Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Farabi Değişim Ofisi  Giden Öğrenci  Gelen Öğrenci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Farabi Değişim Ofisi  Giden Öğrenci  Gelen Öğrenci."— Sunum transkripti:

1

2  Farabi Değişim Ofisi  Giden Öğrenci  Gelen Öğrenci

3 FARABİ DEĞİŞİM OFİSİ  Bilgilendirme,  Üniversiteler arasında anlaşmalar yapmak,  İlan, Başvuruların kabulü ve değerlendirmesi,  Teklif Çağrısı hazırlama,  Bütçelendirme,  Raporlama,  Dosyalama,  İstatistiklerin tutulması,  Mali hesapların tutulması.

4  Doğrudan temin mal alımlarında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu mevzuatları uygulanır. - Muhasebe işlem fişi - Onay belgesi - Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı - Fatura - Malzemenin niteliğine göre Muayene kabul fişi ya da Taşınır işlem fişi

5  GİDEN ÖĞRENCİ Farabi Değişim Programı kapsamında öğrenci değişimine Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilir,  Değişim süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.  Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Değişim Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

6 -Ön lisans/lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2,0/4 olması, -Yüksek lisans/doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2,5/4 olması gerekmektedir.

7 BAŞVURU VE KABUL SÜRECİ  Giden öğrenci başvuruları güz ve bahar olmak üzere yılda iki kere yapılmaktadır. Güz başvuruları bir dönemlik (yalnızca güz) ya da bir yıllık yapılabilirken, bahar başvuruları yalnızca bir dönem (yalnızca bahar) için yapılır.

8 BAŞVURU  Çalışma Takviminde açıklanan tarihlerde başvurular Farabi Kurum Koordinatörlüğüne şahsen yapılır. GÜZ/ GÜZ-BAHAR BAŞVURULARI: Şubat – Mart BAHAR BAŞVURULARI: Eylül – Ekim

9  Koordinatörlüklerce değerlendirilen Öğrenci Başvuruları, Anlaşmalı olduğumuz karşı kurumlara gönderilir.  Kabul alan öğrenciler web sayfasında ilan edilir.

10  -Başvuru Formu  - Öğrenci Bilgi Formu  - Öğrenim Protokolü  - Yükümlülük Sözleşmesi Belgelerini Bölüm Koordinatörü yardımıyla hazırlayıp, Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim eder. DEĞİŞİM PROGRAMINDAN YARARLANMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER:

11 ÖĞRENİM PROTOKOLÜ -Öğrenim Protokolünde, öğrencinin hangi derslerin yerine hangilerini alacağına karar verilir. -Öğrenci dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder. -Gönderen Yüksek Öğretim Kurumu da bu protokolde alınan derslerin ders içeriklerinin ve kredilerinin denk olduğunu onaylar. -Kabul eden kurum da protokolde yer alan derslerin açılacağını taahhüt eder.

12 -İki kurum tarafından onaylanan Öğrenim Protokolü öğrencinin bağlı bulunduğu Fakülte/Yüksekokul /Enstitü Yönetim kurulu kararı alınır. -Kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir, -Değişim Programından yararlanan öğrencilerin karşı kurumdan aldığı dersler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders çizelgelerinde (transkript) yazılı olarak belirtilir.

13  Ders çakışması, dersin açılmaması vb. gibi durumların oluşması halinde 30 gün içerisinde Ders Değişiklik Formu (Ekle-Sil) doldurulması ve karşı üniversiteye imzalatılarak 3 orijinal nüsha halinde öğrencinin bağlı bulunduğu Kurum Koordinatörlüğüne gönderilir.  Ders Değişiklik Formu (Ekle-Sil) imzalanarak öğrencinin bağlı olduğu Fakülte /Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı almak üzere gönderilir.

14  Öğrenci bursları; o Burslu Farabi Değişim Programı öğrencisi olma hakkı kazananlara, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı tutarında burs ödenir. o Burs miktarının %70’i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. Geri kalan burs miktarı, Katılım Belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınır.

15 o Her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programına burslu katılmak mümkündür. o Ödeneğin yetersiz kalması durumunda, kabul eden tarafta yeterli öğrenci kontenjanları bulunması şartıyla, burssuz olarak öğrencilerin değişim faaliyetlerinden yararlanmasını da sağlanabilir. o Burssuz Farabi Değişim Programı öğrencilerine de aynı Yönetmelik hükümleri uygulanır.

16  Öğrenim süresi ne kadar olursa olsun, bir dönem 4 ay 15 gün olarak hesaplanır.  Farabi Değişim öğrencisi, gittiği üniversitede eğitimini tamamladıktan sonra dönüş evraklarını eksiksiz olarak Farabi Kurum Koordinatörü’ne teslim eder.  Öğrenci Katılım Sertifikası ve Transkriptinin ofise gelmesinden sonra başarı durumuna göre kalan % 30 hibesinin hesaplanarak öğrencinin hesabına aktarılır.

17 Öğrenci Burslarının ödenmesi sırasında Harcama Yetkilisi tarafından hazırlanan Harcama talimatı ve öğrenci başına ödenecek toplam burs tutarını gösteren, burs hizmetlerini yürüten birimce onaylı liste kullanılacaktır.

18  Öğrencinin bağlı olduğu üniversitedeki akademik takvimde belirlenen tarihlerde öğrenci kayıt harcını kendi üniversitesine yatırır ve boş kayıt yaptırır.  Gittiği üniversitenin akademik takviminde belirlenen kayıt yenileme ve ders kayıtları haftasında öğrencinin öğrenim protokolünde belirlenen derslere göre ders kaydı yapılır.

19 o Öğrenciler, gittikleri yükseköğretim kurumunda almaları gereken derslerden başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin tekrarını, öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yaparlar. o Ders tekrarı, Öğrenim Protokolünde denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır.

20 o Değişim sürecinin sonunda öğrenci, not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu, en geç 15 gün içinde kendi yükseköğretim kurumuna teslim etmelidir. Eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verilir. o Süresi içinde belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir.

21  Çalışma Takviminde açıklanan tarihlerde başvurular Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından başvurular alınır.  Fakülte/ Yüksekokul/Meslek Yüksekokul ve Enstitüler tarafından belirlenen ölçüt ve kontenjanlara göre Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından öğrenci seçimi yapılır.  Gelmesi kesinleşen öğrencilerin listeleri Dekanlıklara/Müdürlüklere resmi yazıyla bildirilir.

22  Kabul edilen öğrenciler için davet mektupları hazırlanıp karşı kurumlara gönderilir.  Kabul edilen öğrencilerin protokolleri Farabi Kurum Koordinatörlüğü tarafından bölüme kontrol edilmesi/onaylanması üzere gönderilir.  Bölüm tarafından onaylanan Öğrenim Protokolleri Kurum Koordinatörleri tarafından da onaylanarak karşı kuruma gönderilir.

23  Karşı üniversiteden gelen öğrenci akademik takvimimizin belirlenen kayıt yenileme ve ders kayıtları haftasında ilgili birimdeki öğrenciler işlerine giderek öğrenim protokolünde yer alan dersleri seçmek suretiyle ve bir adet vesikalık fotoğraf ile ilgili akademik birimin Öğrenci işlerine gelerek kayıtlarını yaptırırlar.  Öğrenim Protokolünde değişiklik yapmak isteyen öğrenci 30 gün içerisinde değişiklik yapabilir, kurum koordinatörü ve bölüm koordinatörünce imzalanan ekle-sil belgeleri (3 orijinal) karşı kuruma gönderilir.

24  Farabi öğrencileri, değişim öğrencisi olarak Anadolu Üniversitesi’nde eğitim gördükleri süre boyunca misafir öğrenci statüsünde kayıtlı olurlar ve AÜ öğrenci kimlik kartı alırlar.  Öğrenimini tamamlayan öğrencinin ilişik kesme belgesini ve kimlik kartını Farabi Kurum koordinatörlüğü’ne teslim ederler.

25 İlgili fakülte/bölüm koordinatörleri; o Öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında aldıkları veya alacakları dersler nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, o Değişim döneminde kendi kurumlarında alacakları derslerle gidecekleri kurumda alacakları derslerin eşleştirilmesi o Öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır.

26  İlgili fakülte/bölüm koordinatörleri; o Kabul edilen öğrencinin Öğrenim Protokolünde almayı istediği derslerin açılıp açılmadığı ve çakışma durumunu gözeterek gerekli düzenlemeleri yapar, o Öğrencilerin kayıtları sırasında danışmanlık hizmetini yürütür, o Öğrenim Protokolünde değişiklik varsa ekle sil haftasında gerekli formu doldurarak Kurum Koordinatörlüğüne bildirir.

27  Teşekkürler, Yeşim ÇAKALLI Anadolu Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü


" Farabi Değişim Ofisi  Giden Öğrenci  Gelen Öğrenci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları