Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi Arzu İKİNCİ – BIM Bölüm Bşk.Yrd. 4 Kasım 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi Arzu İKİNCİ – BIM Bölüm Bşk.Yrd. 4 Kasım 2009."— Sunum transkripti:

1 Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi Arzu İKİNCİ – BIM Bölüm Bşk.Yrd. 4 Kasım 2009

2 Yarıyıl not ortalaması (GPA), Dönemde tüm dersler için; dersin kredisi * harf notunun katsayısı Bütün dersler için ayrı ayrı hesaplanıp toplanır toplam kredi sayısına bölünür. Genel not ortalaması (CGPA), öğrencinin Üniversite’ye girişinden itibaren aldığı derslerin tümü dikkate alınarak elde edilir. Başarı Durumunun Belirlenmesi

3 Şeref Öğrencileri GPA 3,00 - 3,49 arasında  şeref öğrencisi; GPA = 3,50 ve üstü  yüksek şeref öğrencisi “Başarı Bursu; ilk yüzde beşe girmeyi başaran öğrenciler, bir sonraki akademik yıl için Üstün Başarı Bursu’na hak kazanırlar. ” Başarılı Öğrenciler CGPA = 2,00 veya daha yüksek  Başarılı Sınamalı Öğrenciler CGPA 1,80 – 1,99 arasında  Sınamalı öğrenci sayılırlar. (Sınırlı sayıda yeni ders alabilirler). Başarısız Öğrenciler CGPA < 1,80  Başarısız öğrenci sayılırlar. (2. dönemlerinin sonunda hiç bir yeni derse kayıt yaptıramazlar). Başarı Durumunun Belirlenmesi

4 A 4,0 A- 3,7 B+ 3,3 B 3,0 B- 2,7 C+ 2,3 C 2,0 C- 1,7 D+ 1,3 D 1,0 F 0,0 (≥54,99) I = Eksik W=Dersten çekilme Kredisiz derslerde geçme notu S’dir. Bir dersten F veya U alan öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Harf Katsayıları

5 "I" notu, Dönem sonunu takiben 15 gün içinde düzeltilmezse, F notuna dönüşür. "W" notu, Dersten çekilme notudur. Bu not, ortalama hesaplarına katılmaz. Dört yıllık programlarda dörtten fazla dersten çekilme olamaz. W notları karne ve transkriptlerde yer alır. Dersten çekilme başvurusu, dönemin akademik takvimde belirtilen son ders gününden iki hafta öncesine kadar yapılabilir. I ve W Notları

6 Öğrenciler; F, U veya W notu aldıkları dersleri F, U veya W notu aldıkları dersleri C notunun altında bir not aldıkları ENG101 veya ELS101 derslerini, C notunun altında bir not aldıkları ENG101 veya ELS101 derslerini, dersin verildiği ilk yarıyılda tekrarlarlar. Sınamalı ve Başarısız öğrenciler ; Önceki yarıyıllarda C-, D+ veya D notu aldıkları derslerden istediklerini tekrarlayarak genel not ortalamalarını yükseltmek zorundadır. Tekrarlanacak ders sayısı Normal Ders Yükü ve başarı durumlarına göre hesaplanacak Nominal Ders Yükü’ne göre belirlenir. Eski Derslerin Tekrarı

7 Normal Ders yükü Normal ders yükü (NDY): O dönem için programdaki ders sayısı Ders adedi olarak ifade ediliyor Her dönem için farklı olabiliyor Azami ders yükü = NDY + 2 ders Asgari ders yükü = NDY - 2 ders Mezuniyet durumundaki öğrenciler için: Azami ders yükü = NDY + 2 ders + 1 ders Dekan/müdür onayı ile!

8 Nominal Kredi Yükü (NKY) Her bölüm için ortalama dönemlik kredi sayısı –Bölümden bölüme farklı –Her bölüm için belirli bir sayı NKY = programdaki toplam kredi / dönem sayısı en yakın tam sayıya yuvarlanır BIM: 4 yıllık program, toplam 127 kredi 127 / 8 = 15.875 -> NKY = 16 kredi

9 Özel durumlarda istisnalar Yetki dekan ve müdürlerde NKY’nün %20’sine kadar ek yeni ders (3 kredi) Ek yeni dersler dışındaki dersleri bırakmak (drop) veya bu derslerden çekilmek (W) yasak

10 Asgari ders sayısına ulaşılamazsa Alacak eski ders bulunamadığı durumlarda (%20’den sonra dahi) Yetki dekan ve müdürlerde NDY – 2’ye ulaşana kadar ek yeni ders Ek yeni ders dışındaki dersleri bırakmak (drop) veya bu derslerden çekilmek (W) yasak

11 Okulla İlişiğin Kesilmesi 4. döneminde ve 4.dönemden sonra herhangi bir dönem sonunda CGPA < 1.2 olursa öğrenci atılıyor (yaz okulu dahil) Ancak, bir sonraki dönem başlamadan bölümler arası geçiş mümkün

12 Yeni derslerin toplam kredisi, NKY’nün tabloda belirtilen yüzdesini geçemez. Yeni ders sınırlamaları Sınamalı CGPA <2.0 CGPA >= 1.8 Başarısız CGPA < 1.8 İkinci dönem%85 (13 kredi)%70(11 kredi) Sonraki dönemler%60 (9 kredi)0

13 Kredi Sınırlamaları –BAŞARISIZ (CGPA <1,8) 2. döneminde (11 Kredi) 3. ve/veya sonraki dönemlerde (0 kredi) –SINAMALI (1,8=< CGPA<2,0) 2. döneminde (13 kredi) 3. ve/veya sonraki dönemlerde (9 kredi) 16 * 0,85 = 13,6  13 16 * 0,70 = 11,2  11 16 * 0,60 = 9,6  9

14 CGPA<1,8 - BAŞARISIZ CGPA = 0,18 (<1,8) Semester sayısı 1 Sınırlı sayıda yeni ders alabilir. Başarısız: Nominal Kredi Yükü’nün %70’i kadar yeni ders alabilir (11 kredi). ± 2 kuralı ile en az 5 ders alabilir (Dönem yükü 7 ders ). 2. Döneminde Örnekler

15 2. dönemde Ders Yükleme CGPA<1,8 - BAŞARISIZ SONUÇ: 9 kredilik yeni ders verilmiş (3 ders). 2 kredilik 1 ders daha verilebilirdi. Öğrenci tercih etmemiş Toplam 5 ders yeterli idi (dönemlik ders yükü 7 olduğundan) Öğrenci 7 dersi tercih etmiş. 2. Döneminde

16 2. dönemde 1,8 = { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.biz.tr/8/2469133/slides/slide_16.jpg", "name": "2.", "description": "dönemde 1,8 =

17 Yeni ders sayısında kısıt yok ama 4 yeni ders almış. Yaz okulunda F aldığı İngilizceyi de tekrar ediyor. Dönem Ders Yükü: (7)-2 ; 5 ders alıyor (alabileceği min.ders sayısı) 3. dönemde Ders Yükleme CGPA=>2,0 Başarılı 3. Döneminde

18 Curriculum Döneminde alması gereken 6 ders var. Semester sayısı 2 ± 2 kuralı ile en az 4 ders alabilir. Başarısız: CGPA = 1,34 (1.8’in altında) SONUÇ : Hiç yeni ders alamaz en az 4 dersini tekrarlaması gerekir. 3. ve sonraki dönemlerde başarısızsa Yeni Ders Hakkı Yok CGPA<1,8 - BAŞARISIZ 3. Dönem ve Sonrası

19 3. ve sonraki dönemlerde Sınamalı ise 1,8 =< CGPA <2,0 - SINAMALI CGPA = 1,93 sınırlı sayıda yeni ders alabilir. Semester sayısı 2 Sınamalı: Nominal Kredi Yükü’nün %60’ı kadar yeni ders alabilir (9 kredi). ± 2 kuralı ile en az 5 ders alabilir. 3. Dönem ve Sonrası

20 SONUÇ: 9 kredilik yeni ders (BIM201, BIM205, BIM242) En az 5 derse tamamlamak için de 2 eski dersini – F ya da C’nin altında olan - tekrar eder. Öğrenci 3 ders tekrar etmeyi tercih etmiş. 3. ve sonraki dönemlerde Ders Yükleme 1,8 =< CGPA < 2,0 - SINAMALI 3. Dönem ve Sonrası

21 GPA/CGPA Hesaplama CGPA Calculator – http://www.bim.bilkent.edu.tr/CGPA-New-System.xls

22 Teşekkürler Sorular?


"Bilkent Üniversitesi Sınıf Geçme Sistemi Arzu İKİNCİ – BIM Bölüm Bşk.Yrd. 4 Kasım 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları