Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dış Kalite Değerlendirme (DKD) MODÜL 13. Aşağıdakilerden hangisi DKD yöntemi değildir? a) yeterlilik testi b) bir dış birimden yerinde değerlendirme c)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dış Kalite Değerlendirme (DKD) MODÜL 13. Aşağıdakilerden hangisi DKD yöntemi değildir? a) yeterlilik testi b) bir dış birimden yerinde değerlendirme c)"— Sunum transkripti:

1 Dış Kalite Değerlendirme (DKD) MODÜL 13

2 Aşağıdakilerden hangisi DKD yöntemi değildir? a) yeterlilik testi b) bir dış birimden yerinde değerlendirme c) kantitatif testlerin kalite kontrolü d) yeniden test ya da yeniden kontrol numunelerinin laboratuvarlar arası değişimi Isınma Sorusu

3 Laboratuvarınız bir Dış Kalite Değerlendirme (DKD) kuruluşundan boyanmamış bir kan yayması almıştır. Yaymadan malaria parazit incelenmesi istenmektedir. Numunenin doğru raporlanacağından emin olmak için, yapmanız gerekenler nelerdir? a)Taze boya ile boyayın, uzmana incelemesi için verin b)Taze boya ile boyayın ve tüm çalışanlara bunun malaria olup olmadığını sorun, sonra yanıtları kıyaslayın c)Boyayın ve en başarılı çalışanınıza inceletin, yakındaki laboratuvarları arayarak sonuçları doğrulayın d)Hasta numulerine kullandığınız rutin yöntemle preparatı inceleyin

4 Isınma Sorusu DKD kalite yönetiminin neden önemli bir bileşenidir? a)hastaların günlük sonuçlarının doğruluğunu garanti eder b)her zaman iş-akışındaki ön-inceleme, inceleme, inceleme sonrası aşamaları yönetir c)özel DKD numuneleri için kalite testleri hakkında müşterilere bilgi sağlar d)laboratuvarda test kalitesi derecesini objektif değerlendirme yoludur.

5 Öğrenim Hedefleri Katılımcılar bu modülün sonunda : Laboratuvarın test sonuçları kalitesinin iyileşmesinde DKD programının önemini tartışabilecekler, Avantajları ve dezavantajları ile birlikte en az üç DKD metodunu tanımlayabilecekler, Uygun olmayan DKD sonuçlarını araştırmak için yöntem belirleyebileceklerdir.

6 6 Senaryo Yeni görevlendirilmiş laboratuvar sorumlusu, geçmiş DKD sonuçlarını incelemeye başladığında Gram boyama çalışmalarının hatalı olduğunu gözlemiştir. “Bu sorunu laboratuvar nasıl araştırmalı?”

7 Kalite Yönetim Sistemi OrganizasyonPersonel Ekipman Satın alma ve Stok Yönetimi Bilgi Yönetimi Doküman ve Kayıtlar Olay Yönetimi Süreç İyileştirilmesi Müşteri Hizmetleri Tesisler ve Güvenlik Süreç Kontrolü Değerlendirme

8 Dış Kalite Değerlendirmesi (DKD) Bir dış kuruluş aracılığı ile laboratuar performansının objektif olarak değerlendirildiği sistem

9 DKD Metotları Yeterlilik Testi Yeniden Kontrol- Yeniden Test Etme Yerinde Değerlendirme

10 DKD’nin Yararları farklı laboratuarlarda yapılan testlerin sonuçlarının ve performasının karşılaştırması sistematik problemlerde erken uyarı test kalitesi için objektif kanıt sağlanması iyileştirilmesi gereken alanların saptanması eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

11 DKD’ nin Yararları Laboratuvara yönelik amaçlar Halk sağlığına yönelik amaçlar

12 Tanınma/Eğitim Tek/Çok Bölgesel/ Ulusal/ Uluslararası Zorunlu/ Gönüllü Ücretsiz/ Ücretli Gizlilik DKD

13 Laboratuar performansının bir ölçütü olduğu için kalite yönetim sisteminin iyileştirilmesinde önemlidir.

14 ISO/IEC Kılavuz 43-1:1997 “ Yeterlilik testi (YT) programları, analitik laboratuvarların performansını ve personelin yetkinliğini değerlendirmede kullanılan ve düzenli olarak organize edilen laboratuarlar arası karşılaştırmalardır.” Yeterlilik Testi Tanımı

15 CLSI GP27-A2 27:8 “Numuneler, bir program dahilinde katılımcı laboratuvarlara analiz ve/veya tanımlama için gönderilir; her bir laboratuvarın sonucu gruptaki diğer laboratuvarların sonuçları ve/veya atanmış bir değerle karşılaştırılır, değerlendirme sonuçları rapor halinde laboratuvarlara gönderilir.” Yeterlilik Testi Tanımı

16 16 YT organizasyonu /sağlayıcı Laboratuvar analiz YT performans raporu sonuçların gönderilmesi YT Süreci YT numunelerin gönderilmesi YT raporunun alınması Düzeltici Faaliyetler değerlendirme

17 Laboratuvar 1 Laboratuvar 2 Laboratuvarlar arası paylaşım yok Final YT raporunun alınışı YT: Laboratuvarın Rolü ISO 15189 Aynı personelle, aynı yolla analiz et iyileştirme YT numunesi Hasta numunesi

18 18 YT sonuçları, laboratuvarda iyileştirmeye yönelik kullanılmadığı sürece tam bir yarar sağlanamaz. YT sonuçları

19 YT’ler laboratuar kalitesinin değerlendirilmesinde tek başına yeterli değildir YT sonuçları, hasta numunesi ile ilgili olmayan değişkenlerden (numune hazırlanması, matriks, kayıt işleri, istatistiksel metotlar vb.) etkilenir YT, laboratuardaki tüm problemlerin- özellikle analiz öncesi ve sonrasına ait problemlerin- tespitine yönelik değildir YT Sınırlamaları

20 Diğer DKD Yöntemleri Yeniden değerlendirme/Yeniden inceleme Referans laboratuvarı Laboratuvar Yeniden kontrol

21 Yeniden inceleme/değerlendirme Genellikle alanda pozitif çıkmış HIV test sonucunun doğrulanması amacıyla uygulanır. Alanda çalışılan örnek referans laboratuvara gönderilir. Referans lab aynı numuneyi farklı yöntemlerle çalışır. Genellikle ARB sonuçlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Rastgele seçilen ARB pozitif/negatif preperatlar referans laboratuvar tarafından yeniden değerlendirilir. Kör çalışılması önerilir. DOĞRULAMA AMACIYLA (YENİDEN İNCELEME) DIŞ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ (YENİDEN DEĞERLENDİRME)

22 ARB için, sonucu bilinen ve rastgele seçilmiş kör preparatların yeniden değerlendirilmesi: karşılaştırmalı sonuçlar Ölçülen performans özellikleri Körlenmemiş (1998) (%) Rastgele körlenmiş (2002) (%) A Eyaleti - duyarlılık99.7 86.7 B Eyaleti - duyarlılık98.9 84.7 A Eyaleti - özgüllük99.8 99.1 B Eyaleti - özgüllük99.9 99.7 Martinez A, et al. Int J Tuberc Lung Dis 2005;9(3):301-5.

23 Yerinde Değerlendirme Genellikle ARB boyama ve HIV hızlı tanı testlerini kullanan laboratuvarların gerçek durumlarının denetlenmesi için yapılır Süreçlerin iyileştirilmesi için laboratuvara bilgi sağlanır Eğitimin planlanması ve uygulanması, izlenmesi, düzeltici faaliyetler ve sorunlu alanlar ile ilgili bilgi toplanır. Laboratuvar Dış grup ya da DKD sağlayıcıları Periyodik ziyaretler

24 Yerinde değerlendirme öncesi ve sonrasında ARB mikroskopi performansının karşılaştırılması Kum kovası olmaması9627 Balgam kaplarına dekontaminasyon yapılmaması6023 Dezenfektan olmaması314 Biyo-tehlike atık kabı (kapaklı) bulunmaması488 Laboratuvar giysileri olmaması4846 Teknisyenlerin ellerini yıkamaması174 Sarf malzemelerin eksikliği7527 Uygun olmayan balgam toplanması6031 Lab. kayıtlarının uygun doldurulmaması294 Preparatların/kapların uygun etiketlenmesi3113 Aziz, M. and G. Bretzel, Int J Tuberc Lung Dis 2002:6(4):340-349. ÖNCE (%) SONRA(%)

25 YT, YK ve YD’nin Karşılaştırılması Yeterlilik Testi (YT) objektif performans ölçümü sağlar geniş uygulama alanı vardır ekonomiktir Yeniden İnceleme / Değerlendirme (Yİ/D) tek kullanımlık -tekrarı mümkün olmayan numuneler için uygundur. pahalıdır ve süreç uzundur. Yerinde Değerlendirme (YD) laboratuvarın gerçek durumunu ortaya çıkarır iyileştirmeler için fırsattır yüksek maliyet ve uzun süre gerektirir

26 26 DKD’e Katılım Bütün laboratuarlara önerilir Hastane Hizmet Kalite Standartları (HKS) ve ISO gerekliliğidir Laboratuar performansının bir ölçütüdür Akreditasyon için gereklidir ISO 15189

27 Hizmet Kalite Standartları

28 28 DKD Yönetim Süreci  numuneler deftere işlenmeli, uygun şekilde hazırlanmalı ve saklanmalı  numunelere rutin analiz süreci uygulanmalı  performans iyileştirilmelerinde kullanılmak üzere DKD uygulamaları kaydedilmeli, izlenmeli ve saklanmalı  yetersizlikler araştırılmalı, performans kabul edilmemeli ve düzeltici faaliyetler yapılmalı  Çıktılar yönetime ve tüm laboratuvar personeline duyurulmalı DKD sonuçları Düzeltici faaliyetler

29 DKD performans problemleri Problemler Numune Yönetimi Analiz Rapor Analiz öncesi Analiz sonrası YT TEDARİKÇİSİ

30 DKD DKD Faaliyetlere Yönlendirmelidir Sorunları tanımla Sorunları tanımla Düzeltici faaliyet Yap

31 Özet  DKD, dış kuruluş tarafından laboratuvar performansının tarafsız olarak kontrol edildiği bir sistemdir  tüm laboratuvarlar DKD’ye katılmalıdır  çeşitli DKD yöntemleri vardır, en çok tercih edilen metot geleneksel metotdur  DKD numuneleri, hasta numuneleri ile aynı şekilde (rutin) işlem görmelidir

32 Anahtar Mesajlar  DKD için kaynak harcandığından katılımcı laboratuar tarafından DKD sonuçları en iyi şekilde değerlendirilmeli,  DKD, cezalandırıcı olmamalı  DKD, öğretici olarak görülmeli  DKD, iyileştirme aracı olarak kullanılmalı  DKD, kalite yönetim sisteminin kritik bir unsurudur

33 Kalite Yönetim Sistemi OrganizasyonPersonel Ekipman Satın alma ve Stok Yönetimi Bilgi Yönetimi Doküman ve Kayıtlar Olay Yönetimi Süreç İyileştirilmesi Müşteri Hizmetleri Tesisler ve Güvenlik Süreç Kontrolü Değerlendirme Soru? Katkı?


"Dış Kalite Değerlendirme (DKD) MODÜL 13. Aşağıdakilerden hangisi DKD yöntemi değildir? a) yeterlilik testi b) bir dış birimden yerinde değerlendirme c)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları