Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Elektrokimya Kimyasal olaylardan yararlanarak elektrik enerjisi elde etmeyi yada elektrik enerjisinden yararlanarak kimyasal olayları gerçekleştirmeyi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Elektrokimya Kimyasal olaylardan yararlanarak elektrik enerjisi elde etmeyi yada elektrik enerjisinden yararlanarak kimyasal olayları gerçekleştirmeyi."— Sunum transkripti:

1

2 Elektrokimya Kimyasal olaylardan yararlanarak elektrik enerjisi elde etmeyi yada elektrik enerjisinden yararlanarak kimyasal olayları gerçekleştirmeyi inceler.

3

4 (YÜKSELTGENME-İNDİRGENME TEPKİMELERİ)
REDOKS TEPKİMELERİ (YÜKSELTGENME-İNDİRGENME TEPKİMELERİ) Reaksiyona giren maddeler arasında elektron alışverişi varsa buna redoks tepkimeleri denir. Redoks, yükseltgenme (elektron verme) ve indirgenme (elektron alma) olaylarının birleşimidir. e- veren atom kendisi yükseltgenirken karşısındakini indirgediğinden dolayı indirgendir. e- alan atom kendisi indirgenirken karşısındakini yükseltgediği için yükseltgendir.

5 Yükseltgenme (e- verme)
İndirgenme (e- alma) Not: Giren ve ürünlerin yükleri toplamı birbirine eşittir (Yük denkliği).

6 ATOM YÜKÜNÜ BULMA KURALLARI (DEĞERLİK-YÜKSELTGENME BASAMAĞI)

7 Örnekler:

8 Redoks Soruları CrO4-2 + 8H+ + 3e- Cr+3 + 4H2O
Tepkimesinde, Yükseltgen madde: ……………, İndirgen madde:…………. 2) P + HNO3 + H2O H3PO4 + NO ………………. yükseltgenmiştir. ……………….. indirgendir.

9 Redoks Denklemlerinin Denkleştirilmesi ikiye ayrılır:
A. Nötr Tepkimelerinin Denkleştirilmesi 1.Değerlik (yük) değiştiren elementler tespit edilerek her iki taraftaki değerlikleri bulunur. Her atomun yükü bulunmalıdır. 2.Tepkimede alınan verilen e- sayısı uygun bir katsayı ile eşitlenir (Genellikle çaprazlanır). 3.Sonra diğer atomların sayıları da eşitlenir.

10 * Katsayılar çaprazlanarak yerleştirilir.
SORULAR P HNO H2O H3PO NO * Katsayılar çaprazlanarak yerleştirilir.

11 Cu HNO Cu(NO3) NO H2O Tepkimesini denkleştiriniz. 3) Al H2SO Al2(SO4) H2S H2O Tepkimesini denkleştiriniz.

12 4) KMnO4 + HCl KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

13 B. İYON (ASİDİK YADA BAZİK ORTAMDAKİ) TEPKİMELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ
Nötr tepkimeler için yukarıda anlatılanlara ek olarak aşağıdaki kurallara dikkat edilir. Tepkime iyon tepkimesi ise H+ yada OH- iyonları ekleyerek yük denkliği sağlanır. Ortam asidikse, H+, bazikse, OH- kullanılır. H sayısı eksik olan tarafa yeteri kadar H2O konularak tepkime denkleştirilmiş olur. Not: Öncelikle ürünlerdeki değerlik değiştirenlerin katsayıları denkleştirilir.

14 SORULAR Aşağıdaki iyon tepkimelerini denkleştiriniz.
MnO I Mn I (Asidik ortam) * Katsayılar çaprazlama yerleştirilir. * Yük denkliğine bakılır

15 2) Ag + NO3- + H2O Ag+ + NO + OH-

16 3) Sb2S3 + NO3- Sb2O5 + SO4-2 + NO2 (Asidik)

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102


"Elektrokimya Kimyasal olaylardan yararlanarak elektrik enerjisi elde etmeyi yada elektrik enerjisinden yararlanarak kimyasal olayları gerçekleştirmeyi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları