Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı Niğde Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı Niğde Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER."— Sunum transkripti:

1 Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı Niğde Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER

2 Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumları dışında başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programı, gönüllülük esasına dayanır. Kısaca Farabi Değişim Programı 

3 Öğrenci Değişimi Öğrencilerin tümüne açık En az bir, en çok iki dönem öğrenim hakkı Öğrencilere burs imkanı (Öğrenim bursunun 1,5 Katı) Kendi kurumunda alması gereken kadar kredi alma zorunluluğu Detaylar Yönetmelik ve Mali Esas ve Usuller’de yer almaktadır.

4 oKredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir, oDenklikler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. oDeğişim Programından yararlanan öğrencilerin karşı kurumdan aldığı dersler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders çizelgelerinde (transkript) yazılı olarak belirtilir.

5 Öğrencilerin Gitmeden Hazırlaması Gereken Belgeler 1.Öğrenim protokolü(Her dönem için 3’er adet) 2.Öğrenci başvuru formu(2 adet) 3.Öğrenci bilgi formu(2 adet) 4.Öğrenci beyannamesi(1 adet) 5.Öğrenci yükümlülük sözleşmesi(2 adet) 6.Yönetim kurulu kararı(1 adet) 7.Öğrenci sözleşmesi(1 adet) 8.IBAN No yu gösteren Hesap cüzdanı Fotokobisi(1 adet) 9.Nufus Cuzdanı Fotokopisi(1 adet) 10.20 lik Sunum Dosyası (Erkek:Mavi Bayan:Kırmızı Renk olacak)

6 Öğrencilerin Gitmeden Hazırlaması Gereken Belgeler 1.Yönetim Kurulu Kararı öğrenci gitmeden önce yapılan öğrenim protokolüne göre yapılacaktır. Karar Ofisimize ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecektir. 2.Öğrenci Ekle/Sil yapması gerekiyorsa Akademik Dönem açıldıktan sonra en geç 1 ay içerisinde Bölüm koordinatörünün izni ile EKLE/SİL Formu nu yapıp Ofisimize 3 nüsha göndermesi gerekmektedir.Yapılan değişiklik için de Yönetim Kurulu Kararı yapılacaktır.Karar Ofisimize ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecektir. 3.Yönetim Kurulu Kararı öğrenci döndükten sonra öğrenim protokolünun son haline göre öğrencinin not sayıştırma işlemi yapılacaktır.Karar Ofisimize ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecektir.

7 o Seçilen öğrenci için gidilen kurumda alacağı dersler ve kredilerini açıkça gösteren öğrenim protokolü düzenlenir. oÖğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder. oGönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder.

8 oHer bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programına burslu katılmak mümkündür. oÖdeneğin yetersiz kalması durumunda, kabul eden tarafta yeterli öğrenci kontenjanları bulunması şartıyla, burssuz olarak öğrencilerin değişim faaliyetlerinden yararlanmasını da sağlanabilir. oBurssuz Farabi Değişim Programı öğrencilerine de aynı Yönetmelik hükümleri uygulanır.

9 o Öğrenciler, gittikleri yükseköğretim kurumunda almaları gereken derslerden başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin tekrarını, öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yaparlar. oDers tekrarı, Öğrenim Protokolünde denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır.

10 o Değişim sürecinin sonunda öğrenci, not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu, en geç 15 gün içinde kendi yükseköğretim kurumuna teslim etmelidir. Eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verilir. oSüresi içinde belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir.

11 Farabi Burs Ödemesi o Ödemler öğrenci hesaplarına aylık olarak ve %70 oranında hesaplanarak Koordinasyon Ofisince yapılır. o Aya tamamlanmayan süreler için gün hesabı esastır. o Kalan %30’luk ödemede o Katılım Belgesindeki süre ile o öğrencinin başarı durumu dikkate alınır. Farabi Değişim Programı11

12 “Her insanın başkalarına yol gösterme gücü olmadığı gibi, başkalarını bu şeyleri yapmaya sevk etme (liderlik) gücü de yoktur.” Farabî

13 İletişim E-Mail: farabi@nigde.edu.tr Tel/Fax: 0 388 225 23 23/ 0 388 225 23 85 Adres: Niğde Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE Farabi Değişim Programı13

14 Farabi Değişim Programı14 TEŞEKKÜRLER


"Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı Niğde Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları