Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ELKTROKİMYA YÜKSELTGENME- İNDİRGENME TEPKİMELERİ AKTİFLİKPİLLERELEKTROLİZ FARADAY YASALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ELKTROKİMYA YÜKSELTGENME- İNDİRGENME TEPKİMELERİ AKTİFLİKPİLLERELEKTROLİZ FARADAY YASALARI."— Sunum transkripti:

1 ELKTROKİMYA YÜKSELTGENME- İNDİRGENME TEPKİMELERİ AKTİFLİKPİLLERELEKTROLİZ FARADAY YASALARI

2 Elektrokimya Kimyasal olaylardan yararlanarak elektrik enerjisi elde etmeyi yada elektrik enerjisinden yararlanarak kimyasal olayları gerçekleştirmeyi inceler.

3 ELKTROKİMYA YÜKSELTGENME- İNDİRGENME TEPKİMELERİ AKTİFLİKPİLLERELEKTROLİZ FARADAY YASALARI

4 REDOKS TEPKİMELERİ (YÜKSELTGENME-İNDİRGENME TEPKİMELERİ) Reaksiyona giren maddeler arasında elektron alışverişi varsa buna redoks tepkimeleri denir. Redoks, yükseltgenme (elektron verme) ve indirgenme (elektron alma) olaylarının birleşimidir. e- veren atom kendisi yükseltgenirken karşısındakini indirgediğinden dolayı indirgendir. e- alan atom kendisi indirgenirken karşısındakini yükseltgediği için yükseltgendir.

5 Yükseltgenme (e- verme)İndirgenme (e- alma) Not: Giren ve ürünlerin yükleri toplamı birbirine eşittir (Yük denkliği).

6 ATOM YÜKÜNÜ BULMA KURALLARI (DEĞERLİK- YÜKSELTGENME BASAMAĞI)

7 Örnekler:

8 Redoks Soruları 1)CrO 4 -2 + 8H + + 3e - Cr +3 + 4H 2 O Tepkimesinde, Yükseltgen madde: ……………, İndirgen madde:…………. 2) P + HNO 3 + H 2 O H 3 PO 4 + NO ………………. yükseltgenmiştir. ……………….. indirgendir.

9 Redoks Denklemlerinin Denkleştirilmesi ikiye ayrılır: A. Nötr Tepkimelerinin Denkleştirilmesi 1.Değerlik (yük) değiştiren elementler tespit edilerek her iki taraftaki değerlikleri bulunur. Her atomun yükü bulunmalıdır. 2.Tepkimede alınan verilen e- sayısı uygun bir katsayı ile eşitlenir (Genellikle çaprazlanır). 3.Sonra diğer atomların sayıları da eşitlenir.

10 SORULAR 1)P + HNO 3 + H 2 O H 3 PO 4 + NO * Katsayılar çaprazlanarak yerleştirilir.

11 2)Cu + HNO 3 Cu(NO 3 ) 2 + NO 2 + H 2 O Tepkimesini denkleştiriniz. 3) Al + H 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + H 2 S + H 2 O Tepkimesini denkleştiriniz.

12 4) KMnO 4 + HCl KCl + MnCl 2 + Cl 2 + H 2 O

13 B. İYON (ASİDİK YADA BAZİK ORTAMDAKİ) TEPKİMELERİNİN DENKLEŞTİRİLMESİ 1)Nötr tepkimeler için yukarıda anlatılanlara ek olarak aşağıdaki kurallara dikkat edilir. 2)Tepkime iyon tepkimesi ise H + yada OH - iyonları ekleyerek yük denkliği sağlanır. Ortam asidikse, H +, bazikse, OH - kullanılır. 3)H sayısı eksik olan tarafa yeteri kadar H 2 O konularak tepkime denkleştirilmiş olur. Not: Öncelikle ürünlerdeki değerlik değiştirenlerin katsayıları denkleştirilir.

14 SORULAR Aşağıdaki iyon tepkimelerini denkleştiriniz. 1)MnO 4 + I - Mn +2 + I 2 (Asidik ortam) * Katsayılar çaprazlama yerleştirilir. * Yük denkliğine bakılır

15 2) Ag + NO 3 - + H 2 O Ag + + NO + OH -

16 3) Sb 2 S 3 + NO 3 - Sb 2 O 5 + SO 4 -2 + NO 2 (Asidik)

17 ELKTROKİMYA YÜKSELTGENME- İNDİRGENME TEPKİMELERİ AKTİFLİKPİLLERELEKTROLİZ FARADAY YASALARI

18

19

20

21

22

23

24 ELKTROKİMYA YÜKSELTGENME- İNDİRGENME TEPKİMELERİ AKTİFLİKPİLLERELEKTROLİZ FARADAY YASALARI

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74 ELKTROKİMYA YÜKSELTGENME- İNDİRGENME TEPKİMELERİ AKTİFLİKPİLLERELEKTROLİZ FARADAY YASALARI

75

76

77

78

79

80

81 ELKTROKİMYA YÜKSELTGENME- İNDİRGENME TEPKİMELERİ AKTİFLİKPİLLERELEKTROLİZ FARADAY YASALARI

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102


"ELKTROKİMYA YÜKSELTGENME- İNDİRGENME TEPKİMELERİ AKTİFLİKPİLLERELEKTROLİZ FARADAY YASALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları