Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Enerji Politikaları ve Türkiye Muhammet Ünal İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Bölümü Presentation Techniques (Sunuş Teknikleri) Doç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Enerji Politikaları ve Türkiye Muhammet Ünal İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Bölümü Presentation Techniques (Sunuş Teknikleri) Doç."— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği Enerji Politikaları ve Türkiye Muhammet Ünal İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Bölümü Presentation Techniques (Sunuş Teknikleri) Doç. Dr. Cengiz Hakan Aydın

2  Ekonomik ve sosyal hayatımızın tüm alanlarında enerji kullanılmaktadır.  Sürekli artan enerji ihtiyacı  Dünya da en fazla enerji ithalatçısı olma konumunda bulunması  Avrupa birliği enerjinin çok büyük öneme sahip olmasından dolayı enerji kaynaklarını en iyi şekilde yönetmek için bir çerçeve oluşturma ihtiyacı hissettiler.

3  Ab Enerji politikasının temelinde birey bulunmaktadır.  Tüketicilere daha ucuz enerji sağlanması.  Enerji iç pazarının tamamlanması  Arz güvenliğinin sağlanması  Kömürün, Doğalgazın, Yenilenebilir enerji kaynakların payını korumak ve artırılmasını sağlamak

4  Geçmişten günümüze Avrupa Birliği enerji politikaları  Arz Güvenliği’nin Sağlanması

5  Avrupa Kömür Çelik Topluluğu (AKÇT)  Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu  1974 Avrupa Birliği Konseyi Yeni Enerji Politikası Stratejisi  1988 Avrupa Komisyonu’nun Enerji Politikası Üzerine Beyaz Kitabı  1997 Gaz Direktifi  Avrupa Gaz Düzenleme Forumu  2009 Avrupa Komisyonu Düzenlemesi Sürekli olarak enerji politikası ekonomik bütünleşmeyle paralel olarak gelişmektedir.

6  1996 Beyaz Kitap (White Book )  1998 Stok Tutma Kurallarıyla ilgili Direktif  Avrupa Enerji Şartı ve Transit Protokolü  Rusya’ya Bağımlılığı Azaltacak Projeler : 1. Nabucco doğalgaz boru hattı projesi 2. Güney Avrupa Gaz Ringi Projesi 3. LNG alınımının arttırılması

7 Nabucco Projesi

8

9  1973 İlk petrol bunalımı  1980 Yeni ilgi odağı Çevre  1990 Enerji piyasalarının serbestleşmesi yönünde ilerleme  1995 AB enerji iç pazarı için genel ilkeleri ve hedefleri koyan ‘’ Avrupa birliği için enerji politikası ‘’ Başlıklı - Beyaz Kitap oluşturulması

10  Enerji arzının güvenliği, çevrenin korunması ve genel rekabet gücü AB Enerji politikasının en önemli hedefleridir.  Buna paralel, sosyal ve ekonomik kaynaşma, yaşam kalitesi, istihdam yaratılması ve bölgeler arasında dayanışmanın geliştirilmesi de dikkate alınmıştır.

11  Piyasaların küreselleşmesi ve giderek şiddetlenen uluslar arası rekabet karşısında Enerji iç pazarının tamamlanması, AB enerji politikası için bir görevdir.  AB’nin başlangıcından beri kurucu antlaşmaların doğrudan uygulanması, kömür ve petrol ürünlerinin serbestçe kısıtlamasız dolaşabildikleri bir tek Pazar kurulmasını mümkün kılmıştır.  Bunlardan yola çıkılarak Kömür, Petrolden sonra tüm enerji kaynaklarında iç pazar kurulmuştur. Böylece iç rekabet oluşturulmuş olup AB ülkeleri büyük bir gelişme içinde olmuştur.

12  Enerji Kaynaklarının çeşitliliği sağlanarak arz güvenliğinde kesintiye uğramak istememektedirler.  Ayrıca 3. Dünya ülkeleri ile Avrupa Enerji Şartı gibi antlaşmalar yapmaları herhangi bir kriz döneminde ( Körfez savaşı ) enerji sunumunun güvenliğini her daim korumak istenmiştir.  Enerji Sunumu Güvenliği sağlamak için uygulanan diğer bir yöntem Trans-Avrupa Enerji Şebekeleri kurulmasıdır.

13  Sürekli enerji sağlamak ve iç pazarın gelişmesini sağlamak amacıyla sınır ötesi doğal gaz ve elektrik şebekelerinin gelişmesine öncelik verilmiştir.  Bunun için Bazı Akdeniz Ülkeleri orta ve doğu Avrupa ülkeleri ve Norveç ile bağlantılar yapılmıştır.

14  Sunum güvenliği ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla avrupa ülkelerinin asgari 90 günlük eşdeğer düzeyde petrol ürünleri stoklarda bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.  1970’deki Petrol bunalımından ders alınmıştır.  Stok tutma yolunda en önemli adım Nükleer Enerji santrallerin kurulması ile olmuştur. Nükleer Enerji kullanıldığı taktirde diğer enerji kaynakları üretimi ve tüketimi kontrol altında tutulacak kolaylıkla stok edilecetir.

15  Coğrafi konum sebebi ile Türkiye enerji konusunda kilit bir rol oynamaktadır.  Türkiye önemli bir hidroelektrik üreticisidir, fakat Orta Doğu’ya, Karadeniz’e Kafkaslara Orta Asya’ya ve körfez ülkelerine kapılarını açmaktadır.Türkiye’nin stratejik konumu ülkeyi Avrupa’ya petrol taşıması için transit ülke haline getirmektedir. Türkiye ve AB iş birliği için güçlü bir çerçeve oluşturmuştur.

16  Türkiye Enerji Politikası Tamamen AB Enerji politikası ile uyumludur. Beraber hareket etmektedirler.  AB birliği enerjinin çoğunluğunu Dış ülkelerden alması özellikle Rusya’dan almasından dolayı ve bunu azaltmak için Türkiye transit geçiş bölge konumunda olması birçok anlaşma yapılmasına olanak sağlamıştır.

17  Türkiye, AB’nin on iki Akdenizli ortağından biridir. 1995 yılında, Barcelona Bildirgesi, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı’nı kurmuştur.  Türkiye ve AB, bu çerçevede sürekli diyalog içinde olmuş ve bölgesel çapta projeler geliştirme imkanını bulmuşlardır.  1997 yılında Triesta konferansı’nda Enerji bakanları Avrupa Yatırım Bankası’nın gözlemci olarak katılmasıyla 27 ortak ülkenin temsilcilerinden oluşan Avrupa – Akdeniz Enerji Forumu’nu kurmaya karar vermişlerdir.

18  Karadeniz Bölgesinde İş birliği  Kafkas Cumhuriyetleri ve Orta Asya ile işbirliği  Bu genişlemeler ve Türkiye ile olan iş birlikleri AB iç pazarına Enerji sektörüne yeni fırsatlar getirmiştir.

19 Sonuç olarak AB Enerji politikası için bir çok anlaşmalar ve kendi içinde düzenlemeler yapmıştır. Bununla birlikte AB enerji bakımından dışa bağımlılığını azaltmış ve enerji bakımından global bir çevre oluşturarak çok büyük enerji kaynağı elde etmiştir.


"Avrupa Birliği Enerji Politikaları ve Türkiye Muhammet Ünal İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Bölümü Presentation Techniques (Sunuş Teknikleri) Doç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları