Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖ Ğ RET İ M GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü WEB SAYFASININ TAK İ B İ VE B İ LG İ AKIŞININ SA Ğ LANMASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖ Ğ RET İ M GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü WEB SAYFASININ TAK İ B İ VE B İ LG İ AKIŞININ SA Ğ LANMASI."— Sunum transkripti:

1 ORTAÖ Ğ RET İ M GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü WEB SAYFASININ TAK İ B İ VE B İ LG İ AKIŞININ SA Ğ LANMASI

2 B İ LG İ VE HABERLEŞMES İ N İ N ÖNEM İ  Ça ğ ımız bilgi ça ğ ı olarak tanımlanıyor. Bilgiye hızlı ve kolay ulaşmak önemseniyor. Çünkü günümüzde bu bir ihtiyaç halini almıştır.  Bilgiye neden hızlı ve kolay ulaşmak istiyoruz? ◦ Kaynakları (zaman, para, insan vs) do ğ ru kullanmak ve yönlendirmek istiyoruz. ◦ E ğ itim hizmetini daha kaliteli olarak sunmak istiyoruz.

3 Biz ne yapıyoruz?  Ortaö ğ retim Genel Müdürlü ğ ü olarak biz de kaynaklarımızı daha etkin ve verimli olarak kullanmak istiyoruz.  Bu nedenle: A- Ö ğ renci sayımızdan bina ve derslik sayımıza varıncaya kadar bir çok veriyi MEBB İ S yoluyla alıyoruz. MEBB İ S sistemin d e sizin girdi ğ iniz verileri kullanıyoruz.

4 B- Ortaö ğ retim Genel Müdürlü ğ ü web sayfasında MEBB İ S ortamında bulunmayan ve acil olarak ihtiyaç duydu ğ umuz verileri almak için modüller geliştiriyoruz ve sizden ver i girişlerinizi zamanında yapmanızı istiyoruz. C- Size e -posta ve internet sayfamız üzerindeki duyurularla ulaşmaya çalışıyoruz.

5 Bu sunumda işlenecek konular 1- Ortaö ğ retim web sayfasının kullanımı hususunda ihtiyacınız olan kullanıcı adı ve şifrelerin edinilmesi 2- Kurumsal e-posta adreslerinin alınması 3- Ortaö ğ retim web sayfasının ve modüllerin tanıtımı

6 KULLANICI ADI VE Ş İ FRE  KULLANICI ADI VE Ş İ FRE ◦ Kullanıcı adı ve şifresi web üzerinden çeşitli sistemlere giriş için kullanılır. Ortaö ğ retim web sisteminde de benzer şekilde kullanılmaktadır. ◦ Kullanıcı adı ve şifresi nasıl belirlenir? ◦ Kullanıcı adı sizin okulunuzun ilsis kodudur. Şifre ortaö ğ retim web sistemi tarafından otomatik olarak oluşturulur.

7  Kullanıcı adı ve şifresini bilmiyorsanız ne yapmalısınız? ◦ Kullanıcı adı ve şifresini bilmiyorsanız, ogm.meb.gov.tr üzerindeki şifremi unuttum ba ğ lantısına tıklamalısınız. Gelen ekranda kurum kodunuzu yazıp tamam tuşuna basarsınız. Kurumsal e -posta adresiniz etkin ise sistem kurumsal e -posta adresinize kullanıcı adınızı gönderir.

8 KURUMSAL ELEKTRON İ K POSTA ADRES İ KULLANIMI  Kurumsal e-posta nedir?  Neden kurumsal e-posta adresini kullanmalıyız?  Kurumsal e-postanın yararları nedir?  Kurumsal e-posta alımı ve kullanımı nasıldır?  Kurumsal e-postaların takibi nasıl yapılır?  E-postanız: kurumkodu@meb.k12.tr’dir.kurumkodu@meb.k12.tr  Kurum kodunuzu bilen herkes size dünyanın her yerinden e-posta ile ulaşabilir.

9 NEDEN KURUMSAL E-POSTA ADRES İ KULLANMALIYIZ?  K urum kodu değiştiğinde k urumsal e-postalar da de ğ işir.  Kurum kodunuz di ğ er bütün işlemlerinizde kullanıldı ğ ı için sistem tarafından tanınması kolaylaşır. Sisteme daha kolay uyum sa ğ lanmış olur.

10 KURUMSAL E-POSTA ALIMI VE KULLANIMI  Yeni kurum açıldı ğ ında, yapılacak ilk işlerden birisi kurumsal e-posta adresini ve şifresini ö ğ renmek olmalıdır.  Bunun için; - İ ldeki İ lsis (Mebbis) görevlisi ile iletişime geçilir. - Gerekli olan kurumsal kod bildirilir, kullanıcı adı ve şifre alınır.

11 KURUMSAL E-POSTA ALIMI VE KULLANIMI - internet explorer üzerinden http://nilufer.meb.gov.tr adresine girilir. Gerekli posta kutuları yaratılır. http://nilufer.meb.gov.tr - İ ldeki ilsis görevlisinden alınmış olan kullanıcı adı, şifre, pop3 ve smtp parametreleri outlook üzerindeki sisteme girilerek hesap yaratılır.

12 KURUMSAL E-POSTALARIN TAK İ B İ Neden e -posta larımızı takip etmeliyiz?  Çünkü;  Zaman bizim için de ğ erlidir. İ llerden ve B akanlıktan bir bilgi istenilebileceği gibi sizlere yönelik duyurular da gelebilir.  Haberleşme anında olur, gerekli işlemler gecikmeden yapılır.

13 KURUMSAL E-POSTALARIN TAK İ B İ Outlook üzerinden e-postaları alabilmek için gönder/al butonuna basılır. Okul idarecilerimiz in her sabah ilk olarak e -postaları kontrol etmeleri gerekmektedir.

14 Ortaö ğ retim web sites i Ortaö ğ retim web sitesi üzerinden zaman zaman İlsis ‘de bulunmayan bilgiler istenmektedir. Örnek: Okul bütçeleri için bütçeleştirilmiş borçlar modülü, Okul harcamaları modülü. Bu modüller İ lsis ortamında yoktur.

15 KULLANICI ARAYÜZÜ  ARAYÜZ : Bilgisayar ile insan arasında aracılık yapan sisteme arayüz denir. Bilgisayar arka planda çok karmaşık işlemler yapmasına ra ğ men bunu kullanıcıya hissettirmez. Kullanıcının yapması gereken şeyler ekran ortamında bulunur. Gerekli açıklamalar yapılır. Uygun girişler bu açıklamalar do ğ rultusunda yapılmaktadır.

16 Okullarımız için geliştirilmiş modüller 1- Pansiyonlu Okullar Ödenek İ stem Modülü 2- Tüm Okullar Ödenek İ stem Modülü 3- Okul Harcamaları Modülü 4- Pansiyonlu Okullar Ö ğ renci Mevcutları Modülü 5- Okul ÖSYS Yerleştirme Kayıtları Modülü 6- Vergi No ve Bütçe Bilgi Girişleri Modülü 7- Okul Bilgi Girişleri Modülü 8- Müdür Bilgi Girişleri Modülü

17 Ortaö ğ retim web sistemi ara yüzü  http://ogm.meb.gov.tr adresini internet explorerden açınız. http://ogm.meb.gov.tr

18 Ortaö ğ retim web sistemi ara yüzü  Kullanıcı adı ve şifrenizi ilgili bölüme yazınız. Ekran de ğ işecektir. Önceki slayt ile bu slayt arasındaki temel fark sol menünün de ğ işmesidir. Okullarımıza bu menüde Okul bilgi girişleri diye bir menü açılacaktır.

19 Ortaö ğ retim web sistemi ara yüzü Bu menü altında çeşitli modüller yer almaktadır. Bu modüller zaman zaman kapatılır veya tekrar açılır. Açılan her modül ile ilgili bir açıklama kutucu ğ u yer alacaktır. Lütfen bu açıklama kutularını dikkatle okuyunuz.

20 Ortaö ğ retim web sistemi ara yüzü Girişleri bu açıklamalar do ğ rultusunda yapınız.

21 Teşekkür Ederim 21


"ORTAÖ Ğ RET İ M GENEL MÜDÜRLÜ Ğ Ü WEB SAYFASININ TAK İ B İ VE B İ LG İ AKIŞININ SA Ğ LANMASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları