Reddetme  Acı Çekme Ve Depresyon

30  İkincil Tepkiler  Suçluluk Duyma  Kararsızlık  Kızgınlık Duyma  Utanma- Mahçup Olma

31  Üçüncül Tepkiler  Pazarlık Etme Davranışı  Uyum Sağlama Ve Her Şeye Yeniden Başlama


"OTİZM (AUTISM). OTİZM NEDİR? Yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan, ve yaşam boyu devam eden iletişim ve sosyal etkileşim yetilerinde şiddetli bozukluk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları