Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ 14.04.2014.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANKARA ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ 14.04.2014."— Sunum transkripti:

1 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ

2 ANKARA ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ
Amaç: Ankara Üniversitesi’nde; eğitim-öğretim sistemlerinin farklılıklarını ve özgünlüklerini koruyarak, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, ulusal ve uluslararası normlara uygun, kolay anlaşılabilir ve karşılaştırılabilir bir öğretim sistemi oluşturulabilmesidir.

3 Bu doğrultuda YOK tarafından tüm üniversitelerde Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) oluşturulması istenmiştir. Üniversitemizde de Bologna Çalışmaları BEK’in kurulması ile birlikte başlatılmıştır.

4 Ankara Üniversitesi BEK
Eğitimden sorumlu Rektör Yrd. ADEK Başkanı Rektör Yrd. Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yrd Bologna Süreci Koordinatörü AB Eğitim Programları Kurumsal Koordinatörü Yabancı Öğrenci Koordinatörü Öğrenci ve Bilişim Hizmetleri Koordinatörü Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Koordinatörü Öğrenci İşleri Daire Başkanı Öğrenci Konseyi Başkanı Fakülte/Enstitü/Yüksekokulların/Konservatuarın Öğrenci İşlerinden Sorumlu Dekan Yardımcıları/Müdür Yardımcıları

5 Tarihlerinde olmak üzere toplam 7 adet BEK toplantısı yapılmıştır.
Tarihlerinde olmak üzere toplam 7 adet BEK toplantısı yapılmıştır.

6 Ankara Üniversitesi Bologna Süreci Koordinatörlüğü Bologna Süreci Uyum Çalışmaları
Önlisans ve lisans düzeyinde tüm programlarda; bölüm başkanları da dâhil olmak üzere 3’er kişilik bir Bologna Çalışma Grubu oluşturulmuştur, grubun sürekli iletişimi için bir mail grubu kurulmuş ve aktif olarak kullanılmaktadır. Lisansüstü programlar?

7 Üniversite bünyesindeki programların AKTS bilgilerini içeren “Bologna Bilgi Sistemi” web sitesi Türkçe ve İngilizce olarak adresinden yayına açılmıştır. Şu anda IP gerektirmeksizin siteye erişim sağlanmaktadır. “Bologna Bilgi Sistemi”nin erişim sayfası olan web adresinde sürekli güncelleme yapılmaktadır.

8

9

10 BBS ve OBS üzerinden entegre çalışmalar ile Ankara Üniversitesi bünyesindeki tüm “ön lisans ve lisans” programlarının Diploma Eki (DE) verebilmesi yönündeki eksikler giderilmiştir. BBS’de, DE Etiketi başvurusunda bulunabilmek için gerekli olan; “Ankara Üniversitesi hakkında kurumsal bilgiler” ve “Öğrenciler için faydalı olabilecek bilgiler”in yer aldığı menüler Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

11 Tüm programların Program Yeterlilikleri;
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve YÖK Alan Yeterlilikleri ile ilişkileri ile uyumu açısından kontrol edilmiş, YÖK tarafından istenen ilişkilendirmeler koordinatörlüğümüz tarafından yapılmıştır.

12 Tüm Üniversitede ortak verilen derslerin
Güzel Sanatlar, Bilgisayar, Türk Dili, Yabancı Dil, Uyum Programı içerikleri ilgili birimlerden temin edilmiştir. Bu içerikler Türkçe ve İngilizce olarak Bologna Bilgi Sistemine koordinatörlüğümüz tarafından girilmiştir.   

13 BBS’de bulunan ve tüm programlar için ortak girilmesi gereken bazı bilgiler olan
Kazanılan derece, Kayıt kabul şartları, Mezuniyet koşulları Kazanılan derecenin düzeyi Kazanılan derece gereklilikleri ve kurallar Önceki öğrenmenin tanınması Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma Eğitim türü Bir üst dereceye giriş Türkçe ve İngilizce olarak sisteme koordinatörlüğümüz tarafından girilmiştir.

14 Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Alt Komisyonu.
Bologna Süreci Koordinatörlüğü bünyesinde iki alt komisyon oluşturulmuştur: Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Alt Komisyonu. Bologna ders bilgi paketlerinin değerlendirilmesi, içeriklerinin iyileştirilmesi ve birimlere geri bildirim verilmesi amacıyla çalışılmıştır. Kalite Güvencesi Alt Komisyonu. Öğrenci ve öğretim üyesi değerlendirme anketlerinin oluşturulması çalışmaları yapılmış, anketler yoluyla dersler ile ilgili öğrenci geribildirimleri alınmıştır.

15 Yükseköğretim Kurulu veri tabanı içerisinde yer alan YÖKSİS de;
üniversitenin veri tabanının düzenlenebilmesi, iyileştirilmesi, eksiklerin giderilmesi için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı ile birlikte çalışılmıştır.

16 Tüm önlisans ve lisans programlarına
Programa ait her başlık için Programdaki her ders için doldurulması gereken bilgilerin eksik olup olmadığı hakkında ayrıntılı geribildirim verilmiş ve eksiklerin tamamlanması istenmiştir. İlgili bilgi girişlerini yapabilmeleri için destek isteyen birimlere koordinatörlüğümüz tarafından bilgilendirme yapılmıştır (Diş Hekimliği Fakültesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü vd.)

17 BBS’de tanımlı tüm derslerin ders isimlerinin İngilizcelerinde bulunan eksikler koordinatörlüğümüz tarafından tamamlanmıştır. OBS ve BBS’de programların kadrosunda görev yapan akademik personelin tanımlaması için “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve birimlerde personel işlerinden sorumlu memurlar” ile birlikte çalışılmıştır.

18 BBS’de lisansüstü programlar için çalışma süreci başlatılmış, programların isimleri sistemde tanımlanmaya başlanmıştır.

19

20

21

22 Fen Bilimleri Enstitüsü AKTS Çalışmaları
Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan (Tezsiz YL, Tezli YL ve Doktora) alınmalıdır. Anabilim dallarında zorunlu ders sayısı, Tezsiz YL, Tezli YL ve Doktora programları için 3’den az olamaz. Anabilim dalları, her bir program için tanımladığı zorunlu derslerin tamamını ya da her bir program için oluşturulacak olan zorunlu ders havuzundan belirli sayıdaki dersi aldırmakta özgürdür. Tezsiz YL öğrencisi, seçmeli dersleri kendi programındaki seçmeli derslerden ya da Tezli YL programındaki seçmeli derslerden* alabilir.

23 Fen Bilimleri Enstitüsü AKTS Çalışmaları
3. Tezli YL öğrencisi, seçmeli dersleri kendi programındaki seçmeli derslerden, Tezsiz YL ya da Doktora programlarındaki seçmeli derslerden* alabilir. 4. Doktora öğrencisi, seçmeli dersleri kendi programındaki seçmeli derslerden ya da Tezli YL programındaki seçmeli derslerden* alabilir. 5. Bütünleşik Doktora programı için ayrıca zorunlu ve seçmeli ders belirlemek gerekmez. Bütünleşik Doktora öğrencisi, alacağı toplam 14 dersin 6 zorunlu dersini, Tezli YL ve Doktora programlarından alabilir. * Program dışı alınan seçmeli derslerde, seçmeli derslerin % 25’i aşılmamalıdır.

24 Fen Bilimleri Enstitüsü AKTS Çalışmaları
6. Tezsiz YL, Tezli YL ve Doktora programlarında ders kodları ve içerikleri farklı olmalıdır. Dersin ismi aynı ya da farklı olabilir. Ancak benzer isimli derslerin içerikleri kesinlikle farklı olmalıdır. Bu benzerlik Tezsiz YL / Tezli YL ya da Tezli YL / Doktora programlarında olabilir. 7. Anabilim dallarındaki şu an mevcut LÜ dersler, içeriği ve iş yüküne göre Tezsiz YL, Tezli YL ve Doktora programları arasında paylaştırılmalıdır. Ders sayısının gereksiz yere artırılması programlarda uygulama güçlüğü yaratmaktadır. Son 5 yılda hiç açılmayan derslerin yerine yeni ders ya da revize edilerek yeni içerikli ders organize edilebilir. Bu sebeple mevcut sayı mümkün olduğunca fazla artırılmamalıdır. Ders kodları Fen Bilimleri Enstitüsünce verilecektir. 8. Her öğretim üyesi için ayrı bir kodla Seminer Dersi her dönem açılabilir. Öğrenci seminerden başarısız olursa, semineri tekrar sunmakla yükümlüdür; ancak Seminer Dersini tekrar alamaz.

25 Sosyal Bilimleri Enstitüsü AKTS Çalışmaları
1. Zorunlu dersler, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan ve kendi düzeyinden (Tezsiz YL, Tezli YL ya da Doktora) alınmalıdır. 2. Anabilim dallarında zorunlu ders sayısı, her bir Tezsiz YL, Tezli YL ve Doktora programları için en az 2 olmalıdır. Anabilim dalları zorunlu dersleri için isterlerse zorunlu ders havuzu oluşturabilirler. 3. Anabilim dallarında seçmeli ders sayısı, her bir Tezsiz YL, Tezli YL ve Doktora programları için en az %25 oranında olmalıdır. Anabilim dalları seçmeli dersleri için isterlerse seçmeli ders havuzu oluşturabilirler.

26 Sosyal Bilimleri Enstitüsü AKTS Çalışmaları
4. Tezsiz YL öğrencisi, seçmeli dersleri kendi programındaki dersler yanında, Tezli YL programındaki derslerden de alabilir. 5. Tezli YL öğrencisi, seçmeli dersleri kendi programındaki dersler yanında, Tezsiz YL programlarındaki derslerden de alabilir. 6. Doktora öğrencisi, seçmeli dersleri kendi programındaki dersler yanında, Tezli YL programındaki seçmeli derslerden de alabilir. Ancak AKTS’lerinin farklı olduğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

27 Sosyal Bilimleri Enstitüsü AKTS Çalışmaları
7. Bütünleştirilmiş Doktora programı için ayrıca zorunlu ve seçmeli ders belirlemek gerekmez. Bütünleşik Doktora öğrencisi, alacağı toplam 14 dersin 4 zorunlu dersini, Tezli YL ve Doktora programlarından alabilir. Ancak AKTS’lerinin farklı olduğunu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 8. Bologna süreci ile birlikte yeni OBS programına geçilme süreci başladığından, Tezsiz YL, Tezli YL ve Doktora programlarında verilmekte olan seminer derslerine ders kodları verilmesi gerekmektedir. Seminer dersinin dönemlik olması gerekmektedir. Her öğretim üyesi için ayrı bir kodla Seminer Dersi her dönem açılabilir. Öğrenci seminerden başarısız olursa, semineri tekrar sunmakla yükümlüdür.

28 Ankara Üniversitesi Bologna Süreci Koordinatörlüğü
Tüm süreç Bologna Süreci Koordinatörlük web sayfası olan adresinde güncel olarak takip edilebilir.

29

30 Bologna Süreci uyum çalışmalarında yapılması beklenenler;
Ön lisans ve lisans düzeyinde program ve dersler için; büyük ölçüde tamamlanan fakat halen eksikleri bulunan Türkçe bilgilerin eksik olanlarının tamamlanması özellikle bu bilgilerin İngilizcelerinin tamamlatılması

31 Bologna Süreci uyum çalışmalarında yapılması beklenenler;
Lisansüstü programlarda AKTS çalışmaları ve program geliştirme süreçlerinin aktif olması, bbs’de lisansüstü program tanımlamaları bittiğinde, program ve ders bilgilerinin OBS üzerinden ders sorumlusu hocalar tarafından girilmesi

32 Bologna Süreci uyum çalışmalarında yapılması beklenenler;
BEK üyelerinin; bölüm başkanlarının da dahil olduğu “Bologna Çalışma Grupları”nın kendi programlarında aktif görev almalarını, süreçte Bologna Koordinatörlüğü ile bölümler arasında aracı olmalarını, gerektiği yerde süreç ile ilgili bilgilendirme ve destek vermelerini sağlamalarıdır.


"ANKARA ÜNİVERSİTESİ BOLOGNA SÜRECİ 14.04.2014." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları