Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sizin sosyal medya danı ş manınız olarak Markanız için sosyal medya stratejilerinin olu ş turulması ve yönetimini yapıyoruz. Ayrıca kriz durumlarında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sizin sosyal medya danı ş manınız olarak Markanız için sosyal medya stratejilerinin olu ş turulması ve yönetimini yapıyoruz. Ayrıca kriz durumlarında."— Sunum transkripti:

1

2 Sizin sosyal medya danı ş manınız olarak Markanız için sosyal medya stratejilerinin olu ş turulması ve yönetimini yapıyoruz. Ayrıca kriz durumlarında 7/24 vermi ş oldu ğ umuz hizmet ile etkin kriz yönetimi de sunuyoruz. Markanın gerçek dünyada var olan marka imajını, de ğ erlerini, kurum kültürünü internet ortamına do ğ ru ş ekilde aktarmak ve yer alan statüsünü arttırmaktır. Bu imajın internet ortamında ugrayaca ğ ı muhtemel saldırıları takip etmek, düzenlemek ve marka risk oranını en asagıya çekmektir. Olası olumsuz yorumlar, piyasadaki kurumsal güvenirli ğ i sarsacaktır.

3 Sosyal medya alanını olu ş turan sosyal platformlar zamanla vizyon ve misyonlarının belirledi ğ i kimlikleri edinmi ş lerdir, sosyal medya uzmanları da mü ş teri markanın hedef kitlesine ula ş abilmesi için bu kaynakları kullanır, stratejiler uygular, monitorize eder ve raporlayarak mü ş teriden gelen feedbackle bu süreç verimli bir ş ekilde devam ettirilmeye çalı ş ılır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise; Sosyal Medya platformunun zannedildi ğ inin aksine çabuk büyümedi ğ i ve zaman-emek istedi ğ idir. Amacımız samimi ve dürüst payla ş ımlarla zaman içerisinde markanın bilinirlili ğ ini ve farkındalı ğ ını arttırmak.

4 Sosyal medya alanını olu ş turan sosyal platformlar zamanla vizyon ve misyonlarının belirledi ğ i kimlikleri edinmi ş lerdir, sosyal medya uzmanları da mü ş teri markanın hedef kitlesine ula ş abilmesi için bu kaynakları kullanır, stratejiler uygular, monitorize eder ve raporlayarak mü ş teriden gelen feedbackle bu süreç verimli bir ş ekilde devam ettirilmeye çalı ş ılır. Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise; Sosyal Medya platformunun zannedildi ğ inin aksine çabuk büyümedi ğ i ve zaman-emek istedi ğ idir. Amacımız samimi ve dürüst payla ş ımlarla zaman içerisinde markanın bilinirlili ğ ini ve farkındalı ğ ını arttırmak.

5 Belirlenen sosyal medya kanallarında, hedef kitleye yönelik olarak üretilecek yazı, görsel, video gibi içerikler için, İ çerik kategorileri, İ çerik zamanlamaları ve sıklı ğ ı, İ çerik niteli ğ i, belirlenir ve içerik üretilir İ çerik planları haftalık ve aylık olu ş turulur ve onaya sunulur. İ çerikler mü ş teri odaklı çalı ş ma takvimi ile yaratıcı fikirler ile ekibimizce hazırlanır.Bu tasarımlar özgün tasarım ve pazarlama modelidir. Onaya sunulan içeriklerin, belirlenen plana göre sosyal medya kanallarında payla ş ılmasını içerir.

6  İ çerik giri ş leri sonrasında sosyal medya kanallarındaki yorumlar, sorular, görü ş ler takip edilir ve burada gerekli aksiyonlar alınır  Soruların cevaplandırılması ve/veya takipçilerin markanın ilgili birimine yönlendirme  Uygunsuz içeriklerin kaldırılması  Yönetimi yapılan mecralarla ilgili aylık olarak durum raporunun hazırlanması ve sunumu  Yönetilen sosyal medya kanallarında hedef kitleyle daha etkile ş imli bir ileti ş im kurulabilmesi amacıyla yaratıcı proje fikirlerinin olu ş turulmasını, bütçe olu ş turulmasını ve planlamasını içerir.

7 Sosyal Medya Projeleri Sosyal Medya Hesap Yönetimi Sosyal Medya Uygulamaları Sosyal Medya Reklam Yönetimi Sosyal Medya İ çerik Yönetimi Sosyal Medya Destekli Kampanyalar

8 Özgün Web Tasarımları Mobil Uyumlu Kurumsal Web Sitesi Mobil Uyumlu Özgün Blog Site Yapımı Mobil Uyumlu e-Ticaret Sitesi

9 Blog Yönetimi Micro Blog Paket Hesap Yönetimi 7/24 Blog Yönetimi Kurumsal Marka Analizi İ çerik Yönetimi

10 IOS Mobil Phone Uygulama Yazılımı IOS Mobil Pad Uyguluma Yazılımı Android Phone Uygulama Yazılımı Android Pad Uygulama Yazılımı

11

12

13

14 adres: zuhuratbaba mh. ş ükran çiftli ğ i sk. no:17/1 bakırköy,istanbul telefon: 90 212 570 00 14 90 212 570 78 75 90 555 876 19 30 web: www.aktieweb.com mail: info@aktieweb.com


"Sizin sosyal medya danı ş manınız olarak Markanız için sosyal medya stratejilerinin olu ş turulması ve yönetimini yapıyoruz. Ayrıca kriz durumlarında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları