Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Lİsansüstü Yönetmelİğİne İntİbakta Boğazİçİ Ünİversİtesİ UygulamalarI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Lİsansüstü Yönetmelİğİne İntİbakta Boğazİçİ Ünİversİtesİ UygulamalarI"— Sunum transkripti:

1 Lİsansüstü Yönetmelİğİne İntİbakta Boğazİçİ Ünİversİtesİ UygulamalarI
Prof. Dr. Müge Türet Sayar FENBILKON 5 16-18 Mayıs 2013 Osmangazi Üniversitesi-Eskişehir

2 Lisansüstü Programlarda Süre Tanımı
Normal Süre Azami Süre Dil Hazırlık sınıfı 1 yıl Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) 4 dönem 6 dönem Doktora - Yüksek Lisans sonrası 8 dönem 12 dönem Doktora - Lisans sonrası 10 dönem 18 dönem (1) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı - kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dahildir. (2) Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programlarında geçirilen süreler lisansüstü programının normal ve azami süresine dahil değildir. (3) Değişim programları ile yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dahildir. AZAMİ SÜRE AŞIMI: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uygulanır

3 B.Ü. Bilimsel HazırlıkProgram (en çok 2 YY)
Lisansüstü programa kabul edilenlerde kimlere «Bilimsel Hazırlık Programı» uygulanır? Lisans derece farklı program Lisans derece farklı kurum B.Ü. Bilimsel HazırlıkProgram (en çok 2 YY) Mezuniyet süresine sayılmaz Y. Lisans derece farklı program Y. Lisans derece farklı Kurum BAŞARI Alınan tüm önkoşul derslerden geçme ve min. GNO: 2.5 BAŞARISIZ İlişik kesilir

4 B.Ü. de LİSANSÜSTÜ PROGRAMA KABUL (lisansüstü ders alımı)
Özel öğrenci statüsünden Lisansüstü öğrenci statüsüne geçiş B.Ü. de LİSANSÜSTÜ PROGRAMA KABUL B.Ü. de ÖZEL ÖĞRENCİ (lisansüstü ders alımı) ENSTİTÜ KARARI > BB en çok 2 ders Alınışından itibaren < 2 yıl Kredi «P» olarak işlenir

5 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
TEZSİZ (II. Öğretim) TEZLİ 7 adet kredili ders (en çok 2 adet lisans 400 kodlu) 1 adet kredisiz seminer dersi (P/F) Toplam 21 kredi Tez çalışması 10 adet kredili ders (en çok 3 adet lisans 400 kodlu) 1 adet kredisiz proje dersi (P/F) Toplam 30 kredi En fazla %50 kredisi Başka Üniv. lisansüstü program dersleri(P/F) Diplomaya sayılmamış lisansüstü derslerin notlu transferi Toplam kredi > ¼ (21 kredi) 1 yarıyıl normal/azami süre düşümü

6 X TEZLİ/ TEZSİZ Yüksek lisans programlarından doğrudan geçiş
TEZLİ yüksek lisans programında derslerini en az 3,6 GNO ile tamamlayan öğrenciler Enstitü kararı DOKTORA PROGRAMI X TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Enstitü kararı TEZSİZ yüksek lisans programı Aynı ABD ve aynı isimdeki prog. Tezli programın tüm şartları Tezsizde alınan dersler saydırılabilir

7 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
TEZ DANIŞMANI -TEZ KONUSU: en geç 2. yarıyıl sonuna kadar Tez danışmanı =Tam zamanlı + doktoralı öğretim elemanı (gerekli ise + eş danışman) Tez danışmanı (AB.D dışı) =Tam zamanlı + doktoralı öğretim elemanı (+ AB.D içi eş danışman) Eş danışman =Tam zamanlı + doktoralı öğretim elemanı TEZE KAYIT: en geç 3. yarıyıl başı İki kez üst üste F veya ardışık iki yarıyıl kayıtsız Yeni tez danışmanı ? Yeni tez konusu ? TEZ JÜRİSİ: Tez danışmanı + tam zamanlı (dış) + (iç/dış )= Toplam 3 kişi Tez danışmanı + tam zamanlı (dış) + 2(iç/dış)+ Eş danışman= Toplam 5 kişi

8 ! YÜKSEK LİSANS PROGRAMI   ! TEZ SAVUNMASI: AZAMİ SÜRE İÇİNDE
BAŞARILI EK SÜRE RED Tez savunması jüri önünde ve herkese açık. 30 gün içinde 3 kopya ciltli ve imzalı tez FBE’ye teslim en fazla 3 ay aynı jüriye savunma savunma yapmadı/yaptı başarısız Yeni tez danışmanı? Yeni tez konusu? Tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. ! !

9 ! YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Azami süre sonunda yüksek lisans diploması almaya hak kazanamayan öğrencilerden, yeniden ders almaları istenebilir ve/veya yeniden teze kayıt olabilirler. Anabilim dalı önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin tez konusunu, tez danışmanını veya jürisini değiştirebilir.

10 DOKTORA PROGRAMI Başka Üniv. Lisansüstü program dersleri(P/F)
LİSANS DERECESİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ 14 adet kredili lisansüstü ders (en fazla 6 yarıyıl) Toplam 42 kredi Yeterlik sınavı Tez önerisi Tez Çalışması 7 adet kredili lisansüstü ders (en fazla 4 yarıyıl) Toplam 21 kredi Yeterlik sınavı Tez önerisi Tez Çalışması En fazla %50 Kredisi Başka Üniv. Lisansüstü program dersleri(P/F) Diplomaya sayılmamış lisansüstü derslerin notlu transferi Toplam kredi > ¼ , 1 yarıyıl normal/azami süre düşümü

11 Tam zamanlı Öğretim Üyesi= Tez Danışmanı ! Eş Danışman= Doktoralı
DOKTORA PROGRAMI: Tez Danışmanı LİSANS DERECESİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ En geç 5. Yarıyıl başında En geç 3. Yarıyıl başında Tam zamanlı Öğretim Üyesi= Tez Danışmanı ! Eş Danışman= Doktoralı

12 Koşulu sağlayana kadar
DOKTORA PROGRAMI: Derste Başarı-Başarısızlık BAŞARILI BAŞARISIZ Derse kayıtlı olma süresi içinde Tüm derslerden başarılı GNO> 3.00 Derse kayıtlı olma süresi içinde  Derslerden başarısız  GNO< 3.00 Koşulu sağlayana kadar F, CC, CB tekrarı Yeterlik Sınavı: Lisans derece- 7. YY sonu Y. Lisans derece- 5.YY sonu TEZSİZ Yüksek Lisans

13 DOKTORA PROGRAMINDAN: Tezsiz Yüksek Lisans Geçiş
Doktora Programına Lisans Derecesi ile Kabul edilmiş öğrenciler İlgili anabilim dalının tezsiz yüksek lisans programı için gerekli gördüğü en az yedi adet dersi başarıyla ve bu dersleri en az 3,00 GNO not ortalaması ile tamamlamaları koşuluyla ilgili anabilim dalına başvurmaları halinde aynı programın aynı isimli tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler. Bu durumda doktora programında alınan yukarıda bahsi geçen dersler ilgili anabilim dalı onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. Gerekli ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları koşuluyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin eğer ilgili anabilim dalında aynı isimli tezsiz yüksek lisans programı var ise başvurmaları halinde kendilerine aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

14 DOKTORA PROGRAMI: Yeterlik
Yeterlik Sınavları: Yılda 2 kez yapılır ( Yazılı +sözlü kısım) Yeterlik Komitesi: Tam zamanlı 5 Öğretim Üyesi Yeterlik Sınav Jürisi: 3 Komite üyesi + 1 Üniv. dışı Öğretim Üyesi+ Tez Danışmanı Yeterlik Sınav Sonucu: Sınav Jürisi tarafından sınavdan en geç 3 gün içinde FBE’ye bildirilir.

15 DOKTORA PROGRAMI: Yeterlik Sınavı Başarısı
BAŞARILI İzleyen yarıyıl «Q» kaydı ile 2. kez sınava girer BAŞARISIZ Fazladan ders(ler) alması istenebilir (<1/3 toplam kredi) 2. Yeterlik sınav Başarısız Q kaydı yok yada sınava girmedi Ders(ler) alması istenebilir, geçerse tekrar yeterlik sınavına girebilir Başarılı TP kaydı yaptırmalı 3. Yeterlik sınav Başarısız Doktora programının tüm derslerini yeniden alması zorunludur. TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA

16 Tekrar TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA
DOKTORA PROGRAMI: Tez izleme ve Tez Önerisi Tez İzleme Komitesi: Yeterlik sınavında başarılı öğrenci için 1 ay içinde 3 Öğretim Üyesinden (Tez danışmanı + ABD iç + ABD dış) oluşan komite kurulur. Komite her 6 ayda bir toplanır ve öğrencinin yazılı ve sözlü sunduğu tez çalışmalarını inceler ve değerlendirir. Tez Önerisi Savunma: Yeterlik sınavını geçen öğrenci, ilk 6 ay içinde öneriyi hazırlar ve Komiteye sunar. 3 ay içinde Tekrar TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA Tez önerisi savunmadı Tez önerisi savundu RED RED Tekrar Yeterlik Sınavı HAYIR 6 ay içinde Tez danışmanı değişimi? Tez konusu değişimi? EVET F alır

17 (rapor + sözlü anlatım)
DOKTORA PROGRAMI: Tez çalışması Tez Önerisi Başarılı TEZE KAYITLI BAŞARILI (TP statüsü) Yılda 2 kere Tez izleme (rapor + sözlü anlatım) BAŞARISIZ (F alır) Ardışık 2 kez F notu AZAMİ SÜRE İÇİNDE veya Aralıklı 3 kez kayıtsız TEZ SAVUNMA YETERLİK SINAVI

18 Aynı jüriye tekrar tez savunması
DOKTORA PROGRAMI: Tez Savunma Jürisi TEZ SAVUNMA JÜRİSİ: 3 Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri 1 ABD dışı veya Üniversite dışı öğretim üyesi 1 ABD içi öğretim üyesi TEZ SAVUNMASI RED EK SÜRE BAŞARILI En çok 6 ay BAŞARISIZ BAŞARILI 30 gün içinde Jüri üyeleri imzalı 3 adet ciltli kopya FBE’ye teslim Yeni Tez Danışmanı ? Yeni Tez Konusu ? Yeni Ders (ler) ? Aynı jüriye tekrar tez savunması

19 DOKTORA PROGRAMI: Tez savunması
AZAMİ SÜRE AŞIMI 2547 sayılı Kanun.un 46 ıncı maddesi uygulanır B.Ü. AKK YÖK Tez çalışmasını azami süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. Tez çalışmasını azami süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere en çok 2 kez süre verilir. Bu süre sonunda da basarısız olan ögrenci, doktora programına yeniden başlamak zorundadır.

20 BİLİMSEL YAYIN YAPMIŞ OLMAK ?????
DOKTORA PROGRAMI: MEZUNİYET İLGİLİ ANABİLİM DALININ ŞARTLARINI YERİNE GETİRMİŞ OLMASI GEREKLİDİR! BİLİMSEL YAYIN YAPMIŞ OLMAK ?????


"Lİsansüstü Yönetmelİğİne İntİbakta Boğazİçİ Ünİversİtesİ UygulamalarI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları