Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU İKİNCİL MEVZUAT European Commission Enterprise and Industry.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU İKİNCİL MEVZUAT European Commission Enterprise and Industry."— Sunum transkripti:

1 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU İKİNCİL MEVZUAT European Commission Enterprise and Industry

2 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 2 ENERJİ KAVRAMI Enerji en basit tanımı ile iş yapabilme gücüdür.. Durağanı harekete çevirmek, harekete yön vermek, hız kazandırmak vb. işleri yapabilmek, gelişmek ve hayatta kalabilmek için enerjiye ihtiyacımız vardır. Enerji ihtiyacı gerek bireysel, gerek işletme bazında ve gerekse ülkeler bazında değerlendirilebilir.

3 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 3 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN ÖNEMİ Ülkemiz halen gelişmekte olan bir ülke olduğu için sanayi ve ticarette enerjiye olan ihtiyacımız dünya ortalamasının üzerinde artmaktadır. Nüfus artış hızımız ise yine dünya ortalamasının üzerindedir. Ülkemizin doğal enerji kaynakları ithal kaynaklara olan bağımlılığımızı engelleyememektedir. 2009 yılında ülkemiz enerji talebini karşılamakta %70’lere varan oranlarda dışa bağımlı hale gelmiştir. European Commission Enterprise and Industry

4 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 4 Enerji ithalatı ülkemizin üzerine çok büyük bir maddi yük getirmektedir. Tüm dünyada enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılan fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif enerji kaynaklarından enerji temini hala yeterince ekonomik değil. Ekolojik denge alarm vermektedir. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNUNUN ÖNEMİ

5 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 5 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Kabul : 18/04/2007 RESMİ GAZETE Yayım: 02/05/2007 - 26510 European Commission Enterprise and Industry

6 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 6 European Commission Enterprise and Industry

7 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 7 European Commission Enterprise and Industry

8 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 8 European Commission Enterprise and Industry

9 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 9 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE Yayım Tarihi : 05.12.2008 - 27075 TEMEL HEDEFİ Binaların, birincil enerji kullanımı ve CO2 emisyonu açısından sınıflandırılmasını, minimum enerji performans gerekliliklerinin belirlenmesini sağlamaktır. European Commission Enterprise and Industry

10 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 10 European Commission Enterprise and Industry

11 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 11 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOORDİNASYON KURULU Görevi : Enerji verimliliği çalışmalarının ülke genelinde tüm ilgili kuruluşlar nezdinde etkin olarak yürütülmesi, sonuçlarının izlenmesi ve koordinasyonu Yapısı :Bakanlığın Genel Müdürlüğün ilgilendirildiği müsteşar yardımcısı başkanlığında, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret, ETKB, Çevre ve Orman, DPT Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, EPDK, TSE, Tübitak, TOBB, TMMOB ve Türkiye Belediyeler Birliğinin birer üst düzey temsilcisinden oluşur European Commission Enterprise and Industry

12 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 12 Sanayideki Uygulamalar 1000 TEP ve üzeri Enerji yöneticisi görevlendirme OSB’lerde 1000 TEP altı için OSB müdürlüklerinin Enerji Yönetim birimi kurması 50000 TEP ve üzeri için Enerji Yöneticisi sorumluluğunda enerji yönetim birimi kurulması Her yıl Mart ayında enerji tüketim bilgilerinin Genel Müdürlüğe sunulması

13 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 13 Binalardaki Uygulamalar Toplam inşaat alanı 20.000 m 2 ve yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binalar, hizmet binaları ve toplam inşaat alanı 10.000 m 2 ve yıllık enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu kesimi, enerji yöneticisi görevlendirme Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Enerji Kimlik Belgesi

14 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 14 Endüstriyel işletmelerde mühendislik, organize sanayi bölgelerinde makina, elektrik veya elektrik- elektronik mühendisliği, binalarda ise makina, elektrik veya elektrik-elektronik mühendisliği veya teknik eğitim fakültelerinin makina veya elektrik bölümlerinde lisans eğitimi görmüş, Enerji Yöneticisi sertifikasına sahip kişiler arasından enerji yöneticisi görevlendirilir. Bina sahipleri veya yönetimleri şirketlerden veya enerji yöneticilerinden hizmet alabilir. Enerji Yöneticisi Kavramı European Commission Enterprise and Industry

15 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 15 Diğer Uygulamalar Aydınlatma sistemlerinde Verimliliğin Artırılması Termik Santralların Atık Isısından Yararlanılması Biyoyakıt ve hidrojen gibi Alternatif Yakıt Kullanımının Özendirilmesi Toplu Taşımacılığın Yaygınlaştırılması Gelişmiş Trafik Sinyalizasyon Sistemleri

16 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 16 Kanun kapsamındaki Endüstriyel işletmeler ve binaların sahipleri veya yönetimlerinin Enerji Yöneticisi bulundurmamaları halinde öncelikle ihtar edilirler, 30 gün içerisinde giderilmez ise 2009 yılı itibariyle 24.000 TL’ye kadar para cezası uygulaması vardır. İDARİ YAPTIRIMLAR European Commission Enterprise and Industry

17 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 17 SANAYİ İÇİN DESTEKLER Geri ödeme süresi en fazla 5 yıl ve uygulama bedeli en fazla 500.000 TL ’ye kadar olan verimlilik artırmaya yönelik proje bedellerinin en fazla %20 si desteklenir. Bu proje desteklerinden endüstriyel işletmeler faydalanabilir. Her yıl Ocak ayında Elektrik işleri etüt İdaresi Genel Müdürlüğüne başvuru yapılabilir. European Commission Enterprise and Industry

18 Türkiye’de EnVER Mevzuatı | 21. 06.2010| 18 SANAYİ İÇİN DESTEKLER Başka bir destek türü ise, Gönüllü Anlaşmalar 3 yıl içerisinde enerji yoğunluğunu ortalama olarak en az %10 oranında azaltmayı taahhüt ederek Genel Müdürlük ile Gönüllü Anlaşma yapan ve taahhüdünü yerine getiren endüstriyel işletmelerin 100.000 TL’yi geçmemek kaydıyla anlaşmanın yapıldığı yıla ait enerji giderinin %20’si karşılanır. European Commission Enterprise and Industry

19 TEŞEKKÜR EDERİZ. EFEKTİF ENDÜSTRİYEL ENERJİ A.Ş. BANU GÜMÜŞ European Commission Enterprise and Industry


"ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU İKİNCİL MEVZUAT European Commission Enterprise and Industry." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları