Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. BAŞBAKANLIK E-MEVZUAT GRUBU ÇALIŞMALARI 18 Ocak 2010 Dr. Nihat YURT Başbakanlık EKG.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. BAŞBAKANLIK E-MEVZUAT GRUBU ÇALIŞMALARI 18 Ocak 2010 Dr. Nihat YURT Başbakanlık EKG."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. BAŞBAKANLIK E-MEVZUAT GRUBU ÇALIŞMALARI 18 Ocak 2010 Dr. Nihat YURT Başbakanlık EKG

2 2 e-Devlet Bilişim Teknolojileri Mevzuat Sürdürülebilirlik e-Devlet projelerinin uygulanmasına ve yaygın kullanımına engel teşkil eden mevzuat hükümlerinin tespit edilerek, ihtiyaç duyulan mevzuat taslaklarının hazırlanmasıdır. AMAÇ

3 3 1.İlgili e-Devlet projesinin tamamlanma durumu 2.Hizmetten yararlanan kesime olan etkisi 3.Adanmış üst düzey yönetici 4.Daha önce yapılmış ön çalışmanın varlığı 5.Çalışmaya dış destek (kamu, özel sektör, STK) 6.BTS Eylem Planında yer alması 7.AB katılım müzakerelerine etkisi 8.Başbakanlık koordinasyonunun önem arz etmesi KRİTERLER

4 4 PROJELER 1 Online Şirket Kuruluşu 2 e-Sağlık 3 e-İhale 4 Belediyelerde e-Vergi 5 Tüketici Portalı 6 Kültür Portalı 7 e-Konsolosluk 8 Coğrafi Bilgi Sistemi 9 Online Pasaport Başvurusu 10 e-Ticaret 11 Online Dava Açma 12 Araç Tescil 13 Kamu Kurumlarına Elektronik Başvuru

5 5 Değişiklik Yapılması Öngörülen Kanunlar Madde No Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrâsına Dair Kanun 72. İcra ve İflas Kanununun 58, 208, 210,223, 224, 232 ve 241. Pasaport Kanunu5,12,14,17 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun41 Türk Ticaret Kanunu28 Harçlar Kanunu133 Avukatlık Kanunu46 Emlak Vergisi Kanunu8

6 6 Değişiklik Yapılması Öngörülen Kanunlar Madde No Noterlik Kanunu 191 Belediye Gelirleri Kanunu 21, 22 İdari Yargılama Usulü Kanunu 3, 6, 8 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 3, 7 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 2, 30/A Karayolları Trafik Kanunu 5, 20, 22, 25 Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 45 Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 3 Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu 3

7 7 Değişiklik Yapılması Öngörülen Kanunlar Madde No Kadastro Kanunu Ek Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun 3, 22, 23 Kamu İhale Kanunu 53, 58, 59, Ek1 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 26, 27 Elektronik İmza Kanunu 21 Kabahatler Kanunu 17 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4, 18

8 8 Teşekkür ederim. Dr. Nihat YURT Başbakanlık EKG


"1 T.C. BAŞBAKANLIK E-MEVZUAT GRUBU ÇALIŞMALARI 18 Ocak 2010 Dr. Nihat YURT Başbakanlık EKG." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları