Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı - FOREST EUROPE Serdar Yegül Orman Müh. Orman Genel Müdürlüğü Temmuz 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı - FOREST EUROPE Serdar Yegül Orman Müh. Orman Genel Müdürlüğü Temmuz 2010."— Sunum transkripti:

1 Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı - FOREST EUROPE Serdar Yegül Orman Müh. Orman Genel Müdürlüğü Temmuz 2010

2 İçindekiler Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı - FOREST EUROPE Hakkında Genel Bilgi Arka Plan: Uluslararası Ormancılık Süreci Ön Plan: Bakanlar Konferansı Süreci

3 Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı – FOREST EUROPE Amaç: Avrupa ormanlarının yönetiminde sürdürülebilir orman yönetimi anlayışını tam olarak yerleştirerek Avrupa ormanlarını korumaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için politik düzeyde ve tüm Avrupa ülkeleri arasında diyalogu/işbirliğini geliştirmek ve sonucunda politikalar üretmek ve geliştirmek. 1992 Rio Kararlarının tüm Avrupa bölgesinde uygulanması sürecidir; Nihai amaç: Yasal bağlayıcılığı olan bir Avrupa ormancılık sözleşmesi

4 Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı – FOREST EUROPE Kararların hukuki olarak bir bağlayıcılığı olmamakla birlikte, hükümetlere politik-siyasi yükümlülükler getirmektedir. Kararlar ormanlardan sorumlu bakanlar tarafından imzalanmaktadır. 46 İmzacı Ülke ve AB, 14 Gözlemci Ülke ve 31 Gözlemci Organizasyon. Ülkemiz ‘İmzacı Ülke’dir.

5 Önemi Nedir? 1980’lerde Avrupa'daki atmosferik kirlilik; bu kirliliğin orman ekosistemlerini ne derece tahrip ettiği ve bu doğrultuda sınır ötesi etkin çalışma ihtiyacı; Temel konularda hemfikir olma ihtiyacı; ve Diğer ülkelere için referans olma / yol gösterme ihtiyacı. 1992’de Rio’da tanımlanan sürdürülebilir orman yönetimi kavramının bu arada Avrupa’da uygulanması. Hangi İhtiyaçtan Doğmuştur? Bilindiği üzere, Avrupa Topluluğunun (EC) Kurucu Anlaşmasında ortak orman politikası ile ilgili spesifik bir madde bulunmamaktadır. Avrupa Birliği ormancılık mevzuatını düzenlerken bu kararlardan yararlanmaktadır; Avrupa Kıtasındaki tüm ülkeler ormancılık politikalarını belirlerken, bu kararları temel almaktadırlar.

6 Yapısı Genel Koordinasyon Komitesi İrtibat Bürosu Genel Koordinasyon Komitesi İrtibat Bürosu Bakanlar Konferansı Çalıştay - Çalışma Grupları Yuvarlak Masa Toplantısı Uzman Düzeyi Toplantı Organları

7 Mekanizma Nasıl Çalışır? Hazırlık Süreci İzleme SüreciHazırlık Süreciİzleme Süreci Bakanlar Konferansı Bir ‘İrtibat Bürosu’nun (Liaison Unit) Çalışma Süresi

8 Mekanizma Nasıl Çalışır? (örnek) Hazırlık Süreci İzleme SüreciHazırlık Süreciİzleme Süreci Varşova Konferansı 2007 Oslo Konferansı 2011 Oslo İrtibat Bürosu’nun (Liaison Unit Oslo - LUO) Çalışma Süresi

9 Ekolojik Ekonomik Sosyo- Kültürel Sürdürülebilir Orman Yönetimi Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlar Konferansı İlke Kararlarının Temel Direkleri

10 Toplu Halde FOREST EUROPE 19 İlke Kararı (Resolutions)

11 Arka Plan: Uluslararası Ormancılık Süreci Rio Süreci (IPF – IFF - UNFF)

12 Dünden Bugüne Süreç’in Genel Görünümü ! Rio Konferansı 1992 2007 2015 Uluslararası bir Ormancılık Anlaşması imzalanmak istendi. Ancak başarılı olunamadı. Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Anlaşma (Non-legally Binding Instrument – NLBI) benimsendi. Küresel Hedef: Yasal Bağlayıcılığı Olan bir Anlaşma benimsemek Rio Çıktıları: Rio Deklarasyonu Orman Prensipleri Gündem 21 isimli Eylem Planı Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi

13 Rio Sürecinde Dokuz Bölgesel Süreç Oluşturuluyor ! Rio Konferansı 1992 2007 2015 Bölgesel Süreçler: 1.Avrupa Ülkeleri - Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı 2.Kuzey Amerika Ülkeleri 3.Amazon İşbirliği Ülkeleri 4.Orta Amerika Ülkeleri 5.Kurak Afrika Ülkeleri 6.Yakın Doğu Ülkeleri 7.Uluslararası Orman Ürünleri Kuruluşu 8.Afrika Orman Ürünleri Ticareti Kuruluşu 9.Kurak Kuşak Asya Türkiye’nin katılım sağladığı bölgesel süreçler

14 UNFF Oturumlarından bir Görünüm

15 Ön Plan: Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı FOREST EUROPE

16 1990 yılında Strazburg’da İlk Bakanlar Konferansı Yapılıyor ! Dikkat ! Bu Konferans, 1992 Rio’dan önce yapılmıştır ! 1990 Strazburg Ormanlardan sorumlu bakanlar teknik ve bilimsel işbirliği konusunda taahhütlerde bulunmuşlardır. Konferans, 6 karar almıştır. S1: Orman Ekosistemlerinin İzlenmesi İçin Daimi Deneme Sahaları Avrupa Şebekesi S2: Orman Gen Kaynaklarının Korunması S3: Orman Yangınları Avrupa Veri Bankası Şebekesinin Kurulması S4: Dağlık Alanlardaki Orman Yönetiminin Yeni Çevresel Şartlara Uyarlanması S5: Ağaç Fizyolojisi Araştırmaları EUROSILVA Şebekesinin Yaygınlaştırılması S6: Orman Ekosistem Araştırmaları Avrupa Şebekesi

17 Uluslararası Ormancılık Süreci yani Rio Süreci Başlıyor ! Küresel ölçekte SFM tanımlanıyor ! Rio Konferansı 1992 1990 Strazburg Rio Çıktıları: Rio Deklerasyonu Orman Prensipleri Gündem 21 isimli Eylem Planı Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Rio Konferansında, Sürdürülebilir Orman Yönetimi (Sustainable Forest Management – SFM) kavramı tanımlanmıştır. Rio Konferansında, Sürdürülebilir Orman Yönetimi (Sustainable Forest Management – SFM) kavramı tanımlanmıştır. Rio Çıktıları

18 1993’te Helsinki’de İkinci Bakanlar Konferansı Yapılıyor ! Dikkat ! Bu Konferans, Rio’dan sonra yapılmış ilk Bakanlar Konferansıdır ! Rio Konferansı 1992 1993 1990 Strazburg Helsinki Helsinki Konferansında, Bakanlar Konferansı Süreci “Rio kararlarının Avrupa’da uygulanması” sürecine dönüştürülmüştür. Konferansta çalışma yöntemleri belirlenmiş ve uygulamaları izleme organizasyonu oluşturulmuştur. İlk irtibat bürosu bu konferansta kurulmuştur. Sürdürülebilir Orman Yönetimi kavramı Avrupa düzeyinde tanımlanmıştır. H1 : Avrupa Ormanlarının Sürdürülebilir Yönetimi İçin Genel Esaslar H2 : Avrupa Ormanlarında Biyolojik Çeşitliliğin Korunması İçin Genel Esaslar H3 : Geçiş Ekonomisindeki Ülkeler ile Ormancılık Alanında İşbirliği H4 : Avrupa Ormanlarının İklim Değişikliğine Uzun Süreli Adaptasyonu İçin Stratejiler

19 Helsinki’de İkinci Bakanlar Konferansında, tüm Avrupa kıtası için SFM tanımlanıyor ! Rio Konferansı 1992 1993 1990 Strazburg Helsinki Sürdürülebilir Orman Yönetim’nin tarifi (Sustainable Forest Management –SFM): “Diğer ekosistemlere zarar vermeyen, orman ve orman alanlarının yerel, ulusal, küresel düzeylerde, ilgili ekolojik, ekonomik ve sosyal fonksiyonları bugün ve gelecekte yerine getirmek için biyoçeşitliliğini, üretkenliğini, yenilenme kapasitesini, hayatiyetini ve potansiyelini sürdürecek şekilde ve oranda yönetmek ve kullanmak.” (1 nolu Helsinki Kararı, Paragraf D)

20 1995’te Hükümetlerarası Ormancılık Paneli (IPF) Başlıyor ! Rio Konferansı 1992 1995 IPF 19931990 Strazburg Helsinki 1995’te BM Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu (CSD), Hükümetlerarası Ormancılık Paneli’ni (IPF) kurmuştur. IPF: Intergovernmental Panel on Forests

21 Yakın-Doğu Ormancılık Süreci, Rio Süreci Paralelinde İşlemeye Başlıyor ! Rio Konferansı 1992 1995 IPF 19931990 Strazburg Helsinki 1996’da FAO ve UNEP’in organizasyonunda Yakın-Doğu Süreci başladı. Fas’tan Pakistan’a kadar çok geniş bir coğrafya + Türki Cumhuriyetler Yakın-Doğu Sürecinin kriter ve göstergeleri belirlenirken AOKBK kriter ve gösterge seti temel alınmıştır. 1996 KahireŞam Tahran 199820002002 Hartum (Sudan) 1996

22 Hükümetlerarası Ormancılık Paneli (IPF), 150 Eylem Önerisi Üretiyor ! Rio Konferansı 1992 1995 IPF 1997 19931990 Strazburg Helsinki IPF sonuç Raporu ve 150 civarındaki eylem önerisi uluslar arası ormancılık süreci çalışmalarını yönlendiren en önemli belgelerden biridir. Eylem önerilerinin başında: - “Uluslararası Ormancılık Programı”nın hazırlanması; - “Ormansızlaşma ve Orman Tahribinin Nedenleri”nin ortaya konması; - Sürdürülebilir Orman Yönetimi için bölgesel ve ulusal bazda Kriter ve Göstergelerinin belirlenmesi; IPF Çıktıları

23 1997’de Hükümetlerarası Ormancılık Forumu (IFF) Başlıyor ! Rio Konferansı 1992 1995 IPF 1997 19931990 Strazburg Helsinki 1997 yılında UN-CSD tarafından Hükümetlerarası Ormancılık Forumu (IFF) kuruldu. IFF: Intergovernmental Forum on Forests IFF Kuruldu

24 1998’de Lizbon’da Üçüncü Bakanlar Konferansı Yapılıyor ! Rio Konferansı 1992 1995 IPF 1997 IFF 19931990 1998 Strazburg Helsinki Lizbon Bu konferansta Avrupa’da sürdürülebilir orman yönetimi için hazırlanmış olan Kriter ve Gösterge seti onaylanarak, sürdürülebilir orman yönetiminin sosyo-ekonomik boyutlarının geliştirilmesi kararlaştırılmıştır. L1: Halk, Ormanlar ve Ormancılık – Sürdürülebilir Orman Yönetiminin Sosyal ve Ekonomik Boyutları L2: Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Tüm-Avrupa Kriterleri, Göstergeleri ve Uygulama Düzeyi Kılavuzu L2, EK- 1 Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Tüm-Avrupa Kriterleri ve Göstergeleri. L2, EK- 2 Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Tüm-Avrupa Uygulama Düzeyi Kılavuzu

25 Lizbon Konferansı’nda SFM Kriter ve Göstergeleri için İki Rehber üretiliyor ! Rio Konferansı 1992 1995 IPF 1997 IFF 19931990 1998 Strazburg Helsinki Lizbon Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Bakanlar Konferansı Kriterleri: 1.Orman kaynaklarının ve bunların küresel karbon devrine olan katkısının muhafazası ve uygun biçimde arttırılması; 2.Orman ekosisteminin sağlık ve hayatiyetinin korunması; 3.Ormanların üretim fonksiyonlarının (odun ve odun-dışı) korunması ve geliştirilmesi; 4.Orman ekosistemlerinde biyolojik çeşitliliğinin korunması, muhafazası ve uygun biçimde güçlendirilmesi; 5.Orman yönetiminde koruyucu fonksiyonlarının (özellikle toprak ve su) korunması ve uygun şekilde geliştirilmesi ve 6.Diğer sosyo-ekonomik fonksiyonların ve yapıların korunması

26 Hükümetlerarası Ormancılık Forumu (IFF) 120 Eylem Önerisi üretiyor ! Rio Konferansı 1992 1995 IPF 1997 2000 IFF 199319901998 Strazburg HelsinkiLizbon IFF, 150 eylem önerisi üretmiştir. IFF Çıktıları

27 2000 yılında Birleşmiş Milletlerin bir yan organ olarak Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu (UNFF) kuruluyor ! Rio Konferansı 1992 1995 IPF 1997 2000 IFF 199319901998 Strazburg HelsinkiLizbon 2000 yılında Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu (UNFF) kuruldu. UNFF: United Nations Forum on Forests UNFF Kuruldu

28 UNFF’in İkinci Oturumuna (UNFF2) bakanlar da katılım sağlamış ve tüm dünyaya bir çağrıda bulunmuşlardır ! Rio Konferansı 1992 1995 IPF 19972000 IFFUNFF 199319901998 Strazburg HelsinkiLizbon UNFF’in İkinci Oturumuna (UNFF2) tüm dünya ülkelerinin ormanlardan bakanları katılmış ve “Sürdürülebilir orman yönetimi için politik düzeyde ve bütün taraflar arasındaki diyoloğun sürdürülmesi” konusunda kararlılık ifade edilmiştir. Bu kararlılığa Uluslararası Ormancılık Sözleşmesi için şartları oluşturmak da dahildir. Ayrıca, 2002’de Johannesburg’da Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (WSSD) sonuçları da AOKBK’da ele alınmıştır. 2002 UNFF2 WSSD

29 2003 yılında Viyana’da Dördüncü Bakanlar Konferansı yapılmıştır ! Rio Konferansı 1992 1995 IPF 1997 2000 IFFUNFF 1993199019982003 Strazburg HelsinkiLizbon Viyana V1: Sektörlerarası İşbirliği ve Ulusal Ormancılık Programlarıyla Avrupa’da Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Sinerjilerin Güçlendirilmesi V2: Sürdürülebilir Ormanlardan Ekonomik olarak Devamlılığın Geliştirilmesi V3: Avrupa’da Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Sosyal ve Kültürel Taleplerin Korunması ve Güçlendirilmesi V4: Avrupa’da Ormanların Biyoçeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi V5: Avrupa’da İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi

30 Bu arada, 1997 yılından bu yana Dünya Su Forumları da devam etmektedir ! Rio Konferansı 1992 1995 IPF 1997 2000 IFF 2007 UNFF 1993199019982003 Strazburg HelsinkiLizbonViyana Dünya Su Forumları (WWF) yoluyla su konusu dünya gündeminin öncelikli konuları arasında yerini almıştır. WWF: World Water Forum Dünya Su Forumları

31 2007 yılında Varşova’da Beşinci Bakanlar Konferansı yapılmıştır ! Rio Konferansı 1992 1995 IPF 1997 2000 IFF 2007 UNFF 19931990199820032007 Strazburg HelsinkiLizbonViyana Varşova W1: Ormanlar, Odun ve Enerji W2: Ormanlar ve Su

32 Beşinci Bakanlar Konferansına T.C. Çevre ve Orman Bakanı adına OGM Genel Müdürü Osman Kahveci katılım sağlamıştır. Rio Konferansı 1992 1995 IPF 1997 2000 IFF 2007 UNFF 19931990199820032007 Strazburg HelsinkiLizbonViyana Varşova

33 Yıl : 2007 – Dünya Ormancılığı için BÜYÜK ADIM: “Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Anlaşma” (NLBI) benimsenmiştir Rio Konferansı 1992 IPF 2000 IFF 2007 UNFF 2015 19931990199820032007 Strazburg HelsinkiLizbonViyana Varşova 2007’de UNFF7’de Yasal Bağlayıcılığı Olmayan Anlaşma benimsendi. Yeni hedef, 2015’te bu anlaşmayı yasal bağlayıcı hale getirmek belirlendi. UNFF7

34 UNFF8’de ‘yeni anlaşma’nın finansmanı üzerine müzakereler sürdürülmüştür ! Rio Konferansı 1992 IPF 2000 IFF 2007 UNFF 2015 19931990199820032007 Strazburg HelsinkiLizbonViyana Varşova UNFF8’de Yasal Bağlatıcılığı Olmayan Anlaşma’nın finansmanının nasıl sağlanacağı tartışıldı. Ancak küresel bir orman fonu gibi somut bir sonuca ulaşılamadı. UNFF8 2009

35 2009 yılında UNFF8’de Finansman üzerine yapılan çetin müzakereler ! Rio Konferansı 1992 IPF 2000 IFF 2007 UNFF 2015 19931990199820032007 HelsinkiLizbonViyana Varşova UNFF8 2009 UNFF8 Grup Müzakereleri

36 Beşinci Bakanlar Konferansı sonrası ‘Çalışma Programı’ yapılıyor ! Rio Konferansı 1992 IPF 2000 IFF 2007 UNFF 2015 19931990199820032007 Strazburg HelsinkiLizbonViyana Varşova Çalışma Programı Konu Başlıkları: - Sürdürülebilir Orman Yönetimi ve İklim Değişikliği - Odun Hareketi ve Duyarlı Odun Kullanımı - Ormanlar ve Suyu içine alan Orman Ekosistem Hizmetleri - Bölgesel-Küresel İşbirliği ve Ortaklık - Kesen Konular - Bakanlar Konferansının Stratejik Yönü 2008 Çalışma Programı

37 2009 Kasım Oslo ELM: Süreç’te 19 yıllın kritiği yapılıyor ! Rio Konferansı 1992 IPF 2000 IFF 2007 UNFF 2015 19931990199820032007 Strazburg HelsinkiLizbonViyana Varşova 24-25 Kasım 2009 tarihlerinde Oslo’da Uzman Düzeyi Toplantı yapılacaktır. Toplantıda 2011 Oslo Bakanlar Konferansında alınması muhtemel kararların başlıkları belirlenecektir. 2009 Kasım Uzman Düzeyi Toplantısı

38 Bundan sonra Süreç ne yöne gidebilir ! Rio Konferansı 1992 IPF 2000 IFF 2007 UNFF 2015 19931990199820032007 Strazburg HelsinkiLizbonViyana Varşova Bakanlar Konferansında son olarak neler tartışılmaktadır? a)“Bakanlar Konferansı” olarak mı süreç devam etsin? b)Bir “Avrupa Ormancılık Anlaşması” ve onun “Sekretaryası” olarak mı ? c)Yoksa her ikisi birden mi sürdürülsün? 2009 Kasım Uzman Düzeyi Toplantısı

39 2011 Oslo Altıncı Bakanlar Konferansının muhtemel ilke kararları neler olabilir ? Rio Konferansı 1992 IPF 2000 IFF 2007 UNFF 2015 19931990199820032007 2011 Strazburg HelsinkiLizbonViyana Varşova Oslo Muhtemel İlke Kararlar: Oslo 1 : Yasal Bağlayıcı bir Anlaşma Oslo 2 : FOREST EUROPE’un yeni vizyon, amaçlar ve hedefleri Oslo 3 : Orman Biyokütle Üretimi için Sürdürülebilirlik Kriterleri Oslo 4 :.......

40 Teşekkür ederim. Serdar Yegül serdaryegul@ogm.gov.tr 296 40 00 dahili 2260 Güncelleme: Temmuz 2010


"Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı - FOREST EUROPE Serdar Yegül Orman Müh. Orman Genel Müdürlüğü Temmuz 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları