Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Projenin ülkemizdeki; • Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, • Finansal Destekleri için Avrupa Komisyonu’na.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Projenin ülkemizdeki; • Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, • Finansal Destekleri için Avrupa Komisyonu’na."— Sunum transkripti:

1 1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Projenin ülkemizdeki; • Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, • Finansal Destekleri için Avrupa Komisyonu’na • Finansal Organizasyonu için Ulusal Ajans’a teşekkür ederiz. Miraç AKÇAY Süheyda ATALAY Naci CANGÜL İlker ÇARIKÇI Emin Yaşar DEMİRCİ Gonca BAYRAKTAR DURGUN Kerim EDİNSEL Nejat ERK Ramazan GÖZEN Zafer GÜL Reşat KASAP Emin KÖKTAŞ Önder KUTLU Selda ÖNDEROĞLU Lerzan ÖZKALE (Öğrenci Temsilcisi) BOLOGNA SÜRECİ ULUSAL TOPLANTISI -AKADEMİK TANINMA VE AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ- 7 - 8 Kasım 2008, Sakarya

2 2 ÖĞRENİM SÜRELERİNİN VE DİPLOMALARIN TANINMASI Bologna Süreci ve Akademik Tanınma  Yurt dışındaki başka bir eğitim kurumunda alınan eğitimin (sınav ve/veya diğer değerlendirme şekillerini de dahil ederek) kendi kurumunda (birbirine yakın) bir öğrenim süresi ile yer değiştirilmesidir.  Lizbon Sözleşmesi hareketlilik programlarına katılan öğrencilere başka bir ülkede kazandıkları kredilerin ve niteliklerin dönem kaybetmeden kendi ülkelerinde tanınmasına olanak sağlaması açısından önemli bir kilometre taşı oluşturmaktadır.

3 3 ÖĞRENİM SÜRELERİNİN VE DİPLOMALARIN TANINMASI Lizbon Tanıma Sözleşmesi 1997 yılında hazırlanan Avrupa Konseyi ve UNESCO ortak sözleşmesine imza atan ülke sayısı 47’dir. Türkiye’de 1 Mart 2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Sözleşmede yer alan tanıma konularından bazıları:  Yükseköğretime kabulü sağlayan niteliklerin tanınması, (Türkiye bu hususta çekince koymuş ve formal olmayan yani resmi eğitim kurumlarında alınmayan eğitimin başvuruyu engelleyeceğini belirtmiştir)  Bir başka ülkede yüksek öğretimde geçirilen eğitim sürelerinin tanınması,  Yükseköğretim yeterliliklerinin tanınması,  İki veya daha fazla ülkede yürütülen ortak derecelerin tanınması.

4 4 TANIMA ARAÇLARI  AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ECTS (European Credit Transfer System)  Diploma Eki  Europass (Çerçeve Doküman)

5 5 Kredi Aktarım ve Biriktirme Sistemi Başlangıçta öğrencilerin çeşitli yükseköğretim kurumlarından almış oldukları eğitimlerin, Avrupa’daki diğer yüksek öğretim kurumları tarafından da tanınması ile ilgili sorunlara çözüm getirmek üzere kredi aktarım sistemi olarak geliştirilmesine karşın, aynı ülkenin yüksek öğretim kurumları arasında da kredi biriktirme sistemi olarak uygulanmaktadır. AKTS / ECTS

6 6 Bir dersin veya modülün hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yükü (student workload) ne dayanan kredi sistemidir. AKTS / ECTS KREDİSİ NEDİR? Girdi temelli eğitim sistemi Çıktı temelli eğitim sistemi AKTS/ECTS KREDİSİ NEDİR?

7 7  Dersin Türü: teorik ders, seminer, uygulama, pratik, tutorial, laboratuvar, kişisel çalışma, staj, arazi çalışması vs  Öğrenim Aktivitelerinin Türü: derslere katılım, ödev yapma, seminer hazırlama, laboratuvarda çalışma, kitap ve paper okuma, kritik etme vs  Değerlendirme Türü: sözlü veya yazılı sınav, sözlü sunum, yazılı rapor sunumu, test, dosya hazırlanması, staj raporu, arazi çalışması raporu, tez hazırlanması vs

8 8 AKTS/ECTS KREDİLERİNİN BELİRLENMESİ Herhangibir    (dersler veya modüller) Öğrencinin ne kadarlık çalışmasını gerektirir (Student Workload) Kredinin belirlenmesi

9 9 Öğrenme Çıktısı Yetkinlik ve beceriler seti Ders Amaç ve Hedefleri Öğrenme Sürecinde öğrencinin öğrenme çıktılarına dayalı öğreneceklerini ölçülebilir biçimde ifade eden öğretenin geniş ve genel beyanıdır.  Amaç : Genellikle öğretenin bakış açısından dersin genel içeriğini ve yönünü belirtmek üzere yazılır.  Hedef : Öğretme niyetinin özel bir ifadesidir ve öğretenin bir derste veya öğrenme bloğunda işleyeceği alanlardan bir tanesini gösterir. ÖĞRENME ÇIKTILARI DERS AMAÇ VE HEDEFLERİ

10 10 DERS AMAÇ VE HEDEFLERİ Örneğin, bir dersin amacı “ Öğrencilere kapsamlı bir akışkanlar mekaniği bilgisini geniş bir bakış açısı ile kazandırmak ”, Aynı dersin hedeflerinden birisi; “Öğrencilere bir süreç vererek borulama sistemi tasarımı yapma becerisi kazandırmak” olabilir. Dolayısıyla bir dersin amacı öğretme niyetinin genel bir ifadesi iken; hedefi dersteki öğretme etkinliğinin ne başarmayı umduğudur.

11 11 AKTS KREDİSİ NEDİR? Bir akademik yılda 60 ECTS 1500-1800 saat/yıl 5x8=40 saat/hafta 1500/40 – 1800/40 (37,5 – 45 hafta/yıl) 1 ECTS = 25-30 çalışma saati

12 12 SeviyeDerece ProgramıAKTS Kredisi 5Short Cycle (Kısa Kademe)120 ECTS 6First Cycle (Birinci Kademe) (Lisans) 180 veya 240 ECTS 7Second Cycle (İkinci Kademe) (Yüksek Lisans) 90 veya 120 ECTS 8Third Cycle (Üçüncü Kademe)(Doktora) 180 veya 240 ECTS ? KADEMELER VE AKTS/ECTS

13 13 AKTS NOTLANDIRMA SİSTEMİ Dersi alıp başarılı olan öğrencilerin notları sınıflandırılır. (Başarılı olmayan öğrencilere ise F, FX gibi notlar verilir.) 10 %A 25 %B 30 %C 25 %D 10 %E

14 14 AKTS’NİN TEMEL ARAÇLARI  Bilgi Paketi/Ders Kataloğu (Information Package/ Course Catalogue)  Öğrenci Başvuru Formu (Application Form)  Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)  Not Çizelgesi (Transcript of Records)  Tanınma Belgesi (Proof of Recognition)

15 15 DİPLOMA EKİ  Alınan derecenin rahatça anlaşılabilmesi için diplomaya ek olarak verilen bir belgedir  Özgeçmiş değil  Sadece Transcript değil

16 16 EUROPASS Nedir? “Beceri ve yeterliliklerin şeffaflığı için tek bir çerçeve” Ne amaçla? Bireylerin beceri ve yeterliliklerini Avrupa düzeyinde daha iyi anlatabilmelerine yardımcı olmak

17 17 EUROPASS ŞEFFAFLIK BELGELERİ  Europass CV  Europass Diploma Eki  Europass Hareketlilik  Europass Dil Portföyü  Europass Sertifikalar Eki

18 18 HAYAT BOYU ÖĞRENME (LLL, LifeLong Learning) ECTS Aynı Zamanda Kredi Biriktirme Sistemi Olabilir mi?  Eğitim-Öğretim Kurumlarında Öğrenme(Formal)  Esnek Öğrenme (Bireyin resmi öğretim kurumları dışında herhangi bir yolla almış olduğu eğitim)  Sertifikalandırılmış (Prior Learning) Informal  İş tecrübesine dayanan sertifikalandırılmamış (Experiental Learning) Nonformal

19 19 AKTS YAKLAŞIM DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİRİR  AKTS Öğrenci Merkezli Eğitimin temel yapı taşı  AKTS, Öğrenme Çıktıları ve İş Yükü  AKTS ulusal ve sektörel yeterliliklerin tasarımında hayati bir önem taşımaktadır.  AKTS yüksek öğretim kurumlarında standart ve kılavuz hazırlıklarının hayata geçirilmesinde çok önemli bir rol oynamaktadır.  Ve en önemlisi AKTS program tasarımında bir araç olarak düşünülmelidir.

20 20 Yeterlilikler Çerçevesi Kalite Güvencesi Program tasarlama Öğrenme Çıktıları + öğrenci iş yükü Tanınma Öğrenme çıktıları + iş yükü Derecelerin karşılaştırılabilirliği (I, II, III) Öğrenim dönemleri Ortak dereceler APL,APEL Transfer ve Biriktirme için AKTS(ECTS)

21 21 SORUNLAR NEDİR?  AKTS sadece Kredi Transfer Sistemi olarak kullanılmaktadır.  Türk Üniversitelerinin yarıdan daha fazlasında AKTS çalışmaları tamamlanmasına rağmen uygulama yüzeysel olarak yapılmıştır..  Diploma Eki bazı üniversitelerde mezunlara hala otomatik olarak verilmemektedir.

22 22 NE YAPILMALI? Öğrenme Çıktılarına dayanan (Öğrenci Merkezli Eğitim) için;  Eğitim-Öğretim Programlarının gözden geçirilmesi,  Sürekli kalite iyileştirme mekanizmalarının kurulması.

23 23 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"1 T.C. Yükseköğretim Kurulu Projenin ülkemizdeki; • Akademik Organizasyonu için Yükseköğretim Kurulu’na, • Finansal Destekleri için Avrupa Komisyonu’na." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları