Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yük. Lis. Ö ğ r. ZEHRA SEZER Prof. Dr. A. Ş ENOL ERTÜRKO Ğ LU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yük. Lis. Ö ğ r. ZEHRA SEZER Prof. Dr. A. Ş ENOL ERTÜRKO Ğ LU."— Sunum transkripti:

1 Yük. Lis. Ö ğ r. ZEHRA SEZER Prof. Dr. A. Ş ENOL ERTÜRKO Ğ LU

2  ENDOMERİYUM  MENSTRUEL DÖNGÜ  DESİDUA  DESİDUALİZASYON  İMPLANTASYON  FOXO1  ENDOMERİYUM  MENSTRUEL DÖNGÜ  DESİDUA  DESİDUALİZASYON  İMPLANTASYON  FOXO1 GİRİŞ

3 İnsan endometriyum ;  menstruel döngü endometriyumun desidualizasyonu embriyo gömülme -yeniden yapılandırma - hücre yenilenmesi -Ekstrasellüler matriksin (ECM) yeniden modellenmesi (Nakano M ve ark, 2001; Noguchi Y ve ark, 2003) GİRİŞ

4 endometrial stromanın morfolojik ve biyokimyasal dönüşümünün gerçekleşmesidir. Stromal fibroblast hücreleri faklılaşır ve yuvarlak salgı hücrelerine dönüşür.  prolaktin (PRL)  insülin benzeri büyüme faktörü bağlayıcı protein (IGFBP-1) Desidualizasyon (Gellersen B ve ark, 2003)

5 büyüme faktörlerine, çevresel ve hormonal tetikçilere cevap olarak bağışıklıkta kritik aracı hücresel farklılaşma – gelişme – metabolizma - apoptozis Görevleri : GİRİŞ FOXO (forkhead box O) proteini ;  transkripsiyon faktörlerinden ‘forkhead box’ (FOX) ailesinin bir alt sınıfına aittir. (Accili D ve ark, 2004)

6 Habeş maymunları ile yapılan en son çalışmalara göre endometriyumda FOXO1 mRNA seviyesi ; (Kim ve ark, 2003) menstrüel döngünün geç proliferasyon fazındaorta sekresyon faz boyuncagebe endometriyumunda en yüksek GİRİŞ

7 AMAÇ I.İnsan desidua ve endometriyumunda FOXO1 ifadesini araştırmaktır.  konuyla ilişkili çok az çalışma vardır. I.İnsan desidua ve endometriyumunda FOXO1 ifadesini araştırmaktır.  konuyla ilişkili çok az çalışma vardır. II. Ayrıca bu çalışmada endometriyal stromal hücrelerde (ESC)  hCG ( insan koryonik gonadotropin ),  progesteron ( P; 4-pregnene-3,20-dione )  östrojen ( E; 17 beta-estradiol ),  cAMP ( siklik adenozin monofosfat ) etkenlerinin FOXO1 düzeyine etkileri incelenmiştir. II. Ayrıca bu çalışmada endometriyal stromal hücrelerde (ESC)  hCG ( insan koryonik gonadotropin ),  progesteron ( P; 4-pregnene-3,20-dione )  östrojen ( E; 17 beta-estradiol ),  cAMP ( siklik adenozin monofosfat ) etkenlerinin FOXO1 düzeyine etkileri incelenmiştir. III. İn vitro desidualizasyonda FOXO1 ifadesi araştırılmıştır.

8 MATERYAL &METOD 1. DOKU ÖRNEKLERİ : 32-45 yaş arasındaki (ort. 36 yaşında) => 39 hasta servikal intraepitelyal neoplazi (CIN) ve uterus miyoması için histerektomi geçiren Noyes ve arkadaşlarının histolojik kriterlerine ( Noyes RW ve ark,1950 ) ve en son menstruel periyoda göre sınıflandırılmıştır. 4 gruba ayrılmıştır ;  Proliferasyon fazında 12 örnek  Erken - sekresyon fazında 7 örnek  Orta - sekresyon fazında 10 örnek  Geç - sekresyon fazında 10 örnek Desidua; gebeliğin ilk trimester döneminin sonlarında bulunan hastalardan elde edildi.

9 MATERYAL &METOD Doku örnekleri ;  İkisi => PCR ve Western blot analizi yapılmak üzere sıvı nitrojende hızlı bir şekilde donduruldu.  Birisi => histolojik teşhis ve IHC boyaması için rutin histolojik yöntemlerle takip edilip parafine gömüldü. 2. RNA İZOLASYONU VE RT-qPCR -> FOXO1 mRNA miktarı incelendi. 3. İMMUNOHİSTOKİMYA BOYAMASI - > FOXO1 için 1:50 seyreltide primer antikor kullanıldı. 4. PROTEİN İZOLASYONU ve WESTERN BLOT ANALİZİ GAPDH, Western blot and RT-qPCR analizi için kontrol olarak seçildi. GAPDH geni bir housekeeping gendir.

10 MATERYAL &METOD 5. İNSAN ENDOMETRİYAL STROMAL HÜCRELERİN PRİMER HÜCRE KÜLTÜRÜ Desidua tepkimesinin düzenleyici mekanizmasını araştırmak için HES hücrelerin primer kültürü yapılmıştır. Her bir biyopsiden alınan HESC kültürleri 6 gruba ayrıldı;  cAMP (8-Br-cAMP: 0.5 m M )  P (P: 10 –6 M )  hCG (hCG: 10 IU/ml)  cAMP + P (8-Br-cAMP: 0.5 m M, P:10 –6 M )  E + P (E: 10 –8 M, P: 10 –6 M )  Kontrol ( stromal hücreler - rutin mediumda 24 ve 48 saat )

11 MATERYAL &METOD 6. İN VİTRO DESİDUA TEPKİMESİ HES hücrelerin in vitro desidua tepkimesini uyarmak için 8-Br-cAMP (0.5 m M ) kullanıldı. Kültür ortamında desidua tepkimesi, farklılaşma işaretleyicisi olarak PRL ifadesi kullanılarak değerlendirildi. PRL kemilüminesans tarafından ölçüldü. 7. İSTATİSTİKSEL ANALİZ YAPILDI p anlamlı olarak kabul edildi.

12 BULGULAR

13 a bc d e f İnsan Endometriyum ve Desiduasında FOXO1 İmmunolokalizasyonu a proliferasyon fazı epitel hücrelerin sitoplazmasında zayıf boyama b-c-d sekresyon fazı hücrelerin çekirdek ve sitoplazmasında kuvvetli boyama e-f ilk trimester stromal hücrelerin sitoplazması & epitel hücrelerin sitoplazma + çekirdeğinde kuvvetli FOXO1 boyama

14 İlk Trimester ve Menstruel Döngü Boyunca İnsan Endometriyumunda FOXO1 İmmunohistokimyasal Yoğunluk

15 Menstruel Döngünün Farklı Fazlarındaki İnsan Endometriyumunda ve İlk Trimesterdeki Desiduada FOXO1 mRNA İfadesi P<0.05 MS vs P & ES => anlamlı FT vs P-ES-MS-LS => anlamlı

16 Menstruel Döngünün Farklı Fazlarındaki İnsan Endometriyumunda ve İlk Trimesterdeki Desiduada FOXO1 Protein İfadesi P < 0.05 MS - LS vs P- ES => anlamlı FS vs P-ES-MS-LS => anlamlı

17 HESC’de cAMP, P, P+E, cAMP+P ve hCG‘nin FOXO1 düzeyine etkileri

18 Hücre İçindeki FOXO1 Protein Yerleşiminin cAMP ve P Tarafından Düzenlenmesi

19 HESC’de Desidualizasyon Boyunca 8-Br-cAMP FOXO1 Protein İfadesini Düzenlemesi

20 TARTIŞMA ve SONUÇ Bu çalışma, menstrüel siklus boyunca endometriyum ve erken gebelik desiduasında FOXO1 mRNA – protein ifadesi ile FOXO1 hücresel yerleşiminin ilk detaylı araştırmasıdır. HES hücrelerinin çekirdeğinde FOXO1 in vitro ifadesinin cAMP tarafından düzenlendiğini, cAMP varlığında P’un HES hücrelerinin çekirdek ve sitoplazmasın- da FOXO1 ifadesini uyardığını, cAMP uygulanan in vitro desidualizasyon boyunca FOXO1 ifade edildiğini göstermiştir.

21  Sitoplazmik FOXO1 ifadesinin hücre çoğalması ile ilişkili olduğu daha önceki çalışmalarda gösterilmiştir.  Desidua hücre sitoplazmasında artan FOXO1 ifadesinin gözlenmesi, ilk trimester boyunca stromal hücre çoğalmasında FOXO1‘in potansiyel bir rolü olduğunu destekler. TARTIŞMA ve SONUÇ

22  Tümör nekrozis ailesinden olan Fas-ligand promoter FOXO1 bağlanma bölgesine sahiptir.  Çekirdekteki FOXO1 ifadesi apoptozis ile ilişkilidir.  Endometriyal hücre apoptozun gömülme ile ilişkili olduğu iyi bilinmektedir. TARTIŞMA ve SONUÇ

23 Desidualizasyon ile ilgili genlerin çoğu geç-sekresyon fazında yüksek derecede ifade edilir. Bu sorumlu genlerden bazıları:  urocortin (Torricelli M ve ark, 2007)  İnterleukin-15 (IL-15) (Okada S ve ark, 2000 )  HOXA10 (homeobox A10) ( Vitiello D ve ark, 2008 )  Lösemi inhibe edici faktör ( Kimber SJ ve ark, 2005) TARTIŞMA ve SONUÇ FOXO1, stromal hücre desidualizasyonun ilerlemesine katkıda bulunması için bu genler ile iş birliğinde olabilir.

24 cAMP’nin çekirdekte FOXO1 mRNA ve protein ifadesini tetiklediği görülmüştür. P, E ve hCG hormonlarının FOXO1 ifadesinde uyarıcı olmaması şaşırtıcıdır. 8-Br-cAMP tarafından uyarılan FOXO1 ifadesi P uygulaması ile artmış ve FOXO1’in çekirdekten sitoplazmaya geçişi görülmüştür. FOXO1’in en yüksek ifadesinin ilk trimesterdeki desidual hücre sitoplazmasında olması bu görüşü güçlendirmektedir. TARTIŞMA ve SONUÇ

25


"Yük. Lis. Ö ğ r. ZEHRA SEZER Prof. Dr. A. Ş ENOL ERTÜRKO Ğ LU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları