Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Süreç Kontrolü: Numune Yönetimi MODÜL 8. 2 Kalite Yönetim Sistemi OrganizasyonPersonel Ekipman Satın alma ve Envanter Bilgi Yönetimi Belge ve Kayıtlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Süreç Kontrolü: Numune Yönetimi MODÜL 8. 2 Kalite Yönetim Sistemi OrganizasyonPersonel Ekipman Satın alma ve Envanter Bilgi Yönetimi Belge ve Kayıtlar."— Sunum transkripti:

1 1 Süreç Kontrolü: Numune Yönetimi MODÜL 8

2 2 Kalite Yönetim Sistemi OrganizasyonPersonel Ekipman Satın alma ve Envanter Bilgi Yönetimi Belge ve Kayıtlar Olay Yönetimi Değerlendirme Süreç İyileştirme Müşteri Hizmetleri Tesisler Ve Güvenlik Süreç Kontrolü

3 3

4 4 numune yönetimi Laboratuvar yönünden: doğru ve güvenilir sonuç laboratuvarın itibarı hatalı sonuç laboratuvar verimliliği personelin zamanı malzeme ve kimyasallar Hasta yönünden: tedavi kararları hasta bakımı hastanede kalış süresi tedavi masrafları hastanın son durumu numune kalitesi

5 İstem Formu Hastanın Adı : Cinsiyeti Yaşı İstem Yapan Dr. İstem yapılan testler ………. 5 istem formu/ bilgi biyogüvenlik önlemleri depolama/ atık yönetimi değerlendirme/ işleme/ izleme taşınma numune alma/ etiketleme/ saklama Laboratuvar Numune Alma El Kitabı (Politikalar ve uygulamalar) numune yönetimi bileşenler

6 6 laboratuvar numune alma el kitabı Laboratuvarın adı ve adresi Laboratuvar ve ilgili personel iletişim bilgileri Çalışma saatleri Çalışılan testler Numune alma prosedürleri Numune taşıma prosedürleri Test sonuçlanma süreleri Acil istemler için uygulanacak prosedürleri içermelidir Tüm numune alma noktalarında bulunmalı Laboratuvar personelince özümsenmeli Kalite El Kitabında yer verilmelidir

7 7 İyi bir etiketleme sisteminin tanımlanması Tüm numunelerin değerlendirilmesi- Analiz öncesi Numune alma bilgilerinin sağlanması ne-ne zaman- nasıl laboratuvarın sorumlulukları Uygun taşıma ve sarf malzemelerinin temini

8 8 test istem formu hasta kimlik bilgileri istem yapılan testler numune alma tarih ve zamanı numune türü klinik veri istem yapan doktor/yetkili kişinin iletişim bilgileri

9 9 numune alma  hasta kimlik doğrulaması  hasta hazırlama  numune türü  uygun numune kabı  etiketleme  uygun taşıma koşulları  biyogüvenlik önlemleri

10 10 etiketleme numune etiketi aşağıdaki bilgileri içermeli: hasta adı protokol numarası istenen test numune alım tarihi ve zamanı numune alanın parafı mümkünse barkod kullanılmalıdır

11 11 yanlış kan transfüz- yonu yanlış etiketleme kan nöbet değişimin de alınır numuneyi bilmeyen hemşire farklı servisten hemşire sözlü bilgi verilir Lab el kitabına ulaşılamaz izinli daimi personel kan gönderimi gecikir hemşire masası yeniden düzenlenir hemşire masasına götürülen numuneler iki hastadan aynı anda kan alınır majör transfüzyon reaksiyonu numuneler yatak başında etiketlenmez ise karışan numuneler Numune etiketleme hatası örneği

12 12 uygunsuz numune sonuç raporunda gecikme gereksiz tekrar müşteri memnuniyetsizliği maliyet artışı yanlış tanı ve tedavi hastanın zarar görmesi/ ölüm ile sonuçlanabilir

13 13 numune işleme: analiz öncesi basamaklar Kontrol edilmeli istem formunun eksiksiz doldurulduğu numunenin kabul kriterlerine uygun olduğu etiket bilgilerinin doğru olduğu Numune bilgileri kayıt edilmeli Uygun olmayan numuneler için ret kriterleri prosedürü uygulanmalı

14 14 Ret sebebi: kabından sızmış idrar numunesi Etiketlenmiş ve istem formları doldurulmuş numuneler

15 15 numunenin reddedilmesi durumunda yetkililer bilgilendirilmeli yeni numune istenmeli reddedilme nedeni kaydedilmeli/analiz edilmeli son karar verilene kadar reddedilen numuneler saklanmalı olağandışı durumlarda uygun olmayan numuneler analiz edilebilir ancak raporda mutlaka belirtilmeli cm

16 kayıtlarda aşağıdaki bilgiler yer almalıdır alınma tarihi ve saati kabul tarihi ve saati numune türü hasta kimlik bilgileri gerekliyse demografik bilgiler laboratuvar protokol numarası yapılacak testler 16 numune kayıt

17 17 numune izleme-manuel numune kaydı, tarih ve saati de dikkate alınarak teyit edilmeli laboratuvar protokol numarası verilinceye kadar numuneler uygun bir şekilde işaretlenmeli bölünen numunelerin orijinal numuneyi temsil ettiğinden emin olunmalı

18 18 numune izleme-elektronik veri tabanı içeriği:  Protokol numarası  Hasta bilgisi  Numune alma tarih ve saati  Numune türü  Çalışılacak testler  İstemde bulunan doktor/ kuruluş bilgisi  Servis (ayaktan/servis/poliklinik)  Sonuçlar/ gerek duyulan detaylar  Raporlama zamanı ve tarihi

19 19 numunenin saklanması ve imhası Bütün numuneler enfeksiyöz kabul edilmeli GENEL BiYOGÜVENLiK ÖNLEMLERi

20 20 numunenin saklanması  saklama politikası belirlenmeli-yazılı prosedürler (süre/yer/koşullar/yöntem)  saklanan numuneler izlenmeli (çözme/dondurma işlemleri vb.)  uzun süre saklanacak numuneler için planlama yapılmalı ve izleme yöntemi (elektronik vb.) belirlenmeli  numune envanteri belirli aralıklarla gözden geçirilmeli ve atılacaklar belirlenmeli

21 21 Numunelerin imhası  yasal düzenlemelere uygun atık/imha planı oluşturulmalı  dekontaminasyon prosedürleri oluşturulmalı ve uygulanmalı

22 22 numunenin taşınması: diğer laboratuvarlara gönderilmesi numune alma el kitabı ve prosedürleri bulundurulmalı doğru etiketleme/istem formu/iletişim bilgileri sağlanmalı uygun taşıma kabı kullanılmalı numune izleme; testlerin kaydı gönderme tarihi/taşıyan kişi bilgileri test sonuçları/raporlanma süreleri karşılaşılan problemler

23 23 numunenin taşınması numune bütünlüğünün korunması için gerekli ısı numune gereksinimleri özel taşıma kapları süre sınırlamalarına dikkat edilmeli güvenlik ile ilgili yasal düzenlemeler yerine getirilmeli (Nakliye kazaları/saçılmalar, biyotehlike, numune bütünlüğü)

24 24 taşıma kuralları ulusal kurallar ICAO/IATA havayolu kuralları demiryolu, deniz ve karayolu taşıma kuruluşları posta hizmetleri özel kurye hizmetleri ENFEKSİYÖZ MADDE İLE ENFEKSİYÖZ TANI VE KLİNİK ÖRNEĞİ TAŞIMA YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete Tarih ve Sayı:25 Eylül 2010 /27710 Sağlık Bakanlığı (Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkez Başkanlığı) tarafından yayınlanmıştır.

25 25 yasal taşıma kuralları Zorunlu kurallar ihlali Kaza ve dökülmelerin önlenmesi – biyolojik tehlikelerin azaltılması güvenlik: kurye, laboratuvar personeli, yolcu, araçlar

26 26 enfeksiyöz materyalin sınıflaması 2009-2010 yılları Birleşmiş Milletler (UN) sınıflaması Kategori A: insan/hayvan veya her ikisi için yaşamı tehdit eden /ölümcül hastalık yapabilen veya kalıcı sakatlığa yol açabilen enfeksiyöz materyal Paketleme: üçlü paketleme yapılmalı ve tehlikeli materyal formu doldurulmalı insan - UN2814 hayvan - UN2900

27 27 enfeksiyöz materyalin sınıflaması Kategori B: A kategorisinde yer almayan diğer enfeksiyöz materyal üçlü paket farklı dokümantasyon (UN 3373)

28 28 A ve B dışındaki materyal enfeksiyöz olmayan materyal patojen olmayan mikroorganizmalar inaktive patojenler çevresel numuneler kan ve kan ürünleri transplantasyon ürünleri dekontamine tıbbi atıklar 15 th ed (rev) of UN Model Regulations for the Transport of Infectious Substances 2007

29 29 üçlü paketleme (UN 2007) birinci sızdırmaz ikinci sızdırmaz 95 kPa basınç testi sert dış kap minimum 100 mm emici materiyal 9 m den düşme testi 7 kg penetrasyon testi UN işaret ve etiketi dokümantasyon eğitim birinci sızdırmaz ikinci sızdırmaz 95 kPa basınç testi sert dış kap minimum 100 mm emici materiyal 1.2 m den düşme testi 3373 etiketi Kategori A Kategori B UN 3373 6 İnsan veya hayvan örneği olmayan birinci sızdırmaz ikinci sızdırmaz yeterli dış kap minimum 100 mm emici materyal

30 30 A kategorisi

31 31 numune taşıma yönetimi  kurallar uygulamaya konulmalı  personele taşıma prosedürleri ile ilgili eğitim verilmeli  numunenin korunduğundan emin olunmalı (ısı, taşıma süresi, paketleme vb.)

32 32

33 33

34 34

35 35 Özet  tüm kullanıcılar için numune alma bilgilerini de içeren laboratuvar el kitabı oluşturulmalı  numunenin laboratuvardaki sürecini izlemek için bir sistem olmalı  numune saklaması ve atık/imhası ile ilgili yöntemler belirlenmeli  sonuçlar raporlanıncaya kadar numune bütünlüğü korunmalı  numune kurallara uygun olarak taşınmalı  numune yönetimi için gerektiğinde bir sorumlu atanmalı her zaman evrensel biyogüvenlik önlemleri uygulanmalı

36 36 Anahtar Mesaj Laboratuvarlar, doğru ve güvenilir sonuç vermek için uygun kalitede numune almalı ve numune yönetim süreci eksiksiz uygulanmalıdır Numune yönetimi hasta sağlığı ve tedavi süreci ile doğrudan ilişkilidir

37 37 Kalite Yönetim Sistemi OrganizasyonPersonel Ekipman Satın alma ve Envanter Bilgi Yönetimi Belge ve Kayıtlar Olay Yönetimi Değerlendirme Süreç İyileştirme Müşteri Hizmetleri Tesisler Ve Güvenlik Süreç Kontrolü Soru? Katkı?


"1 Süreç Kontrolü: Numune Yönetimi MODÜL 8. 2 Kalite Yönetim Sistemi OrganizasyonPersonel Ekipman Satın alma ve Envanter Bilgi Yönetimi Belge ve Kayıtlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları