Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

…Tarih Kainatın Vicdanıdır...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "…Tarih Kainatın Vicdanıdır..."— Sunum transkripti:

1 …Tarih Kainatın Vicdanıdır...
Rasitgokhansucu.com …Tarih Kainatın Vicdanıdır...

2 YAKIN ÇAĞDA AVRUPA TARİHİ

3 Fransız Devrimi(1789) Nedenleri
Devrim: Bir toplumun siyasal, ekonomik ve ideolojik yaşamında köklü değişimdir. Fransız Devrimi: Mutlakiyet rejimlerini yıkan, anayasal yönetimin ve demokrasinin yerleşmesini sağlayan, feodalizmi tüm yönleriyle tasfiye eden, eşitlik, özgürlük, ulusçuluk, insan hakları gibi düşüncelerin tüm dünyaya yayılmasını sağlayan evrensel nitelikte bir olaydır. Nedenleri 1- Sosyal Neden: Halkın sınıflara ayrılması, köylülerin ağır vergilerle ezilmesi. 2- Ekonomik Neden: Fransa’nın katıldığı savaşlardan yenilgi ile ayrılması, mali kriz içine girmesi. 3- Siyasal Neden: Fransa’da mutlak yönetim anlayışının olması,kralın keyfi yönetim uygulaması. 4- Dış Etkenler: İngiltere’de Meşrutiyet rejiminin uygulanması, Amerika’nın bağımsızlığını ilan etmesi. 5- Aydınların Etkisi: Jan Jak Ruso, Monteskiyo, gibi Fransız aydınlarının halkı demokrasi konularında aydınlatması. Bunların üzerine; halk ihtilale hazır hale getirilmiştir. Burjuva ve Köylüler ihtilali başlatmışlardır. İnsan ve Yurttaş hakları Bildirisi yayınlanmıştır.

4 Fransız İhtilalinin Dönemleri Fransız Devriminin Osmanlıya Etkileri
- Kurucu Meclis Dönemi - Meşruti Krallık Dönemi - Milli Konvansiyon Dönemi - Direktuvar (Anayasal Cumhuriyet) Dönemi - Konsüllük Dönemi Sonuçları 1- Mutlak Monarşiler yıkıldı, Meşruti rejimler ve Demokratik yönetimler güç kazandı. 2- Milliyetçilik akımı ortaya çıktı. Çok uluslu imparatorlukların parçalanma süreci başladı. 3- Burjuva sınıfı yönetimde güç kazandı. 4- Eşitlik, adalet, özgürlük ve laik devlet anlayışı gibi kavramlar yayılmaya başladı. Fransız Devriminin Osmanlıya Etkileri Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıklar arasında ulusçuluk akımı yayıldı. Zaman içinde uluslar Osmanlı Devletinden ayrılmaya başladılar. I. Dünya Savaşı sonrasında devletin yıkılmasında etkili oldu.

5 Viyana Kongresi(1815) Nedeni: Fransız İhtilali sonucu bozulan Avrupa’nın siyasal dengesini yeniden kurmak, mutlak rejimleri korumak, Fransa’yı eski sınırlarına döndürmek. İngiltere, Rusya, Avusturya ve Prusya bu kongreye katıldı. Sonuçları: Avrupa ülkelerinin sınırları yeniden çizildi. (Restorasyon Dönemi) başladı. Bu dönemde; - Belçika Hollanda’ya, - İsveç Norveç’e, - İrlanda İngiltere’ye bağlanacaktır.

6 Sanayi Devrimi(Makineleşme Çağı)
Kömür + Buhar + Demir = Sanayi (Endüstri) Coğrafi Keşiflerin başlattığı sömürgecilik hareketleriyle Avrupa zenginleşti. Rönesans ve Reform hareketlerinin ortaya çıkardığı özgür düşünce, bilim ve teknik alanda gelişmelere yol açtı. Bilim ve teknik gelişmelerin üretim alanında uygulanmasıyla Sanayi Devrimi gerçekleşti. Sonuçları 1- El tezgahlarının yerine makineler kuruldu. Fabrikalar açıldı. 2- Fabrikalar çevresinde sanayi kentleri kuruldu. (Köyden kente göç) 3-İşçi sınıfı ortaya çıktı. İşçi sorunları çözümlenemeyince işçi ihtilalleri ortaya çıktı. 4- Üretim arttı. Hammadde ve Pazar bulmak önemli sorun haline geldi. Sanayileşen ülkeler arasında sömürgecilik rekabeti hızlandı. Devletler arası rekabet I. ve II. Dünya savaşlarına neden oldu. 5- Ekonomide Liberalizm, Kapitalizm, Emperyalizm akımları yaygınlaştı.

7 Sanayi Devriminin Osmanlıya Etkileri
Osmanlı Devleti Sanayi Devrimine ayak uyduramadı.Bilim ve Teknolojik gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Lonca Teşkilatı çökmüştür. 1830 İhtilalleri Nedeni: Fransa’da kralın meşrutiyet düzenine son vermek istemesi Sonuçları: Meşruti düzen korundu. Liberal yönetimler güç kazandı. Restorasyon Dönemi sona erdi. 1848 İhtilalleri Nedeni: İşçilerin ekonomik ve sosyal isteklerine yönetimin karşı çıkması Sonuçları: İşçi sınıfı sendika kurmaya, ücretlere, çalışma saatlerine yönelik yeni haklar elde etti. Avrupa’da sosyalist akımlar ortaya çıktı. İtalyan ve Alman birliklerinin kurulmasına ortam hazırlandı.


"…Tarih Kainatın Vicdanıdır..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları