Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü"— Sunum transkripti:

1 Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Kütahya Afet Müdahale Planı (KAMP) Hazırlık Çalışmaları Eylül 2014 Ahmet Ali ARTUN Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü

2 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
İÇİNDEKİLER Yerel Planların Koordinasyon Sürecinin Yönetilmesi İl Planlarının Hazırlanması Süreci Çözüm Ortakları Arası İletişim Çözüm Ortakları Arası Koordinasyon Üst Düzey Bilgilendirme İl Afet Müdahale Planının Hazırlanması Kritik Bilgiler Kapasite ve İhtiyaç Analizi Destek İller ile Çalışmalar Ulusal Planlama Çalışmaları Hizmet Grupları Arası Koordinasyon HG Operasyon Planlarının Hazırlanmasının Koordinasyonu Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Yönetim ve Organizasyon Planlaması Hizmet Grupları Arasındaki Bağlantılar Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü

3 İl Planlarının Hazırlanması Süreci
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci Bilgilendirme İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde görevli tüm personele, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği ve TAMP hakkında genel bir bilgilendirme yapılmalıdır. İl Müdahale Planı’nın formatı, çerçevesi ve esaslarının personel tarafından benimsenmesi sağlanmalıdır. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

4 «İl Genel Plan Çalışma Grubu» Oluşturulması
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci «İl Genel Plan Çalışma Grubu» Oluşturulması Planın hazırlanması sürecini yönetecek olan bir çalışma grubu oluşturulmalıdır. Çalışma Grubu Bir Şube Müdürü Koordinatörlüğünde, en az 3 koordinatör yardımcısından oluşmalı, KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

5 İl Genel Plan Koordinatörü
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci İl Genel Plan Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı (Acil Durum Hizmet Grupları Sorumlusu Hizmet Grubu) Koordinatör Yardımcısı (Ön İyileştirme Hizmet Grupları Sorumlusu Hizmet Grubu) Koordinatör Yardımcısı (Lojistik-Bakım, Bilgi-Planlama, Finans-İdari İşler Hizmet Grupları Sorumlusu 8 Hizmet Grubu) KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

6 Çalışma Grubu Oluşturulması
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci Çalışma Grubu Oluşturulması KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

7 Çalışma Grubu Oluşturulması
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci Çalışma Grubu Oluşturulması KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

8 Çalışma Grubu Oluşturulması
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci Çalışma Grubu Oluşturulması KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

9 İl Planlarının Hazırlanması Süreci
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ İl Planlarının Hazırlanması Süreci Çalışma Takvimi Oluşturulması Plan çalışma grubu; Ana Plan ve Yerel Düzey Hizmet Grubu Operasyon Planlarının hazırlanması çalışmalarının yürütüleceği bir çalışma takvimi oluşturmalı, Bu takvim, ilde yapılacak genel bilgilendirme toplantıları, hizmet grupları toplantıları, Hizmet Grubu Planlarının hazırlanması, incelenmesi ve onaylanması süreçlerini kapsamalı ve çalışmaların bu süreçlerde yürüdüğünü gösteren bir otokontrol sistemi olmalıdır. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

10 Çözüm Ortakları Arası İletişim
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ Çözüm Ortakları Arası İletişim ANA TOPLANTI; İl Afet Müdahale Planında görev verilen gerek ana çözüm ortağı, gerek destek çözüm ortağı planlamaya tabi kurum ve kuruluşların en üst düzeyde kurum amirleri ile birlikte planlama çalışmalarında görevlendirilecek en az şube müdürü düzeyinde personel ile birlikte 2'şer temsilciden oluşan katılım ile Vali veya Vali Yardımcısı başkanlığında genel bir bilgilendirme toplantısı düzenlenmelidir. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

11 Çözüm Ortakları Arası İletişim
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ Çözüm Ortakları Arası İletişim MESAJLAR; Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri gereğince, ana ve destek çözüm ortaklığı, kurumların mevzuatsal görevi olduğu, Planları AFAD koordinasyonunda, ulusal düzey hizmet grubu planları ile aynı doğrultuda hazırlamanın kendi sorumluluklarında olduğu, Plan çalışmalarının 1 kişi veya yetkisiz, ilgisiz ve bilgisiz personeller tarafından yerine getirilemeyeceği, en az şube müdürü düzeyinde bir koordinatör yönetiminde istikrarlı bir çalışma grubu ile yapılabileceği, Planların Karar Destek Sistemleri (AYDES gibi) ile kontrol edilip destekleneceği mesajlarıyla; Yapılan ve yapılacak olan çalışmaların, bir plandan öte Afet Yönetim Sistemine geçişin çalışmaları olduğu, . KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

12 Çözüm Ortakları Arası İletişim
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ Çözüm Ortakları Arası İletişim MESAJLAR; Hizmet Grubu Planları için genel bir çalışma takvimi oluşturulduğu, Ulusal Düzey Bakanlıklar Hizmet Grubu Planlarının yayınlanmasını müteakiben, yerel düzey her hizmet grubu planı için ayrı ayrı toplantılar düzenleneceği ve destek çözüm ortakları ile birlikte hizmet grubu planı hazırlama takvimine göre hareket edilmesi gerektiği, Çalışma takvimine göre zaman zaman periyodlar halinde raporlamalar isteneceği, Planın bir inceleme komisyonu tarafından inceleneceği, istenilen ve ihtiyaçları karşılayacak düzeye gelmeden onaya sunulmayacağı, mesajları verilmelidir… . KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

13 Çözüm Ortakları Arası Koordinasyon
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ Çözüm Ortakları Arası Koordinasyon İllerde AFAD’ın Ana Çözüm Ortağı olduğu 8 Hizmet Grubu dışında kalan diğer 18 Hizmet Grubu ile ilgili çalışmalar başlama aşamasında olmakla birlikte, Ana çözüm ortakları ile Ulusal Düzey Bakanlıklar Hizmet Grubu Planlarının yayınlanmasını veya iller ile paylaşılmasını müteakiben, ildeki bakanlıklar yapılanmasına göre destek çözüm ortakları belirleme çalışması yapılmalı, Sonrasında, hem ana çözüm ortağının, hem de destek çözüm ortaklarının görev alanları itibari ile hizmet grubunun ihtiyaç duyacağı katkıyı sağlayacak görev dağılımı çalışması yapılmalıdır. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

14 Üst Düzey Bilgilendirme
YEREL PLANLARIN KOORDİNASYON SÜRECİNİN YÖNETİLMESİ Üst Düzey Bilgilendirme Planın ağırlığını muhafaza edebilmek ve planlama süreçlerinin istenilen seviyede ilerlemesini sağlamak için, Mülki İdare Amirlerine ve AFAD Başkanlığına 2 haftalık periyodlar ile raporlamalar yapılmalıdır. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

15 Kritik Bilgiler İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Risk Analizleri
Geçmişte Yaşanmış Afetlerin İstatistikleri Senaryolar Afete Maruz Bölge Kararları Ulaşım ve Nakliye İmkanları Yapılaşma, yerleşim ve nüfus bilgileri Geçici ve Kalıcı Barınma Alanları Bilgileri Vb… KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

16 Kapasite ve İhtiyaç Analizi
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Kapasite ve İhtiyaç Analizi Öncelikle planlama yapılacak il ve yakın illerde meydana gelecek afetlerin etkilerine göre ihtiyaç analizi yapılmalı, Gerek afetzedelerin ve gerekse planda görev alan hizmet gruplarının ihtiyaç duyacağı kaynaklar tespit edilmeli, Hizmet Grubu Planları yapılırken, plan çalışma grubu tarafından hizmet grubu faaliyetleri sırasında kullanmayı planladığı ihtiyaçların kapasite tespiti yapılmalı, Ayrıca tüm hizmet gruplarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kapasite tespiti «Kaynak Yönetimi Hizmet Grubu» tarafından yapılmalıdır. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

17 Kapasite ve İhtiyaç Analizi Kriterleri
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Kapasite ve İhtiyaç Analizi Kriterleri Kapasite tespiti önceliklendirilmeli, Boyutlarına, kapasitelerine, güçlerine ve kabiliyetlerine kategorize edilmelidir, Çünkü ihtiyaçlar devlet, özel sektör, STK’lar ve bağışlardan sağlanacağı için, kaynağın etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve kaynak tahribatının önlenmesi açısından önemlidir. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

18 Destek İller ile Çalışmalar
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Destek İller ile Çalışmalar Pilot İl uygulamalarında henüz destek iller ile ilgili çalışma aşamasına gelinmemiştir. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

19 Ulusal Planlama Çalışmaları
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Ulusal Planlama Çalışmaları Yaşanan afetin seviye tespitine göre, 2. seviye afetten sonra ulusal düzey plan devreye gireceğinden dolayı, planların entegre olacak şekilde hazırlanması büyük önem arz etmektedir. . KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

20 Hizmet Grupları Arası Koordinasyon
İL AFET MÜDAHALE PLANININ HAZIRLANMASI Hizmet Grupları Arası Koordinasyon Hizmet Grupları, ihtiyaçları ve görev alanları ile ilgili örtüşmelerin dışında diğer hizmet grupları ile girift bir yapıya sahip olmamalıdır. Aksi takdirde yetki ve beklenti karmaşası yaşanabilir… İhtiyaç duyulan koordinasyon AADYM aracılığı ile sağlanmalıdır. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

21 Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar
HG OPERASYON PLANLARININ HAZIRLANMASININ KOORDİNASYONU Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Hizmet Grubu Planını hazırlamaktan sorumlu Ana Çözüm Ortağı Kurum/Kuruluş ile ilk toplantı yapılmalı, bu toplantıda, destek çözüm ortakları belirlenmeli, Destek Çözüm Ortaklarının da katılımı ile yapılacak 2. toplantıda, hizmet grubu planı hazırlanma çalışmalarını yürütecek bir plan çalışma grubu oluşturulması sağlanmalı, Planın hazırlanma süreci ile ilgili bir çalışma takvimi oluşturulmalı, bu süreç içerisinde plan içeriğinde ana ve destek çözüm ortaklarından beklentiler, sorumluluklar ve yetkiler ortaya konmalı, Çalışma takvimine göre belirli periyodlarda İl Genel Plan Koordinatörlüğü ile görüş alışverişinde bulunmalı ve raporlama yapmalıdır. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

22 Yönetim ve Organizasyon Planlaması
HG OPERASYON PLANLARININ HAZIRLANMASININ KOORDİNASYONU Yönetim ve Organizasyon Planlaması KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

23 Hizmet Grupları Arasındaki Bağlantılar
HG OPERASYON PLANLARININ HAZIRLANMASININ KOORDİNASYONU Hizmet Grupları Arasındaki Bağlantılar Hizmet Grupları, plan hazırlama sürecinde ihtiyaç analizleri doğrultusunda diğer hizmet gruplarından beklentilerini ortaya koymalı, KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

24 DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI
Hizmet Grupları Lojistiği Hizmet Grubu ANA ÇÖZÜM ORTAĞI AFAD (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) Tüm hizmet gruplarının beslenme ve barınma hizmetlerine lojistik destek sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur. DESTEK ÇÖZÜM ORTAKLARI Kütahya İl Özel İdaresi Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Kütahya Belediye Başkanlığı Kızılay Kütahya Şubesi Yemek Firmaları Özel Güvenlik Firmaları HİZMET GRUBUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI İl Afet Acil Durum Yönetim Merkezi’nin kullanılamaz durumda olması halinde mobil afet yönetim merkezi sistemlerini devreye sokmak Operasyon planlarında belirlenmiş olan konuşlanma alanında hizmet gruplarının hizmet vereceği alanları ihtiyaca göre oluşturmak. Afet bölgesine giden personelin beslenme ve barınmasını sağlamak üzere gerekli tesisleri kurmak, işletmek. 120 saatten sonra afet bölgesinde bulunan hizmet gruplarına ve hizmet grupları ile birlikte görev yapan STK’ lara ihtiyaçlar dahilinde beslenme ve barınma hizmetleri sunmak. KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

25 İl Afet ve Acil Durum Müdürü
TEŞEKKÜRLER….. Ahmet Ali ARTUN İl Afet ve Acil Durum Müdürü KÜTAHYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ


"Kütahya İl Afet ve Acil Durum Müdürü" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları