Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BOLOGNA SÜRECİ BİLGİLENDİRMESİ (23. 06. 2011) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BOLOGNA SÜRECİ BİLGİLENDİRMESİ (23. 06. 2011) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ."— Sunum transkripti:

1 BOLOGNA SÜRECİ BİLGİLENDİRMESİ (23. 06. 2011) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

2 Bologna Süreci (Bologna Process): Rekabetçi ve dinamik bilgi tabanlı bir Avrupa ekonomisi hedefi doğrultusunda; “Avrupa Yükseköğretim Alanı”nı oluşturmak ve bu kapsamda Avrupa boyutunda yükseköğretim kurumlarının yeniden yapılanması,

3 Bologna Süreci (Bologna Process): Yükseköğretimde şeffaflık, hareketlilik ve akademik derecelerin tanınmasını sağlamak için, Avrupa düzeyinde 29 ülkenin Eğitim Bakanlarının 19 Haziran 1999 tarihli ortak deklarasyonu ile Bologna’da başlatılan süreçtir.

4 Bologna Sürecinin Temel Bazı Hedefleri Kolay anlaşılır ve birbiriyle karşılaştırılabilir yükseköğretim diploma ve dereceleri oluşturmak, Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının hareketliliğini sağlamak, Yükseköğretimde kalite güvencesi sistemleri ağını uygulamak ve yaygınlaştırmak.

5 Bologna Sürecinin Yükseköğretim Kurumları ile Öğretim Elemanlarına Sunduğu Bazı Katkılar Avrupa Kredi Transfer Sistemini (AKTS) uygulamak Ders programı oluşturma ve güncellemeyi kolaylaştırır. Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin öğrenme çıktıları ile ilişkilendirilmesi sonucunda derslerin başarı ve etkinliğini geliştirmelerine yardımcı olur.

6 Bologna Sürecinin Yükseköğretim Kurumları ile Öğretim Elemanlarına Sunduğu Bazı Katkılar Öğrencilerin öğrenme ve yönetim süreçlerine katılımını sağlar. Derslerin içeriğinin ulusal ve uluslararası düzeyde daha kolay anlaşılmasını ve tanınmasını sağlar. Öğrenci ve öğretim elemanı değişimine zemin oluşturur.

7 Bologna Süreci İle İlgili Bazı Temel Kavramlar Bilgi (Knowledge): verilerin öğrenme yoluyla özümsenmesidir. Herhangi bir çalışma veya araştırma alanı ile ilgili gerçeklerin, ilkelerin, teorilerin ve uygulamaların bütünüdür. Beceri (Skill): Bilgiyi uygulayabilme, problemleri çözebilme ve görevleri tamamlayabilme yeteneğidir.

8 Bologna Süreci İle İlgili Bazı Temel Kavramlar Yetkinlik (Competence): Bilgiyi, kişisel, sosyal ve/veya metodolojik becerileri iş ve çalışma ortamı ile mesleki ve gelişim konusunda kullanabilme yeteneğidir. Öğrenme Çıktıları (Learning Outcomes): Bir öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenenin neyi bileceğinin, neyi kavrayacağının ve neyi yapabileceğinin ifade edilmesidir.

9 Bologna Süreci İle İlgili Bazı Temel Kavramlar Yeterlilik: Herhangi bir yükseköğretim derecesini başarı ile tamamlayan bir kişinin neleri bilebileceğini, neleri yapabileceğini ve nelere yetkin olacağını ifade eder. Alan Yeterlilikleri: Ulusal düzeyde belirlenen yeterlilikler göz önünde bulundurularak, herhangi bir temel alandaki yeterliliklerin, ilgili paydaşların görüşleri alınarak belirli bir düzen içerisinde yapılandırıldığı bir sistemdir.

10 Bologna Süreci İle İlgili Bazı Temel Kavramlar Program Yeterlilikleri (çıktıları): öğrencilerin bir programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlayan ifadelerdir. Meslek standardı: Bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, gerekli bilgi, beceri tavır ve tutumun neler olduğunu gösteren asgari yeterlilikler olarak tanımlanabilir. Meslek standardı

11 MŞÜ’deki Bologna Süreci Çalışmaları İçin Takip Edilecek Adımlar 1. Bölüm başkanlarının Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) kapsamında Y. Lisans, Lisans ve Önlisans için belirlenen yeterlilikleri incelemesi,Y. Lisans Önlisans 2. Bölüm başkanlarının kendi bölümünün (eğitim- öğretim alanının) içinde yer aldığı “Temel Alanı” belirlemesiTemelAlanı

12 MŞÜ’deki Bologna Süreci Çalışmaları İçin Takip Edilecek Adımlar 3. Program yeterlilikleri (çıktıları) yukarıda belirtilen iki belgeye (çerçeveye) dayalı olarak Bölüm Kurulları / Bölüm Bologna Eşgüdüm Komisyonları tarafından belirlenecek Program yeterlilikleri (çıktıları) içi belirlenen şablon kullanılacakbelirlenen şablon Program yeterlilikleri (çıktıları) ayrıca ulusal yeterlilikler ile alan yeterlilikleri ile ortak tablolaştırılacak bunun için belirlen şablon kullanılacakşablon

13 MŞÜ’deki Bologna Süreci Çalışmaları İçin Takip Edilecek Adımlar 4. Program yeterlilikleri belirlendikten sonra bölümdeki derslerin öğrenme çıktıları ile, dersin program yeterliliklerine yapacağı katkı tespit edilecek. Bunun için belirlenen şablon kullanılacak.şablon

14 MŞÜ’deki Bologna Süreci Çalışmaları İçin Takip Edilecek Adımlar 5. derslerle program yeterlilikleri arasındaki ilişki tablolaştırılacak. Bunun için belirlenen şablon kullanılacak.

15 MŞÜ’deki Bologna Süreci Çalışmaları İçin Takip Edilecek Adımlar 6. Metinlerde kullanılacak dil / ifade tarzı: “Bilgi” başlığı altında kullanılacak ifadeler için “sahip olma”, “Beceri” başlığı altında kullanılacak ifadeler için geniş zaman kipi, “Yetkinliklerde” yeterlilik kipi ( yürütebilir, geliştirebilir gibi)

16 MŞÜ’deki Bologna Süreci Çalışmaları İçin Takip Edilecek Adımlar 7. Eğitim ve öğretimde kaliteyi geliştirmek için 2011- 2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ders değerlendirme anketleri kullanılacaktır. Bölümlerin bunun için şimdiden hazırlıkları yapması yararlı olacaktır.

17 Faaliyet Zamanlaması

18 Teşekkürler.


"BOLOGNA SÜRECİ BİLGİLENDİRMESİ (23. 06. 2011) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları