Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME Toplumdaki bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME Toplumdaki bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak"— Sunum transkripti:

0 İŞLETME FİNANSI VE FİNANSAL YÖNETİM
Prof. Dr. Berna TANER

1 İŞLETME Toplumdaki bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak
ve kar elde etmek amacı ile kurulmuş, üretim faktörlerini kullanarak mal ve hizmet üreten ekonominin en küçük birimleridir.

2 İşletmenin Fonksiyonları
ÜRETİM FİNANS PAZARLAMA YÖNETİM

3 PLANLAMA MUHASEBE AR - GE İNSAN KAYNAKLARI TEDARİK RİSK YÖNETİMİ

4 FİNANS? FİNANSMAN? FİNANS YÖNETİMİ?
Uygun koşullarda ve miktarda TEDARİK FON KARAR Doğru ve İsabetli KULLANIM Etkin

5 Finans Fonksiyonu İşletmelerin yatırım ve faaliyet dönemlerinde gerekli olan kısa, orta ve uzun süreli fonları en uygun koşullarda ve miktarda tedarik etmeleri; bu fonları işletmenin varlığını sürekli kılmada etkin olarak kullanmaları, amaçlarına yönelik kararlarıdır.

6 BİLANÇO I. Dönen Varlıklar CARİ AKTİF I. Kısa Süreli Yabancı Kaynaklar
AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/…. PASİF (KAYNAKLAR) LİKİDİTE I. Dönen Varlıklar CARİ AKTİF I. Kısa Süreli Yabancı Kaynaklar CARİ PASİF G.Ö.S. (İşletme Sermayesi) Hazır Değerler Alacaklar Stoklar II. Uzun Süreli Yabancı Kaynaklar Ekonomik Yapı Finansal Yapı Devamlı Sermaye II. Duran Varlıklar III. Özkaynaklar AKTİF TOPLAMI PASİF TOPLAMI

7 Finans Fonksiyonunun Amaçları
Uygun finansal yapıyı oluşturmak, Özsermayenin güvenliğini korumak, Yeterli bir kar ve karlılık sağlamak, İşletmenin likiditesini korumak.

8 Finans Fonksiyonunun İlkeleri
Geçici (kısa vadeli) fon ihtiyacı, kısa vadeli borçları artırmakla karşılanmalıdır. Dönemsel (orta vadeli) fon ihtiyacı orta vadeli borçları artırmakla karşılanmalıdır. Duran varlıkların finansmanı, işletmenin emrine uzun süre için ayrılmış olan devamlı sermaye ile yapılmalıdır. Minimum Finansal Denge Kuralı

9 Stokların karşılık olabilmesi için, likidite derecelerinin yüksek yani hemen paraya çevrilebilir unsurlardan oluşmasına dikkat edilmelidir. İşletme sermayesi (dönen aktif), kısa vadeli borçlardan (dönen pasiflerden) fazla olmalı ve böylece bir “güvenlik marjı” (net dönen aktif) oluşturulmalıdır. (NİS) Minimum net dönen aktif miktarı, ihtiyaçlara uygun olarak saptanmalı ve duran varlık niteliğinde düşünülerek, süreklilik gösteren uzun vadeli kaynaklarla finanse edilmelidir. Özkaynakların, işletmenin bağımsızlığını güvence altında tutmak için uzun ve orta vadeli borçları karşılayabilecek düzeyde olmasına özen gösterilmelidir.

10 FİNANS YÖNETİCİSİ Bir işletmenin fon ihtiyacını planlayan, gereken fonu uygun koşullarda sağlayan ve etkin kullanım kararı veren kişidir.

11 Finans Yöneticisinin Görevleri
Finansal analiz ve kontrol, Finansal planlama, Aktiflerin yönetimi, Dönen varlıkların yönetimi, Duran varlıkların yönetimi, Fon tedariki, Fon kullanımı.

12 Finans yöneticisinin stratejik önemi
İşletmelerin büyümesi, Ürün ve pazarların gelişmesi, Fon ihtiyacının artması, Ekonominin büyümesi, Ticari ilişkilerin küreselleşmesi, İşletme sermayesi ihtiyacının artması, Fonların optimum kullanılması zorunluluğu, gibi nedenlerle artmıştır.

13 Finans Yönetiminde Kar İle İlgili Kriterler
İşletmeler kar hedefine bağlı olarak kurulurlar. Karın maksimizasyonu Karlılığın maksimizasyonu İşletmenin cari piyasa değerinin maksimizasyonu

14 Karın Maksimizasyonu Riski çok olan yatırımların karının çok, riski az olan yatırımların karının az olacağı kabul edilir.

15 Karlılığın Maksimizasyonu
Burada kar kavramının yanında, kar rakamı elde edilmesi sırasında kullanılan kaynaklarda dikkate alınmalıdır. Karlılık karar aracı olarak pek iyi bir ölçüt değildir; Abartılmış bilanço değerleri, Çeşitli projeleri arasında seçimin zorluluğu.

16 İşletmenin cari piyasa değerinin maksimizasyonu
İşletmelerin cari piyasa değerini maksimuma çıkartmak, işletmenin pay senetlerinin piyasa değerini maksimize etmek aynı kavramlardır. Finansal yönetim için nihai temel hedeftir.

17 FİNANSAL KARARLAR Finans yöneticisi vereceği kararlarda birçok değişkeni hesaba katmak, bu değişkenlerin finansal kararlar üzerine yansıyacak etkilerini ölçmek zorundadır. Sınırsız sayıdaki işletme içi ve işletme dışı faktörlerden bir kısmı kontrol edilebilirken, bir kısmı da kontrol dışında kalmaktadır.

18 Finans Fonksiyonunu Etkileyen Faktörler
İşletme İçi Faktörler (kontrol edilebilir faktörler) İşletmenin niteliği (sermaye ihtiyaç miktarı) İşletmenin büyüklüğü (fon maliyeti ve finansal denetim) İşletmenin hukuki yapısı (kamu-özel şirket) Kar dağıtım politikası (otofinansman) Sermaye maliyeti İşletme Dışı Faktörler (makro ekonomik değişkenler)

19 FİNANSAL KARAR TÜRLERİ
Yatırım kararları, Finansman kararları, Kar dağıtımı kararları. PİYASA DEĞERİNİN MAKSİMİZASYONU


"İŞLETME Toplumdaki bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları