Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Dış ülkelere yapılan raporlamalar ve sunumlar” Mehmet TAŞAN & Hüseyin Avni CEVAHİROĞLU Orman Mühendisi Uluslararası Süreçte Ormancılık ve Dış İlişkiler.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Dış ülkelere yapılan raporlamalar ve sunumlar” Mehmet TAŞAN & Hüseyin Avni CEVAHİROĞLU Orman Mühendisi Uluslararası Süreçte Ormancılık ve Dış İlişkiler."— Sunum transkripti:

1 “Dış ülkelere yapılan raporlamalar ve sunumlar” Mehmet TAŞAN & Hüseyin Avni CEVAHİROĞLU Orman Mühendisi Uluslararası Süreçte Ormancılık ve Dış İlişkiler Hizmetiçi Eğitimi 21-23 Aralık 2010 Antalya

2 Dış Ülkelere Yapılan Raporlamalar 2 Orman Genel Müdürlüğü, uluslararası kuruluşlarla imzaladığı ve taraf olduğu çeşitli düzenli izleme faaliyetleri doğrultusunda, aşağıdaki uluslararası kuruluşlara raporlama yapmaktadır. ICP Forests( Int.Coop.Programme on Assessment and Monitoring Of Air Pollution Effects on Forests) FRA( Forest Resources Assessment ) Forest Europe LULUCF( Land Use,Land Use Change and Forestry) UNECE Timber Committee (UN Economic Commission for Europe)

3 ICP Forests 3 Sürdürülebilir doğal kaynak yönetiminde orman ekosistemlerinin izlenmesi amacıyla, 1985 yılında Avrupa’da Seviye I ve Seviye II alanları oluşturuldu. ICP Forests; Seviye I ve Seviye II deneme alanları ile, ülkemiz orman ekosistemlerinin izlenmesini ve mevcut durumunun veritabanı üzerinden sürekli olarak, BM ve AB’ye raporlanmasını amaçlamıştır.

4 ICP Forests 4 Seviye I; OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı,Seviye II ise, Çevre ve Orman Bakanlığı AR-GE Dairesi Başkanlığının sorumluluğundadır. 2008 ve 2009 yıllarında Orta Akdeniz Bölgesindeki gözlem alanlarında yapılan tepe durumu değerlendirme sonuçlarına göre, bu bölge ormanlarının sağlıklı olduğu tespit edilmiştir.

5 ICP Forests 5 Türkiye’yi Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığından Peyzaj Mimarı Süreyya Banu KARABIYIK ve BaşMühendis Ali TEMERİT temsil etmektedir. 2009 Yılı ICP Forests Raporu

6 FRA 6 FAO, üye ülkelerle işbirliği içerisinde, dünya ormanlarını 1946’dan beri 5 -10 yıla kadar düzenli aralıklarla gözlemlemektedir. FRA(Orman Kaynaklarının Değerlendirilmesi) süreci; İtalya’nın başkenti Roma’da bulunan FAO Genel Merkezindeki Ormancılık Departmanı tarafından koordine edilmektedir.

7 FRA 7 FRA 2010; 233 ülkedeki ormanların şu anki durumunu ve son eğilimlerini, 4 ayrı tarih itibarı ile incelemektedir. Bu tarihler 1990,2000,2005,2010’dur. FAO, FRA 2010 ülke raporlarına dayalı olarak hazırlamış olduğu Anahtar Bulgular dokümanında ülkemizi orman alanlarını artıran ülkeler arasında göstermiştir.

8 FRA 8 Türkiye’yi Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Biyoenerji Çalışma grubundan Orman Mühendisi Yücel FIRAT temsil etmektedir. 25 Mart 2010 The Global FRA 2010 Raporu, Roma,İtalya

9 Forest Europe 9 1990’da kurulan Forest Europe, AB ve 46 üye ülke için, sürdürülebilir ormanların yönetimi ve nasıl korunacağı ile ilgili konularda ortak stratejiler geliştirir. Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe(Avrupa’da Ormanların Korunması Bakanlar Konferansı);1990’da Strasbourg’da, 1993’te Helsinki’de, 1998’de Lizbon’da, 2003’te Viyana’da ve 2007’de Varşova’da yapılmıştır.

10 Forest Europe 10 Forest Europe’un yüksek öncelikli konuları İklim değişikliği etkisinin azaltımında ormanların rolünü güçlendirme Kaliteli içme suyu temininin güvence altına alınması Ormanın çeşitliliğini koruma ve arttırmadır.

11 Forest Europe 11 Diğer önemli görevleri Avrupa Ormanlarında yasal olarak bağlayıcı anlaşmaların yapılabilmesi imkanlarını araştırmak. Önümüzdeki dönemler için, orman işbirliği çerçevesini geliştirmektir. Polonya’nın başkenti Varşova’da yapılan 5.Bakanlar Konferansına Orman Genel Müdürümüz Osman KAHVECİ de katılmıştır.

12 Forest Europe 12 Forest Europe’un başkanlığını halen Norveç yürütmektedir. 6.Bakanlık Konferansının, Norveç’in başkenti Oslo’da 2011 yılı Haziran ayında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. MCPFE Country Report Turkey 2010

13 LULUCF (AKAKDO) 13 Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (Land Use, Land Use ‐ Change and Forestry) kavramı;arazi kullanımı ve arazi kullanımında zaman içerisinde insan müdahalesiyle yapılan değişikliklerin, sera gazı salınımları ve azaltımları üzerindeki etkisini belirlemeyi hedefleyen bir bütündür.

14 LULUCF (AKAKDO) 14 LULUCF Çalışma grubunun görevleri Hükümetlerarası İklim Değişikliği Panelince (IPCC)belirlenen altı sınıf arazi grubunun değişimlerini, emisyon ve depolamasını belirlenen standartlara göre raporlamak,bu konuya ilişkin politika ve stratejileri belirlemektir.

15 LULUCF (AKAKDO) 15 Bu arazi grupları; Orman,Tarım,Çayır ve Mera,Sulak Alan,İskan,Diğer alanlardır. LULUCF çalışma grubunun en önemli görevleri IPCC tarafından belirlenen 6 adet arazi sınıfından biri olan orman alanlarına ait seragazı envanteri ile ulusal envanter raporunu, (NIR) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından hazırlanan rehbere uygun olarak her yıl hesaplamak.

16 LULUCF (AKAKDO) 16 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda Türkiye İstatistik Kurumu aracılığıyla İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi sekreteryasına (UNFCCC) bildirmektir. Turkish National Inventory Report 2008

17 UNECE 17 UNECE(Birleşmiş Milletler-Avrupa Ekonomik Komisyonu), 1947 yılında ECOSOC(Ekonomik ve Sosyal Konsey) tarafından kuruldu. UNECE; Birleşmiş Milletler’in 5 bölgesel komisyonundan birisidir. UNECE’nin en önemli amaçları; Avrupa’nın ekonomik entegrasyonunu Sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik refahı teşvik etmektir.

18 UNECE 18 Bu amacın gerçekleştirilmesi amacıyla; UNECE, 56 üye ülkeyi bir araya getirmiştir. Bugüne kadar 67 kez toplanan komisyonun, 68. Dönem Toplantısı İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılacaktır. Komisyonda Türkiye’yi İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Orman Ürünleri Piyasa Araştırma Şube Müdürü Ramazan BALI temsil etmektedir. 65. Session UNECE Cenevre 2007

19 ULUSLARARASI KONFERANSLARDA YAPILAN SUNUMLAR 19 Çeşitli Uluslararası konferanslarda, sunum faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.Bunları gruplarsak; UNFCCC sunumları Polonya’nın Poznan Şehrinde COP 14’te 6 Aralık 2008’deki yan etkinlikler dahilinde yapılan sunumlarsunumlar Yine aynı konferansta Sami BAYÇELEBİ tarafından yapılan “Odundan Enerjiye(Biyokütle Enerjisi) konulu sunumsunum IUFRO sunumları Antalya’da 25 Mart 2010’da Dr.Işık TAŞKIRAN’ın yaptığı “Orman biyokütlesinden biyoenerji üretimi” konulu sunum sunum

20 ULUSLARARASI KONFERANSLARDA YAPILAN SUNUMLAR 20 Yine aynı konferansta, Mustafa YURDAER* ve Mehmet DEMİRCİ** tarafından yapılan “Orman ve Su” konulu sunumsunum WFC sunumları 13.Dünya Ormancılık Kongresi kapsamında Arjantin’in Buenos Aires kentinde yapılan “Dr.Kenan KILIÇ ve Mustafa YURDAER’in yaptığı “Ulusal Düzeyde Kurumsal İşbirliği” konulu sunumsunum Aynı kongrede Orman Genel Müdür Yardımcısı Ahmet ULUKANLIGİL’in yaptığı “Türkiye Ormanları ve Orman Yangınları” konulu sunumsunum *OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanı **Orman Mühendisi,OGM Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkanlığı

21 ULUSLARARASI KONFERANSLARDA YAPILAN SUNUMLAR 21 ICP Forests sunumları 22 Mart 2010’da Antalya’da Süreyya Banu KARABIYIK ve Doç.Dr. Doğanay TOLUNAY tarafından yapılan, “Türkiye Ormanlarının Durumunu Gözlemleme” konulu sunum.sunum. Diğer sunumlar 05 Eylül 2010’da İtalya’nın başkenti Roma’da 28. Ormancılık Komitesi kongresinde Orman Genel Müdür Yardımcısı İsmail BELEN tarafından yapılan “ Su ve Ormancılık Sektörlerinde Türkiye’de İşbirliği konulu sunumsunum

22 ULUSLARARASI KONFERANSLARDA YAPILAN SUNUMLAR 22 11 Mart 2008’de İstanbul’da düzenlenen COST(European Cooperation in Science and Technology) Stratejik Çalıştayında Orman Genel Müdür Yardımcısı İsmail BELEN tarafından yapılan “Türkiye Ormanları ve Ormancılığı” konulu sunumsunum 01 Haziran 2010’da Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk’te düzenlenen Odun Enerji Çalıştayında Orman Genel Müdür Yardımcısı İsmail BELEN’in yaptığı “Odun Enerjisinin Türkiye’de yaygınlaştırılması”konulu sunumsunum

23 ULUSLARARASI KONFERANSLARDA YAPILAN SUNUMLAR 23 11 Ekim 2010’da Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Sırbistan 1. Ormancılık Kongresinde OGM ve KTÜ tarafından yapılan “Artvin’de yeni inşa edilen orman Yollarının Maliyet Analizi” konulu sunum.sunum. 04 Ekim 2008’de Rusya’nın St.Petersburg kentinde düzenlenen İklim Değişikliği Bağlamında Ormanların Rolü” temalı Konferansta Orman Genel Müdür Yardımcısı İsmail BELEN’in yaptığı “İklim Değişikliği Bağlamında Türkiye’de Ormancılık Faaliyetleri” konulu sunumsunum

24 ULUSLARARASI KONFERANSLARDA YAPILAN SUNUMLAR 24 17 Haziran 2009’da yapılan UNDP&WB Carbon Finance Workshop’ta Orman Genel Müdür Yardımcısı İsmail BELEN ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Emine ATAŞ tarafından gerçekleştirilen “Biyokütleden Enerji Elde Etme Faaliyetleri” konulu sunumsunum 22 Aralık 2009’da Suriye heyetinin ülkemizi ziyareti münasebetiyle, OGM Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “Ormancılık ve Orman Planlama Teknolojileri(GIS,RS,MIS vb.) konulu sunumsunum

25 Yan etkinlikler IUFRO 2010 Antalya 25 Genel Müdürlüğümüzün IUFRO Konferansında düzenlediği Yan Etkinlikten bir kare, 2010 Antalya

26 Yan etkinlikler IUFRO 2010 Antalya 26 Dış İlişkiler Şube Müdürü Emine ATAŞ’ın, İklim Değişikliği ve Ormancılık Faaliyetleri konulu İngilizce sunumundan bir kare.

27 Yan etkinlikler IUFRO 2010 Antalya 27 Yan etkinlik içeriği Emine ATAŞ İklim Değişikliği ve Ormancılık Faaliyetleri Cemil ÜN Coğrafi Bilgi Sistemleri * Cemil ÜN Coğrafi Bilgi Sistemleri Dr.Işık TAŞKIRAN Biyokütleden Enerji Üretimi ** Dr.Işık TAŞKIRAN Biyokütleden Enerji Üretimi Mehmet DEMİRCİ Orman ve SU konulu İngilizce sunumlar yaptılar. Sunumların akabinde, soru-cevap kısmı ile etkinlik tamamlandı. Mehmet DEMİRCİ Orman ve SU  06/12/2008’de Polonya’nın Poznan şehrinde yapılan “BM İklim Değişikliği 14. Taraflar Konferansı”’ Orman Günü-2’de yan etkinlik düzenlenmiştir. * Orman Yüksek Mühendisi,OGM Orman Harita Ve Fotogrametri Müdürlüğü. **Makine Mühendisi, OGM Orman Harita Ve Fotogrametri Müdürlüğü

28 Yan etkinlikler UNFCCC Poznan 2008 28 Yan Etkinlik Duyuru Afişi

29 Yan etkinlikler UNFCCC Poznan 2008 29 Yan etkinlik davetiyesi

30 Yan etkinlikler UNFCCC Poznan 2008 30 Yan etkinlikte yapılan sunumlar sırasıyla Emine ATAŞ-Türkiye’de Orman ve Ormancılık Koruma Faaliyetleri Mustafa ÇİFTÇİ*-YARDOP Projesi Emine ATAŞ-Ağaçlandırma&Erozyon Kontrolü Mustafa ÇİFTÇİ-GIS temelli Ormancılık Verileri Sami BAYÇELEBİ**-Biyokütle Etkinlikteki tüm sunumlar *FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi Türkiye Temsilcisi **Orman End.Müh. OGM Orman Harita ve Fotogrametri Müdürlüğü

31 Tespitler 30 Ülkemizin dolayısıyla Genel Müdürlüğümüzün taraf olduğu uluslararası kurumlar,sözleşmeler ve süreçler çerçevesinde sunmakla yükümlü olduğumuz belge ve raporların hazırlanmasında hali hazırda tanımlanmış bir mekanizma mevcut değildir. Yurtdışı raporlamalar hususu, gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu raporlamalarda kullanılacak güvenilir kaynaklardan doğru,eksiksiz,şeffaf,doğrulanabilir ve güncel veri ve bilgilere ulaşmakta sıkıntılar yaşanmaktadır. Hazırlanan yurtdışı belge ve raporları, çok yönlü kontrol ederek, kapsamlı değerlendirmesini yapacak bir merci ve yapı bulunmamaktadır.

32 Öneriler 30 Yurtdışı raporlamalara ilişkin ilgili birimler ve Dış İlişkiler şubesi kapsamında Görevlendirme olurlarının hazırlanması ve her yıl güncellenmesi. Bahse konu raporların hazırlanmasında ihtiyaç duyulan veri ve bilgi gereksinimlerinin tespit edilerek uygun kalite kriterleri çerçevesinde elde edilmesi yönünde çalışmaların başlatılması. Yurtdışı raporlamaların zamanında yapılması,uluslar arası platformda kurumumuzun kredisi açısından son derece önemli olup, bu hususun izlenmesi. Genel Müdürlüğümüz bünyesinde tüm yurtdışı görüş ve raporlamaları kontrol ederek, değerlendirecek bir kurul oluşturulması ve her yıl görev tanımlarına ilişkin olurun güncellenmesi.

33 21/12/2010 Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz. mehmettasan@ogm.gov.trmehmettasan@ogm.gov.tr & huseyinavnicevahiroglu@ogm.gov.trhuseyinavnicevahiroglu@ogm.gov.tr


"“Dış ülkelere yapılan raporlamalar ve sunumlar” Mehmet TAŞAN & Hüseyin Avni CEVAHİROĞLU Orman Mühendisi Uluslararası Süreçte Ormancılık ve Dış İlişkiler." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları