Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Orhan ER Süreç Basamakları 21.06.20141Yrd.Doç.Dr. Orhan ER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Orhan ER Süreç Basamakları 21.06.20141Yrd.Doç.Dr. Orhan ER."— Sunum transkripti:

1 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Orhan ER Süreç Basamakları 21.06.20141Yrd.Doç.Dr. Orhan ER

2 1. Senato Kararları Alınmalıdır. Bologna süreci uyum çalışmaları çerçevesinde; Program geliştirme süreci basamakları ve takvimi ile bu süreçte görev alacak öğretim üyeleri konusunda bir senato kararı alınması faydalı olacaktır. 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER2 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 29 Nisan 2011

3 2. Ekipler Oluşturulmalıdır. İvedi kararlar alıp uygulayabilmek için küçük çalışma grupları yetkilendirilmelidir. Mümkün olduğunca her çalışma grubu çalışma konusunda deneyimli, inisiyatif alabilecek, katkı sağlayacak ve kolay bir araya gelebilecek kişilerden oluşmalıdır. 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER3 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 29 Nisan 2011

4 Mevcut Program Geliştirme Kurulu 1.Prof. Dr. Taha Niyazi KARACA(Rektör Yrd.) 2.Doç. Dr. Mustafa BÖYÜKATA (Uluslararası Ofis Bşk.) 3.Doç. Dr. Yüksel TAŞDEMİR (AKTS Koordinatörü) 4.Yrd. Doç. Dr. Orhan ER (Mühendislik-Mimarlık Fak.) 5.Yrd. Doç. Dr. Hasan ÇELİK (Fen Bilimleri Ens.) 6.Yrd. Doç. Dr. Güneş SALİ (Fen Edebiyat Fak.) 7.Yrd. Doç. Dr. Nizamettin ERBAŞ (Meslek Yüksek Okulu) 8.Yrd. Doç. Dr. Mahmut AKIN (İktisadi İdari Bilimler Fak.) 9.Yrd. Doç. Dr. Yunus ÖZGER (Sosyal Bilimler Ens.) 10.Öğr. Gör. Nazan KILIÇ AKÇA (Sağlık Yüksek Okulu) 11.Öğr. Gör. Çağrı Vakkas YILDIRIM (Akdağmadeni MYO) 12.Orhan KARACA (Öğrenci İşleri Daire Başkanı) 13.Uzman Güzide ŞENALP (Uluslar arası Ofis) 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER4 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları

5 3. Tüm Birim Yöneticileri ve Yardımcıları Süreçler Hakkında Bilgilendirilmelidir. Sürecin aşamaları ve önemi hakkında bilgilendirmek ve gönüllü katılımı sağlamak için tüm birim yöneticileri, yardımcıları ve lider ya da kilit öğretim elemanlarının üniversite düzeyinde veya sosyal alanlar, fen alanları ve Meslek Yüksek okulları şeklinde 3 gruba ayrılarak bir araya getirilmesi önemlidir. 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER5 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 21 Nisan 2011

6 4. Birimlerde Program Geliştirme Sürecinde Çalışacak Ekipler Oluşturulmalıdır. Fakülte ve Yüksekokullar 1. Koordinasyondan Sorumlu Kurul: a. Akademik işlerden sorumlu dekan yardımcısı b. Fakülte Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi c. Bölüm Başkanları 2. Bölümler Düzeyinde: a. Bölüm Başkanı b. Öğretim Üyesi (Yeterli sayıda Öğretim Üyesi Yoksa Öğretim Elemanı Olabilir- 1 Kişi) c. Öğretim Elemanı (1 Kişi) d. Öğrenci Temsilcisi (uygun görülürse) 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER6 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 06 Mayıs 2011

7 4. Birimlerde Program Geliştirme Sürecinde Çalışacak Ekipler Oluşturulmalıdır. Meslek Yüksek Okulları 1. Koordinasyondan Sorumlu Kurul: a. Akademik işlerden sorumlu müdür yardımcısı b. Meslek Yüksek Okulu Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyesi c.Program Başkanları 2. Program Düzeyinde: 2.1. Sosyal Programlar a. Program Koordinatörü b. Öğretim Üyesi (Yeterli sayıda Öğretim Üyesi Yoksa Öğretim Elemanı Olabilir- 1 Kişi) c.Öğretim Elemanı (1 Kişi) 2.2. Teknik Programlar a. Program Koordinatörü b. Öğretim Üyesi (Yeterli sayıda Öğretim Üyesi Yoksa Öğretim Elemanı Olabilir- 1 Kişi) c.Öğretim Elemanı (1 Kişi) 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER7 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 06 Mayıs 2011

8 5. Program Geliştirme Sürecinde Çalışılacak Ekipler Eğitilmelidir. Bu ekipler program geliştirme süreci hakkında eğitilmek üzere bir araya getirilip, toplu eğitim çalışmaları yürütülmelidir. Bu çalışmalardan önce program geliştirme sürecinin basamakları, araçları ve süreçleri hakkında ihtiyaç duyacakları tüm kılavuz, anket, form, program, web sayfaları ve benzeri dokümanlar hazırlanmalıdır. Eğitim sırasında bu dokümanlar her birim çalışma ekiplerine verilmelidir. 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER8 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 06-20 Mayıs 2011

9 6. Program Geliştirme Çalışmalarına Başlanmalıdır. 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER9 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 23 Mayıs 2011

10 6. Program Geliştirme Çalışmaları 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER10 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 23 Mayıs-05 Ağustos 2011 İŞ PAKETİ B.1: Program Yeterlilikleri ve İşler Belirlenmelidir. NOT : Tüm birimler bu süreci bitirdikten sonra diğer aşamaya geçilmeli.

11 6. Program Geliştirme Çalışmaları 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER11 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 08 Ağustos-16 Eylül 2011 İŞ PAKETİ B.2-3-4: Program Yeterlikleri Ve İşler Analiz Edilerek Derslerin Oluşturulması, Eski Programların Analizi, Yeni Ders Listelerinin Düzenlenmesi ve Bu Derslere Ait Öğrenme Çıktılarının Belirlenmesi. Program Çıktılarıyla Tüm Ders Çıktılarının Karşılaştırılarak Sağlamanın Yapılması, Varsa Düzeltmelerin Uygulanması. NOT : Tüm birimler bu süreci bitirdikten sonra diğer aşamaya geçilmeli.

12 6. Program Geliştirme Çalışmaları 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER12 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 19 Eylül-14 Ekim 2011 İŞ PAKETİ B.5: Ders Yeterliklerinin ve Öğrenme Çıktıları Doğrultusunda Ders İçeriklerinin Yeniden Oluşturulması veya Revize Edilmesi NOT : Tüm birimler bu süreci bitirdikten sonra diğer aşamaya geçilmeli.

13 6. Program Geliştirme Çalışmaları 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER13 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 17 Ekim-11 Kasım 2011 İŞ PAKETİ B.6: Ders Programları, İlgili Öğretim Üyelerince Hazırlanmalıdır. Ders programları AKTS formlarına AKTS kredileri hesaplanarak oluşturulacaktır. NOT : Tüm birimler bu süreci bitirdikten sonra diğer aşamaya geçilmeli.

14 6. Program Geliştirme Çalışmaları 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER14 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 14-21 Kasım 2011 İŞ PAKETİ B.7: Anabilim Dalı veya Programların Ders Dosyaları (Örnek Formata Uygun Olarak) Hazırlamalıdır. NOT : Tüm birimler bu süreci bitirdikten sonra diğer aşamaya geçilmeli.

15 Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER15 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : Her Adımın Süresi İçinde En az 1 Kez Tüm bu süreçler devam ederken tüm birimlerde toplu olarak yeni eğitim-öğretim, ölçme ve değerlendirme anlayışı konularında hizmet içi eğitim çalışmaları yürütülmelidir.

16 İŞ PAKETİ B.8: Ders Programları Hazırlandığında ABD Katalogları, Fakülte Katalogları, Üniversite Katalogları Oluşturulmalıdır. 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER16 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 21-25 Kasım 2011

17 İŞ PAKETİ B.9: Yeni Programlar Senato’da Onaylandıktan Sonra 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında Uygulamaya Konmak Üzere Karara Bağlanmalıdır. 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER17 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 25 Kasım -25 Aralık 2011

18 İŞ PAKETİ B.10: Bu Çalışmalar Doğrultusunda Elde Edilen Yeni Programlar Uygulamaya Geçildiğinde İlk Yıllarda Özellikle Program Değerlendirme Ve Düzeltme Çalışmalarıyla Geliştirilmelidir. 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER18 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 25-31 Aralık 2011

19 11. Program Geliştirme Çalışmaları Kayıt Altına Alınmalıdır. Türkçe ve İngilizce iki rapor hazırlanmalıdır. Tanıtım sunuları ve videoları hazırlanmalıdır. Bu çalışmalar http://bologna.bozok.edu.tr web sitesi üzerinden takip edilebilmelidir. 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER19 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Tahmini Süre : 01 Ocak 2012

20 …TEŞEKKÜRLER… 21.06.2014Yrd.Doç.Dr. Orhan ER20 Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Süreç Basamakları Uyum Çalışmaları İçin Geçecek Tahmini Süre 21 Nisan 2011 - 01 Ocak 2012


"Bozok Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları Yrd. Doç. Dr. Orhan ER Süreç Basamakları 21.06.20141Yrd.Doç.Dr. Orhan ER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları