Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

2 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 2 19/07/2011 tarih ve 27 No’lu Bakanlık OLUR’uBakanlık OLUR’u İşletme ve Pazarlama Daire Başkanlığı yeniden yapılandıİşletme ve Pazarlama Daire Başkanlığı 6 adet Şube Müdürlüğü; o Üretim Şube Müdürlüğü (OGM0090100)Üretim Şube Müdürlüğü o Pazarlama Şube Müdürlüğü (OGM0090200)Pazarlama Şube Müdürlüğü o Kanuni Haklar Şube Müdürlüğü (OGM0090300)Kanuni Haklar Şube Müdürlüğü o Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü (OGM0090400)Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü o Piyasa Araştırma Şube Müdürlüğü (OGM0090500)Piyasa Araştırma Şube Müdürlüğü o Belgelendirme Şube Müdürlüğü (OGM0090600)Belgelendirme Şube Müdürlüğü Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

3 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 3 Görev, Yetki ve Sorumlulukları; o Standartların oluşturulması & model uygulamalar yapılması o Orman ürünleri kullanımında farkındalık oluşturma o Tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışma & koordine etme o Kazanılan deneyimlerin yurt içi & yurt dışında paylaşılması o Sektörün rekabet gücünü arttırıcı projelerin geliştirilmesi o İş yapış şekillerindeki yeniliklerin takip edilmesi o “Yeşil Ekonomi” uygulamalarının koordinasyonu o Kurumsal kapasite & mevzuatın geliştirilmesi o İş teknikleri & verimli çalışma yöntemlerinde kapasite geliştirme Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

4 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 4 “Standart Geliştirme”; o Standart; imalatta, anlayışta, ölçme ve deneyde bir örneklik (ISO), uluslararası ticaretin ortak dili o Standardizasyon; belli bir faaliyetle ilgili ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koyma ve kuralları uygulama işlemi (ISO) o Belgelendirme; bir mal, proses veya hizmetin belirlenmiş bir standart veya ayrı bir dokümana uygunluğunun tarafsız bir kuruluş marifetiyle tescil edilmesi o Öncelikli hedef can ve mal güvenliği ile kalitenin alt sınırının tespiti Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

5 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 5 Standartlar, standardizasyon uygulamalarında temel doküman Standart hazırlama görevi 132 Sayılı Kanun ile TSE’de TSE tarafından hazırlanan standartlara “Türk Standardı” denir “İhtisas Kurulları”nda hazırlanır, “Teknik Kurul”da kabul edilir “TSE - Orman ve Orman Ürünleri İhtisas Grubu” Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

6 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 6 “İş Geliştirme”; o İşletmelerin rekabet gücünün arttırmak üzere yaptıkları sistematik faaliyetler, o Fırsat ve tehditlerin farkındalığı, “İşletme Körlüğü”, o Yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarılması o Yeni bir ürün veya iş yapış şeklinde değişiklik Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

7 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 7 “Yeşil Ekonomi”; çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli derecede azaltırken aynı zamanda insan refahı ve sosyal eşitliğin geliştirilmesiyle sonuçlanan ekonomidir o Düşük karbon o Kaynak verimliliği o Sosyal kapsayıcılık Ormancılığın Yeşil Ekonomiye katkısı; o Biyokütle enerjisi o Yeşil altyapı ve binalar o Karbon yutakları Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

8 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 8 “Yeşil Ekonomi” uygulamaları; o Sürdürülebilir odun üretimi ve tüketimi Uluslararası standartların takibi Kamu tedarik uygulamaları Innovasyon ve odunun yeni kullanım alanları Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

9 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 9 “Yeşil Ekonomi” uygulamaları; o Düşük karbonlu ormancılık sektörü Yaşam Döngüsü Değerlendirme (YDD) Odunun verimli kullanımı (geri dönüşüm, artıklar) Odun ürünleri kullanımının farkındalığını arttırma Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

10 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 10 “Yeşil Ekonomi” uygulamaları; o “Yeşil Meslekler” Sürdürülebilir iş gücü ve eğitimi İş gücü güvenliği ve sağlığı araştırmaları Doğaya dost üretim tekniklerinin geliştirilmesi Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

11 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 11 Yeşil Ekonomi kapsamında BM’nin Antalya’da gerçekleştirilen “Orman 2011: Yeşil Ekonomi Kapsamında Ormanlar” toplantısı delegasyonuOrman 2011: Yeşil Ekonomi Kapsamında Ormanlar Yeşil Ekonomi Kitapçığı ve HaberlerYeşil Ekonomi Kitapçığı Haberler Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

12 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 12 Ulusal Orman Belgelendirme Standardı Halihazırda 30 ülkenin ulusal standardı mevcut Ülkemizde sadece OGM bu süreci başlatabilir Forum oluşturulacak, standart dokümante edilecek, duyuru ve geri dönüşler, pilot uygulama, resmi onay Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

13 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 13 279 Sayılı Tebliğ - “Orman Emvalinin Standardizasyonu ve Satış Esasları” - 13/07/1987 Orman ürünlerinin standart esaslarına uygun olarak hazırlanması ve piyasaya arzına 1956 yılında başlandı Orman emvali standartları 1963 yılında yürürlüğe girdi Orman ürünleri standartlarının TSE tarafından hazırlanan ve güncellenen standartlar uyarınca gözden geçirilmesi Standartların uygulayıcılar tarafından rahat bir şekilde anlaşılabilirliğinin ve ulaşılabilirliğinin sağlanması Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

14 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 14 Leonardo da Vinci Programı kapsamında “Avrupa Ormancılık ve Çevresel Beceriler Konseyi kurulmuştur“Avrupa Ormancılık ve Çevresel Beceriler Konseyi “Avrupa Zincirli Testere Standartları ve Sertifikası” Eğitim merkezlerinde operatörlere uzmanlarca sertifika verilecek, Avrupa veri tabanına kaydedilecek Kamu hizmet alımlarında ön şart olması bekleniyor İş kazalarının azaltılması, verimlilik artışı, yeni iş imkanları Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

15 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 15 Çok katlı ahşap bina yapım teknikleri hızla gelişmekte 9 kat (Stadthaus - Londra) mümkün; 30 kat çalışılıyor UNECE ve FAO odun ürünlerinin kullanımını teşvik eden yapı standartları tavsiye etmekte Dünyada kamu sektörü öncü; TOKİ ile işbirliği Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü

16 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 16 Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü “1 m 3 kereste, 0,8 ton CO 2 tutmaktadır”

17 Dr. Kenan KILIÇ Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürü kenankilic@ogm.gov.tr Saygılarımla


"Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Standart ve İş Geliştirme Şube Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları