Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ProgramlarNormal SüreAzami Süre Dil Hazırlık sınıfı1 yıl Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) 4 dönem6 dönem Doktora - Yüksek Lisans sonrası 8 dönem12 dönem Doktora.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ProgramlarNormal SüreAzami Süre Dil Hazırlık sınıfı1 yıl Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) 4 dönem6 dönem Doktora - Yüksek Lisans sonrası 8 dönem12 dönem Doktora."— Sunum transkripti:

1

2 ProgramlarNormal SüreAzami Süre Dil Hazırlık sınıfı1 yıl Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) 4 dönem6 dönem Doktora - Yüksek Lisans sonrası 8 dönem12 dönem Doktora - Lisans sonrası10 dönem18 dönem Lisansüstü Programlarda Süre Tanımı ilk kayıt yaptırdığı tarihten (1) Öğrencilerin lisansüstü programa ilk kayıt yaptırdığı tarihten itibaren kayıtlı - kayıtsız olarak geçirdiği tüm yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dahildir. Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programlarında dahil değildir (2) Yabancı dil ve bilimsel hazırlık programlarında geçirilen süreler lisansüstü programının normal ve azami süresine dahil değildir. Değişim programları süresine dahildir (3) Değişim programları ile yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar normal ve azami eğitim öğretim süresine dahildir. AZAMİ SÜRE AŞIMI: 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uygulanır

3 Lisansüstü programa kabul edilenlerde kimlere «Bilimsel Hazırlık Programı» uygulanır? B.Ü. Bilimsel HazırlıkProgram (en çok 2 YY) Lisans derece farklı program Lisans derece farklı kurum Y. Lisans derece farklı program Y. Lisans derece farklı Kurum BAŞARI Alınan tüm önkoşul derslerden geçme ve min. GNO: 2.5 BAŞARISIZ İlişik kesilir Mezuniyet süresine sayılmaz

4 Özel öğrenci statüsünden Lisansüstü öğrenci statüsüne geçiş B.Ü. de ÖZEL ÖĞRENCİ (lisansüstü ders alımı) B.Ü. de LİSANSÜSTÜ PROGRAMA KABUL  > BB en çok 2 ders  Alınışından itibaren < 2 yıl  Kredi «P» olarak işlenir ENSTİTÜ KARARI

5 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEZLİ TEZSİZ (II. Öğretim) 7 adet  7 adet kredili ders (en çok 2 adet lisans 400 kodlu) 1 adet  1 adet kredisiz seminer dersi (P/F)  Toplam 21 kredi Tez  Tez çalışması Başka Üniv. lisansüstü program dersleri(P/F) Diplomaya sayılmamış lisansüstü derslerin notlu transferi Toplam kredi > ¼ (21 kredi) 1 yarıyıl normal/azami süre düşümü En fazla %50 kredisi  10 adet  10 adet kredili ders (en çok 3 adet lisans 400 kodlu) 1 adet  1 adet kredisiz proje dersi (P/F)  Toplam 30 kredi

6 TEZLİ/ TEZSİZ Yüksek lisans programlarından doğrudan geçiş TEZLİ yüksek lisans programında derslerini en az 3,6 GNO ile tamamlayan öğrenciler DOKTORA PROGRAMI Enstitü kararı TEZSİZ yüksek lisans programı X TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Enstitü kararı Aynı ABD ve aynı isimdeki prog. Tezli programın tüm şartları Tezsizde alınan dersler saydırılabilir

7 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TEZ DANIŞMANI -TEZ KONUSU: en geç 2. yarıyıl sonuna kadar  Tez danışmanı =Tam zamanlı + doktoralı öğretim elemanı (gerekli ise + eş danışman)  Tez danışmanı (AB.D dışı) =Tam zamanlı + doktoralı öğretim elemanı (+ AB.D içi eş danışman)  Eş danışman =Tam zamanlı + doktoralı öğretim elemanı TEZE KAYIT: en geç 3. yarıyıl başı  İki kez üst üste F veya ardışık iki yarıyıl kayıtsız  İki kez üst üste F veya ardışık iki yarıyıl kayıtsızYeni tez danışmanı ? Yeni tez konusu ? TEZ JÜRİSİ:  Tez danışmanı + tam zamanlı (dış) + (iç/dış )= Toplam 3 kişi  Tez danışmanı + tam zamanlı (dış) + 2(iç/dış)+ Eş danışman= Toplam 5 kişi

8 TEZ SAVUNMASI:AZAMİ SÜRE İÇİNDE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI  Tez savunması jüri önünde ve herkese açık.  30 gün içinde 3 kopya ciltli ve imzalı tez FBE’ye teslim EK SÜRE BAŞARILI RED  en fazla 3 ay  aynı jüriye savunma   savunma yapmadı/yaptı başarısız Yeni tez danışmanı? Yeni tez konusu? Tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak koşuluyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. !  ! 

9 YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Azami süre sonunda yüksek lisans diploması almaya hak kazanamayan öğrencilerden, yeniden ders almaları istenebilir ve/veya yeniden teze kayıt olabilirler. Anabilim dalı önerisiyle ilgili enstitü yönetim kurulu öğrencinin tez konusunu, tez danışmanını veya jürisini değiştirebilir. !

10 DOKTORA PROGRAMI LİSANS DERECESİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ 7 adet kredili  7 adet kredili lisansüstü ders (en fazla 4 yarıyıl)  Toplam 21 kredi  Yeterlik sınavı  Tez önerisi  Tez Çalışması 14 adet kredili  14 adet kredili lisansüstü ders (en fazla 6 yarıyıl)  Toplam 42 kredi  Yeterlik sınavı  Tez önerisi  Tez Çalışması Başka Üniv. Lisansüstü program dersleri(P/F) Diplomaya sayılmamış lisansüstü derslerin notlu transferi Toplam kredi > ¼, 1 yarıyıl normal/azami süre düşümü En fazla %50 Kredisi

11 DOKTORA PROGRAMI: Tez Danışmanı LİSANS DERECESİ YÜKSEK LİSANS DERECESİ En geç 5. Yarıyıl başında En geç 3. Yarıyıl başında Tez Danışmanı Tam zamanlı Öğretim Üyesi= Tez Danışmanı ! Eş Danışman= Doktoralı

12 DOKTORA PROGRAMI: Derste Başarı-Başarısızlık BAŞARILI BAŞARISIZ Derse kayıtlı olma süresi içinde Tüm derslerden başarılı GNO> 3.00 Yeterlik Sınavı: Lisans derece- 7. YY sonu Y. Lisans derece- 5.YY sonu  Derse kayıtlı olma süresi içinde  Derslerden başarısız  GNO< 3.00  Koşulu sağlayana kadar F, CC, CB tekrarı  TEZSİZ Yüksek Lisans

13 yedi adet dersi başarıyla en az 3,00 GNO başvurmaları halinde aynı programın aynı isimli tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler  İlgili anabilim dalının tezsiz yüksek lisans programı için gerekli gördüğü en az yedi adet dersi başarıyla ve bu dersleri en az 3,00 GNO not ortalaması ile tamamlamaları koşuluyla ilgili anabilim dalına başvurmaları halinde aynı programın aynı isimli tezsiz yüksek lisans programına geçebilirler. Bu durumda doktora programında alınan yukarıda bahsi geçen dersler ilgili anabilim dalı onayı ve ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla tezsiz yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır. ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş doktora tezinde başarılı olamayan tezsiz yüksek lisans diploması  Gerekli ders kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları koşuluyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin eğer ilgili anabilim dalında aynı isimli tezsiz yüksek lisans programı var ise başvurmaları halinde kendilerine aynı programın tezsiz yüksek lisans diploması verilir. DOKTORA PROGRAMINDAN: Tezsiz Yüksek Lisans Geçiş Doktora Programına Lisans Derecesi ile Kabul edilmiş öğrenciler

14 DOKTORA PROGRAMI: Yeterlik  Yeterlik Sınavları: Yılda 2 kez yapılır ( Yazılı +sözlü kısım)  Yeterlik Komitesi: Tam zamanlı 5 Öğretim Üyesi  Yeterlik Sınav Jürisi: 3 Komite üyesi + 1 Üniv. dışı Öğretim Üyesi+ Tez Danışmanı  Yeterlik Sınav Sonucu: Sınav Jürisi tarafından sınavdan en geç 3 gün içinde FBE’ye bildirilir.

15 DOKTORA PROGRAMI: Yeterlik Sınavı Başarısı BAŞARISIZBAŞARILI İzleyen yarıyıl «Q» kaydı ile 2. kez sınava girer Başarısız Ders(ler) alması istenebilir, geçerse tekrar yeterlik sınavına girebilir 2. Yeterlik sınav 3. Yeterlik sınav Başarısız Doktora programının tüm derslerini yeniden alması zorunludur. Q kaydı yok yada sınava girmedi Fazladan ders(ler) alması istenebilir (<1/3 toplam kredi) Başarılı TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA TP kaydı yaptırmalı

16 DOKTORA PROGRAMI: Tez izleme ve Tez Önerisi Tez İzleme Komitesi: Yeterlik sınavında başarılı öğrenci için 1 ay içinde 3 Öğretim Üyesinden (Tez danışmanı + ABD iç + ABD dış) oluşan komite kurulur. Komite her 6 ayda bir toplanır ve öğrencinin yazılı ve sözlü sunduğu tez çalışmalarını inceler ve değerlendirir. Tez Önerisi Savunma: Yeterlik sınavını geçen öğrenci, ilk 6 ay içinde öneriyi hazırlar ve Komiteye sunar. Tez önerisi savunmadı F alır Tez önerisi savundu RED Tez danışmanı değişimi? Tez konusu değişimi? Tekrar TEZ ÖNERİSİ SAVUNMA EVET 3 ay içinde HAYIR 6 ay içinde REDTekrar Yeterlik Sınavı

17 DOKTORA PROGRAMI: Tez çalışması Tez Önerisi Başarılı BAŞARILI (TP statüsü) BAŞARISIZ (F alır) Ardışık 2 kez F notu Aralıklı 3 kez kayıtsız veya TEZ SAVUNMA AZAMİ SÜRE İÇİNDE YETERLİK SINAVI Yılda 2 kere Tez izleme (rapor + sözlü anlatım) TEZE KAYITLI

18 DOKTORA PROGRAMI: Tez Savunma Jürisi TEZ SAVUNMA JÜRİSİ: 3 Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri 1 ABD dışı veya Üniversite dışı öğretim üyesi 1 ABD içi öğretim üyesi RED TEZ SAVUNMASI EK SÜRE Yeni Tez Danışmanı ? Yeni Tez Konusu ? Yeni Ders (ler) ? En çok 6 ay Aynı jüriye tekrar tez savunması BAŞARISIZ BAŞARILI 30 gün içinde Jüri üyeleri imzalı 3 adet ciltli kopya FBE’ye teslim BAŞARILI

19 DOKTORA PROGRAMI: Tez savunması AZAMİ SÜRE AŞIMI en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir Tez çalışmasını azami süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere yeni süreler verilir. YÖK en az altı ay olmak üzere en çok 2 kez süre verilir. Bu süre sonunda da basarısız olan ögrenci, doktora programına yeniden başlamak zorundadır Tez çalışmasını azami süre sonuna kadar tamamlayamadığı için tez savunmasına giremeyen bir öğrenciye, ilgili anabilim dalı önerisi ve ilgili enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere en çok 2 kez süre verilir. Bu süre sonunda da basarısız olan ögrenci, doktora programına yeniden başlamak zorundadır. B.Ü.AKK 2547 sayılı Kanun.un 46 ıncı maddesi uygulanır

20 DOKTORA PROGRAMI: MEZUNİYET İLGİLİ ANABİLİM DALININ ŞARTLARINI YERİNE GETİRMİŞ OLMASI GEREKLİDİR! BİLİMSEL YAYIN YAPMIŞ OLMAK ?????


"ProgramlarNormal SüreAzami Süre Dil Hazırlık sınıfı1 yıl Yüksek Lisans (Tezli/Tezsiz) 4 dönem6 dönem Doktora - Yüksek Lisans sonrası 8 dönem12 dönem Doktora." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları