Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Standart Araç Çubuğu Biçimlendirme Araç Çubuğu Cetvel Görüntü Düğmeleri Kaydırma Çubukları Çizim Araç Çubuğu Durum Çubuğu Menü Çubuğu Başlık Çubuğu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Standart Araç Çubuğu Biçimlendirme Araç Çubuğu Cetvel Görüntü Düğmeleri Kaydırma Çubukları Çizim Araç Çubuğu Durum Çubuğu Menü Çubuğu Başlık Çubuğu."— Sunum transkripti:

1

2 Standart Araç Çubuğu Biçimlendirme Araç Çubuğu Cetvel Görüntü Düğmeleri Kaydırma Çubukları Çizim Araç Çubuğu Durum Çubuğu Menü Çubuğu Başlık Çubuğu

3 Microsoft Word programına ulaşmak için sırasıyla; •Başlat, •Programlar, •Microsoft Word komutları seçilerek program kullanıma açılır.

4 Belge Yazma: Kelime işlemcide bir sayfa oluşturarak istenilen yazının klâvye kullanılarak yazılması işlemidir. Belge Saklama: Yazılan belgelerin bir dosya adı verilerek disk, disket, cd, ve flash bellek gibi bir veri saklama ortamına kayıt edilmesidir. Sayfa Düzeni: Bir sayfadaki satır sayısı, satır uzunluğu, kenar boşlukları, paragraf başlangıcı, resim veya şema yerlerinin ayarlanması gibi işlemlerdir. Kenar Bo ş lu ğ u (Marj): Yazının yazılacağı kâğıdın sağ, sol, üst ve alt taraflarında bırakılan boşluklardır. Genel Terimler

5 Yazı Tipi (Font): Harf veya yazının tipini belirler. Yazı Tipi Boyutu (Punto): Kullanılan yazı tipindeki harflerin büyüklüğünü belirtir. Yazı Tipi Biçimi (Font Biçimi): Yazının italik (eğik yazı), bold (kalın), altı çizili veya bunların birleşimi olan şekillerdir. Yazıcıdan Alma: Yazılan belgenin yazıcıdan alınması işlemidir. Bu işlem için yazdır (print) komutu kullanılır

6 Araç Çubukları Ekranda mönü çubuğunun altında yer almasını istediğiniz araç çubuklarını mönü çubuğundan sırasıyla; g örünüm, araç çubukları komutlarını kullanarak aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz

7 Standart Araç Çubu ğ u Yeni boş belge yaratma, kayıtlı dosyaları açma, kaydetme, kopyalama, yazdırma vb. gibi en çok kullanılan uygulamaların görevlerini yapan düğmeleri (düğmeler) üzerinde bulundurur. Bu araç çubuğunu aktif ya da pasif hale getirmek için sırasıyla görünüm, araç çubukları komutlarını uygulayarak aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz

8 Biçimlendirme Araç Çubu ğ u Metin biçimlendirme komut düğmelerinin (butonların) bulunduğu araç çubuğudur. Bu araç çubuğunu aktif ya da pasif hale getirmek için sırasıyla görünüm, araç çubukları komutlarını uygulayarak aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz

9 Biçimlendirme •Karakter Biçimlendirme –Yazı Stili –Yazı tipi –Yazı boyutu –Kalın, Eğik, Altı Çizili –Yazı tipi rengi

10 Biçimlendirme •Paragraf Biçimlendirme –Hizalama –Satır ba ş ı ve satır sonu ayarları Paragrafın İlk Satır Girintisi (Paragraf Başı) Paragrafın diğer satır girintileri Paragrafın sağ satır girintileri Sola Hizala Ortala Sağa Hizala Yasla

11 Cetveller Yatay cetvel kullanılarak paragraf girintileri, kenar boşlukları, sekme durakları ve sütun genişlikleri ayarlanabilir veya değiştirilebilir. Kelime işlemcilerde dikey ve yatay olmak üzere iki cetvel bulunur **Cetveller ekranda görüntülenmiyorsa, mönü çubuğundan sırasıyla görünüm, cetvel komutları seçilir.

12 Durum Çubu ğ u Belge üzerinde çalışırken, pencerenin altında, başlat mönüsünün üstünde kelime işlemci ile ilgili bilgileri üzerinde bulundurur Durum çubuğu üzerindeki bazı bilgiler şunlardır: Sayfa 17 : Aktif olan sayfanın sayfa numarasını belirtir. Bölüm 3 : Bölüm numarasını belirtir. 17/49 : Belge toplam sayfa sayısı 49, üzerinde çalıştığınız 17. sayfadır. Türkçe : Kelime işlemcide kullanılan dili gösterir.

13 Kelime İş lemciden Çıkı ş  Kelime işlemci penceresinin sağ üst tarafındaki kapat ( ) düğmesi tıklanarak kapatılır.  Dosya mönüsünden çıkış komutu seçilerek kapatılır.  Klavyeden Alt+F4 tuşlarına basarak uygulamalar kapatılabilir. Kelime işlemci terimi, 1970 ve 1980'li yıllarda popüler olan elektronik yazı makinelerine denilmektedir. Bu cihazların ilk biçimlerinde hafıza bulunmadığından bir nevi elektrikli daktilo görünümündedirler

14 Yeni Bir Belge Açma •Mönü çubuğundan dosya, yeni belge komutları seçilir. •Standart araç çubuğundan yeni ( ) düğmesine tıklanır. •Klâvyeden Ctrl+N tuşlarına basılır.

15 Hazırlanmış olan belgeyi kaydetmek için; mönü çubuğundan sırasıyla; dosya, kaydet komutlarını seçiniz. Karşınıza farklı kaydet iletişim penceresi gelecektir Belgeyi İ stenilen Yere Kaydetme KAYDET ve FARKLI KAYDET ARASINDAK İ FARK !!! KAYDET: Çalıştığımız belgedeki değişiklikleri kaydetmek için kullanırız. Belge daha önce kaydedilmemişse kaydet butonuna basak bile Farklı Kaydet Penceresi gelir. FARKLI KAYDET: Çalıştığımız belgenin farklı bir isimle kaydedilmesi için kullanılır, bu komutta belgenin ilk açıldığı hali kalırken bir de değişiklik yapılmış belge yaratırız.

16 Kayıt yeri alanından dosyanın kayıt edileceği yeri (klasörü) seçiniz. BU ALANA DOSYA ADINI YAZINIZ…

17 Daha önce kayıt edip, kapattığınız bir dosyayı açmak için;  Aç düğmesine tıklayınız.  Mönüden dosya, aç’ı seçiniz,  Klavyeden Ctrl+O tuşlarını kullanınız Kayıtlı Belgeyi Açma

18

19 I.Öğrenme Faaliyeti Belge Hazırlama İşlemleri Sonunda Öğrenmiş Olanız Gereken Konuları: 3. Microsoft Word Kelime İşlemci Programı pencere elemanlarını bilmek. 2. Microsoft Word Kelime İşlemci Programı araç çubuklarını kullanabilmek. 1.Microsoft Word Kelime İşlemci Programını açmak. 4. Kelime işlemciden çıkmak. 5. Kelime işlemcide belge kaydetmek. 6. Kelime işlemcide kayıtlı belgeyi açabilmek.

20 Te ş ekkürler…. ALT + 0160


"Standart Araç Çubuğu Biçimlendirme Araç Çubuğu Cetvel Görüntü Düğmeleri Kaydırma Çubukları Çizim Araç Çubuğu Durum Çubuğu Menü Çubuğu Başlık Çubuğu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları