Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE (YBÜ) AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU (ARDS) İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE (YBÜ) AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU (ARDS) İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE (YBÜ) AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU (ARDS) İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER Muhammed Erkam Sencar Melda Türkoğlu Gülbin Aygencel Bıkmaz GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YOĞUN BAKIM BİLİM DALI ÇIKAR ÇATIŞMASI Araştırmacıların herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır  GİRİŞ ve AMAÇ  METOD  BULGULAR  SONUÇ

2 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER GİRİŞ ve AMAÇ ARDS Yaygın akciğer hasarı, artmış alveolokapiller membran geçirgenliği ve alveollerde proteinden zengin sıvı birikimi ile karakterize akut akciğer yetmezliğidir Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA Yıllık insidans: 100,000’de 7-34 hasta (ABD-Avrupa) YBÜ’ye başvuruların %7’sinde, mekanik ventilasyona bağlı hastaların %16’sında AAH saptanmakta, bu hastalarının yarısının ARDS’ye ilerlemektedir. Intensive Care Med 2004;30:50-60 N Engl J Med 2005: 353;1685-1693. Son yıllarda uygulanan yeni tedavi yöntemlerine rağmen yüksek mortaliteye sahip olması açısından YBÜ’leri için büyük önem taşımaktadır. N Engl J Med 2000:342,;1301-1308. Ülkemizde ARDS ile izlenen hastalara dair epidemiyolojik veri kısıtlıdır Bu çalışma ile ülkemize ait verileri sunmayı hedefledik ARDS ile izlenen hastaların genel özelliklerini ortaya koymak Bu hastalarda mortaliteyi belirleyen faktörleri tespit etmektir

3 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE (YBÜ) AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU (ARDS) İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER  GİRİŞ ve AMAÇ  METOD  BULGULAR  SONUÇ  TARTIŞMA Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA

4 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER 16 Nisan 2007-19 Ağustos 2010 İç Hastalıkları YBÜ’ye Yatan Hastalar ARDS ile İzlenen Hastalar ÖLÜMTABURCULUK YATIŞ VERİLERİ ARDS VERİLERİ YBÜ YATIŞ ve SAĞKALIM VERİLERİ Sayısal veriler medyan [çeyrekler arası aralık] Kategorik veriler % ile belirtilmiştir Ölen hastalar ile yaşayan hastalar karşılaştırılmıştır. Ki-kare ve Mann-Whithnay U testleri Mortalite için çok değişkenli analiz yapılmıştır. Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA ARDS TANISI: 1.Akut başlangıçlı solunum sıkıntısı 2.Akciğer Grafisinde yaygın bilateral infiltrasyon 3.PaO2/FiO2<200 4.PAKB < 18 mmHg veya klinik olarak kalp yetmezliğinin ekarte edilmesi The American-European Consensus Conference on ARDS. Bernard GR. AJRCCM 1994;149:818. GAZİ ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 9 yataklı Dahili YBÜ Dahili, daha az cerrahi hastalar Yılda 350-400 hasta

5 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE (YBÜ) AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU (ARDS) İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER  GİRİŞ ve AMAÇ  METOD  BULGULAR  SONUÇ Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA

6 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER 16 Nisan 2007-19 Ağustos 2010 İç Hastalıkları YBÜ’ye Yatan Hastalar ARDS ile İzlenen Hastalar YAŞ: 46 [30-60] yaş CİNSİYET: %61 erkek APACHE II SKORU: 23 [17-28] GLASGOW KOMA SKORU (GKS): 15[11-15] 1125 Hasta90 (%8) Hasta Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA

7 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER Nisan 2007-Ağustos 2010 90 Hasta % 85 HASTANE İÇİ SERVİSLER %15 ACİL SERVİS Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA YBÜ ÖNCESİ SERVİS

8 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER İMMÜNSÜPRESYON HEMATOLOJİK KANSER BÖBREK AKCİĞER KALPROMATOLOJİK SOLİD KANSER Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA %62 %57 %11 %9 %7 ALTTA YATAN HASTALIKLAR

9 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER PO2/FiO2:: 113 [76-166] PNÖMONİ %58 %21 %17 %3 %1 SEPSİS PNÖMONİ ve SEPSİS VASKÜLİT AKUT PANKREATİD Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA ETYOLOJİ

10 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER %19 %30 %48 En yüksek PEEP 9 [5-10] 14 [10-20] %41 Permisif hiperkapni %8 Prone-Yüzüstü Pozisyon Prone süresi 6 [3-19] saat Prone gün sayısı 4 [1-5] gün Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA 87 (%97)

11 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER ENFEKSİYON SEPTİK ŞOK YBÜ MORTALİTESİ %18 %45 %65 %70 HASTANE MORTALİTESİ YBÜ yatış süresi : 8 [4-14] gün Hastane yatış süresi: 22 [12-38] gün Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA

12 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA ÖzelliklerYaşayan Hastalar n=31 Ölen Hastalar n=59 p Yaş47 [30-62]46 [30-60]0.961 Erkek cinsiyet% 51% 661.180 APACHE II skoru19 [14-25]24 [18-31]0.021 Glasgov koma skoru15 [13-15]15 [10-15]0.457 Acil servisden yatış% 26% 100.050 Altta yatan hastalıklar Hematolojik kanser%15% 660.103 Böbrek hastalığı%13% 100.695 Solid kanser%7%100.556 Kardiyak hastalık%7%100.556 Pulmoner hastalık%10%50.407 İmmünsüpresyon% 42% 730.004 GENEL ÖZELLİKLER

13 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA ÖzelliklerYaşayan Hastalar n=31 Ölen Hastalar n=59 p Yaş47 [30-62]46 [30-60]0.961 Erkek cinsiyet% 51% 661.180 APACHE II skoru19 [14-25]24 [18-31]0.021 Glasgov koma skoru15 [13-15]15 [10-15]0.457 Acil servisden yatış% 26% 100.050 Altta yatan hastalıklar Hematolojik kanser%15% 660.103 Böbrek hastalığı%13% 100.695 Solid kanser%7%100.556 Kardiyak hastalık%7%100.556 Pulmoner hastalık%10%50.407 İmmünsüpresyon% 42% 730.004 GENEL ÖZELLİKLER

14 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA ÖzelliklerYaşayan Hastalar n=31 Ölen Hastalar n=59 p PO2/FiO2123 [70-167]112 [79-158]0.776 Etyoloji Pnömoni%74% 490.022 Sepsis%13% 250.165 Pnömoni ve sepsis%7%220.059 Mekanik Ventilasyon NİMV%48%30.000 İMV%23%340.266 NİMV ve İMV%29%580.010 En yüksek PEEP-NİMV6 [4-10]10 [8-10]0.101 En yüksek PEEP-İMV13 [6-18]16 [12-20]0.176 Permisif hiperkapni%16%530.007 Steroid tedavisi% 77% 710.495 ARDS VERİLERİ

15 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA ÖzelliklerYaşayan Hastalar n=31 Ölen Hastalar n=59 p PO2/FiO2123 [70-167]112 [79-158]0.776 Etyoloji Pnömoni%74% 490.022 Sepsis%13% 250.165 Pnömoni ve sepsis%7%220.059 Mekanik Ventilasyon NİMV%48%30.000 İMV%23%340.266 NİMV ve İMV%29%580.010 En yüksek PEEP-NİMV6 [4-10]10 [8-10]0.101 En yüksek PEEP-İMV13 [6-18]16 [12-20]0.176 Permisif hiperkapni%16%530.007 Steroid tedavisi% 77% 710.495 ARDS VERİLERİ

16 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA ÖzelliklerYaşayan Hastalar n=31 Ölen Hastalar n=59 p Renal replasman tedavisi%19% 480.009 Kan transfüzyonu% 58 0.968 Nozokomiyal infeksiyon%21 0.988 Septik şok%12%620.000 YOĞUN BAKIM İZLEMİ

17 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA ÖzelliklerYaşayan Hastalar n=31 Ölen Hastalar n=59 p Renal replasman tedavisi%19% 480.009 Kan transfüzyonu% 58 0.968 Nozokomiyal infeksiyon%21 0.988 Septik şok%12%620.000 YOĞUN BAKIM İZLEMİ

18 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA  APACHE II skoru  İmmünsupresyon  NİMV ve İMV  Permisif hiperkapni  Renal replasman ihtiyacı  Septik şok  Acil servisden başvuru  NİMV  Pnömoni

19 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER Sencar, ES, Türkoğlu M, Aygencel G, GÜTF İç Hast YBÜ, ANKARA ÖzelliklerOR [CI]p Sadece NİMV uygulaması0.050 [0.007-0.365]0.003 Acil servisden yatış0.113 [0.015-0.858]0.035 YB’da septik şok9.221 [1.638-51.891]0.012 İmmünsupresyon4.602 [1.049-29.195]0.043 MORTALİTEYİ BELİRLEYEN BAĞIMSIZ FAKTÖRLER

20 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE (YBÜ) AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU (ARDS) İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER  GİRİŞ ve AMAÇ  METOD  BULGULAR  SONUÇ

21 TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YBÜ’DE ARDS İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA MORTALİTEYE ETKİLİ FAKTÖRLER YBÜ’müze yatan hastaların %8’inde ARDS mevcuttu Bu hastaların YBÜ mortalitesi %65 idi. İmmünsüpresyon ve YBÜ’de gelişen septik şok mortaliteyi arttıran bağımsız faktörlerdi. Başarılı NİMV ve acil servisten başvuru mortaliteyi bağımsız olarak azaltmaktaydı


"TÜRKİYE’DE BİR İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ’NDE (YBÜ) AKUT RESPİRATUAR DİSTRES SENDROMU (ARDS) İLE İZLENEN HASTALARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE BU HASTALARDA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları