Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning 3 Karşılıklı Bağımlılık ve Ticaretten Kazançlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning 3 Karşılıklı Bağımlılık ve Ticaretten Kazançlar."— Sunum transkripti:

1 Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning 3 Karşılıklı Bağımlılık ve Ticaretten Kazançlar

2 Copyright © 2004 South-Western Tipik bir gününüzü düşünün: Sabah sizi Kore’de yapılmış bir saat uyandırıyor. Sabah Antalya portakallarından üretilen portakal suyunu ve Brezilya’da üretilen kahveyi içiyorsunuz. Pakistan pamuğuyla Tayland’da üretilen bir gömleği giyiyorsunuz. İstanbul’da hazırlanan haber programlarını Çin’de üretilen bir televizyondan izliyorsunuz. Okula gelirken farklı ülkelerde üretilen parçalardan oluşan minibüsü kullanıyorsunuz.

3 Copyright © 2004 South-Western... ve daha siz uyanalı iki saat bile olmadı!

4 Copyright © 2004 South-Western Karşılıklı Bağımlılık ve Ticaretten Kazançlar Unutmayın: İktisat, insan ihtiyaçlarını karşılamak için gereken mal ve hizmetlerin toplumlar tarafından nasıl üretildiğini ve dağıtıldığını inceler.

5 Copyright © 2004 South-Western Karşılıklı Bağımlılık ve Ticaretten Kazançlar İsteklerimizi ve ihtiyaçlarımızı küresel ekonomide nasıl gideriyoruz? Tamamen kendine yeterli hale gelebiliriz ve böylece diğerlerinden tamamen bağımsız olabiliriz. Uzmanlaşabilir ve diğerleriyle ticaret yapabiliriz ve bu da karşılıklı bağımlılığa yol açar.

6 Copyright © 2004 South-Western Karşılıklı Bağımlılık ve Ticaretten Kazançlar Bireyler ve ülkeler, kıtlığın ortaya çıkardığı problemleri çözmek için belirli alanlarda üretim ve mübadele yaparlar. Ancak bu iki soruyu ortaya çıkarır: Neden normal olan karşılıklı bağımlılıktır? Üretimi ve ticareti ne belirler?

7 Copyright © 2004 South-Western Karşılıklı Bağımlılık ve Ticaretten Kazançlar Neden normal olan karşılıklı bağımlılıktır? İnsanlar uzmanlaştıklarında ve ticaret yaptıklarında daha iyi bir duruma gelirler. Bu nedenle karşılıklı bağımlılık ortaya çıkar. Üretim ve ticaretin yönünü ne belirler? Üretim ve ticaretin yönü fırsat maliyetlerindeki farklılıklardan kaynaklanır.

8 Copyright © 2004 South-Western MODERN EKONOMİYLE İLGİLİ BİR KISSA (PARABLE) Düşünün... sadece iki mal var: patates ve et sadece iki insan var: patates üreticisi ve sığır çobanı Bunlar ne kadar üretim yaparlar? Neden ticaret yapmaları gerekir?

9 Tablo 1 Çiftçi ve Çobanın Üretim İmkanları Copyright © 2004 South-Western

10 Üretim İmkanları Kendi kendine yeterlilik Diğer üreticinin ne yaptığına bakılmaz. Her bir üretici sadece ürettiğini tüketir. Üretim imkanları eğrisi aynı zamanda tüketim imkanları eğrisidir. Ticaret yokken iktisadî kazançlar ortadan kalkar.

11 Figür 1 Üretim İmkanları Eğrisi Patates (ons) 4 16 8 32 A 0 Et (ons) (a) Çiftçinin üretim imkanları sınırı Eğer ticaret yoksa, çiftçi burada üretim ve tüketim yapmayı seçer. Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning

12 Figür 1 Üretim İmkanları Eğrisi Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Patates (ons)) 12 24 B 0 Et (ons) 48 24 çoban burada üretim ve tüketim yapmayı seçer. (b) Çobanın üretim imkanları sınırı Eğer ticaret yoksa,

13 Copyright © 2004 South-Western Çiftçi patates üretmeli. Sığır çobanı et üretmeli. Uzmanlaşma ve Ticaret Çiftçi ve çoban uzmanlaşır ve ticaret yaparlar. Eğer daha üretken oldukları alanlarda uzmanlaşır ve ondan sonra ticaret yaparlarsa her ikisi de daha iyi bir duruma gelir.

14 Tablo 2 Ticaretten Kazançlar: Özet Copyright © 2004 South-Western

15 Figür 2 Ticaret Tüketim İmkanlarını Genişletir. Copyright©2003 Southwestern/Thomson Learning Patates (ons) 4 16 5 17 8 32 A A* 0 Et (ons) (a) Çiftçinin üretim ve tüketim imkanları Çiftçinin ticaret yokken üretim ve tüketimi Çiftçinin ticaret varken tüketimi Çiftçinin ticaret varken üretimi

16 Figür 2 Ticaret Tüketim İmkanlarını Genişletir. Copyright © 2004 South-Western Patates (ons) 12 24 13 27 B 0 Et (ons) (b) Sığır çobanının üretim ve tüketimi 48 24 12 18 B* Çobanın ticaret varken tüketimi Çobanın ticaret varken üretimi Çobanın ticaret yokken üretimi ve tüketimi

17 Tablo 2 Ticaretten Kazançlar: Özet Copyright © 2004 South-Western

18 Patatesi kim daha ucuza üretebiliyor? Çiftçi mi yoksa çoban mı? KARŞILAŞTIRMALI AVANTAJ İLKESİ Üretim maliyetlerindeki farklılıklar şunları belirler: Kimin neyi üreteceğini. Her bir üründen ne kadar alınıp satılması gerektiğini.

19 Copyright © 2004 South-Western KARŞILAŞTIRMALI AVANTAJ İLKESİ Üretim maliyetlerindeki farklılıklar Üretim maliyetlerindeki farklılıkları ölçmenin iki yolu var: Bir birim üretim (örneğin bir kilo patates) için gerekli olan iş saati. Bir malı elde etmenin fırsat maliyeti.

20 Copyright © 2004 South-Western Mutlak Avantaj (Üstünlük) Bir malın üreticilerini üretkenliklerine göre karşılaştırmak— mutlak avantaj (üstünlük) Bir kişinin, firmanın veya ülkenin bir başkasına göre üretkenliğini tanımlar. Bir birim malı üretmek için diğer üreticilere göre daha az girdi kullanan üretici o malda mutlak avantaja sahiptir.

21 Copyright © 2004 South-Western Çoban hem et hem de patates üretiminde mutlak avantaja sahip. Mutlak Avantaj Çoban 1 ons patates üretmek için sadece 10 dakika çalışmak zorunda. Çiftçinin ise 15 dakikaya ihtiyacı var. Çoban 20 dakikada 1 ons et üretebilirken çiftçi 1 ons et üretmek için 60 dakikaya ihtiyaç duyuyor.

22 Copyright © 2004 South-Western Fırsat Maliyeti ve Karşılaştırmalı Avantaj Karşılaştırmalı üstünlüğü tespit etmek için üreticilerin fırsat maliyetlerine bakmak gerekir. Fırsat maliyeti, bir şeyi elde etmek için vazgeçilen şeydir. Bir malın üretiminde daha az fırsat maliyetine sahip olan üreticinin o malda karşılaştırmalı avantajı (üstünlüğü) vardır.

23 Copyright © 2004 South-Western Karşılaştırmalı Avantaj ve Ticaret Mutlak avantaja kim sahip? Çiftçi mi çoban mı? Karşılaştırmalı avantaja kim sahip? Çiftçi mi çoban mı?

24 Copyright © 2004 South-Western Table 3 The Opportunity Cost of Meat and Potatoes

25 Copyright © 2004 South-Western Karşılaştırmalı Üstünlük ve Ticaret Çiftçi için bir ons patatesin fırsat maliyeti ¼ ons ettir. Çoban için ise bir ons patatesin fırsat maliyeti ½ ons ettir. Çiftçi için bir ons etin fırst maliyeti 4 ons patatestir. Çoban için ise bir ons etin maliyeti sadece 2 ons patatestir.

26 Copyright © 2004 South-Western …öyleyse, çoban et üretiminde çiftçi ise patates üretiminde karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Karşılaştırmalı Avantaj ve Ticaret

27 Copyright © 2004 South-Western Karşılaştırmalı Üstünlük (Avantaj) ve Ticaret Karşılaştırmalı üstünlük (avantaj) ve fırsat maliyetlerindeki farklılıklar, uzmanlaşmış üretimin ve ticaretin temelidir. İki üreticinin fırsat maliyetleri farklı ise ticaret yaparak fayda elde edebilirler.

28 Copyright © 2004 South-Western Karşılaştırmalı Üstünlük (Avantaj) ve Ticaret Ticaretin faydaları Ticaret toplumdaki herkesi daha iyi bir konuma getirebilir. Çünkü insanların karşılaştırmalı avantaja sahip oldukları faaliyetlerde uzmanlaşmalarına imkan sağlar.

29 Copyright © 2004 South-Western Adam Smith ve David Ricardo’nun Mirası Adam Smith 1776 yılında çıkan Ulusların Zenginliğinin Doğası ve Nedenleri Üzerine Bir İnceleme adlı kitabında ticaretin ve karşılıklı bağımlığı detaylı bir şekilde analiz etti. Bu kitap iktisatçılar için hâlâ önemlidir. David Ricardo 1816 yılında çıkan Siyasal Ekonomi ve Vergilendirme başlıklı kitabında bugün bildiğimiz şekliyle karşılaştırmalı üstünlük ilkesini geliştirdi.

30 Copyright © 2004 South-Western KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK - UYGULAMA ? ?? Tiger Woods bahçesindeki çimleri kendisi mi kesmeli?

31 Copyright © 2004 South-Western KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK - UYGULAMA Türkiye diğer ülkelerle ticaret yapmalı mı? Her ülkede farklı ilgi alanları olan çok sayıda yurttaş vardır. Uluslararası ticaret ülkeye genel olarak faydalı olsa da bazı yurttaşları daha kötü bir konuma sokabilir. İthalat —dışarıda üretilen ve yurt içinde satılan mallar. İhracat —yurtiçinde üretilen ve dışarıya satılan mallar.

32 Copyright © 2004 South-Western Özet Her bir birey, hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok farklı kişi tarafından üretilen mal ve hizmetleri tüketir. Karşılıklı bağımlılık ve ticaret iyidir, çünkü herkese daha fazla sayıda ve daha fazla çeşit mal ve hizmet tüketme imkanı verir.

33 Copyright © 2004 South-Western Özet Aynı malı üreten iki kişinin yeteneklerini karşılaştırmanın iki yolu vardır. Bir malı daha az girdi ile üretebilen kişi mutlak avantaja sahiptir. Daha düşük fırsat maliyetine sahip olan kişi karşılaştırmalı avantaja sahiptir.

34 Copyright © 2004 South-Western Özet Ticaretten kazançlar mutlak avantaja değil, karşılaştırmalı avantaja dayanır. Ticaret her iki tarafı daha iyi bir duruma getirir, çünkü insanların karşılaştırmalı avantaja sahip oldukları alanlarda uzmanlaşmalarına olanak sağlar. Karşılaştırmalı avantaj ilkesi insanlar için olduğu kadar ülkeler için de geçerlidir.


"Copyright © 2004 South-Western/Thomson Learning 3 Karşılıklı Bağımlılık ve Ticaretten Kazançlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları