Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Servet Özdemir Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü AEP Formatör Eğitimi İstanbul, 30.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Servet Özdemir Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü AEP Formatör Eğitimi İstanbul, 30."— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Servet Özdemir servetozdemir1996@gmail.com Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü AEP Formatör Eğitimi İstanbul, 30 Kasım-06 Aralık 2012 Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları

2 AEP uygulaması: Aile Eg ̆ itim Programı kapsamındaki modu ̈ llerin birinin ya da birkac ̧ ının uygulanması. Alan: AEP’i olus ̧ turan “aile eg ̆ itim ve iletis ̧ imi”, “hukuk”, “iktisat”, “medya” ve “sag ̆ lık” alanları. ATHGM: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıg ̆ ı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Mu ̈ du ̈ rlu ̈ g ̆ u ̈ (Aile Eg ̆ itim Programını ve materyallerini gelis ̧ tiren ve uygulanmasını sag ̆ layacak kurum). ATHGM uzmanı: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıg ̆ ı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Mu ̈ du ̈ rlu ̈ g ̆ u ̈ nde c ̧ alıs ̧ an uzmanlar. ATHGM-AEP koordinasyon ve uygulamasından sorumlu birimi: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıg ̆ ı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğünde AEP’in uygulamasından ve koordinasyonundan sorumlu olan birim. Bunları Biliyor Muyuz? Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları

3 Eg ̆ itici: Programda belirlenen asgari s ̧ artları haiz, eg ̆ itici eg ̆ itimine katılmıs ̧ ve AEP ic ̧ erig ̆ ini katılımcılara aktaracak kis ̧ i. Hedef kitle: Uygulayıcı kurum tarafından programa devam etmesi o ̈ ngo ̈ ru ̈ len kis ̧ ilerden olus ̧ an, o ̈ zellikleri belirlenmis ̧ ve tanımlanmıs ̧ grup ya da gruplar. Katılımcı: AEP’e katılmak ic ̧ in bas ̧ vuran ve uygulayıcı kurum tarafından programa devam etmesi o ̈ ngo ̈ ru ̈ len kis ̧ iler. Modu ̈ l: AEP’i olus ̧ turan aile eg ̆ itim ve iletis ̧ imi, hukuk, iktisat, medya ve sag ̆ lık alanlarının her birinin sahip oldug ̆ u alt ve o ̈ zel konuları ic ̧ eren konu bas ̧ lıkları. Sponsor/Destekc ̧ i: Uygulayıcı kuruma ayni ya da nakdi destek veren kurum, kurulus ̧ ya da kis ̧ i. Uygulayıcı kurum: ATHGM’le protokol imzalayarak AEP’i uygulayacak kurumlar. Uygulayıcı kurum yo ̈ neticisi: ATHGM’le protokol imzalayarak AEP’i uygulayacak kurumların AEP’le ilgi sorumluları. Bunları Biliyor Muyuz? Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları

4 AEP’in Hedef Kitlesi Evli ve Çocuklu Aileler I ̇ çin Eg ̆ itim Paketi  Evli ve Çocuksuz Aileler I ̇ çin Eg ̆ itim Paketi  Evlilik Hazırlıg ̆ ı Yapan Bireyler I ̇ çin Eg ̆ itim Paketi  Evli ve Çocukları Evden Ayrılmıs ̧ Aileler I ̇ çin Eg ̆ itim Paketi  Tek Ebeveynli Aileler I ̇ çin Eg ̆ itim Paketi  Yetis ̧ kin Bekârlar I ̇ çin Eg ̆ itim Paketi  Ebeveynlik Odaklı Eg ̆ itim PaketiAile Eg ̆ itim Programı  Çift I ̇ lis ̧ kisi Odaklı Eg ̆ itim Paketi  Temel Beceriler Eg ̆ itim Paketi Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları

5  Aile Eğitim Programının İncelenmesi  Kurumsal Kaynakların Tespit Edilmesi ve Yapılanma  Hedef Kitle Analizi  Uygulama Planı  Tanıtım ve Duyuru Çalışmaları Eğitimden Önce Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları

6  İhtiyaç analizi yap!  Web başvuruları ve kurum başvurularını al!  Katılımcılara ön bilgilendirme yap!  Katılımcılara rehberlik yap!  Tanıtım toplantısı düzenle! Başvuruların Alınması Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları

7  Teyit görüşmeleri yap!  Katılımcı Bilgi Formlarını gözden geçir!  Listelere son hâlini ver!  Belgeleri dosyala!  Katılımcı bilgilerini eğiticilere ulaştır! Katılımcı Listelerinin Oluşturulması Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları

8  Katılımcıları eğitim süreci hakkında bilgilendir!  Katılımcıları kurallar hakkında bilgilendir!  Eğitim materyalleri ve yaka kartlarını ver!  Katılımcılara ön test uygula! Başlamadan Hemen Önce! Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları

9  Eğiticiler, katılımcılar ve diğer personeli gözlemleyin!  Eğitici ve personelle haftalık toplantılar yapın!  Uygulamaları kayıt altına almayı unutmayın!  Katılımcılara yönelik ders dışı etkinlikler organize edin!  Eğitim hakkında katılımcıların değerlendirmelerini alın! Eğitim Sürerken Yönetici Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları

10  Katılımcılar ne öğrendi, ne kadar öğrendi?  Katılımcılarınızla bağınızı devam ettirecek araçlar geliştirin!  Paydaşlarınıza teşekkür edin ve başarıları ödüllendirin! Eğitim Uygulamasının Hemen Ardından! Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları

11  Veri toplama ve rapor hazırlama konularında plan yapın!  Veri toplama araçlarını gözden geçirip hazırlayın!  Katılımcılardan, eğiticilerden ve diğer personelden değerlendirme verilerini alın!  Kurum içi raporu hazırlayın!  ATHGM için özet rapor hazırlayın! Uygulamanın Değerlendirilmesi ve Raporlanması Eğitim Süreci ve Sonrası Çalışmaları

12 Katılımınız için teşekkürler!


"Prof. Dr. Servet Özdemir Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü AEP Formatör Eğitimi İstanbul, 30." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları