Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Değerlendirme: Denetimler MODÜL 14. Öğrenim Hedefleri Katılımcılar modül sonunda Değerlendirme ve denetim kavramlarını tanımlayabilecek, İç ve dış denetim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Değerlendirme: Denetimler MODÜL 14. Öğrenim Hedefleri Katılımcılar modül sonunda Değerlendirme ve denetim kavramlarını tanımlayabilecek, İç ve dış denetim."— Sunum transkripti:

1 Değerlendirme: Denetimler MODÜL 14

2 Öğrenim Hedefleri Katılımcılar modül sonunda Değerlendirme ve denetim kavramlarını tanımlayabilecek, İç ve dış denetim arasındaki farklılık ve benzerlikleri tanımlayabilecek, İç ve dış denetimin aşamalarını sıralayabilecek, Laboratuvar denetimlerinden elde edilen sonuçların nasıl kullanıldığını tartışabilecek, Akreditasyon sürecinde standartların önemini belirtebilecek, Laboratuvarlarla ilgili akreditasyon standartlarını sayabileceklerdir.

3 Senaryo Laboratuvarın kalite yöneticisi sizsiniz. İç denetim organize etmek istiyorsunuz. Hangi adımları izleyeceksiniz?

4 Kalite Yönetim Sistemi OrganizasyonPersonel Ekipman Satın alma ve Stok Yönetimi Bilgi Yönetimi Doküman ve Kayıtlar Olay Yönetimi Süreç İyileştirilmesi Müşteri Hizmetleri Tesisler ve Güvenlik Süreç Kontrolü Değerlendirme

5 Değerlendirme ve Denetim DEĞERLENDİRME Kalite Yönetim Sisteminin bazı unsurlarının veya tamamının sistematik olarak incelenmesi DENETİM Sistematik, bağımsız ve belgelenmiş bir süreç kapsamında kanıt elde etmek LABORATUVAR İÇİ DIŞ KURULUŞLAR İÇ DENETİM DIŞ DENETİM

6 İç denetim ne işe yarar? Laboratuvarın kendini değerlendirme sürecidir. ISO standartları gereğidir. Düzenli aralıklarla ve gerek duyulduğunda yapılır. Yararları-Avantajları Esnek ve düşük maliyetli Kalite sistemine yönelik farkındalık, Uygunsuzlukların belirlenmesi (DF için yol gösterir) Düşük maliyetli Esnek

7 İç denetim: aşamalar PLANLA UYGUNSUZLUKLARI BELİRLE DÜZELT (DF) UYGULA

8 PLANLA Sorumlulukların tanımlanması Denetim programının oluşturulması Belgelerin hazırlanması Denetçilerin belirlenmesi

9 Yöneticinin sorumlulukları LABORATUVAR YÖNETİCİSİ İç denetim için sorumlu atar (Kalite Yöneticisi) İç denetim politikasını belirler Düzeltici Faaliyetleri destekler İç denetim çıktıları

10 Kalite Yöneticisinin sorumlulukları İç denetim sistemi oluşturma ve sürdürme Denetim sürecini koordine eder düzeltici faaliyetleri yönetir Denetim programıı oluşturur İç denetim çıktıları Personeli bilgilendirir Denetçileri seçer ve eğitir Yönetime rapor sunar Belgeleri hazırlar

11 Program Oluşturma Düzenli aralıklarla denetim yapılmalı dır yılda bir gerek varsa daha sık yapılabilir. Kalite sistemi gerekliliklerinin tümü denetlenmelidir İş akışının tüm aşamaları kapsanmalıdır Müşteri şikayetleri, kalite kontrol gibi sorunlu alanlara önem verilmelidir Gerektiğinde takip denetimleri planlanmalıdır

12 Belgelerin hazırlanması Denetimde kullanılacak deneti listeleri (check-list) ve formların hazırlanması Uygulanan standartlar dikkate alınmalı Kalite sisteminin tüm süreçlerini içermeli Laboratuara özgü olmalı

13 Denetçilerin belirlenmesi Kalite yöneticisi denetçileri belirler ve eğitir. Denetçiler kendi çalıştıkları laboratuvarı denetlemez. Denetçilerin bazı özellikleri olmalıdır

14 UYGULA Açılış toplantısında denetimin hedefleri ve yöntemi konusunda bilgi verilir. Kapanış toplantısında bulgular paylaşılır. Lab sorumluları ve çalışanlar bulgulara ilişkin farklı düşünceleri varsa dile getirir. AÇILIŞ TOPLANTISI DENETİM BULGULARIN ANALİZİ KAPANIŞ TOPLANTISI (Bulguların paylaşılması)

15 UYGUNSUZLUKLARIN BELİRLENMESİ Uygunsuzluk belirlenmiş bir süreç, yapı veya hizmetin gerekliliklerinin yerine getirilmesinde başarısızlık DÜZELTİCİ FAALİYETLERİN PLANLANMASI SORUMLULARI BELİRLE KÖK NEDENİ BUL DÜZELT KAYDET Denetçilerin sözel önerileri ve denetim raporu

16 İç denetim: özet PLANLA UYGUNSUZLUKLARI BELİRLE DÜZELT (DF) UYGULA SORUMLULUKLARI TANIMLA PROGRAMI OLUŞTUR BELGELERİ HAZIRLA DENETÇİLERİ BELİRLE AÇILIŞ TOPLANTISI DENETİM KAPANIŞ TOPLANTISI SORUMLULARI BELİRLE KÖK NEDENİ BUL VE….

17 Değerlendirme ve Denetim DEĞERLENDİRME Kalite Yönetim Sisteminin bazı unsurlarının veya tamamının sistematik olarak incelenmesi DENETİM Sistematik, bağımsız ve belgelenmiş bir süreç kapsamında kanıt elde etmek LABORATUVAR İÇİ İÇ DENETİM DIŞ KURULUŞLAR DIŞ DENETİM

18 Dış değerlendirme neden gereklidir? Laboratuvarın doğru ve güvenilir sonuç verdiğinin tarafsız yetkili bir kuruluşça onanması Laboratuvarın, kalite standartlarına ve kurallara uyduğunun gösterilmesi. Kalite Ödülü 2012

19 Akreditasyon kuruluşu Halk sağlığı programı Kaynak programı Laboratuvar Sağlık otoritesi Dış değerlendirme: hangi kurumlar?

20 Laboratuvar Bugün açılıyor! Ruhsatlandırma Laboratuvar Belgelendirme (sertifikasyon) ISO 9001 Kalite Manueli SİP’lir Dış değerlendirmeler ruhsattan akreditasyona Reference Laboratory ISO 15189 DSÖ POLIO ISO 9001 Kalite Manueli SİP’ler Akreditasyon Referans Laboratuvar TIBBİ LABORATUVARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI TURKAK

21 Akreditasyon Tanım (ISO 15189) Yetkili kurum tarafından başka bir kurum ya da kişinin spesifik görevleri yerine getirebildiğinin resmi olarak tanınması prosedürü Neden gerekli? Yasal zorunluluk Tıbbi hataların azaltılması Sağlık harcamalarının azaltılması Hasta, klinisyen, paydaş, çalışanların beklentilerinin karşılanması Uluslararası tanınma Prestij

22 Akreditasyon Sürecinin Unsurları DENETÇİ KURUM ULUSAL / ULUSLARARASI STANDARTLAR LABORATUVAR DENETÇİ

23 Ulusal (Yerel) Standartlar. Avantajları güçlü ve zayıf yanları gözetilerek yerel kullanım için uygun hale getirilmiştir. ihtiyaca göre geliştirilebilir uluslararası tanınabilir Dezavantajları dar kapsamlı ya da taraflı olabilirler diğer kuruluşlar tarafından tanınmayabilirler Bir çok kurum ve kuruluş uluslararası tanınan standartlar yerine kendi akreditasyon gerekliliklerini oluşturabilir ve kullanabilir.

24 Ulusal Standartlar ve Teknik Rehberler Ülkeye özel standartlar Uluslararası standartlara dayanır Ulusal kullanım amaçlıdır Ülkenin kültürü ve genel koşullarına adapte edilir Rehberler ISO standartlarının uygulanmasını kolaylaştırmak ve teknik rehberlik amacıyla uluslararası/ulusal kuruluşlarca geliştirilmiştir Özel bir test için hazırlanabilir.

25 Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları Uluslararası standartların en geniş çaptaki geliştirici ve yayımlayıcı kuruluşudur, ISO Standartları, tıbbi laboratuvarlar da dahil birçok sektör tarafından uygulanabilir. ISO 9000 / 17025 / 15189 Spesifik tanı laboratuvarları için çeşitli standartlar geliştirmiştir: polio, tüberküloz, kızamık ve influenza laboratuvarları vb. için DSÖ akreditasyon kriterleri mevcuttur.

26 Sık kullanılan standartlar: örnekler Sertifikasyon standartları ISO 9001:2008 ISO 14000 OHSAS 18000 Akreditasyon standartları ISO 17025 ISO 15189 DSÖ polio standartları Düzenlemeler Amerika CLIA Düzenlemeleri Fransa GBEA BM Tehlikeli Malların Taşınması Düzenlemeleri

27 ISO 17025’in kapsamı Laboratuvar faaliyetleri için yasal ve güvenlik gerekliliklerine uyumu kapsamaz Yeterlilik için genel gereksinimler test/ kalibrasyon laboratuvarları Kalite İdari Teknik sistemler testler kalibrasyonlar numune alma Yetkinliği tanımak veya doğrulamak için

28 28 ISO 15189’un Kapsamı ISO 17025:1999 ve 9001:2000 temelli Yetkinliği tanımak veya doğrulamak için Laboratuvar kalite yönetimi Teknik süreçler Tıbbi Laboratuvarlar Kalite ve yetkinlik için özel gereklilikler Kalite İdari Teknik sistemler

29 Akreditasyon Süreci Hafife alınmamalı ve üzerinde önceden iyi düşünülmeli Gereklilikler bilgikaynaklar kararlılık planlama

30 Akreditasyon başarıyı garanti etmez, yalnızca kalite yolculuğunda bir adımdır. SÜREKLİ İYİLEşTİRME KALİTE YÖNETİMİ MÜşTERİ MEMNUNİYETİ AKREDİTASYON HATANIN AZALTILMASI

31 2007 İLK Akredite olmak bir başarıdır

32 2008 SÜRDÜRÜLDÜ 2009 SÜRDÜRÜLDÜ 2010 SÜRDÜRÜLDÜ 2007 İLK Akreditasyonu sürdürmek daha büyük BAŞARIDIR

33 Özet Dış değerlendirmeler – Ruhsatlandırma, sertifikasyon ya da akreditasyon için yapılır. Akreditasyonun unsurları denetçi kuruluş, laboratuvar, denetçiler ve standartlardır. Standartlar yerel ya da uluslararası olabilir. ISO ve DSÖ uluslararası standartlar oluşturan kuruluşlardır. ISO 17025 test/kalibrasyon, ISO 15189 ise tıbbi laboratuvarların yeterliliklerine yöneliktir.

34 Anahtar mesajlar Bütün laboratuvarlar iç denetim programı oluşturmalıdır. Düzenli bir şekilde yapılan iç denetimler, sürekli iyileşme için bilgi sağlar. Denetimler sonucu saptanan sorunların kök-nedenleri bulunur ve düzeltilir. Sorunlar, iyileştirmeler için fırsatlara dönüşür. Akreditasyon, kalite yönetim sisteminde sürekli iyileşmeyi sağlamak için önemli bir adımdır. Akredite olmak önemli bir başarıdır ama akreditasyonun sürdürülmesi daha da önemli bir başarıdır.

35 Kalite Yönetim Sistemi OrganizasyonPersonel Ekipman Satın alma ve Stok Yönetimi Bilgi Yönetimi Doküman ve Kayıtlar Olay Yönetimi Süreç İyileştirilmesi Müşteri Hizmetleri Tesisler ve Güvenlik Süreç Kontrolü Değerlendirme Katkı? Soru?


"Değerlendirme: Denetimler MODÜL 14. Öğrenim Hedefleri Katılımcılar modül sonunda Değerlendirme ve denetim kavramlarını tanımlayabilecek, İç ve dış denetim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları