Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum."— Sunum transkripti:

1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

2 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

3 1.Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılması gereken değişiklik taslağı, birimlerin değerlendirmesine sunulmak ve önerileri alınmak üzere aşağıdaki şekilde hazırlanmıştır. Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013

4 TANIMLAR Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 ESKİ ŞEKLİYENİ ŞEKLİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tanımlar Madde 4 – k) Meslek yüksekokulu: Adnan Menderes Üniversitesine bağlı ön lisans düzeyinde eğitim- öğretim yapılan meslek yüksekokullarını, Tanımlar Madde 4 – k) Kredi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisini

5 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 KAYIT YENİLEME ESKİ ŞEKLİYENİ ŞEKLİ Kayıt Yenileme MADDE 10 - (11) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumuna gidecek olan öğrenciler, dönem başında katkı payını yatırır, ancak ders kaydı yaptırmaz. Dönüşlerinde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, birimin ilgili kurulunca başarılı oldukları derslerin eşdeğerlik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin öğrenciye kaydı gerçekleştirilir. Kayıt Yenileme MADDE 10 - (11) Değişim programları ile veya özel öğrenci olarak bir başka yükseköğretim kurumuna gidecek olan öğrenciler, dönem başında katkı payını/ öğrenim ücretini yatırır, ancak ders kaydı yaptırmaz. Dönüşlerinde, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, birimin ilgili kurulunca başarılı oldukları derslerin eşdeğerlik değerlendirmesi yapılır ve bu derslerin öğrenciye kaydı gerçekleştirilir.

6 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 DERS KREDİLERİ

7 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 DERS KREDİLERİ

8 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 DERS KREDİLERİ

9 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 EŞDEĞERLİK VE KREDİ AKTARIMI

10 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 DERS PUANLARI VE AKADEMİK ORTALAMA

11 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

12 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 2.Birimlerin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergelerinde, Yönetmelik değişikliğine paralel olarak; Tanımlar başlıklı 4. maddede, Kayıt Yenileme başlıklı 10. maddede, Dersler ve Ders kredilerinin hesaplanması başlıklı 20. maddede, (Staj zorunluluğu bulunan birimler, stajı öğrencinin bir yarıyılda alabileceği haftalık toplam ders kredisi sınırının dışında tutulabilir.) Eşdeğerlik ve kredi aktarımı başlıklı 21. maddede, Ders puanları ve akademik ortalama başlıklı 27. maddede değişiklik yapılması ve uygulamanın kapsamını belirlemek üzere, Geçici madde eklenmesi, şeklinde düzenleme yapılması söz konusu olacaktır.

13 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 DERS PROGRAMLARINDA DEĞİŞİKLİK 3. a) Transkriptte ve Diploma Ekinde yerel kredi uygulamasına son verilmesi nedeniyle Ders Programlarında kredi sütununun kaldırılarak aşağıdaki format düzeninde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

14 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 …………….FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU …………BÖLÜMÜ/PROGRAMI (BİRİNCİ / İKİNCİ ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI

15 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 PROGRAM SEÇMELİ DERSLERİ

16 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 b)Derslerde değişiklik olması durumunda ders değişikliği formatı düzeninde hazırlanması gerekmektedir. ……….. FAKÜLTESİ/YÜKSEKOKULU/MESLEK YÜKSEKOKULU ……………….. BÖLÜMÜ/PROGRAMI DERS PROGRAMI DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ESKİYENİ KoduDersin AdıTUAKTSKoduDersin AdıTUAKTS XYZ 123Genel İşletme202XYZ 123Genel İşletme202 Kodlarda, harflerle rakam arasında bir boşluk bulunmalı ( - gibi işaretler var ise kaldırılmalı) Herhangi bir değişiklik yoksa olduğu gibi yeni sütununda yer almalı XYZ 123Genel İşletme 202 ABC 165İşletme Bilimine Giriş 202 Ders adı değişikliğinde dersin kodunun da değiştirilmesi gerekir Değişiklikler eski sütununda kalın ve üstü çizili, yeni sütununda kalın ve altı çizili olarak gösterilmelidir.

17 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 XYZ 123Genel İşletme 202 ABC 165Genel İşletme3 0 3 Kredi değişikliğinde, dersin kodunun da değiştirilmesi gerekir Değişiklikler eski sütununda kalın ve üstü çizili, yeni sütununda kalın ve altı çizili olarak gösterilmelidir XYZ 123 Genel İşetme (Seçmeli/Zorunlu Ders) 202 ABC 165İşetme Bilimine Giriş 202 Seçmeli bir dersin zorunlu ders olarak veya zorunlu bir ders iken seçmeli ders olarak okutulmasına karar verildiğinde ders kodunun değiştirilmesi gerekir. Değişiklikler eski sütununda kalın ve üstü çizili, yeni sütununda kalın ve altı çizili olarak gösterilmelidir. XYZ 123 Genel İşetme202 ABC 166 Genel İşetme202  Bir dersin yarıyılı değiştiğinde, ders kodunun da değiştirilmesi gerekir.  Değişiklikler eski sütununda kalın ve üstü çizili, yeni sütununda kalın ve altı çizili olarak gösterilmelidir.

18 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 4.Staj Yönergelerinde Bologna süreci kapsamında stajların ders programında yer alması, staj notunun ders notu olarak transkripte aktarılması ve akademik ortalamaya katılması gibi işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için; Staj zorunluluğu olan tüm birimlerde her program için program staj sorumlularının belirlenmesine ve staj dersleri için öğretim elemanı olarak tanımlanmasına, Program staj sorumlularının ders yükü hesabında staj dersinin de dikkate alınmasına, Staj bilgilerinin ve staj notu girişlerinin program staj sorumluları tarafından OBIS üzerinden yapılmasına, Yönelik düzenlemelerin yapılması uygun olacaktır.

19 Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum Çalışmaları Toplantısı 04/03/2013 TEŞEKKÜRLER Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Eğitim-Öğretim Şube Müdürlüğü


"ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ Adnan Menderes Üniversitesi – Bologna Sürecine Uyum." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları