Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yatay sütun Periyot : 7 tane periyot vardır Düşey Sütun Grup : 8 tane a grubu ve 8 tanede b grubu vardır. “b” grubu elementlerine geçiş elementleri denir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yatay sütun Periyot : 7 tane periyot vardır Düşey Sütun Grup : 8 tane a grubu ve 8 tanede b grubu vardır. “b” grubu elementlerine geçiş elementleri denir."— Sunum transkripti:

1

2 Yatay sütun Periyot : 7 tane periyot vardır Düşey Sütun Grup : 8 tane a grubu ve 8 tanede b grubu vardır. “b” grubu elementlerine geçiş elementleri denir. Öncelikle periyodik cetvelin bazı gruplarını inceleyelim:

3 1a2a 8a8a8a8a 6a6a6a6a7a5a 4a4a4a4a3a 3b 4b4b4b4b5b6b7b8b 8b 8b8b8b8b 1b2b PERİYODİK CETVEL

4  Periyodik cetvelin 8a grubu elementleridir.  He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn bu grubun elementleridir.  Grupta He dışındaki tüm elementler kararlı elementlerdir.  Erime ve kaynama noktaları çok düşüktür. Grupta yukarıdan aşağıya gidildikçe erime ve kaynama noktaları yükselir. SOYGAZLAR

5

6  Tümü tek atomlu renksiz gaz halindedir.  Yalnız Rd radyoaktif olup çekirdeği dayanaksızdır.  Doğada çok az bulunurlar.  İyonlaşma enerjileri, sıralarında, en yüksek olan elementlerdir.

7  Periyodik cetvelin 1a grubu elementleridir  Li, Na, K, Rb, Cs, Fr bu grubun elementleridir.  En yüksek temel enerji düzeylerinde bir elektron vardır.  Bileşiklerinde ( +1 ) değerlik alırlar.  Yumuşak, bıçakla kesilebilen, hafif metallerdir.  Elektrik akımı ve ısıyı iyi iletirler.

8

9  Erime ve kaynama noktaları diğer metallerden düşüktür.Grupta yukarıdan aşağıya doğru erime ve kaynama noktaları düşer.  Özkütleleri düşük olan elementlerdir.  İyonlaşma enerjileri,sıralarında, en düşük olan elementlerdir.  Tepkime verme yatkınlıkları çok fazladır.  Doğada daha çok bileşikleri halinde bulunurlar.

10  Alkali metaller,havanın oksijeni ile etkileşerek oksit oluştururlar. 2 M (k) +1/2 O 2 ( g) M 2 O (k)  Halojenlerle birleşerek tuzları oluştururlar. 2 M (k) + X 2 2 MX (k)  Su ile hızlı tepkimeye girerler ve hidrojen gazı (H 2 ) oluştururlar.  2 M (k) + 2 H 2 O (s) 2 MOH (suda) + H 2 (g)

11 Periyodik cetveli 2a grubunda yer alan elementlere toprak alkali metaller adı verilir Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra bu grubun elementleridir. Bileşiklerinde +2 değerliklidirler. Isı ve elektrik akımını iyi iletirler. Alkali metallerden daha sert erime ve kaynama noktaları daha yüksektir. İyonlaşma enerjileri alkali metallerden daha yüksektir.

12

13 Öz kütleleri de alkali metallerden daha büyüktür Oksijenle birleşerek oksitleri oluştururlar. M (k) + ½ O 2 (g)  MO (k) Halojenlerle birleşerek tuzları oluştururlar. M (k) + Cl 2 (g)  MCl 2 (k) Su ile tepkimeye girerek hidrojen gazı ( H 2 ) oluştururlar. M (k) + 2 H 2 O (s)  M(OH) 2 (suda) + H 2 (g)

14 ▓ Periyodik cetvelin 7a grubunda yer alan elementlerdir. ▓ F, Cl, Br, I, At bu grubun elementleridir. ▓ Bileşiklerinde -1 ile +7 arasında çeşitli değerlikler alabilirler.Ancak F bileşiklerinde sadece -1 değerlik alır. ▓ Erime ve kaynama noktaları grupta aşağıdan yukarıya doğru azalır. ▓ Elektron alma istekleri en fazla olan elementlerdir.

15

16 ▓ Tümü renklidir. ▓ Tümü zehirli ve tehlikelidir. ▓ Element halinde 2 atomlu moleküllerden oluşurlar. (F 2,Cl 2, Br 2, I 2, At 2 ) ▓ At (astatin) doğada bulunmayan,ancak radyoaktif olaylarla oluşan bir elementdir. ▓ Oda koşullarında F ve Cl gaz, Br sıvı, I ise katı haldedir.

17 Periyodik cetvelin üçüncü sırası Na (sodyum) metali ile başlar Ar (argon) soygazı ile biter. Periyodik cetvelin aynı grubundaki elementlerin değerlik elektron sayıları aynı,özellikleri de birbirine benzerdir.Ancak bir sırada bulunan elementlerin başta değerlik elektron sayıları olmak üzere birçok özellikleri farklılık gösterir.Dolayısıyla da Fiziksel ve kimyasal özeliklerde önemli değişiklikler söz konusudur. Buradan sonuç olarak sodyumdan başlayarak argona kadar devam eden elementler birbirlerinden fiziksel ve kimyasal özellikleri bakımından ayrılmışlardır.

18 Buraya kadar incelediğimiz gruplar ve sırada değerlik elektronları s ya da p orbitallerinde bulunuyordu.Yani a gruplarındaydı.Geçiş elementlerindeyse değerlik elektronları d orbitallerinde bulunur ve bu elementler 2a ve 3a grubu arasında yer alır. Periyodik cetvelin 21 atom numaralı skandiyum ile başlayıp 30 atom numaralı çinko ile biten sıradaki elementler ile bunların altında kalan tüm elementler, geçiş elementleri grubuna girer.

19

20 Ξ Dördüncü sıra geçiş elementleri:Se, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co,Ni, Cu, Zn. Ξ Tümü metaldir. Ξ 1a ve 2a grubu metallerinden farklı olup,sert ve özkütlesi büyük metallerdir. Ξ Erime ve kaynama noktaları çok yüksektir. Ξ Elektrik akımı ve ısıyı iyi iletirler. Ξ Kimyasal tepkimelere yatkınlık bakımından aralarında çok büyük farklılık vardır.

21 Ξ 1a, 2a, 3a grubundaki metallerin yalnız bir tür değerliği söz konusuyken geçiş elementlerinin farklı değerlikli birçok bileşikleri vardır.Geçiş elementlerini diğer metalerden farklandıran özellik yalnız s orbitalinden değil,tam dolu olmayan d orbitalininde bileşik oluşturma ile ilgili olmalarıdır. Ξ Periyodik cetvelin altına iki sıra halinde yazılan elementlere İç geçiş Elementleri ya da İçg eçiş Metalleri denir.


"Yatay sütun Periyot : 7 tane periyot vardır Düşey Sütun Grup : 8 tane a grubu ve 8 tanede b grubu vardır. “b” grubu elementlerine geçiş elementleri denir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları