Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Hüseyin Abalı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Öğretim Üyesi 21-03-2014 Titanic Deluxe Hotel, Belek-Antalya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Hüseyin Abalı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Öğretim Üyesi 21-03-2014 Titanic Deluxe Hotel, Belek-Antalya."— Sunum transkripti:

1 Dr. Hüseyin Abalı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Öğretim Üyesi 21-03-2014 Titanic Deluxe Hotel, Belek-Antalya

2 İLETİŞİM

3 Hepatosellüler kanserler Kolanjiyosellüler kanserler Metastatik – Kolorektal Kanserler – Diğer GI – AC Ca – Meme Ca

4 Tam şifa Daha uzun yaşam Daha iyi Yaşam – Palyasyon – Tümör yanıt

5 Kemoterapi – Kombine – Tek Ajan Biyolojik Ajanlar – Sorafenib, sunitinib, imatinib – Bevacizumab, trastuzumab – Cetuximab/Panitumomab – …

6 Haftada bir 2 Haftada bir 3 Haftada bir Her gün – Oral ajanlar

7 Sayı KT uygulama zamanı Hematolojik WBC, Nötrofil, PLT Non-Hematolojik ALT/AST Kreatinin 7. gün 10. gün15. gün

8 Kombinasyon yararlı mı? – Sinerji var mı? 2+2>4 – Aditif mi? 2+2=4 Toksisiteler – Artıyor mu? – Makul sınırlarda mı?

9 Hastalıklar HCC Metastatik Kolorektal kanser Tedavi Modaliteleri TAKE, DC BEAD Embolizasyon RFA Radyo-embolizasyon …

10 TAKE sonrasında hipoksi ortaya çıkar HIF artar Buna bağlı VEGF artar Angiyogenez tetiklenir Anjiyogenez hastalık progresyonunu kolaylaştırır Antianjiyojenik bir ajanla kombinasyonu rasyoneldir Girolamo Ranieri et al, World J Gastroenterol 2014 January 14; 20(2): 486-497

11

12 Strategy for staging and treatment assignment in patients diagnosed with HCC (adapted from Bruix et al. [16]). Verslype C et al. Ann Oncol 2012;23:vii41-vii48 © The Author 2012. Published by Oxford University Press on behalf of the European Society for Medical Oncology. All rights reserved. For permissions, please email: journals.permissions@oup.com

13

14 Girolamo Ranieri et al, World J Gastroenterol 2014 January 14; 20(2): 486-497

15

16 Ju Hyun Shim et al. Cancer Sci 2008; 99: 2037–2044

17 İleri evre HCC’de sağ kalımı arttıran tek ajan Lokal tedaviye uygun olmayan ve kemoterapi sonrası hastalıkta endike Multi-targeted kinase – VEGF – PDGF-Beta – RAF Llovet JM, Ricci S, Mazzaferro V et al.; SHARP Investigators Study Group. Sorafenib in advanced hepatocellular carcinoma. N Engl J Med 2008; 359(4): 378–390 http://www.nexavar-international.com/home/hcp_moa/index.php

18

19 Rasyonel görünüyor Gerçekten 1+1>2 mi? Kombinasyonda yan etkiler makul düzeye kalıyor mu? Edeceksek nasıl kombine edelim?

20 Sorafenib TAKE Ara ver Sorafenib 1. Aralıklı Sorafenib TAKE 2. Sürekli TAKE Ara ver Sorafenib 2. Ardışık Girolamo Ranieri et al, World J Gastroenterol 2014 January 14; 20(2): 486-497

21 Faz I – 14 hasta – Sorafenib 2x400 mg + 50 mg Doksorubisin/lipiodol iyi tolere edilmiştir – Plasma VEGF seviyesi düşmektedir Dufour JF, Oncologist 2010; 15: 1198-1204 [PMID: 21036880 DOI: 10.1634/theoncologist. 2010-0180]

22 Faz II, sürekli şema 35 hasta DEB-TACE 1-5 kez uygulama+Sorafenib DCR %95 Yanıt %58 (EASL) Güvenli ve tolerabl Faz II, sürekli şema 15 hasta Bilirubin ayarlı Doksorubin TACE +Sorafenib Toksisite nedeniyle erken sonlandırılmış – %47 Cilt toksisitesi – %47 diyare Pawlik et al. J Clin Oncol 2011; 29: 3960-3967 Sieghart W. Eur Radiol 2012; 22: 1214-1223

23 Pawlik et al. J Clin Oncol 2011; 29: 3960-3967 Grup 1: ilk 11 hasta aralıklı tedavi Grup 2: Sürekli Tedavi Grup 1: ilk 11 hasta aralıklı tedavi Grup 2: Sürekli Tedavi

24

25 50 hasta Konvansiyonel TAKE (doksorubisin)’den 3 gün sonra sorafenib 1-4 kez TAKE Medyan TTP 7.1 ay En sık el ayak sendromu ve trombositopeni nedeniyle ilaç kesilmiş %70 doz modifikasyonu Kabul edilebilir güvenlik Park JW, J Hepatol 2012; 56: 1336-1342

26 80 HCV+ hasta Doksorubisin ve mitomisin ile TAKE TAKE sonrası tam remisyon TAKE’den 30 gün sonra Sorafenib ya da plasebo 1 sonlanım TTP Sansonno D et al, Oncologist 2012; 17: 359-366

27 TTP – 5.4 vs 3.7 ay (p=0,525) – HR 0,87 (95 CI 0,7-1,09) OS – HR 1,06 (p=0,790) Hastaların %73’ünde doz modifikasyonu gerekmiş TACE’den sonra çok geç başlandı? İleri evre HCC N=458 Child A 1-2 TACE >%25 nekroz/küçülme 1 end point :TTP Sorafenib Plasebo 1-3 ay Kudo et al. Eur J Cancer 2011; 47: 2117-2127

28 SPACE TACTICS ECOG 1028 TACE2 HeiLivCa – Transplant öncesi

29 SORAMIC çalışması – (ClinicalTrials. gov Identifier: NCT01126645) – Devam ediyor

30

31 KT+hedeflenmiş ajanlar – Bevacizumab, aflibercept – Regorafenib – Moleküler alt gruplara göre tedavi – Setuksimab/panitumomab RAS yaban tip: Anti-anjiyojenik tedavi Sağ kalımlar uzamıştır – 30 ay Metastazektomilerle ve agresif cerrahilerle halen kür olabilirler – %...metastazektomiye uygun

32 Önemli mortalite nedeni %45 hastada %70’i anrezektabl Lokal tedavi katkı sağlayabilir Sistemik ve lokal tedaviler baştan anrezektabl olguları rezektabl hale getirebilir – Bu olguların uzun süreli sağ kalımı baştan rezektabl hastalara benzer olabilir

33 Sıklıkla sistemik kemoterapi seçenekleri tükendikten sonra uygulanmış! Potansiyel olarak karaciğer metastazlarını rezektabl hale getirebilir! – Tedavinin başlarında kullanılması daha iyi? Sistemik kemoterapi ile birlikte 1 faz I çalışma var!

34

35 Robert C. G. Martin II, J Gastrointest Surg (2012) 16:1531–1538 Yanıtlar

36 Toksisiteler G 1-2 düzeyinde 4 hasta metastazektomi Patolojik cevap oranı %95 Minimal sistemik irinotekan ve SN-38 maruziyeti Etkin ve uygulanabilir Faz 2 çalışma başlatılmış (ClinicalTrials.gov identifier: NCT00932438) Robert C. G. Martin II, J Gastrointest Surg (2012) 16:1531–1538

37

38 Metastatik kolorektal N=119 Ektra-hepatik hastalık yok Unrezektabl karaciğer metastazı RF + KT (RF’ten 4-8 hafta sonra) KT KT: FOLFOX+/-Bev (Oxaliplatin, FU, Bevaciumab) T. Ruers, Annals of Oncology 23: 2619–2626, 2012

39 PFS uzuyor, – 16.8 ve 9.9 ay, p=0.025 OS farkı yok – 45,3 ve 40 ay (p=0.2) – Küçük çalışma KC relapsı RFA kolunda düşük (%45 ve %76, p<0.001 ) KT toleransı değişmiyor Kombine kolda 1 toksik ölüm T. Ruers, Annals of Oncology 23: 2619–2626, 2012 PFS OS

40

41 Son 2 ay içinde kapesitabin kullanmış, ya da daha sonra kullanması planlanan hastalarda kontrendikedir!

42 19 hasta Daha önce 2.9 sıra tedavi Son KT’den 2-4 hafta sonra Artan dozlarda kullanılmış (%70, 85, %100) Toksisiteler makul düzeyde PERCİST yanıt oranı %32 Medyan KC PFS 5.2 ve OS 14 ay

43 Seza A Gulec, Am J Clin Oncol 2013;36:455–460

44 İrinoterkan veya Oxaliplatin İrinoterkan veya Oxaliplatin İnfuzyon 5FU, 46 saat FOLFOX veya FOLFİRİ 24 saat önce SIRTEX, bir loba SIRTEX, bir loba İrinoterkan veya Oxaliplatin İrinoterkan veya Oxaliplatin İnfuzyon 5FU, 46 saat FOLFOX veya FOLFİRİ 24 saat önce SIRTEX, Kaşı loba loba SIRTEX, Kaşı loba loba İrinoterkan veya Oxaliplatin İrinoterkan veya Oxaliplatin İnfuzyon 5FU, 46 saat FOLFOX veya FOLFİRİ Yanıt varsa Seza A Gulec, Am J Clin Oncol 2013;36:455–460 20 hasta Kolorektal KC met 18’i FOLFOX, 2’sine FOLFİRİ Setuksimab-Bevasizumab kullanılmamış! PET-BT

45 Seza A Gulec, Am J Clin Oncol 2013;36:455–460

46 Toksik ölüm yok 1 hasta geçici bilirubin yüksekliği 1 hasta Grade 3 gastrik ülser, TPN gerekli olmuş 6 hasta Grade 3 nötropeni 2 hasta Grade 2 nöropati

47 Kemo-SIRT kombinasyonu kemo’dan daha iyi Toksisite çok artmıyor. Uygulanabilir Tek kollu küçük bir çalışma Ancak halen standart kemoterapidir. Akut gastrit, pankreatit, kolesistit (kaçarsa!)

48

49 İşlem Öncesi Ulcuran 1x50 mg iv Palonosetron (Aloxi) 250 mcg – 5-7 gün koruyuculuk Deksametazon 8 mg iv Ağrı kesici – Morfin infüzyonu? – Fentanyl 200 mcg – Midazolam – Transdermal fentanyl? (24 saat önceden başlamak gerekir) İşlem sonrası 2-3 gün PPI Deksametazon 2x4 mg Ağrı kesici

50 KC malign tümörlerinde sistemik kemoterapi ve lokal tedavi (TAKE, RFA, SIRT) kombine edilebilir! Biyolojik rasyonel var! Yanı oranı yüksek olduğu için kolorektal kanserde metastazektomiyi arttırabilir. – Daha erken dönemde kullanmak daha iyi olabilir İletişim en önemli stratejidir!

51


"Dr. Hüseyin Abalı Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji BD Öğretim Üyesi 21-03-2014 Titanic Deluxe Hotel, Belek-Antalya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları