Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Küratif Radyoterapi ve Kemoterapi Alan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Moleküler Prognostik Faktörler 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Küratif Radyoterapi ve Kemoterapi Alan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Moleküler Prognostik Faktörler 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon."— Sunum transkripti:

1 Küratif Radyoterapi ve Kemoterapi Alan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Moleküler Prognostik Faktörler 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD 2. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD 3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD Gözde İşcan 1,Serdar Özkök 1, Deniz Nart 2, Deniz Yalman 1, Asuman Argon 2, Senem Demirci 1, Gürsel Çok 3

2 Giriş KHDAK’de bilinen prognostik faktörler: KPS, kilo kaybı, evre, yaş, histolojik tip, tedaviye yanıt Proliferasyon (Ki-67, siklin D 1) ve apopitoz belirteçleri (apopitotik indeks…) DNA onarımı ve sentezinde görevli olan; Eksizyon Onarımı Çapraz Tamamlama Proteini Grup 1 (ERCC1) Ribonükleoit Redüktaz M1 (RRM1) Angiogenezde görevli olan; Matriks Metalloproteinaz M7 (MMP7) Vasküler Endotelyal Büyüme Faktorü (VEGF)

3 ERCC1 Eksizyon Onarımı Çapraz Tamamlama 1 Proteini DNA Onarım Mekanizmaları Doğrudan DNA onarımı NER (nükleotit eksizyon onarımı) ve BER (baz eksizyon onarımı) Rekombinasyonel onarım ve çift zincir kırığı onarımı Çapraz bağların onarımı Yanlış eşleşim onarımı ERCC1, NER’de görevli olan bir proteindir. NER sırasında hasarlı DNA bölgesi tanınır, çıkarılır ve boşluk ligasyonla kapatılır. ERCC1 platin direnci ile ilişkilendirilmiştir.

4 RRM1 Ribonükleotit Redüktaz M1 Ribonükleotit redüktaz, DNA sentezi ile ilgili anahtar enzimlerden biridir. Ribonükleotit redüktaz, Hasarlı bölgenin çıkarılmasıyla oluşan boşluğu dolduran deoksiribonükleotitlerin sentezi Artan RRM1/p53R2 DNA hasarı onarım kompleksi aktivasyonu boyunca DNA onarım etkinliği RRM1 gemsitabin direnci ile ilişkilendirilmiştir.

5 Nükleotid eksizyon onarım aşamaları ERCC1 - kesme RRM1- sentez

6 VEGF Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Endotelyal hücre büyümesinde rol oynayan anjiogenik bir faktördür. Damar geçirgenliğini arttırır ve endotele özgü mitojenik faktör olarak etki gösterir. Endotel hücresinin proliferasyonuna, migrasyonuna ve differensiasyonuna yol açar. Solid tümörlerin büyümesi anjiogeneze bağımlıdır, bu nedenle VEGF salgılarlar.

7 MMP7 Matriks Metalloproteinaz 7 Patolojik süreçlerde ise MMP salınımı artar ve uygun olmayan onarım mekanizmaları ile doku hasarı ve yeniden yapılanmaya neden olur. MMP-2, MMP-7, MMP-9 ve MMP- 12 ekstraselüler matriksin önemli bir bileşeni olan kollajen tip 4’ü parçalama yeteneğine sahiptir (metastaz…..)

8 RT ve KT etki mekanizması RT’nin hedefi DNA’dır ve DNA’da çift zincir kırığı meydana getirir RT’nin hedefi DNA’dır ve DNA’da çift zincir kırığı meydana getirir DNA tamiri ile ilişkili proteinlerdeki değişiklikler tümör yanıtını ve hastalık prognozunu etkileyebilirler…. DNA tamiri ile ilişkili proteinlerdeki değişiklikler tümör yanıtını ve hastalık prognozunu etkileyebilirler…. Ekspresyon farklılıkları olan hasta gruplarında yanıt ve prognoz öngörülebilir ve bireyselleştirilmiş tedavi uygulanabilir…. Ekspresyon farklılıkları olan hasta gruplarında yanıt ve prognoz öngörülebilir ve bireyselleştirilmiş tedavi uygulanabilir….

9 Gereç ve Yöntem Ocak 2000- Aralık 2008 EÜTF Radyasyon Onkolojisi AD’da KHDAK tanısı ile eş zamanlı KRT veya KT + RT alan 261 olgunun patoloji preparatlarından İHK için uygun olan 76’sı çalışmaya dahil edilmiştir. Radyoterapi primer tümör ve lenfatiklere 2Gy/gün 44Gy ve ardından medulla spinalis korunarak toleransa göre 66-74Gy uygulanmıştır. KT tüm olgulara platinle kombine olarak (dosetaksel, gemsitabin, vinorelbin, paklitaksel) uygulanmıştır. Yanıt değerlendirmesi, WHO kriterleri kullanılarak radyolojik olarak yapılmıştır Çalışma için EÜTF Klinik Araştırmalar Etik komitesinden 09.06.2010 ve 10-5/2 numaralı karar ile onay alınmıştır. Değerlendirme sırasında yaşayan hastaların kendisinden, kaybedilen hastaların yakınlarından onam belgesi alınmıştır.

10 ERCC1, RRM1, MMP7, VEGF için İmmünhistokimyasal (IHK) boyama BenchMark XT tam otomatik İHK boyama cihazında gerçekleştirilmiştir. ERCC1 immunreaktivitesi için nükleer, RRM-1, VEGF ve MMP-7 de sitoplazmik boyanmalar esas alınmıştır. Boyanma yaygınlığı ve şiddetinin derecelendirilmesi: Boyanma olmaması: 0 %1-9 boyanma: 1+ %10-49 boyanma: 2+ %50 den fazla boyanma: 3+

11 ERCC1 Şiddet 1 yaygınlık 1 Şiddet 3 yaygınlık 3 RRM1 Şiddet 1 yaygınlık 1 Şiddet 3 yaygınlık 3 MMP7 VEGF Şiddeti 2 yoğunluk 3

12 Sonuçlar- Olgu özellikleri ÖzellikN (Sayı)% Ortanca yaş58 (40-78) Cinsiyet (kadın/erkek)3 / 733,9 / 96,1 KPS 70 80 90 100 90 (70-100) 3 7 40 26 3,9 9,2 52,6 34,2 Histoloji Skuamoz hücreli karsinom Tip tayini yapılamayan KHDAK Adenokarsinom Büyük Hücreli Karsinom 40 26 9 1 52,6 34,2 11,8 1,3 T Evresi T2 T3 T4 6 7 63 7,9 9,2 82,9 N Evresi N0 N1 N2 N3 16 8 42 10 21,1 10,5 55,3 13,2 Evre EVRE 3A EVRE 3B 11 65 14,5 85,5 Tedavi protokolü İndüksiyon KT+RT Eş zamanlı kemoradyoterapi 28 48 43,4 56,6 Tedavi yanıtı Tam Kısmi Stabil Progresyon 23 27 17 9 30,3 35,5 22,4 11,8 31 olgu (%40,7) uzak metastaz 14 olgu (%18,4) lokal bölgesel progresyon 15 olgu (%19,7) UM+LBP

13 ERCC1 ekspresyonu: 76 olgu (-): 1 olguda (+): 2 olguda (++): 30 olguda (+++): 43 olguda RRM1 ekspresyonu: 76 olgu (-): 18 olguda (+): 35 olguda (++): 21 olguda (+++): 2 olguda VEGF ekspresyonu: 68 olgu (-): 19 olguda (+): 18 olguda (++): 31 olguda MMP7 ekspresyonu: 73 olgu (-): 23 olguda (+): 24 olguda (++): 26 olguda

14 Tedaviye yanıt ile moleküler belirteçlerin ilişkisi Tedaviye yanıtlı (tam-kısmi) Hasta sayısı (%) Tedaviye yanıtsız Hasta sayısı (%) p ERCC1 < %50 ≥ %50 18 (54) 32 (74) 15 (46) 11 (26) 0,05 RRM1 < %50 ≥ %50 16 (61) 34 (68) 10 (39) 16 (32) 0,30 MMP7 < %50 ≥ %50 32 (68) 16 (61) 15 (32) 10 (39) 0,57 VEGF < %50 ≥ %50 24 (65) 19 (61) 13 (35) 12 (39) 0,76

15 ÖzellikPrognostik FaktörOrtanca Sağkalım (ay) 4 yıllık sağkalım (%)Tek değişkenÇok değişken KPS (%)70/80 90/100 9 21 0 11,1 0,810,05 Yaş<60 ≥60 20 21 15,0 15,1 0.940,57 Kg Kaybı % 0-5 >% 5 23 16 16,4 7.4 0,040,57 HistolojiSkuamöz hc Diğer 24 14 19,1 10,2 0,040,02 N EvresiN0-1 N2 N3 28 20 12 34,5 12,2 0 <0,010,07 T EvresiT2-3 T4 16 22 0 18,1 0,370,27 ERCC1<%50 ≥%50 19 21 7,3 21,4 0.320,18 RRM1-/+ ++/+++ 20 23 14,2 0 0.500,14 MMP7- + ++ 14 20 24 0 22,8 27,2 0,050,33 VEGF- + ++ 20 26 20 14,0 20,3 25,4 0,500,07 Eş zamanlı KTYok Var 13 23 3,8 19,6 0.070,02 Tedavi YanıtVar Yok 23 13 23,5 0 <0,01 Genel Sağkalımı etkileyen prognostik faktörler

16 ÖzellikPrognostik FaktörOrtanca Sağkalım (ay)4 yıllık sağkalım (%) Tek değişkenÇok değişken KPS(%)70/80 90/100 7 13 0 4,7 0,650,21 Yaş<60 ≥60 13 10,7 0 0,610,33 Kg Kaybı(%)0-5 ≥5 13 10 0 0,060,23 HistolojiSkuamöz hc. Diğer 15 9 9,8 0 <0,01 N EvresiN0-1 N2 N3 19 10 9 23,2 7.5 0 0,07<0,01 T EvresiT2-3 T4 13 0 7,9 0,730,31 ERCC1<%50 ≥%50 9 15 0 15,1 0,020,93 RRM1-/+ ++/+++ 12 13 7,0 0 0,630,97 MMP7- + ++ 9 15 13 0 13,6 9.4 0,020,55 VEGf- + ++ 13 16 9 0 10,2 12,1 0,510,40 Eş zamanlı KTYok Var 9 14 4,4 9,6 0,160,67 Tedavi YanıtVar Yok 14 8 11,0 0 0,01 Hastalıksız Sağkalımı etkileyen prognostik faktörler

17 ÖzellikPrognostik FaktörOrtanca Sağkalım (ay) 4 yıllık sağkalım (%) Tek değişkenÇok değişken KPS (%)70-80 90-100 26 27 0 24,1 0,240,42 Yaş<60 ≥60 27 26 27,2 46,9 0,680,66 Kg Kaybı (%)0-5 ≥5 27 31,1 0 0,780,55 HistolojiSkuamöz hc Diğer 27 30,6 50,5 0,860,85 N EvresiN0-1 N2 N3 47 27 15 30,2 32,0 0 0,150,22 T EvresiT2-3 T4 26 27 0 33,4 0,290,52 ERCC1<%50 ≥%50 21 27 0 55,7 0,030,42 RRM1-/+ ++/+++ 12 13 29,2 0 0,630,34 MMP7- + ++ 23 30 21 0 57,5 30,3 0,030,50 VEGF- + ++ 27 32 47 42,3 37,8 29,0 0,91 Eş zamanlı KTYok Var 17 47 23,5 38,3 0,030,20 Tedavi YanıtVar Yok 47 23 45,1 0 0,050,11 Lokal Bölgesel Progresyonsuz Sağkalımı Etkileyen Prognostik Faktörler

18 ERCC 1 ekspresyonuna göre Hastalıksız Sağkalım MMP 7 ekspresyonuna göre Hastalıksız Sağkalım ERCC 1 ekspresyonuna göre Lokal bölgesel progresyonsuz sağkalım

19 Tartışma Tanımlanmış prognostik faktörler (iyi KPS, düşük N evresi, kilo kaybının %5’in altında olması, skuamöz hcli histoloji ve iyi tedavi yanıtı) çalışmamızda da sağkalımla ilişkili bulunmuştur. Literatürde moleküler belirteçlerin (ERCC1, RRM1, MMP7 ve VEGF) prognozla olan ilişkisi konusunda net bir görüş birliği yoktur.

20 KHDAK’de ERCC1 ve RRM1’in azalmış ekspresyonunun iyi prognostik faktör olduğunu gösteren çalışmalar ÇalışmaHasta SayısıTedaviSonuç Olaussen ve ark.761Operasyon ± KT ± RTERCC1 (-) olgular adjuvan KT’den daha fazla fayda Li ve ark46Neoadj KT + OperasyonDüşük ERCC1 daha iyi GSK Hwang ve ark.71KRT+operasyonERCC1 (-) daha iyi HSK Lord ve ark56KTYanıt ile ilişkisiz, ERCC1 (-) daha iyi GSK Boukovinas ve ark 102KTRRM1 azaldıkça tedaviye daha iyi yanıt Reynold ve ark107KTERCC1 ve RRM1 düşük olgularda yanıt daha iyi, SK ile ilişkisiz Ceppi ve ark70KTERCC1 ve RRM1 düşük olgularda yanıt daha iyi, GSK daha iyi Azuma ve ark34KRT (Operasyon)ERCC1 (-) KT yanıtı ve HSK daha iyi

21 ÇalışmaHasta SayısıTedaviSonuç Olaussen ve ark.761Operasyon ± KT ± RTKT almayan grupta ERCC1 (+) daha iyi SK Simon ve ark51Operasyon +KTERCC1 >%50 daha iyi medyan SK Kondo ve ark86Operasyon +KTArtmış ERCC1 daha iyi GSK Kang ve ark82Neoadj KT + Operasyon Yanıt ile ilişki yok Artmış ERCC1 daha iyi GSK Simon ve ark85KTYanıt ve SK ilişkisi yok Booton ve ark.66KTYanıt ve SK ilişkisi yok EÜTF76KRTERCC1 yüksekliği daha iyi tedavi yanıtı ve HSK RRM1 yanıt ve sağkalımla ilişkisiz KHDAK’de ERCC1 ve RRM1’in artmış ekspresyonunun iyi prognostik faktör olduğunu gösteren çalışmalar

22 KHDAK’de MMP7’in yanıt ve sağkalımla ilişkisini araştıran çalışmalar ÇalışmaHasta sayısı TedaviSonuç Liu ve ark159KT ±RTMMP7 (+) kötü yanıt ve kötü GSK Dage ve ark147OperasyonMMP7 (+) kötü GSK EÜTF76KRTMMP7 (+) daha iyi HSK ve GSK; yanıt ile ilişkisiz ÇalışmaHasta sayısı TedaviSonuç Bonnesen ve ark.102OperasyonVEGF ile tedavi yanıtı ve sağkalım arasında ilişki yok Donnem ve ark.335OperasyonVEGF yüksekliği negatif prognostik faktör EÜTF76KRTVEGF ile tedavi yanıtı ve sağkalım arasında ilişki yok KHDAK’de VEGF’in yanıt ve sağkalımla ilişkisini araştıran çalışmalar

23 Sonuçlar Çalışmamızda ERCC1 ve MMP7’nin kemoradyoterapi uygulanan lokal ileri KHDAK’de sağkalımı ve tümör yanıtını etkileyen prognostik faktörler olabileceği gösterilmiştir. Each patient’s cancer is like fingerprint and treatment decision should be done regarding this fact (Lauren Pecorino) Bu çalışma Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Araştırma Projelerini Destekleme programı tarafından desteklenmiştir


"Küratif Radyoterapi ve Kemoterapi Alan Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Moleküler Prognostik Faktörler 1. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları