Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İL AFET MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI TAMP ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 8-9 / 11-12 Eylül 2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İL AFET MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI TAMP ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 8-9 / 11-12 Eylül 2014."— Sunum transkripti:

1 İL AFET MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI TAMP ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 8-9 / 11-12 Eylül 2014

2 İl Afet Müdahale Planlarının Hazırlanması Genel Çerçeve & TAMP Vizyonu İL AFET MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI Yerel Çözüm Ortaklarının Planlama Sürecine Sahiplenme Seviyelerinin Artırılması Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarının Hazırlanması

3 3 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY

4 4

5 5 1. GENEL ÇERÇEVE Ulusal ve Yerel Düzey Planların Amacı Ulusal ve Yerel Düzey Planların Birbirleri ile İlişkileri

6 6 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY Operasyonel Planlar TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları İl Afet Müdahale Planları TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI OLAY TÜRÜNE GÖRE AFET MÜDAHALE PLANLARI Yerel Düzey HG Operasyon Planları

7 7 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Plan Entegrasyonu Türkiye Afet Müdahale Planı Ulusal Düzey Hizmet Grubu Planları Ulusal Düzey Olay Türü Planları İl Afet Müdahale Planı İl (Yerel Düzey) Hizmet Grubu Operasyon Planları YATAY ENTEGRASYON DİKEY ENTEGRASYON Ulusal Düzey Yerel Düzey

8 8 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Ulusal ve Yerel Düzey Ulusal Düzey Yerel Düzey AFAD Bakanlıklar İçişleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Çevre ve Şehircilik, Aile ve Sosyal Politikalar, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Maliye Kızılay Valilikler İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri 8 Bakanlık Yerel Teşkilatları ve Kızılay

9 9 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Ulusal Düzey Yönetim Sistemi Destek Çözüm Ortakları STK’lar Ana Çözüm Ortakları İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Desteğin Koordinasyonu ve Yönetimi Destek Desteğin Koordinasyonu ve Yönetimi TC BAŞBAKANLIK AADYM AFAD Hizmet Grupları Koordinasyon Ekipleri Saha Destek Ekipleri BAKANLIK AADYM Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu

10 10 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI Yerel Düzey Yönetim Sistemi İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Hizmet Grupları Operasyon Ekipleri Lojistik Ekipleri Lojistik Ekipleri Ana ve Destek Çözüm Ortakları Özel Sektör ve STK’lar 1. Ve 2. Grup Destek İller Saha Destek Ekipleri UlusalDüzey Destek Desteğin Koordinasyonu ve Yönetimi

11 11 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY İl Afet Müdahale Planı Bölümler Hakkında GİRİŞ Amaç ve kapsam Hukuki dayanak Temel ilkeler Hedefler ve varsayımlar İlin genel durumu 1 MÜDAHALE ORGANİZASYONU Müdahale aşamalar Müdahale olay seviyesi Koordinasyon birimleri Müdahale yönetimi Haberleşme sistemleri Raporlama İş akış süreçleri PLANIN TAKİBİ, GELİŞTİRİLMESİ, GÜNCELLENMESİ Planin takibi, geliştirilmesi, güncellenmesi Eğitim ve tatbikatlar 23 4 EKLER Şemalar/tablolar/haritalar İrtibat numaraları Envanter bilgileri Formlar ve raporlar Haberleşme kapasitesi İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI

12 12 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Giriş Yerel düzey planlama çalışmaları İl Afet Müdahale Planı ve Ekleri Olan 26 Yerel Düzey Hizmet Grubu Planının hazırlanması sürecini kapsamaktadır. Yerel Düzey Planlar kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri ; İl Afet Müdahale Planlarının hazırlanmasından, HG Operasyon Planlarının ilgili Bakanlık / Kurumun Yerel Birimlerince Hazırlanmasının koordinasyonundan, AFAD’a bağlı HG’ları Operasyon Planlarının hazırlanmasından, Planların onaylanması sürecinin sekretaryasından sorumludur.

13 13 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Amaç ve Kapsam Planın amacı; Afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak Hizmet Grupları ve Koordinasyon Birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, İlin afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemektir. Planlar ilde meydana gelebilecek her tür ve ölçekte afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak kurum ve kuruluşlar, STK’lar ve gerçek kişileri kapsayacak şekilde hazırlanır.

14 14 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Amaç ve Kapsam İl Afet Müdahale Planı, Türkiye Afet Müdahale Sistemi içinde yerel düzeyde yer alan Ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, Hizmet Gruplarının diğer Hizmet Grupları ile olan ilişkilerini, Afet ve acil duruma hazırlık ve müdahale süreçlerini anlatmakta; Afet ve acil durum anında etkin koordinasyon için gerekli olan Hizmet Grup teşkilini, Ekipman ve insan kaynakları kapasitesinin mevcut durumunu ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmaktadır. Plan Yerel Düzeyde Müdahale Yönetim SİSTEMİNİ açıklamaktadır.

15 15 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY Müdahale için Hazırlık Aşamaları Mevcut Durumu Belirlemek Mevcut Kaynakları Belirlemek Plan yapmak Organize olmak Ekipman ve araçları hazırlamak İhtiyaçları tespit etmek ve Kapasiteyi geliştirmek Erken Uyarı sistemleri kurmak geliştirmek Eğitim ve tatbikat düzenlemek Değerlendirme ve izleme yapmak

16 16 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY Plan hazırlama sürecinde görevlendirme nasıl yapılmalı? Plan Hazırlama Ekibi Bu ekip; Planların ilgili destek çözüm ortakları ile işbirliği içerisinde hazırlanmasından Planların gerekmesi halinde güncellenmesinde Planların sürekli bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesinden Gerekmesi halinde planlara ilişkin raporlama yapılmasından sorumludur Planı yazmak için bir kişi/ekip oluşturulmalı, bu ekibin sadece plana odaklanmasını sağlanmalı ve plan yazımı bitene kadar görevi değiştirilmemelidir.

17 17 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY Paydaşlar nasıl belirlenir? Plana (müdahale faaliyetlerine) nasıl dahil edilir? İl Afet Müdahale Planında ilin afetselliği, ulaşım durumu, nüfus yapısı vb. konulara yer verilmeli ve planlarda güncel bilgiler yer almalıdır. Bu kapsamda ilgili tüm paydaşlarla (meteoroloji, TÜİK, Belediye vb.) iletişim içerisinde olunmalıdır. İlin afetsellik özelliklerine göre STK’lar ve özel sektörün de katkısı alınmalıdır. İldeki nüfus yapısına ve incinebilir gruplara göre (yatalak hasta, yaş grubu, engelliler, vb) paydaşlar dahil edilmeli ve önlem alınmalıdır.

18 18 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY Destek İllerle İlgili Planlama İlinizin 1. ve 2. seviye destek illerini plana nasıl dahil edeceksiniz? Bu illerden ne yapmaları bekleniyor? Bunları yapabilecek kapasiteleri var mı? Destek illerin afetten etkilenme durumu bu planı nasıl değiştirir? B planınız var mı? Destek olunacak iller: İliniz hangi illerin destek ili olarak belirlenmiş? (1. ve 2. seviye) Bu illere vereceğiniz destek nasıl plana yansıtılmalı?

19 19 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY Yerel Düzeyde Koordinasyon İl Afet ve Acil Durum Müdürü Belediye BaşkanıGarnizon Komutanı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İAADKK Vali/Vali Yardımcısı HG’den sorumlu İl Yöneticileri İhtiyaç duyulan diğer il yöneticileri

20 20 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY

21 21 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY Raporlama

22 22 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY Süreç haritası şeklinde çizilmiştir. Afet seviye bazında (S1, S2, S3, S4) iş akışları oluşturulmuştur AFAD iş akışlarıyla bağlantısı belirtilmiştir Tahmini zaman dilimleri işaretlenmiştir. Faaliyetlerle birlikte oluşturulacak dokümanlar / raporlar gösterilmiştir AADYM İş Akışları (Seviye 1)

23 23 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY AADYM İş Akışları (Seviye 1) AAADYM BAADYM İAADYM

24 24 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY Ulusal Düzey ve Yerel Düzey Planlama Çalışmalarında İşbirliği Member Firms and DTTL: Insert appropriate copyright (Go Header & Footer to edit this text) YEREL PLANLAR Ulusal Planlarda Yerel Düzeye ilişkin yer alan bilgilerin/yapıların kullanılması Yerel düzeyde operasyona ilişkin bilgilerin/envanterin/ilin riskleri/müdahale kapasitesi ve gerektiği halde hizmet alınacak özel sektör/STK vb. hususların ulusal ile paylaşılması ULUSAL PLANLAR

25 25 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY İl Afet Müdahale Planında Kritik Noktalar Ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumlulukları planda yer almalıdır. Plan ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte hazırlanmalı ve taraflarca kabul edilmelidir. Diğer kurum/kuruluş ve birimlere görev ve sorumluluk ataması yapılmadan önce mutlaka onlarla görüşülmeli ve mutabık kalınmalıdır. Kurum temsilcileri ile iletişimde sahiplenme ve işbirliğini teşvik edecek şekilde davranılmalı, kurumlararası ilişkilere ve hiyerarşiye dikkat edilmelidir.

26 26 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY İl Afet Müdahale Planında Kritik Noktalar Plan olabildiğince kısa tutulmalıdır. Planda olabildiğince şekil, tablo, harita vb. görseller kullanılmalı, metin kullanımı asgari düzeyde tutulmalıdır. Plana sadece ilin afetsellik durumunu değil, afet müdahalesini etkileyebilecek tüm önemli riskleri (ve varsa tedbirleri) yansıtılmalıdır. Daha etkin müdahale için planda incinebilir gruplarla ilgili bilgi, istatistik ve tedbirler yer almalıdır.

27 27 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY Lütfen Plana Eklemeyi Unutmayın…. Hizmet Gruplarının diğer hizmet grupları ile ilişkileri İlin afetsellik bilgisi Afet anında ihtiyaç duyulabilecek diğer bilgiler (nüfus dağılımı vb.) Haberleşme bilgileri (Telsiz frekansları, uydu telefonları, cep telefonları, vs.) En yakın AFAD Lojistik Depo bilgisi ve haritada gösterimi Toplanma alanları ve barınma alanları (haritada gösterimi) Müdahalede kullanılacak kapasite bilgileri Müdahalede kullanılacak destek il kapasite bilgileri Kapasite Geliştirme Kararları Tahmini Bütçe

28 28 PRIME MINISTRY DISASTER AND EMERGENCY MANAGEMENT PRESIDENCY Teşekkürler


"İL AFET MÜDAHALE PLANLARININ HAZIRLANMASI TAMP ÇALIŞMA GRUBU ANKARA 8-9 / 11-12 Eylül 2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları