Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL / YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL / YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ"— Sunum transkripti:

1 EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL / YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

2 ÇİFT ANADAL PROGRAMI AMAÇ:
Anadal lisans programını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans almak üzere öğrenim görmelerini sağlamaktır.

3 ÇİFT ANADAL PROGRAMININ AÇILMASI
Aynı Yükseköğretim Kurumunda yürütülen programlar arasında açılabilir. İkinci lisans programının açılabilmesi; o programın yürütüldüğü ilgili bölüm ve Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile kesinleşir. ÇİFT ANADAL PROGRAMI EN AZ 36 KREDİDEN OLUŞUR.

4 ÇİFT ANADAL PROGRAMINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI (1)
İlgili bölümler her akademik yılın başında kontenjanları belirleyerek çift anadal programını duyurur. Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı, ilgili programın o yıla ait birinci sınıf birinci yarıyıl anadal öğrenci sayısının % 20’sini geçemez

5 ÇİFT ANADAL PROGRAMINA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI (2)
Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. yarıyılının başında başvurabilir. Başvurular, Üniversite senatosu’nca belirlenen tarihte, başvuru formu ve transkript ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

6 Öğrencinin çift anadal programına başvurabilmesi için:
Başvuruda bulunduğu yarıyıla kadar anadal lisans programında aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması, Başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 3.00 veya mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı olması, Anadal programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’de bulunması, Başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekmektedir. Kabul işlemi, başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tamamlanır.

7 YANDAL PROGRAMI Amaç: Anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

8 YANDAL PROGRAMININ AÇILMASI
İlgili bölümün ve Fakülte Kurulunun önerisi üzerine Senatonun onayı ile kesinleşir ve ilgili bölümün işbirliği ile yürütülür. YANDAL PROGRAMI EN AZ 18 KREDİDEN OLUŞUR.

9 YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU ve KABUL KOŞULLARI-1
İlgili bölüm her yarıyıl başında kontenjanları belirterek yandal programını duyurur. Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6. yarıyılının başında başvurabilir. Başvurular, Üniversite senatosu’nca belirlenen tarihte, başvuru formu ve transkript ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

10 YANDAL PROGRAMINA BAŞVURU ve KABUL KOŞULLARI-2
Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için: Başvurusu sırasındaki genel not ortalamasının en az 2.50 veya mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı olması, Başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekmektedir. Kabul işlemi, başvurulan bölümün bağlı olduğu Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla tamamlanır.

11 ÇİFT ANADAL/YANDAL PROGRAMLARI-1
Çift anadal/Yandal programları nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Bu programlar için ayrı transkript düzenlenir.

12 ÇİFT ANADAL/YANDAL PROGRAMLARI-2
Bu programlardaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada öğrencilere yardımcı olmak ve bu programların amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere ilgili Bölüm Başkanınca bir Çift Anadal Programı Koordinatörü ve Yandal Programı Koordinatörü atanır. Koordinatöreler, öğrencilerin anadal lisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.

13 ÇİFT ANADAL/YANDAL PROGRAMLARI-3
İki programa eşdeğer kabul edilecek dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında, daha sonra alınanlar ise alındıkları dönem içinde Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Çift anadal/yandal program ile anadal programında ortak alınan dersler öğrencinin dönem kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir. Öğrencinin her iki programa ortak sayılan bir dersten ayrılmak istemesi durumunda kayıt silme işlemi her iki program için yapılır.

14 Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal veya yandal programına kayıt yaptırılamaz. Ayrıca hem bir çift anadal, hem de bir yandal programına kayıt yapılamaz.

15 Başarı ve Mezuniyet Öğrenci çift anadal veya yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Öğrenci programdan ayrıldığında, başarısız olduğu program derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Anadal programından izinli sayılan öğrenci, otomatik olarak kayıtlı olduğu diğer programdan da izinli sayılır. Çift anadal/yandal programlarında dersin açılmaması veya derslerin çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, bu programları veren bölümün ve bağlı bulundukları dekanlıkların onayı ile dönem izni verilebilir.

16 Çift anadal/yandal programlarında, izin almadan iki dönem üstüste ders almayan öğrencinin çift anadal/yandal programından kaydı silinir.

17 Anadal programından genel not ortalaması 2
Anadal programından genel not ortalaması 2.00’nin mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı olan notun altına düşen öğrencinin kayıtlı çift anadal programından kaydı silinirken, yandal programında bu öğrenci izleyen dönemde ders alamaz.

18 ÇİFT ANADAL PROGRAMINDAN MEZUNİYET-1
Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 veya mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı olan not ortalaması ile tamamlayan öğrenciye ikinci anadal lisans diploması verilir. Çift anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının lisans diploması verilmez.

19 ÇİFT ANADAL PROGRAMINDAN MEZUNİYET-2
Anadal programını tamamlayan ancak henüz çift anadal programını bitiremeyen öğrencilere en fazla iki dönem süre tanınır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Bu öğrencilere anadal programı diplomaları, mezun oldukları dönem sonunda verilir. Ancak, çift anadal programı yaptıkları bölüme, verilen ek süre boyunca öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Bu arada Yüksek Lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans katkı payını öderler.

20 YANDAL SERTİFİKASI-1 Yandal programı genel not ortalaması, yandal programında ders aldığı iki yarıyıl üst üste 2.00’nin, mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı olan notun altında kalan öğrencinin yandal programıyla ilişiği kesilir. Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.00 ortalamayla veya mutlak değerlendirme sisteminde bunun karşılığı olan notla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.

21 YANDAL SERTİFİKASI-2 Anadal programını tamamlayan ancak henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere en fazla bir dönem süre tanınır. Bu süre, Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile uzatılabilir. Bu öğrencilere, anadal programlarından mezun oldukları dönem sonunda, bu bölüme ait öğrenci katkı payını ödemeye devam ederler. Yüksek Lisans programına kayıt oldukları takdirde de ayrıca yüksek lisans katkı payını öderler.

22 YANDAL SERTİFİKASI-2 Yandal programını tamamlayan öğrenci, yandal alanında lisans ve önlisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, bir yandal programının, tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

23 2006-2007 bahar dönemi çift anadal program kontenjanları-1
Çift Anadal Öğr. Alacak Böl. Başvurulabilecek Bölümler Kontenjanlar Biyomühendislik Kimya Mühendisliği Gıda Mühendisliği 3 2 Tekstil Mühendisliği Makine Mühendisliği Kimya (Fen Fakültesi) 1 Elektrik/Elektronik Mühen. İnşaat Mühendisliği

24 2006-2007 bahar dönemi çift anadal program kontenjanları-2
Çift Anadal Öğr. Alacak Böl. Başvurulabilecek Bölümler Kontenjanlar Tekstil Mühendisliği Kimya Mühendisliği Deri Mühendisliği Makine Mühendisliği 1

25 2006-2007 bahar dönemi yandal program kontenjanları-1
Yandal Öğr. Alacak Böl. Başvurulabilecek Bölümler Kontenjanlar Bilgisayar Mühendisliği Elektrik/Elektronik Müh. 2 Biyomühendislik Kimya Mühendisliği Gıda Mühendisliği 3 Makine Mühendisliği Biyokimya (Fen Fakültesi) 1 Tekstil Mühendisliği Kimya (Fen Fakültesi)

26 2006-2007 bahar dönemi yandal program kontenjanları-2
Yandal Öğr. Alacak Böl. Başvurulabilecek Bölümler Kontenjanlar Makine Mühendisliği Tekstil Mühendisliği Kimya Mühendisliği Elektrik/Elektronik Mühen. Gıda Mühendisliği İnşaat Mühendisliği 2 Deri Mühendisliği 1

27 Biyomühendislik Bölümü için alınması gerekli dersler -1:
Ders Yarıyılı Kredi Çift Anadal Yandal Kütle Transferi 4.y.y. 3 + - Fizyoloji 4.y.y Biyoproses Mühendisliği* 5.y.y. Bitki Koruma Kültürleri Hayvan Doku Kültürleri Biyomühendislik Lab.I Biyoreaktörler* 6.y.y. Biyokataliz 2 Genetik Müh.Giriş Biyomühendislik Lab.II Biyomedik.Müh.Giriş 7.y.y. Ayırma ve Saflaş.İşlem* Biyomühendislik Lab.III 2,5 TOPLAM 36,5 18

28 Kimya Mühendisliği için alınması gerekli dersler:
KREDİ ÇİFT ANADAL YANDAL Chemical Engineering Thermodynamics 2,5 + Transfer Procfesses II 4,5 Transfer Procfesses III Transfer Procfesses IV Reaction Engineering 3,5 Chemical Engineering Design 5 Chemical Engineering Laboratory II 6 - Modelling and Simulation Chemical Engineering Economics 3 Operation Research Process Control 4 TOPLAM 41 22,5

29 BİLGİ İÇİN Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Tel: Fax:


"EGE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL / YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları