Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı
Niğde Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Genç Osman GEÇER

2 Kısaca Farabi Değişim Programı
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumları dışında başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Farabi Değişim Programı, gönüllülük esasına dayanır. Kısaca Farabi Değişim Programı

3 Öğrenci Değişimi Öğrencilerin tümüne açık
En az bir, en çok iki dönem öğrenim hakkı Öğrencilere burs imkanı (Öğrenim bursunun 1,5 Katı) Kendi kurumunda alması gereken kadar kredi alma zorunluluğu Detaylar Yönetmelik ve Mali Esas ve Usuller’de yer almaktadır.

4 Kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun alt ve üst sınıflarından da dersler seçilebilir, Denklikler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Değişim Programından yararlanan öğrencilerin karşı kurumdan aldığı dersler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders çizelgelerinde (transkript) yazılı olarak belirtilir.

5 Öğrencilerin Gitmeden Hazırlaması Gereken Belgeler
Öğrenim protokolü(Her dönem için 3’er adet) Öğrenci başvuru formu(2 adet) Öğrenci bilgi formu(2 adet) Öğrenci beyannamesi(1 adet) Öğrenci yükümlülük sözleşmesi(2 adet) Yönetim kurulu kararı(1 adet) Öğrenci sözleşmesi(1 adet) IBAN No yu gösteren Hesap cüzdanı Fotokobisi(1 adet) Nufus Cuzdanı Fotokopisi(1 adet) 20 lik Sunum Dosyası (Erkek:Mavi Bayan:Kırmızı Renk olacak)

6 Öğrencilerin Gitmeden Hazırlaması Gereken Belgeler
Yönetim Kurulu Kararı öğrenci gitmeden önce yapılan öğrenim protokolüne göre yapılacaktır. Karar Ofisimize ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecektir. Öğrenci Ekle/Sil yapması gerekiyorsa Akademik Dönem açıldıktan sonra en geç 1 ay içerisinde Bölüm koordinatörünün izni ile EKLE/SİL Formu nu yapıp Ofisimize 3 nüsha göndermesi gerekmektedir.Yapılan değişiklik için de Yönetim Kurulu Kararı yapılacaktır.Karar Ofisimize ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecektir. Yönetim Kurulu Kararı öğrenci döndükten sonra  öğrenim protokolünun son haline göre öğrencinin not sayıştırma işlemi yapılacaktır.Karar Ofisimize ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirilecektir.

7 Seçilen öğrenci için gidilen kurumda alacağı dersler ve kredilerini açıkça gösteren öğrenim protokolü düzenlenir. Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder.

8 Her bir eğitim öğretim kademesinde birer defa Farabi Değişim Programına burslu katılmak mümkündür.
Ödeneğin yetersiz kalması durumunda, kabul eden tarafta yeterli öğrenci kontenjanları bulunması şartıyla, burssuz olarak öğrencilerin değişim faaliyetlerinden yararlanmasını da sağlanabilir. Burssuz Farabi Değişim Programı öğrencilerine de aynı Yönetmelik hükümleri uygulanır.

9 Öğrenciler, gittikleri yükseköğretim kurumunda almaları gereken derslerden başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin tekrarını, öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yaparlar. Ders tekrarı, Öğrenim Protokolünde denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır.

10 Değişim sürecinin sonunda öğrenci, not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu, en geç 15 gün içinde kendi yükseköğretim kurumuna teslim etmelidir. Eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verilir. Süresi içinde belgeleri tam olarak teslim etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir.

11 Farabi Değişim Programı
Farabi Burs Ödemesi Ödemler öğrenci hesaplarına aylık olarak ve %70 oranında hesaplanarak Koordinasyon Ofisince yapılır. Aya tamamlanmayan süreler için gün hesabı esastır. Kalan %30’luk ödemede Katılım Belgesindeki süre ile öğrencinin başarı durumu dikkate alınır. YÖK Yürütme Kurulu tarafından yıllık olarak, yükseköğretim kurumlarına yönetmelikte belirtilen esaslara göre ödenek belirlenmesi Ödenekler belirlenirken değişimin etkin ve verimli kullanılması için öncelikler belirlenmesi ya da protokollerde yol gösterici nitelikte yönlendirmeler yapılması Ödeneklerin kurumların bankalarda açacakları özel hesaplarda tutulması ve harcanması Ödeneğin kalemleri: öğrenci değişimi, öğretim üyesi hareketliliği ve değişimin organizasyonu Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilecek programlara ilişkin olarak ortak seminerler, ortak derece ve ortak diploma programları gibi değişimi kolaylaştıracak çalışmalar, ortak ders programlarının geliştirilmesi ve uyumlaştırılması, Farabi Değişim Programı kapsamında yer alan faaliyetlerin fiziki ve beşeri altyapısının geliştirilmesi ile Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerinin faaliyetlerinin yürütülmesi gibi değişim organizasyon giderleri için gerekli mal ve hizmet alımlarını özel hesaptan karşılayabilir. Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı

12 “Her insanın başkalarına yol gösterme gücü olmadığı gibi, başkalarını bu şeyleri yapmaya sevk etme (liderlik) gücü de yoktur.” Farabî

13 Farabi Değişim Programı
İletişim Tel/Fax : / Adres : Niğde Üniversitesi, Kampüs, Bor Yolu, Niğde, TÜRKİYE Farabi Değişim Programı

14 Farabi Değişim Programı
TEŞEKKÜRLER Yükseköğretim Kurulu Ulusal Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Komisyonu Adına teşekkürler. Farabi Değişim Programı Farabi Değişim Programı


"Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları