Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir."— Sunum transkripti:

1 TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir

2 Özet: Göğüs duvarı anatomisi Kesitsel anatomi Varyasyonel görünümler

3 Toraks Duvarı Toraks duvarı hava geçirmeyen, genişleyebilen, koni şeklinde bir kafesdir. Toraks duvarının ön duvarını sternum; yanlarını ilk 10 kot kaplar. Arka göğüs duvarı, 12 torasik vertebra, bunların transvers çıkıntıları ve 12 kostadan oluşmaktadır. Torasik kafesin üst ön kısmı klavikula ve subklavian damarlar, lateralde omuz ve aksilla, sinir ve damarlar; dorsalde skapula tarafından çevrilir.

4

5 Kemik yapılar Kostalar Vertebralar Sternum Klavikula Skapula

6 Kostalar 12 çift kosta var. İlk 7 kosta arkada vertebralarla, önde de kostosternal kıkırdak yapılarla sternumla birleşir. Bu kostalara gerçek ya da vertebro- sternal kosta denir Sonraki 3 kosta önde diğer kostaların ön bölümlerine yapışır: vertebro-kondral kosta Son iki kosta boştadır ve vertebral kosta denir

7

8 Kostalar -3 segmentten oluşur: baş,boyun ve gövde bölümü. Kosta tüberkülü gövdeden orijin alır. -Alt iç yüzde ‘kostal oluk’ var ve buradan sinir ve damarlar geçer.

9 Kostalar -Vertebra ile 2 sinoviyal eklemi var: Kostovertebral eklem (baş ile vertebra korpusu aynı ve bir üst seviye) Kostotransvers eklem (tüberkül ile aynı seviye vertebra korpusu)

10 Kostotransvers eklem Kostovertebral eklem

11 Kostalar Nörovasküler demet: -Ven, arter ve sinir kostanın alt ve iç kenarı boyunca seyreder. -Eğer girişim yapılacaksa kostanın üst kenarı tercih edilmelidir.

12 Kostalar Nörovasküler demet: -Her interkostal boşlukta 2 adet anterior interkostal arter bir adet posterior interkostal arter seyreder. -İlk 5-6 anterior interkostal arter internal torasik arter dallarından sonraki alt alanlar ise muskulofrenik arter dallarından beslenir -Posterior interkostal arterlerin ilk ikisi süperior interkostal arter dallarından sonrakiler inen aortadan dallanır.

13 1 1 Th1

14 11

15 11 22

16 2 2

17 2 2

18 2 2

19 2 2

20 2 2

21 2 2

22 2 2

23 22

24 2 2

25 2 2

26 2 2

27 2 2

28 2 2

29 2 2

30 2 2

31 2 2

32 2 2 3 3 44 11

33 2 2

34 2 2

35 2 2

36 2 2

37 22

38 22 3 4 5 3 4 5

39

40 Vertebralar Kostalara eşlik eden 12 vertebra vardır. İçinden spinal kord geçer. Gövde, transver çıkıntı ve arka elemanlardan oluşur. Torasik 1. vertebra spinöz çıkıntısı dıştan palpe edilebilen en çıkıntılı ikinci vertebra (en çıkıntılısı C7 vertebra spinöz çıkıntısı)

41

42 Sternum -Manubrium, gövde ve ksifoid bölümlerinden oluşur. -Sternal açı: İkinci kostal kartilajın sternuma yapıştığı nokta. Kalp oskültasyonu için kullanılır. Sternal çentik /juguar çentik is manubriumun klavikula ile eklem yaptığı üst kenar

43

44 Manubriosternal eklem Kostal kartilaj Manubrium Gövde Ksifoid

45 Skapula Gövde iskeletine yalnız kas ve bağlar yardımıyla tutunmuş üçgen bir kemiktir. Arka yüzünün 1/3 üst bölümünde “Spina skapula” denilen ve dış yana uzayan bir kemik çıkıntısı vardır. Bu kemik çıkıntının ucuna “Akromion” denir. Akromion klavikula kemiğinin dış ucuyla eklemleşir. Üst dış köşesinde humerus başıyla eklemleşen bir eklem yüzeyi vardır. Bu eklem yüzeyine “glenoid” denir. Üst kenarı, dış yanda “Korakoid çıkıntı” denilen bir çıkıntıyla sonlanır.

46

47

48 Klavikula

49

50 Yumuşak dokular Süperior sulkus Kaslar Meme Cilt ve ciltaltı

51 Süperior sulkus Akciğer apikal göğüs duvarında yeralan içinde subklaviyen damarlar, stellat ganglion ve brakial pleksusun sinir köklerinin geçtiği alan 3 skalen kas ön, orta ve arka olmak üzere 3 kompartmana ayırır.

52 Süperior sulkus Anterior kompartmanda SUBKLAVİYEN VEN Orta kompartmanda SUBKLAVİYEN ARTER ve BRAKİAL PLEKSUS DALLARI Arka kompartmanda da STELLAT GANGLİON ve BRAKİAL PLEKSUS kökleri yeralır

53 HER APİKAL TÜMÖR SÜPERİOR SULKUS (PANCOAST) TÜMÖR DEĞİLDİR

54 Yumuşak dokular Parietal plevradan itibaren dışarı doğru katmanlar: - Endotorasik (subplevral) fasya - Derin (innermost) interkostal kas - İnternal interkostal kas - Eksternal interkostal kas

55 Endotorasik fasya Toraks duvarını örten ekstraplevral seröz membran Parietal plevrayı göğüs duvarı ve diyafragmadan ayırır Visseral plevra Parietal plevra Endotorasik fasya

56 İnterkostal kaslar - Derin (innermost) interkostal kas - İnternal interkostal kas - Eksternal interkostal kas

57

58 BT kesitlerde, kostanın iç kenarında visseral plevra, parietal plevra, normal plevral sıvı ve endotorasik fasya ve en içte derin interkostal kas kalınlığı 2 mmden incedir

59 Toraks duvarı kasları Bu kaslar hem inspiryuma hem de ekspiryuma katkısı olan kaslardır. Omuz, kol ve boyun ve batın ile de ilişkilidirler.

60 Toraks duvarı kasları İnspirasyon kaslarıekspirasyon kasları Diyafragma (%70) m.intercostalis interni m.intercostalis externim.rectus abdominis internus m.pectoralis majorm.quadratus lumbarum m.pectoralis minörm.transversus abdominis m.sternocleidomastoidusm.obliquus abdominus m.scalanius anteriorm.serratus posterior inferior m.serratus anterior m.latissumus dorsi

61 Pektoralis major kası İnfraspinatus kası Romboid kas Trapezius kası Latissimus dorsi Subskapularis kası Pektoralis minör kası

62

63

64

65

66

67 VARYASYONLAR

68

69

70 Romboid fossa: Kostoklavikuler ligaman

71

72

73

74

75

76

77

78

79 Episternal kemik

80

81


"TORAKS DUVARI ANATOMİSİ (Kemik yapılar ve yumuşak dokular) Dr. Recep Savaş Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, İzmir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları