Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Meclisin toplanması ilk defa Erzurum kongresinde belirtilmişti 2 Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen temsilcilerde toplanmasını istedi 3 Amasya Görüşmesi’nde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Meclisin toplanması ilk defa Erzurum kongresinde belirtilmişti 2 Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen temsilcilerde toplanmasını istedi 3 Amasya Görüşmesi’nde."— Sunum transkripti:

1

2

3 1 Meclisin toplanması ilk defa Erzurum kongresinde belirtilmişti 2 Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen temsilcilerde toplanmasını istedi 3 Amasya Görüşmesi’nde kabul edilen tek maddeydi.

4 İstanbul’da toplanacak olan Meclis için tüm yurtta serbestçe seçimler yapıldı ve mebuslar belirlendi. İtilaf Devletleri seçimleri Saltanat yanlılarının kazanacağını ve mecliste kendi kontrollerinde olan İstanbul’da açılacağını düşündükleri için seçimlere karışmamışlarıdır Seçimleri genelde Milli mücadele taraftarı olan kişiler kazanmış ve Mustafa Kemal bu kişilerle Ankara’da toplantı yapmıştır. Bu Toplantıda; Kendisinin meclis başkanı seçilmesi istemiştir. Böylece meclis başkanı sıfatıyla, meclisin dağıtılması durumunda, yeni bir meclis toplayabilecektir. Mustafa Kemal İstanbul’a giderse İtilaf Devletleri tutuklayabilirdi. Kanun-i Esasiye göre Meclisin toplandığı yerde olmadığı için başkan seçilememiştir

5 Seçilen vekillerden mecliste birlikte hareket etmeleri için Müdafa-i Hukuk Grubu kurmalarını istemiştir. Mecliste Müdafa-i Hukuk Grubu yerine Felah-i Vatan adıyla grup kurmuşlardır. Ayrıca vekillerden Sivas Kongresinde alınan kararların kabul edilmesini istemiştir. Meclis gizli oturumunda Misak-i Milli’yi kabul etmiştir.

6 Mondros ateşkes anlaşması imzalandığında silahların bırakıldığı yerler sınırdır, parçalanamaz bölünemez. Sınırlarımızın neresi olacağı belirlenerek, bu sınırlarda tam bağımsızlık olacağı vurgulanmıştır. İşgal altındaki Arap topraklarının geleceği bölge halkının vereceği oylara göre belirlenecektir. Kars Ardahan Batum’da (Elviye-i Selase) gerekirse halk oylaması yapılabilir. Batı Trakya'nın durumunun belirlenmesi için halk oylaması yapılmalıdır. Batı Trakya'nın durumunun belirlenmesi için halk oylaması yapılmalıdır. Bu iki yerde Türkler yoğun olduğu için buna güvenerek halk oylaması istenmiştir. Bu 4 madde sınırların belirlenmesi ile ilgili olan maddelerdir

7 İstanbul ve Boğazların güvenliği sağlandıktan sonra uluslar arası ticarete açılacaktır. İstanbul ve Boğazların güvenliği sağlandıktan sonra uluslar arası ticarete açılacaktır. Azınlıkların hakları, çevre ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar olacaktır. Azınlıkların hakları, çevre ülkelerdeki Müslümanlara tanınan haklar kadar olacaktır. Devletler arası eşitlik prensibi benimsenmiştir. İstanbul Boğazı Çanakkale Boğazı Ekonomik siyasi ve adli dengemizi bozucu ayrıcalıklar kabul edilemez. Ekonomik siyasi ve adli dengemizi bozucu ayrıcalıklar kabul edilemez. Kapitülasyonlara karşı gelinmiştir.

8 Son Osmanlı Mebusan Meclisinin aldığı kararlardır. Kapitülasyonlar reddedilmiştir. Sivas Kongresi kararları Meclis tarafından kabul edilmiştir. Tam bağımsızlıktan yanadır. Sınırların neresi olacağı belirlenmiştir. İstanbul’un işgaline neden olmuştur. MİSAK-I MİLLİ’NİN ÖNEMİ VE ÖZELLİKLERİ Misak-i Milli milli bağımsızlığı gerçekleştirmek istiyordu. Milli bağımsızlık; bir devletin veya milletin hiç bir alanda başka bir devletin etkisi olmadan kendi başına hareket edebilmesidir.

9 Misak-i Milli kararlarını beğenmeyen İtilaf devletleri önce Salih Paşa’ya baskı yaparak Misak-ı Milliye karşı olduğunu açıklamasını istemişler ve kabul etmeyen Salih Paşa istifa etmiş, Damat Ferit tekrar başa geçirilmiştir. Salih Paşa Damat Ferit Paşa 16 Mart 1920’de de halka gözdağı vermek için resmen İstanbul’u işgal ederek, Meclisi dağıttılar. Kendileri için tehlikeli gördükleri bazı milletvekillerini tutuklayarak Malta’ya sürgüne gönderdiler. İstanbul’ın İşgal Günleri Osmanlı Mebusan Meclisinin kapanmasına ve bunun sonucunda TBMM’nin açılmasına ortam hazırlamıştır Daha önce Mustafa Kemal, Meclisin İstanbul’da rahat çalışamayacağını söylemiş ve İstanbul dışında toplanmasını İstemiştir. Bu durum Mustafa Kemal’in İLERİ GÖRÜŞLÜLÜĞÜnün bir ispatıdır.

10


"1 Meclisin toplanması ilk defa Erzurum kongresinde belirtilmişti 2 Sivas Kongresinde tüm yurttan gelen temsilcilerde toplanmasını istedi 3 Amasya Görüşmesi’nde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları