Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Düzenleyici Etki Analizi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Düzenleyici Etki Analizi"— Sunum transkripti:

1 Düzenleyici Etki Analizi
Kamu Alımları’nda Düzenleyici Etki Analizi Tuğba Kılıçkaya Danışman Herkese Merhaba, Toplantının bu son bölümünde MB Consulting adına ben de sizlere Düzenleyici Etki Analizleri hakkında kısa bilgiler vereceğim. Daha sonra Mr Jurgens’da Kamu Alımları alanında diğer üye ülkeler tarafından yapılmış olan ve Türkiye tarafından yapılması muhtemel olan düzenleyici etki analizlerini bizlerle paylaşacak.

2 DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
SİYASİ KARAR ALICILAR DÜZENLEYİCİ ETKİ ANALİZİ & ÇERÇEVE PROGRAMLARI MB Consulting’İn faaliyet alanlarından biri bugünkü konumuz olan düzenleyici etki analizleri ve yine Avrupa Birliği hazırlık sürecinde büyük şirketlere, KOBİ’lere ve araştırma kurumlarına önerdiğimiz Çerçeve Programlar. (6.7. olarak bilinen) Bu kapsamda üç hedef gruba yönelik etki analizleri ve çerçeve programlar alanında danışmanlık hizmeti vermekteyiz. İlki İş Dünyası yani büyük şirketler ve KOBİ’ler Bir diğeri siyasi karar alıcılar ve son olarak da; Sivil Toplum Kuruluşları. Buraya tabi ki sektör temsilci ve iş dünyası temsilci örgütlerini de dahil ediyoruz. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI Sektör Temsilcileri İş Dünyası Temsilci Örgütleri İŞ DÜNYASI Büyük Şirketler KOBİ’ler 1

3 Düzenleyici Etki Analizi Nedir?
Karar alıcıları bilgilendirmek için kullanılan yöntem... AB Müktesebatı’na uyum sağlamanın aday ülkeye etkilerini ölçen spesifik bir kar-maliyet analizi... İlk olarak Düzenleyici Etki Analizleri nedir diye bakalım? ..... Bir yöntemdir ve daha açık bir ifadeyle analizidir. 2

4 Düzenleyici Etki Analizi
Neden Önemli? Müzakere Pozisyonlarının hazırlanması AB Müktesebatının uygulanmasının maliyetinin azaltılması Yapılacak düzenlemenin bütçeye etkisi İş çevrelerinin ve toplumun diğer kesimlerinin katılım için hazırlanması Aday ülkeye önemli avantajlar sağlayan etki analizleri neden önemlidir? Müzakere pozisyonu belgelerinde aday ülkenin ulusal mevzuatını müktesebata uyumlu hale getirmede ve uygulamada kullanacağı yöntemler ve uygulama için oluşturacağı kurumsal yapı ortaya konulmaktadır. Müzakere süreci boyunca gerekli yasal düzenlemelerin tamamına yakınına uyum sağlanması gerekmekte ve buda beraberinde belirli bir maliyeti getirmektedir. Etki analizinde ilgili yasal düzenlemeye uyum sağlanması için çeşitli alternatif yollara yer verilmektedir. Böylece aday ülkenin en uygun yöntemi seçerek uyum sürecinin maliyetinin azaltılması sağlanmaktadır. Yapılan etki analizleriyle AB müktesebatına uyum çalışmalarının ülke bütçesine getireceği mali yük tahmini olarak ortaya konulmaktadır. Böylelikle aday ülke daha gerçekçi bir mali bütçe yapabilmekte ve kaynakların en etkili nasıl kullanılacağına dair kararları sağlıklı bir şekilde alabilmektedir. Hazırlanan etki analizlerinde ilgili yasal düzenlemenin başta iş dünyası olmak üzere toplumun değişik kesimlerine etkisi incelenmekte. İş dünyası temsilci kuruluşları yada sektörler tarafından hazırlanan etki analizleri firmaların ve KOBİlerin uyumun etkileri konusunda bilgilendirilmelerini ve sürece daha iyi hazırlanmalarını sağlamaktadır. 3

5 5 + 2 Düzenleyici Etki Analizi Soruları
Metodoloji 5 + 2 Düzenleyici Etki Analizi Soruları Sözkonusu problem nedir? Neler hedeflenmektedir? Hangi politika seçenekleri mevcuttur? Bu politika seçeneklerinin olası etkileri nelerdir? Hangi seçeneğin tercih edileceğini nasıl belirleyeceğiz? + Düzenleyici Etki Analizlerinde nasıl bir yönetm izlenir? Sizin de gördüğünüz gibi 5 temel soru ve 2 tane de yan soru ışığında etki analizi metadolojimizi belirliyoruz. Problem nedir? Neler hedeflemekteyiz? Hedefimize bizi hangi politika seçenekleri götürebilir? Bu politika seçeneklerinin olası etkileri neler olacaktır? Bizim için en karlı seçeneği nasıl belirleyeceğiz? Bunların yanısıra; Organizasyonun nasıl yapılacağı ve bu süreci etkilemesi muhtemel diğer aktörlerin potansiyel etkileri de kullandığımız yöntemi belirleyen başlıklardan biridir. İzleme ve değerlendirme süreci nasıl organize edilecek? Diğer görüşler nasıl etki edecek? 4

6 Düzenleyici Etki Analizi
Sonuçlar: Düzenleyici Reform Kriterleri Gereklilik Orantısallık Yardımcı Olma Şeffaflık Hesap Verebilirlilik Uygulanabilirlilik Kolaylık Etki Analizlerinin herksece kabul edilmiş ve bizim de çok önemli olduğuna inandığımız bir takım kriterleri var. Sizlerin de gördüğü gibi, özellikle gereklilik ve şeffaflık hazırlanacak olan etki analizlerinin en temel kriterleri arasında. Hedefte Tutarlılık Diğer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5

7 Düzenleyici Etki Analizi
Kamu Alımları Müzakerelerine Hazırlıkta Etki Analizi Süreci Etki Analizi Ekibi ile Çekirdek Grubun Oluşturulması İş Dünyası & Akademik Uzmanlar Network’u Sistemli Analizler Müzakereler hazırlık aracı olan etki analizi süreci nasıl işler? Şİmdi ekrandaki tabloda bunu aşama aşama görebileceğiz... Düzenleyici etki analizi uzmanları ile çekirdek grubun oluşturulması, İŞ dünyası birlikleri ile akademik uzmanların yer aldığı ortak bir networkun oluşturulması Her müktesebat başlığı için öncelikli konulara yönelik sistemli analizlerin başlaması Türkiye için en avantajlı durumu ortaya koyan düzenleyici etki analizlerini kullanarak müzakere rehberinin oluşturulması. Türkiye’ye Avantaj Sağlayacak Müzakere Rehberinin Oluşturulması 6

8 Mevzuata Uyum Kapsamında...
Düzenleyici Etki Analizi Mevzuata Uyum Kapsamında... Yeni düzenlemelerle oluşacak ortama Kamu Alımları faaliyetlerinin uygunluğu Uygun değilse uyum için yapılması gerekenler Mevzuata uyum için ihtiyaç duyulan zaman Hazırlığın maliyeti Maliyeti karşılama kapasitesi 7

9 Düzenleyici Etki Analizi
Kamu Alımları’nda Ne Sağlayacak? Hızlı Öğrenme Müzakere Stratejilerinin Geliştirilmesi Müktesebat Maliyetinin Azaltılması Maliyetlerin Azalması Şeffaflık Güven İnşa Etme Risklerin Azaltılması Cevap Verebilirlilik Siyasi Tutarlılık Bütünleşmiş Yaklaşımlar Yatay Düşünmenin Teşvik Edilmesi Farklı Politik Hedeflerin Bütünleştirilmesi Etki Analizi Hazırlamanın bize katkısı ne olacaktır? 1. Kar ve zararı opsiyonlu olarak hesapladığımız için, Katkı sağlayacaktır. 2. Geniş kapsamda tanımlanan çıkarlara cevap verebilir olduğumuz için; daha şeffaf, daha çabuk güven inşaa edebilir ve özel sektör açısından düzenleyici risklerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. 3. Farklı politika hedeflerini yani ekonomik ve sosyal politikaları bütünleştirebildiğimiz için; alanlarında katkı sağlayacaktır. 4. Düzenleme kültürümüzü değiştirmiş olacağımız için; sonuçlar ve hareketler için hesap verebilirlik ve müşteri odaklı ve güvenilir siyasi yönetimlerin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Düzenleme Kültürünün Değişmesi Hesap Verebilirlilik Müşteri Odaklı & Güvenilir Siyasi Yönetim 8

10 Teşekkürler Tuğba Kılıçkaya Danışman

11 Kamu Alımları Düzenleyici Etki Analizi
Klaus Jurgens Danışman

12 1 Kamu Alımlarının Yapısı Modling Belediyesi atık ve çöp
Dava Sayısı C-29/04 AB Komisyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında... Modling Belediyesi atık ve çöp toplama işlerini taşerona vermek ister. Çöp toplama servisini kuracağı özel bir şirket aracılığı ile yürütmeyi planlarlar. Planlar ve hazırlanan taslaklar AB mevzuatı ile örtüşür. 1 11

13 2 Kamu Alımlarının Yapısı
Dava Sayısı C-29/04 AB Komisyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında... Belediye ihale bilgisini yasal olarak yayınlanması zorunlu olan gazete yayınlamayı unutur. İhale teklifi veren biri bu ihmali farkeder. Kurum, Belediyeyi mahkemeye verir. Dava en sonunda Adalet Divanı’na taşınır. Belediye ve beraberinde Avusturya davayı kaybeder ve sonucunda yüklü bir tazminat öder. İhaleyi alan kurum ve ihale süreci kurallara uygun yapılmadığı için iptal edilir. 2 12

14 3 Kamu Alımlarının Yapısı
Dava Sayısı C-29/04 AB Komisyonu ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında... AB Komisyonu Talebi: Avrupa Komisyonu Adalet Divanı’na yapmış olduğu başvuru ile Mahkemenin Modling semtinin çöp toplama sözleşmesinin 92/50/EEC Konsey Direktifinin 11(1) ve 15(2) ve aynı zamanda 8. maddelerinde belirtilen gerekli prosedürlere ve reklam kurallarına uymadığı gerekçesi ile iptal edildiğinin ve Avusturya Cumhuriyeti’nin yükümlülüklerini yerine getirmediğinin deklare edilmesini talep etmiştir. 3 13

15 Kamu Alımlarının Yapısı
Araştırma ve Analiz Faaliyetlerinin Outsource Edilmesi Yaklaşımı Siyasi Otorite Kararlar her zaman siyasi otorite tarafından verilecektir. Danışmanlık Şirketleri İş Dünyası ve Sanayi 14

16 Etki Analizlerine Bir Örnek
Kamu Alımları Etki Analizlerine Bir Örnek Macaristan Adalet Bakanlığı Yeni mevzuatın günlük yaşamı nasıl etkileyeceği? Yapılacak Etki Analizleri için ön etki analizlerinin hızla yapılması Çalışma Arrow’un 10 İlkesi ışığında geliştirilir Düzenleyici Etki Analizlerinin Temeli Yeni yasalar yürürlüğe girmeden karar alma sürecini etkilemek mümkün Sürece etki eden önemli aktörler sosyal aktörler ve ortak kurumlar AB müktesebatının bir kısmı yürürlükte, bir kısmı da hazırlık aşamasındadır. Sadece yürürlükte olan kısım için değil, hazırlık aşamasında olan kısım için de etki analizleri yapılması gereklidir. 15

17 Avrupa Yeniden Yapılandırma Ajansı
Kamu Alımları Sadece etki analizleri başarılı politika uygulamalarını beraberinde getirir... Avrupa Yeniden Yapılandırma Ajansı Selanik’te Kamu Sosyal Yardımları Hakkında 30 Adet Etki Analizi Yaptırdı 16

18 Kamu Alımları Etki Analizinin Eksik Olduğu İki Proje
Makedonya Şubat 2005 Kosova Mart 2004 Taslak Ticaret Yasasına Teknik Destek 1 milyon euro bütçe Ticaret Yasasının Revize edilmesi Proje Zayıf Sebep: Etki Analizi yapılmamış Su Kaynakları ve Atık Yönetimi İçme suyu kalitesinin artırılması ve Katı Atıkların Yönetimi 51.4 milyon Euro bütçe Proje başarılı Kosova’da su kaynakları %25 arttırıldı Fatura ödeme oranlarının düşük olması ve kısa vadede yatırımların öngörülmemiş olması projenin sürdürülebilirliliğini tehlikeye sokuyor. 17

19 Etki Analizleriyle İlgili İngiltere’den Bir Örnek
Kamu Alımları Etki Analizleriyle İlgili İngiltere’den Bir Örnek Londra Kalkınma Ajansı her yıl Kamu Alımları için 300 milyon Sterling harcıyor. Londra Kalkınma Ajansı’nın Düzenleyici Etki Analizleri mevcut şemalara bağlı olarak geliştirilen programlara ve projelere destek verir. Londra Kalkınma Ajansı’nın Düzenleyici Etki Analizleri işlemlerin faydalarını değerlendirir. Londra Kalkınma Ajansı’nın Düzenleyici Etki Analizleri yeni mevzuat için bir çerçeve sağlar. 18

20 Fresh Wharf Estate Business Park
Kamu Alımları Londra’da Kamu Alımları İnsan Thames Gateway Silvertown Docks Londra’nın Tanıtımı Londra Kalkınma Ajansı Altyapı ve Şehir Fresh Wharf Estate Business Park Royal Docks İşletmelerin Yenilenen Yapısı 19

21 Kamu Alımlarının Yapısı
İngiltere’den Başka bir Örnek... İngiltere Metal ve Çelik Endüstrisi AB Genişlemesinin etkileri konusunda endişeliler Eğer genişleme doğru yönetilirse, bunun yeni fırsatlar doğuracağının da farkındalar Etkiler üzerine çalışmalar: Genişleme sonrası 15 Metal ve Çelik endüstrisi + 10 aday ülke Kullanılabilir tek araç etki analizleri Şimdi, endüstri ve düzenleyiciler endüstrinin korkuları ve ihtiyaçları konusunda daha net bir resime sahipler 20

22 Avrupa Birliği Müktesebatının
Kamu Alımları Kamu Hizmetleri, Avrupa Birliği Müktesebatının bir parçasını oluşturan yeni bir direktifden etkilenecek... 21

23 Kamu Hizmetleri Yasal Çerçevesi
Kamu Alımları Kamu Hizmetleri Yasal Çerçevesi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yeni Direktifin Uygulamaları Yeni Direktifle Gelen Elektronik Müzayede Yeni “Zorunlu Paydos” Resmi Gazete Duyuruları Kamu - Özel Ortaklıkları İçin Avrupa Komisyonu Teklifleri 22

24 Kamu – Özel Ortaklıklarının Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi
Kamu Alımları Kamu ve Özel Sektör Ortaklığı’nın önemi gün geçtikçe artıyor... Avrupa Standartlarında Kamu – Özel Ortaklıklarına İlişkin Mevzuat Mevcut Değil Kamu – Özel Ortaklıklarının Türk Sanayicisi Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi 23

25 Kamu Alımları Yasanın Hazırlanması Etki Analizleri
Düzenleyici Çerçeve’de, AB müktesebatına uyum sağlamaya gerek duyulmazsa, Etki Analizleri aşağıdaki kuralları takip eder ... Yasanın Hazırlanması Etki Analizleri Karar ve Yasa Yapımı Müzakere süreci başlangıcında ilgili yasa hazırlıklarının yeterli etki analizi raporları ile ele elınmamış olması ileride ciddi sorunlara neden olabilmektedir. 24

26 Kamu Alımları Birçok direktif bir çok müktesebat başlığını etkilemektedir. Her müktesebat başlığı bir çok sektörü birden etkilemektedir. Kamu Alımları bir çok müktesebat başlığı tarafından etkilenmektedir. Bunların üstesinden gelmek için kamu hazırlıklı olmalıdır. Ayakta kalabilmek için, özel sektör hazırlıklı olmalıdır. Süreci hızlandırmak ve Türk sanayisini yumuşak bir geçiş sürecine hazırlamak Belediyelere ve devlet kurumlarına da sanayi faaliyetlerinin yapıtaşını oluşturan kamu alımları konusunda rehberlik etmek 25

27 Önerimiz Kamu Alımları Kamu Hizmetleri Kamu – Özel Sektör Ortaklığı
Elektronik İhale 26

28

29 Önerimiz Kamu ve Özel Sektörü, Avrupa Birliği Mevzuatı
Kamu Alımları Önerimiz Kamu ve Özel Sektörü, Avrupa Birliği Mevzuatı ile uyumlu hale getirilecek olan Kamu Alımları İhale Mevzuatına hazırlamak 28

30 Sistematik Etki Analizi
Kamu İhaleleri, Türkiye’nin iç ihale sistemini etkileyeceği gibi, başta elektronik ihaleler olmak üzere, Avrupa Birliği ihalelerine hazırlığını da etkileyecek; Kamu İhaleleri yeni bir mevzuat ve daha fazla rekabet demek ama nihai olarak daha fazla iş anlamına gelmektedir. Bu alanda Kamu ve Özel Sektör işbirliği içinde olmalıdır. Kamu İhaleleri Etki Analizleri yasa yapımını etkileyebilir. 29

31 Sonuçlar ve Uygulama Etki Analizleri 3 ay ile 12 ay arasında sürebilir
Türkiye’yi, Brüksel’i ve diğer üye ülkeleri bilen uzmanlar başarılı olabilir. Etki Analizleri değerlendirildikleri zaman uygulanmalıdırlar Kamu kendini bütünleşmiş piyasa koşulları için hazırlamalıdır 30

32 MB CONSULTING Stratejik Ortaklar Kaynaklar
United Kingdom Institute of Business Advisors Growthclusters (UK) and network Kaynaklar TED SIMAP 31

33 Teşekkürler Klaus Jurgens Danışman


"Düzenleyici Etki Analizi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları