Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kamu Alımları’nda Düzenleyici Etki Analizi Tuğba Kılıçkaya Danışman.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kamu Alımları’nda Düzenleyici Etki Analizi Tuğba Kılıçkaya Danışman."— Sunum transkripti:

1 Kamu Alımları’nda Düzenleyici Etki Analizi Tuğba Kılıçkaya Danışman

2 İŞ DÜNYASI Büyük Şirketler KOBİ’ler SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Sektör Temsilcileri İş Dünyası Temsilci Örgütleri SİYASİ KARAR ALICILAR DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ & ÇERÇEVE PROGRAMLARI www.mbconsulting.com.tr 1

3 Düzenleyici Etki Analizi Nedir?  Karar alıcıları bilgilendirmek için kullanılan yöntem...  AB Müktesebatı’na uyum sağlamanın aday ülkeye etkilerini ölçen spesifik bir kar-maliyet analizi... 2

4 Düzenleyici Etki Analizi Neden Önemli? Müzakere Pozisyonlarının hazırlanması AB Müktesebatının uygulanmasının maliyetinin azaltılması Yapılacak düzenlemenin bütçeye etkisi İş çevrelerinin ve toplumun diğer kesimlerinin katılım için hazırlanması 3

5 Düzenleyici Etki Analizi Metodoloji 5 + 2 Düzenleyici Etki Analizi Soruları Sözkonusu problem nedir? Neler hedeflenmektedir? Hangi politika seçenekleri mevcuttur? Bu politika seçeneklerinin olası etkileri nelerdir? Hangi seçeneğin tercih edileceğini nasıl belirleyeceğiz?  İzleme ve değerlendirme süreci nasıl organize edilecek?  Diğer görüşler nasıl etki edecek? + 4

6 Sonuçlar: Düzenleyici Reform Kriterleri Gereklilik Orantısallık Yardımcı Olma Şeffaflık Hesap Verebilirlilik Uygulanabilirlilik Kolaylık Hedefte Tutarlılık Diğer 1234567891011121314 Düzenleyici Etki Analizi 5

7 Etki Analizi Ekibi ile Çekirdek Grubun Oluşturulması İş Dünyası & Akademik Uzmanlar Network’u Sistemli Analizler Kamu Alımları Müzakerelerine Hazırlıkta Etki Analizi Süreci 6 Türkiye’ye Avantaj Sağlayacak Müzakere Rehberinin Oluşturulması

8 Düzenleyici Etki Analizi Mevzuata Uyum Kapsamında...  Yeni düzenlemelerle oluşacak ortama Kamu Alımları faaliyetlerinin uygunluğu  Uygun değilse uyum için yapılması gerekenler  Mevzuata uyum için ihtiyaç duyulan zaman  Hazırlığın maliyeti  Maliyeti karşılama kapasitesi 7

9 Düzenleyici Etki Analizi Kamu Alımları’nda Ne Sağlayacak? Maliyetlerin Azalması Cevap Verebilirlilik Farklı Politik Hedeflerin Bütünleştirilmesi Düzenleme Kültürünün Değişmesi Hızlı Öğrenme Müzakere Stratejilerinin Geliştirilmesi Müktesebat Maliyetinin Azaltılması Şeffaflık Güven İnşa Etme Risklerin Azaltılması Siyasi Tutarlılık Bütünleşmiş Yaklaşımlar Yatay Düşünmenin Teşvik Edilmesi Hesap Verebilirlilik Müşteri Odaklı & Güvenilir Siyasi Yönetim 8

10 Teşekkürler Tuğba Kılıçkaya Danışman tugbak@mbconsulting.com.tr

11 Kamu Alımları Düzenleyici Etki Analizi Klaus Jurgens Danışman

12 Kamu Alımlarının Yapısı Dava Sayısı C-29/04 AB Komisyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında... Modling Belediyesi atık ve çöp toplama işlerini taşerona vermek ister. Çöp toplama servisini kuracağı özel bir şirket aracılığı ile yürütmeyi planlarlar. Planlar ve hazırlanan taslaklar AB mevzuatı ile örtüşür. 11

13 Kamu Alımlarının Yapısı Dava Sayısı C-29/04 AB Komisyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında... Belediye ihale bilgisini yasal olarak yayınlanması zorunlu olan gazete yayınlamayı unutur. İhale teklifi veren biri bu ihmali farkeder. Kurum, Belediyeyi mahkemeye verir. Dava en sonunda Adalet Divanı’na taşınır. Belediye ve beraberinde Avusturya davayı kaybeder ve sonucunda yüklü bir tazminat öder. İhaleyi alan kurum ve ihale süreci kurallara uygun yapılmadığı için iptal edilir. 12

14 Kamu Alımlarının Yapısı Dava Sayısı C-29/04 AB Komisyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında... AB Komisyonu Talebi: Avrupa Komisyonu Adalet Divanı’na yapmış olduğu başvuru ile Mahkemenin Modling semtinin çöp toplama sözleşmesinin 92/50/EEC Konsey Direktifinin 11(1) ve 15(2) ve aynı zamanda 8. maddelerinde belirtilen gerekli prosedürlere ve reklam kurallarına uymadığı gerekçesi ile iptal edildiğinin ve Avusturya Cumhuriyeti’nin yükümlülüklerini yerine getirmediğinin deklare edilmesini talep etmiştir. 13

15 Kamu Alımlarının Yapısı Araştırma ve Analiz Faaliyetlerinin Outsource Edilmesi Yaklaşımı Kararlar her zaman siyasi otorite tarafından verilecektir. Siyasi Otorite İş Dünyası ve Sanayi Danışmanlık Şirketleri 14

16 Etki Analizlerine Bir Örnek Macaristan Adalet Bakanlığı Yeni mevzuatın günlük yaşamı nasıl etkileyeceği? Yapılacak Etki Analizleri için ön etki analizlerinin hızla yapılması Çalışma Arrow’un 10 İlkesi ışığında geliştirilir Düzenleyici Etki Analizlerinin Temeli Yeni yasalar yürürlüğe girmeden karar alma sürecini etkilemek mümkün Sürece etki eden önemli aktörler sosyal aktörler ve ortak kurumlar Kamu Alımları 15 AB müktesebatının bir kısmı yürürlükte, bir kısmı da hazırlık aşamasındadır. Sadece yürürlükte olan kısım için değil, hazırlık aşamasında olan kısım için de etki analizleri yapılması gereklidir.

17 Avrupa Yeniden Yapılandırma Ajansı Selanik’te Kamu Sosyal Yardımları Hakkında 30 Adet Etki Analizi Yaptırdı Kamu Alımları Sadece etki analizleri başarılı politika uygulamalarını beraberinde getirir... 16

18 Etki Analizinin Eksik Olduğu İki Proje Taslak Ticaret Yasasına Teknik Destek 1 milyon euro bütçe Ticaret Yasasının Revize edilmesi Proje Zayıf Sebep: Etki Analizi yapılmamış Su Kaynakları ve Atık Yönetimi İçme suyu kalitesinin artırılması ve Katı Atıkların Yönetimi 51.4 milyon Euro bütçe Proje başarılı Kosova’da su kaynakları %25 arttırıldı Fatura ödeme oranlarının düşük olması ve kısa vadede yatırımların öngörülmemiş olması projenin sürdürülebilirliliğini tehlikeye sokuyor. Makedonya Şubat 2005Kosova Mart 2004 Kamu Alımları 17

19 Kamu Alımları Londra Kalkınma Ajansı her yıl Kamu Alımları için 300 milyon Sterling harcıyor. Londra Kalkınma Ajansı’nın Düzenleyici Etki Analizleri mevcut şemalara bağlı olarak geliştirilen programlara ve projelere destek verir. Londra Kalkınma Ajansı’nın Düzenleyici Etki Analizleri işlemlerin faydalarını değerlendirir. Londra Kalkınma Ajansı’nın Düzenleyici Etki Analizleri yeni mevzuat için bir çerçeve sağlar. Etki Analizleriyle İlgili İngiltere’den Bir Örnek 18

20 20 Kamu Alımları Londra’da Kamu Alımları İşletmelerin Yenilenen Yapısı İnsan Altyapı ve Şehir Londra’nın Tanıtımı Thames GatewaySilvertown Docks Royal Docks Fresh Wharf Estate Business Park Londra Kalkınma Ajansı 19

21 Kamu Alımlarının Yapısı İngiltere’den Başka bir Örnek... Kullanılabilir tek araç etki analizleri İngiltere Metal ve Çelik Endüstrisi AB Genişlemesinin etkileri konusunda endişeliler Eğer genişleme doğru yönetilirse, bunun yeni fırsatlar doğuracağının da farkındalar Etkiler üzerine çalışmalar: Genişleme sonrası 15 Metal ve Çelik endüstrisi + 10 aday ülke Şimdi, endüstri ve düzenleyiciler endüstrinin korkuları ve ihtiyaçları konusunda daha net bir resime sahipler 20

22 Kamu Alımları Kamu Hizmetleri, Avrupa Birliği Müktesebatının bir parçasını oluşturan yeni bir direktifden etkilenecek... 21

23 Kamu Alımları Kamu Hizmetleri Yasal Çerçevesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yeni Direktifin Uygulamaları Yeni Direktifle Gelen Elektronik Müzayede Yeni “Zorunlu Paydos” Resmi Gazete Duyuruları Kamu - Özel Ortaklıkları İçin Avrupa Komisyonu Teklifleri 22

24 Kamu Alımları Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı’nın önemi gün geçtikçe artıyor... Avrupa Standartlarında Kamu – Özel Ortaklıklarına İlişkin Mevzuat Mevcut Değil 23 Kamu – Özel Ortaklıklarının Türk Sanayicisi Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi

25 Kamu Alımları  Yasanın Hazırlanması  Etki Analizleri  Karar ve Yasa Yapımı Düzenleyici Çerçeve’de, AB müktesebatına uyum sağlamaya gerek duyulmazsa, Etki Analizleri aşağıdaki kuralları takip eder... Müzakere süreci ba ş langıcında ilgili yasa hazırlıklarının yeterli etki analizi raporları ile ele elınmamı ş olması ileride ciddi sorunlara neden olabilmektedir. 24

26 Kamu Alımları Süreci hızlandırmak ve Türk sanayisini yumu ş ak bir geçi ş sürecine hazırlamak Belediyelere ve devlet kurumlarına da sanayi faaliyetlerinin yapıta ş ını olu ş turan kamu alımları konusunda rehberlik etmek Birçok direktif bir çok müktesebat başlığını etkilemektedir. Her müktesebat başlığı bir çok sektörü birden etkilemektedir. Kamu Alımları bir çok müktesebat başlığı tarafından etkilenmektedir. Bunların üstesinden gelmek için kamu hazırlıklı olmalıdır. Ayakta kalabilmek için, özel sektör hazırlıklı olmalıdır. 25

27 Önerimiz Kamu Hizmetleri Kamu – Özel Sektör Ortaklığı Elektronik İhale 26 Kamu Alımları

28

29 Önerimiz Kamu ve Özel Sektörü, Avrupa Birliği Mevzuatı ile uyumlu hale getirilecek olan Kamu Alımları İhale Mevzuatına hazırlamak 28 Kamu Alımları

30 Sistematik Etki Analizi Kamu İhaleleri, Türkiye’nin iç ihale sistemini etkileyeceği gibi, başta elektronik ihaleler olmak üzere, Avrupa Birliği ihalelerine hazırlığını da etkileyecek; Kamu İhaleleri yeni bir mevzuat ve daha fazla rekabet demek ama nihai olarak daha fazla iş anlamına gelmektedir. Bu alanda Kamu ve Özel Sektör işbirliği içinde olmalıdır. Kamu İhaleleri Etki Analizleri yasa yapımını etkileyebilir. 29

31 Sonuçlar ve Uygulama Etki Analizleri 3 ay ile 12 ay arasında sürebilir Türkiye’yi, Brüksel’i ve diğer üye ülkeleri bilen uzmanlar başarılı olabilir. Etki Analizleri değerlendirildikleri zaman uygulanmalıdırlar Kamu kendini bütünleşmiş piyasa koşulları için hazırlamalıdır 30

32 MB CONSULTING United Kingdom Institute of Business Advisors www.iba.org.uk Growthclusters (UK) and network www.growthclusters.com 31 TED http://ted.publications.eu.int SIMAP http://simap.eu.int Kaynaklar Stratejik Ortaklar

33 Teşekkürler Klaus Jurgens Danışman klausj@mbconsulting.com.tr


"Kamu Alımları’nda Düzenleyici Etki Analizi Tuğba Kılıçkaya Danışman." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları