Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

27 Şubat – 2 Mart 2012 Hükümetlerarası Müzakere Komitesi Birinci Oturumu’na (INC1) Doğru … Serdar Yegül – 24 Şubat 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "27 Şubat – 2 Mart 2012 Hükümetlerarası Müzakere Komitesi Birinci Oturumu’na (INC1) Doğru … Serdar Yegül – 24 Şubat 2012."— Sunum transkripti:

1 27 Şubat – 2 Mart 2012 Hükümetlerarası Müzakere Komitesi Birinci Oturumu’na (INC1) Doğru … Serdar Yegül – 24 Şubat 2012

2 Sunumun İ çeri ğ i  Bakanlar Konferansı Sürecinin Geçmişi  Geçen Toplantı (ELM Toplantısı)  Gelecek Toplantı (INC1 Toplantısı)  Sunum süresi: 15 dakika

3 Bakanlar Konferansı Süreci 1990 Bakanlar Konferansı Strazburg 6 Karar

4 1. Bakanlar Konferansı Kararları (Strazburg) Ekolojik Ekonomik Sosyo-Kültürel S1: İ zleme ve Orman Ekosistemleri S2: Genetik Kaynaklar S3: Orman Yangınları Veri Bankası S5: Orman Fizyoloji konusunda Araştırma S4: Da ğ lık Ormanların Yönetimini S6: Orman Ekosistemleri konusunda Araştırma

5 Bakanlar Konferansı Süreci 1990 1993BakanlarKonferansı StrazburgHelsinki 6 Karar4 Karar

6 2. Bakanlar Konferansı Kararları (Helsinki) Ekolojik Ekonomik Sosyo-Kültürel H1: Avrupa’da Ormanların Sürdürülebilir Yönetimi H2: Orman Biyoçeşitlili ğ inin Korunması H3: Ekonomisi Geçiş Durumunda olan ülkelerle İ şbirli ğ i H4: Ormanların İ klim De ğ işikli ğ ine Adaptasyonu

7 Bakanlar Konferansı Süreci 1990 19931998 BakanlarBakanlarBakanlar KonferansıKonferansıKonferansı StrazburgHelsinkiLizbon 6 Karar4 Karar2 Karar

8 3. Bakanlar Konferansı Kararları (Lizbon) Ekolojik Ekonomik Sosyo-Kültürel L2: Avrupa’da Ormanların Sürdürülebilir Yönetimi (SOY) için Tüm Avrupa Kriter, Göstergeler ve Tüm Avrupa Operasyonel Düzey Rehberi (PEOLG) L2: Avrupa’da Ormanların Sürdürülebilir Yönetimi (SOY) için Tüm Avrupa Kriter, Göstergeler ve Tüm Avrupa Operasyonel Düzey Rehberi (PEOLG) L1: Sürdürülebilir Orman Yönetiminin (SOY) Sosyo-Ekonomik Yönleri

9 Bakanlar Konferansı Süreci 1990 199319982003 BakanlarBakanlarBakanlar Bakanlar KonferansıKonferansıKonferansıKonferansı StrazburgHelsinkiLizbonViyana 6 Karar4 Karar2 Karar 5 Karar

10 4. Bakanlar Konferansı Kararları (Viyana) Ekolojik Ekonomik Sosyo-Kültürel V4: Orman Biyolojik Çeşitlili ğ i V2: SOY’un Ekonomik Yaşayabilirli ğ i V3: SOY’un Sosyal ve Kültürel Boyutları V5: İ klim De ğ işikli ğ i ve SOY V1: Sektörler arası İ şbirli ğ i ve Ulusal Ormancılık Programları (NFPs)

11 Bakanlar Konferansı Süreci 1990 1993199820032007 BakanlarBakanlarBakanlar Bakanlar Bakanlar KonferansıKonferansıKonferansıKonferansı Konferansı StrazburgHelsinkiLizbonViyanaVarşova 6 Karar4 Karar2 Karar 5 Karar2 Karar

12 Bakanlar Konferansı Süreci 1990 1993199820032007 BakanlarBakanlarBakanlar Bakanlar Bakanlar KonferansıKonferansıKonferansıKonferansı Konferansı StrazburgHelsinkiLizbonViyanaVarşova 6 Karar4 Karar2 Karar 5 Karar2 Karar Sürecin 20 Yıllık kriti ğ inin yapılması ve bir Avrupa Orman Anlaşmasına gidilmesi kararı

13 2. Bakanlar Konferansı Kararları (Varşova) Ekolojik Ekonomik Sosyo-Kültürel W1: Ormanlar, Odun ve Enerji W2: Ormanlar ve Su

14 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı Oslo 2 Karar Taslak Avrupa Orman Anlaşaması (NonPaper)

15 6. Bakanlar Konferansı Kararları (Oslo) Ekolojik Ekonomik Sosyo-Kültürel Oslo 1: 2020 Avrupa Ormanları Vizyonu SOY SÜRDÜRÜLEB İ L İ R KALKINMA Oslo 2: LBA için Oslo Görev Alanı Oslo 2: LBA için Oslo Görev Alanı

16 6. Bakanlar Konferansı Kararları (Oslo) Ekolojik Ekonomik Sosyo-Kültürel Oslo 1: 2020 Avrupa Ormanları Vizyonu SOY SÜRDÜRÜLEB İ L İ R KALKINMA Oslo 2: LBA için Oslo Görev Alanı Oslo 2: LBA için Oslo Görev Alanı 2020’ye kadar yeni vizyon, amaç, hedefler, görevler ve eylemler

17 6. Bakanlar Konferansı Kararları (Oslo) Ekolojik Ekonomik Sosyo-Kültürel Oslo 1: 2020 Avrupa Ormanları Vizyonu SOY SÜRDÜRÜLEB İ L İ R KALKINMA Oslo 2: LBA için Oslo Görev Alanı Oslo 2: LBA için Oslo Görev Alanı 2020’ye kadar yeni vizyon, amaç, hedefler, görevler ve eylemler Hükümetlerarası Müzakere Komitesi (46 ülke) ve onun Bürosu (10 ülke) kurulmuştur.

18 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri

19 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri GCC (5 ülke)

20 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri GCC (5 ülke) Büro (10 ülke)

21 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri 14-15 Şubat 2012 Uzman Düzey Toplantısı

22 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri 14-15 Şubat 2012 Uzman Düzey Toplantısı 2012 Sonu Uzman Düzey Toplantısı 2012 Ortası Uzman Düzey Toplantısı

23 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri 14-15 Şubat 2012 Uzman Düzey Toplantısı 2012 Sonu Uzman Düzey Toplantısı 2012 Ortası Uzman Düzey Toplantısı 27 Şubat 2 Mart 2012 1.INC-Viyana

24 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri 14-15 Şubat 2012 Uzman Düzey Toplantısı 2012 Sonu Uzman Düzey Toplantısı 2013 Ortası Uzman Düzey Toplantısı 27 Şubat 2 Mart 2012 1.INC-Viyana Haziran Sonu – Temmuz Başı 2..INC- İ stanbul Aralık 2012 3.INC Yeri: ? Mayıs 2013 4.INC Yeri: ?

25 Geçen Toplantı (14-15 Şubat 2012 - ELM)  ELM Öncesi Yapılanlar  Toplantının Gündemi  Toplantıda Konuşulanlar  Toplantıya Türkiye’nin Katkıları ELM: Expert Level Meeting ELM’in İ şlevi: Konferanslararası ara kararların alındı ğ ı organ

26 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri 14-15 Şubat 2012 Uzman Düzey Toplantısı ELM ÖNCES İ YAPILANLAR 1 – Sekreterya’nın Organizasyonu 2 – Büro Üyelerinin Görevlendirilmesi 3 – Büro Hazırlık Toplantıları ELM ÖNCES İ YAPILANLAR 1 – Sekreterya’nın Organizasyonu 2 – Büro Üyelerinin Görevlendirilmesi 3 – Büro Hazırlık Toplantıları

27 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri 14-15 Şubat 2012 Uzman Düzey Toplantısı ELM GÜNDEM İ 1 – 2011 Oslo Konferansından Kazanılan Tecrübeler ve Ö ğ renilen Dersler 2 – 2011 Oslo Konferansı Taahhütlerinin Uygulanması (Çalışma Programı) 3 – Hükümetlerarası Müzakere Komitesi (INC) Çalışmaları Hakkında Bilgi 4 – Gelecek Uluslararası Toplantılar Hakkında Bilgi ELM GÜNDEM İ 1 – 2011 Oslo Konferansından Kazanılan Tecrübeler ve Ö ğ renilen Dersler 2 – 2011 Oslo Konferansı Taahhütlerinin Uygulanması (Çalışma Programı) 3 – Hükümetlerarası Müzakere Komitesi (INC) Çalışmaları Hakkında Bilgi 4 – Gelecek Uluslararası Toplantılar Hakkında Bilgi

28 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri 14-15 Şubat 2012 Uzman Düzey Toplantısı ELM’deki Konuşmalar 1 – Müzakeresi yapılan çalışma programı ile Oslo Karaları, LBA ve UNFF ba ğ lantısı konusunda şüpheler! 2 – Çalışma Programında öngörülen faaliyetlerin 1,5 yılla bitirilip bitirilememesi endişesi! 3 – İ lave faaliyet önerirken ilave finansmanın da düşünlmesi gerekti ğ i! 4 – K&G’lerin “gözden geçirilmesi” de ğ il, “analiz edilmesi” önerildi. 5 – Forest Europe ile FAO FRA’nın ortak raporlama yapması ELM’deki Konuşmalar 1 – Müzakeresi yapılan çalışma programı ile Oslo Karaları, LBA ve UNFF ba ğ lantısı konusunda şüpheler! 2 – Çalışma Programında öngörülen faaliyetlerin 1,5 yılla bitirilip bitirilememesi endişesi! 3 – İ lave faaliyet önerirken ilave finansmanın da düşünlmesi gerekti ğ i! 4 – K&G’lerin “gözden geçirilmesi” de ğ il, “analiz edilmesi” önerildi. 5 – Forest Europe ile FAO FRA’nın ortak raporlama yapması

29 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri 14-15 Şubat 2012 Uzman Düzey Toplantısı Türkiye’nin ELM’e Katkıları 1 – Türkiye, Çalışma Programını (ÇP) hazırlayan Genel Koordinasyon Komitesi üyesi idi ve ÇP’na katkı sa ğ ladı. 2 – Türkiye, ÇP’na bazı faaliyetlerin ilave edilmesini önerdi. Bu faaliyetler; (1) Çölleşme ile Mücadele ve ve Kurak Alan Ormancılı ğ ı; (2) Kent Ormancılı ğ ı. 3 – Türkiye; Ekosistem Hizmetler için Ödeme faaliyet başlı ğ ı altındaki çalışmalar içinde yer alacaktır. 4 – Çölleşme ile Mücadele konusunda röportaj yapılmıştır. Röportaj, web sitesine konulacaktır. Türkiye’nin ELM’e Katkıları 1 – Türkiye, Çalışma Programını (ÇP) hazırlayan Genel Koordinasyon Komitesi üyesi idi ve ÇP’na katkı sa ğ ladı. 2 – Türkiye, ÇP’na bazı faaliyetlerin ilave edilmesini önerdi. Bu faaliyetler; (1) Çölleşme ile Mücadele ve ve Kurak Alan Ormancılı ğ ı; (2) Kent Ormancılı ğ ı. 3 – Türkiye; Ekosistem Hizmetler için Ödeme faaliyet başlı ğ ı altındaki çalışmalar içinde yer alacaktır. 4 – Çölleşme ile Mücadele konusunda röportaj yapılmıştır. Röportaj, web sitesine konulacaktır.

30 Gelecek Toplantı (27 Şubat – 2 Mart 2012 – INC1)  INC1’de Neler Yapılacaktır ?  Toplantı Zaman Çizelgesi  INC1’in Beklenen Sonuçları Nelerdir ?

31 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri 14-15 Şubat 2012 Uzman Düzey Toplantısı 2012 Sonu Uzman Düzey Toplantısı 2012 Ortası Uzman Düzey Toplantısı 27 Şubat 2 Mart 2012 1.INC-Viyana INC1’de Neler Yapılacak ? 1 – Organizasyonel Konular (1. gün) a) Büro’nun Yapısı; b) İ şleyiş Kuralları c) İ ş Organizasyonu 2 – İ lk taslak müzakere metnin geliştirilmesi için bir rehber oluşturulması 3 – Tartışmalar: a) Komite Çalışma Planı; b) oturumlar arası faaliyetler; c) İ lgi Gruplarının Katılımı için Yöntemler. INC1’de Neler Yapılacak ? 1 – Organizasyonel Konular (1. gün) a) Büro’nun Yapısı; b) İ şleyiş Kuralları c) İ ş Organizasyonu 2 – İ lk taslak müzakere metnin geliştirilmesi için bir rehber oluşturulması 3 – Tartışmalar: a) Komite Çalışma Planı; b) oturumlar arası faaliyetler; c) İ lgi Gruplarının Katılımı için Yöntemler.

32 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri 14-15 Şubat 2012 Uzman Düzey Toplantısı 2012 Sonu Uzman Düzey Toplantısı 2012 Ortası Uzman Düzey Toplantısı 27 Şubat 2 Mart 2012 1.INC-Viyana 27 Şubat28 Şubat29 Şubat1 Mart2 Mart Genel Açılış Konuşmaları Org. Konular LBA’nın Ögeleri Genel LBA’nın Temel Bileşenleri Tartışma Genel Başkanın giriş konuşması Resmi olmayan görüşmeler Genel Başkanın giriş konuşması Resmi olmayan görüşmeler Genel İ lke taslak müzakere metninin geliştirilmesi ile ilgili rehber hakkında Başkanın Önerisi Tartışma Genel LBA’nın Yapısı Başkanın özeti Genel Tartışma Başkanın Özeti Genel Görüşmelerin Sonuçları Genel Görüşmelerin Sonuçları Genel Müzakere Süreci için yol haritası Kapanış İ ki paralel resmi olmayan oturum

33 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri 14-15 Şubat 2012 Uzman Düzey Toplantısı 2012 Sonu Uzman Düzey Toplantısı 2012 Ortası Uzman Düzey Toplantısı 27 Şubat 2 Mart 2012 1.INC-Viyana INC1’in Beklenen Sonuçları 1 – İ lk taslak müzakere metnin geliştirilmesi için bir rehber oluşturulması; 2 – İ ş planı (Yol haritası) kararı; 3 – Oturumlar arası faaliyetler ve ilgi gruplarının katılım yöntemleri konularında karar alınması beklenmektedir. INC1’in Beklenen Sonuçları 1 – İ lk taslak müzakere metnin geliştirilmesi için bir rehber oluşturulması; 2 – İ ş planı (Yol haritası) kararı; 3 – Oturumlar arası faaliyetler ve ilgi gruplarının katılım yöntemleri konularında karar alınması beklenmektedir.

34 Bakanlar Konferansı Süreci 2011 Bakanlar Konferansı 2013 Bakanlar Konferansı Oslo Bakanlar Konferansı Faaliyetleri Avrupa Orman Anlaşması Müzakereleri 14-15 Şubat 2012 Uzman Düzey Toplantısı 2012 Sonu Uzman Düzey Toplantısı 2012 Ortası Uzman Düzey Toplantısı 27 Şubat 2 Mart 2012 1.INC-Viyana SON SÖZ Türkiye; GCC ve INC Büro’su üyesidir. Yani, Forest Europe sürecinde öncü çalışmaları yapan gruptadır. INC1 öncesi elimizde yeterli hazırlıklar mevcuttur. Türkiye; toplantıya önemli katkılar sa ğ layabilir. SON SÖZ Türkiye; GCC ve INC Büro’su üyesidir. Yani, Forest Europe sürecinde öncü çalışmaları yapan gruptadır. INC1 öncesi elimizde yeterli hazırlıklar mevcuttur. Türkiye; toplantıya önemli katkılar sa ğ layabilir.

35 Teşekkür ederim. Serdar YEGÜL syegul@ormansu.gov.tr 207 6646


"27 Şubat – 2 Mart 2012 Hükümetlerarası Müzakere Komitesi Birinci Oturumu’na (INC1) Doğru … Serdar Yegül – 24 Şubat 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları