Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi."— Sunum transkripti:

1 Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi

2 Yükseköğretimimizde Yeniden Yapılanma Çalışmaları, BEK’lerin Kurulması 20.11.2008 tarihli YÖK Genel Kurul Kararı ile Yükseköğretim kurumlarının, Bologna Süreci esasları doğrultusunda yeniden yapılandırılması ve sürdürülebilir gelişmesini yönlendirmek üzere her yükseköğretim kurumunda bir “Bologna Eşgüdüm Komisyonu- BEK” oluşturulması istendi. BEK’ler, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın yeniden yapılandırılması için yürütülen Bologna Süreci kapsamındaki Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) / Diploma Eki (DE) ve Tanınma, Kalite Güvencesi, Yeterlilikler, Öğrenim Çıktıları, Hareketlilik, Öğrenci Katılımı, Sosyal Boyut konularında yükseköğretim kurumlarında yapılacak olan çalışmaları yürütür. Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)

3 Üniversitemizde Yapılan Çalışmalar  Anket  AKTS, Ders, Öğretim Elemanı  Memnuniyet Anketi  Mezunlar Bilgi Sistemi (web sayfası)web sayfası  Bologna Süreci (web sayfası)web sayfası  Bilgi Paketi - Öğretim Programı (web sayfası)web sayfası  Öğrenci Otomasyon Sistemi

4 Tamamlanması Gereken Çalışmalar  Web Sayfası (TR-ENG)  Program Çıktısı  Ders İçerikleri

5 Web Sayfamız Türkçe- İ ngilizce  Türkçe Web Sayfalarının Güncellenmesi  Öğretim Elemanı Web Sayfalarının Güncellenmesi  Öğretim Üyeleri Portalı  İngilizce Web Sayfalarının Hazırlanması/Güncellenmesi  www.kku.edu.tr www.kku.edu.tr

6 Bologna Süreci/ Program Çıktıları (Öğretenin ne anlattığına değil, öğrenenin ne kazandığına dayanan öğrenme) Öğrenme Çıktıları Ders C Ders D Öğrenme çıktıları Öğrenme Çıktıları Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Alana Özgü Yeterlilikler Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi

7 Bologna Süreci/ Program Çıktıları Program çıktıları öğrencinin mezun olacağı program sonunda hangi niteliklerle/yeterliliklerle donanmış olacağını tanımlar. Diğer bir deyişle, program çıktıları nasıl bir mühendis, nasıl bir öğretmen, nasıl bir hemşire … istediğimizin göstergeleridir. Program çıktılarını belirlemeden, programın diğer öğelerini, dersleri, dersle ilgili öğrenme çıktılarını, öğrenme-öğretme süreçlerini, değerlendirme sürecini belirlememiz de nesnel olmayabilir. Fakülte/Enstitü/MYO (Bölüm) hazırlar

8 Bologna Süreci/ Program Çıktısı Formu Yeterlik Kategorisi Alt KategoriProgram Çıktıları BİLGİ Kuramsal ………………………………………………………………………….. Uygulamalı …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………... BECERİLER Kavramsal/Bilişsel ………………………………………………………………………… Uygulamalı …………………………………………………………………………. KİŞİSEL VE MESLEKİ YETKİNLİK LER Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme …………………………………………………………………………. Öğrenme yetkinliği …………………………………………………………………………. İletişim ve sosyal yetkinlik …………………………………………………………………………. Alana özgü ve mesleki yetkinlik ………………………………………………………………………….

9 Bologna Süreci/ Ders İçerikleri Ders İçerikleri Türkçe ve İngilizceTürkçeİngilizce İnternetteki (Bologna Sayfamız) formata uygun Program Çıktıları ile ilişkilendirilmiş olarak hazırlanmalıdır.

10 Örnek Program Çıktıları – Ders İ çerikleri  Sakarya Üniversitesi (web sayfası)web sayfası  KATÜ (web sayfası)web sayfası  Anadolu Üniversitesi (web sayfası)web sayfası

11 Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi


"Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Birimi Kırıkkale Üniversitesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları