Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nasıl Öğrenci Olun? ur : maz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nasıl Öğrenci Olun? ur : maz"— Sunum transkripti:

1 Nasıl Öğrenci Olun? ur : maz
Fatih Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 7 Nisan 2017

2 Üniversite Öğrencisiyim
Artık kapağı üniversiteye attık hayatımızı yaşayabiliriz!!!!! Maalesef Buraya geldiğiniz ve buranın kurallarını kabul ettiğinize göre buradan bilgisayar mühendisi olarak çıkmanın yollarını da bilmek hakkınız Peki oyunun kuralları neler?? GELİYOOOOOOOOOR

3 Hayat Kurtaran Kurallar
Yönetmelik ve yönergeleri okuyun Müfredat hakkında bilgi sahibi olun Minimum kaç kredi alınmalıdır Ana dersler hangileridir Önşart ne demektir ve hangi dersler neyin önşartıdır Teknik ve teknik olmayan(alan içi ve alan dışı) seçmeli dersler hangileridir mutlaka başvurmanız gereken bir yer

4

5

6

7

8

9

10

11 Kurallar, kurallar, kurallar
Yönerge ve Yönetmelikler Yönetmelikler Fatih Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Meslek Yüksekokulları Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Mezunlarının Lisans Öğrenimlerine Devamları Hakkında Yönetmelik Yaz Dönemi Öğretim Yönetmeliği Yüksek Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Yönergeler Burs Yönergesi Burslu Lisansüstü ve Araştırma Görevliliği Yönergesi Çift Anadal Programı Yönergesi Yandal Programı Yönergesi

12 Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
İKİNCİ BÖLÜM Kabul ve Kayıt Madde 7: Danışmanlık Her öğrenci için ilgili bölümce danışman olarak bir öğretim elamanı seçilir. Danışman, öğrenimi boyunca öğrenciyi izler. Yarıyıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında öğrenci, kayıt formunu doldurur ve danışmanına onaylatır. Madde 8: Kayıt Yenileme

13 Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Öğretim Madde 11: Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz ve bahar yarıyıllarının normal süresi 14 haftadır. Madde 12: Öğretim Süresi, Şekli ve Dili Fatih Üniversitesi yükseköğretim kurumlarında önlisans ve lisans düzeyinde öğrenim yapan öğrencilere bu öğrenimlerini tamamlamaları için verilen normal ve azami süreler; iki yıllık önlisans için dört, dört yıllık lisans için yedi, beş yıllık programlar için sekiz, altı yıllık programlar için ise dokuz yıldır. Madde 13: Öğretim Programları b) Üçüncü yarıyıl başından itibaren alt yarıyıllardaki bütün derslerini başaran ve genel not ortalamaları en az (3.00) ve üzerinde olan öğrenciler danışmanın onayı ile bir üst yıla ait yarıyıldan bir seçimlik, genel not ortalaması (3.80) ve üzeri olan öğrenciler ise iki seçimlik ders alabilirler.

14 Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Madde 15: Derse Yazılma, Ders Bırakma ve Devam Zorunluluğu b) Öncelikle (FD ve FF) aldıkları derslere kaydolmak zorundadır. c) Ders ekleme/bırakma d) Teorik derslerin en az % 70’ine, uygulama ve laboratuvarların ise en az % 80’ine devam etme zorunluluğu vardır. Devamsız durumdaki öğrenciler, o dersin yarıyıl sonu sınavına alınmazlar. Madde 17: Bitirme Çalışması

15 Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Notlar, Sınavlar ve Başarı Durumu Madde 18: Notlar

16 Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
(I) Notu, hastalık veya geçerli başka bir nedenle tamamlanamayan ders için: 15 gün içinde (FF) haline gelir. (S) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. (U) notu, not ortalamalarına katılmayan derslerden başarı gösteremeyen öğrencilere verilir. (P) notu, not ortalamalarına katılmayan dersleri sürdürmekte olan öğrencilere verilir. (EX) Muafiyet (NA) Devamsızlıktan başarısız olma: (NA) notu, not ortalamasi hesabinda (FF) notu işlemi görür.

17 Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Madde 19: Başarısız, Başarılı, Onur ve Yüksek Onur Öğrencileri a) Bir dersten CC (2.00) ve daha yukarı not alan öğrenci o dersten başarılıdır. Herhangi bir dersten (FD ve FF) notu alan öğrenci ise o dersten başarısız olup bu dersi tekrarlaması zorunludur. Genel not ortalaması (2.00) ve daha yukarı olan ve (FD ve FF) notu bulunmayan öğrenci, başarılı sayılır.   c) Ağırlıklı genel not ortalaması 1,80’in altında kalan öğrenci sınamalı statüye geçirilir. Sınamalı statüye geçen öğrenci en geç 5. yarıyılın başına kadar ağırlıklı genel not ortalamasını 1,80 veya üstüne çıkarması gerekir. Bunu sağlamak için öncelikle CC’nin altında not aldığı ders ya da dersleri tekrar eder. Aksi halde ileri yıllara ait ders alamaz.

18 Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Madde 20: Genel Not Ortalamasının Yükseltilmesi Genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenci, alt yarıyıllardaki dersleri tekrar alabilir. Genel not ortalaması hesaplanırken bu dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir. Madde 21: Başarı Notu a) Bir dersin başarı notu, o derse ait yarıyıl içindeki çalışmaları ve yarıyıl sonu sınavında alınan not ile belirlenir. Her yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içinde açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi ilgili öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Madde 22: Sınav Dönemi

19 Yaz Okulu Madde 6: Yaz dönemi öğretim süresi 7 haftadır. Bu süre yaz dönemi ara ve genel sınavlarını da kapsar. Bu süre final sınavları süresini kapsamaz. Madde 8: Yaz döneminde ders alacak öğrencilerin kayıtları, ön kayıt ve kesin kayıt olarak iki aşamada yapılır. Madde 9: Yaz döneminde bir öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en fazla 3 ders alabilir. Yaz döneminde kayıt dondurulmaz, ders ekleme ve silme işlemi uygulanmaz. Madde 10: Yaz döneminde bir ön lisans ve lisans dersinin açılabilmesi için o derse en az 10 öğrencinin kayıt yaptırmış olması gerekir. Madde 13: Daha önce geçer not aldığı dersi not yükseltmek amacıyla tekrarlayan öğrenci için tekrarlanan derste daha önceki not ne olursa olsun son aldığı not geçerlidir. Madde 16: Yaz dönemi öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinde sayılmaz. Madde 18: Yıl sonu genel not ortalaması 2,30’ un altında kalan burslu öğrenciler, bir defaya mahsus olmak üzere yaz döneminde açılacak derslere ücretsiz katılabilirler.

20 Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Madde 23: Sınav Programları ve Yeri, Mazeret Sınavları Mazeretleri nedeniyle yarıyıl sonu sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla sınav tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile öğrenci işlerine müracaat ederler. Mazeretleri fakülte yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere yarıyıl sonu sınavlarının bitiminden itibaren onbeş gün içerisinde mazeret sınavı açılır. Madde 25: Sınav Sonuçlarına İtiraz Öğrenci bir dersin yarıyıl sonu sınav sonucuna, başarı notunun ilan edilmesinden itibaren bir hafta içerisinde, dilekçesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek itirazda bulunabilir.

21 Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
BEŞİNCİ BÖLÜM : Değerlendirmeler Madde 27: Ders kredisi= Teorik saatler+(Pratik saatler/2) Madde 28: Genel Not Ortalaması Genel not ortalaması(GPA)= DersKredi1*Not1+DersKredi2*Not DersKrediN*NotN DersKredi1+DersKredi DersKrediN

22 Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Madde 29: Bitirme Derecesi ve Diploma a) Fakülte öğretim programında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş ve genel not ortalamasını en az (2.00) düzeyine çıkarmış ve (FD ve FF) notu bulanmayan; bu yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır Mezuniyet aşamasına gelmiş en fazla iki dersten (FD ve FF) notu olanlar ile başarısız dersi bulunmadığı halde genel not ortalaması (2.00)’nin altında kalan öğrencilerin (DC) ve (DD) notu aldıkları en çok iki dersten, sınav hakkı kazandığı yarıyıl sonunda Kullanılmak üzere, bir defaya mahsus ek bir sınav hakkı verilir. Bu süre içerisinde girilen sınavda alınan not o dersin başarı notu yerine geçer.

23 Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Madde 32: Anlaşmalı Yurt Dışı Üniversitelere Gönderilen Öğrenciler Fatih Üniversitesi ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılabilecek anlaşmalar uyarınca, öğrenci değişimi çerçevesinde üniversite tarafından bir veya iki yarıyıl yurt dışındaki üniversitelere öğrenci gönderilebilir. Bu süre içinde öğrencinin Fatih Üniversitesi’ndeki kaydı devam eder ve bu süre öğretim süresinden sayılır.

24 Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Madde 33: Yatay Geçiş Bulundukları programda, Hazırlık Sınıfı dışında en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olan öğrenciler başvuruda bulunabilirler. Başvurular, öğrencinin geçiş yapmak istediği bölümce incelenir ve bölümün önerisi, ilgili yönetim kurulunun kararı ile kesinleşir. Madde 34: Çift Anadal ve Yandal İzleme Programı

25 Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
Madde 35: Ön Lisans Diploması İlk dört yarıyılın bütün dersleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen zorunlu dersleri başarmış olup, genel not ortalamasını en az 2.00’ye ulaştırmış olan ve (FD ve FF) notu bulunmayan öğrencilere ilgili bölümün önlisans diploması verilir. Madde 36: Burslu Öğrenciler Üniversitemizin fakültelerinde burslu olarak okuyan öğrencilerin burslarının bir sonraki eğitim-öğretim yılında devam etmesi için; a) Herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları, b) Hazırlık dahil 5 yılda mezun olmaları, e) Bu yönetmeliğin 15. maddesindeki devam ile ilgili şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde öğrencinin bursu eğitim gördüğü yıl sonu itibariyle kesilir.

26 Ders Kitapları ve ödevler
Derslerin kitapları mutlaka işinize yarayacağı için almanız gerekir Fotokopi çekmek kanuna aykırıdır Kitaplar sınavlarda kullanılabilir ve bazı ödevler verilebilir Verilen ödevleri mutlaka yapın Ödevleri son ana bırakmayın Ödevleri kendiniz yapmadan öğrenemeyeceğinizi unutmayın

27 İpucu #1 Yardım istemek için son dakikaya kadar beklemeyin. Çok geç olabilir!!!!!!!

28 Başarısızlık kaçınılmaz son mu?
Sınıfta kalıyoruuuuuuuum Daha çok çalışmalısın, durmak ve pes etmek yok Bu bölümün size uygun olmadığını anladınızsa o zaman hayatın sonu değil, başka alternatifleri değerlendirebilirsiniz Başarının formülü %10 inspiration(ilham), %90 perspiration(alın teri) Emek olmadan yemek olmaz-No pain, No gain

29 İpucu #2 Hey, aslında hala geçebilirim, hocam üç beş puan daha verseniz bu iş tamam Yeni bir şeyler öğrenirken işlerin ters gitmesi her zaman muhtemeldir. Hele de program yazarken muhtemelen bazıları çalışmayacak veya çökecektir. Öyleyse mümkün olduğunca çabuk yapmaya başlamalı ve hataları düzeltmek için yeterince zaman bırakmalıdır.

30 İpucu #3 Fazla ders yükü almak için çok hırslanmayın. Aldıklarınızla yeterince uğraşmanız gerekecektir. Bir iki gün bile derslerden kaytarsanız epeyce geri kalmış olursunuz. Hangi derste iseniz onunla uğraşın, başka derslerin ödevleriyle uğraşırken elinizin altındakinden de olabilirsiniz.

31 İYİ BİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLABİLMENİZ DİLEĞİYLE BAŞARILAR
İYİ BİR İNSAN VE İYİ BİR BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLABİLMENİZ DİLEĞİYLE BAŞARILAR FATİH ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ


"Nasıl Öğrenci Olun? ur : maz" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları