Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İç Denetim Başkanlığı TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI Ahmet SANDAL, İç Denetçi (KİDES) Mehmet KURU, İç Denetçi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İç Denetim Başkanlığı TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI Ahmet SANDAL, İç Denetçi (KİDES) Mehmet KURU, İç Denetçi."— Sunum transkripti:

1 T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İç Denetim Başkanlığı TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI Ahmet SANDAL, İç Denetçi (KİDES) Mehmet KURU, İç Denetçi (KİDES) Eylül 2008

2 TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI Mehmet KURU, (KİDES) Çevre ve Orman Bakanlığı Çok Amaçlı Toplantı Salonu Söğütözü, Ankara 10 Eylül 2008 Mehmet KURU Eğitim -MB, (Kamu İç Denetim Sertifikası-KİDES), 2008 -MPM, (Zaman Yönetimi), 2006 -Milli Güvenlik Akademisi (Akademik Sertifika), 2005-2006 -TÖMER (Yabancı Dil Eğitim Sertifikası), 2004 -TODAİE (Çağdaş Yönetim Tek.Eğitim Bel.), 2000 -GÜ, İşletme Yönetimi,1987 İş Tecrübesi -Çevre ve Orman Bakanlığı, İç Denetçi, 2007-… -DMİGM, Teftiş Kurulu Başkanı, 2006-2007 -ÇOB, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, 2004-2005 -Çevre ve Orman Bakanlığı, Başmüfettiş, 2004-2005 -Çevre Bakanlığı, Müfettiş, 1995-2004 -Çaykur, Müfettiş, 1989-2005 Uzmanlık Alanları -İç Denetim -Yolsuzluk ve Usulsüzlük İncelemeleri İç Denetim Başkanlığı

3 TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI Ahmet SANDAL, (KİDES) İç Denetçi Mehmet KURU, (KİDES) İç Denetçi TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI I- Sistem Denetiminin Tanıtılması II-Sistem Denetiminin Uygulanması İç Denetim Başkanlığı

4 I- Sistem Denetiminin Tanıtılması Sistem denetimi; denetlenen sürecin ya da birimin (sistem) amaçlarına ulaşımını sağlamada iç kontrol sistemlerinin yeterlik ve etkinliğinin değerlendirilmesidir. Diğer bir ifadeyle; denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin, organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI İç Denetim Başkanlığı

5 TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI I- Sistem Denetiminin Tanıtılması Yapısal değerlendirmeler ve analizler içerir Yapısal değerlendirmeler ve analizler içerir İç kontrol sistemlerini; İç kontrol sistemlerini; Organizasyonel bütünlükte ve Organizasyonel bütünlükte ve Risklerle ilişkisi ve önemine göre değerlendirir Risklerle ilişkisi ve önemine göre değerlendirir İç Denetim Başkanlığı

6 I- Sistem Denetiminin Tanıtılması Sistemdeki iç kontrollerin çalışması analiz edilir Sistemdeki iç kontrollerin çalışması analiz edilir İç kontrollerin, ne derecede yeterli ve etkin olduğu değerlendirilir İç kontrollerin, ne derecede yeterli ve etkin olduğu değerlendirilir Yeni kontroller ya da var olan kontrollerdeki geliştirilebilecek noktalar önerilebilir. Yeni kontroller ya da var olan kontrollerdeki geliştirilebilecek noktalar önerilebilir. I- Sistem Denetiminin Tanıtılması Denetimin konusunu sistem oluşturmaktadır. Sistem herhangi bir süreç, birim ya da bölüm olabilir. Sistem denetimi, sürecin, birimin ya da bölümün denetlenmesidir. TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI İç Denetim Başkanlığı

7 I- Sistem Denetiminin Tanıtılması Sistemdeki temel unsurlar: Sistemdeki temel unsurlar:-Amaç-Girdiler -Operasyon(üretim/işlem süreci) -Kontroller-Çıktılar I- Sistem Denetiminin Tanıtılması Sistem denetiminde, sisteme ait tüm unsurlar, -Yönetim sistemi, -Organizasyon, -Bilgi, -Kontroller, olarak değerlendirilir. TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI İç Denetim Başkanlığı

8 İÇ DENETİM SÜRECİ I.PLANLAMA A.Denetim evreninin tanımlanması B.Denetim alanlarının belirlenmesi C.Risk kriterlerinin belirlenmesi ve risklerin derecelendirmesi D.Denetim alanlarının öncelik sırasına konulması E.Denetim kaynaklarının tahsisi F.Planın hazırlanması/onaylanması G.Programın “ “ H.Denetçilere/denetlenecek birimlere bildirilmesi İÇ DENETİM SÜRECİ II.DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ A.Ön Çalışma ve bireysel çalışma planı B.Saha Çalışması III.RAPORLAMA A.Taslak denetim raporunun hazırlanması ve gönderilmesi B.Nihai denetim raporunun hazırlanması ve sunumu IV.DENETİM SONUÇLARININ İZLENMESİ A.Denetim sonuçlarının izlenmesi B.Denetimin değerlendirilmesi C.Denetçinin değerlendirilmesi TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI

9 II- Sistem Denetiminin Uygulanması A- Ön çalışma ve bireysel çalışma planı 1- Çalışma kağıtları ve formlar 2- Denetim amaçlarının belirlenmesi 3- Bilgi toplama/ön araştırma 4- Açılış toplantısı 5- Potansiyel sorunlu alanların belirlenmesi (risk değerlendirmesi) 6- Bireysel çalışma planının hazırlanması II- Sistem Denetiminin Uygulanması B- Saha çalışması 1- Denetim testlerinin uygulanması 2- Bulguların/önerilerin geliştirilmesi 3- Bulguların denetlenen birimle paylaşılması 4- Kapanış toplantısı TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI İç Denetim Başkanlığı

10 II- Sistem Denetiminin Uygulanması Denetimin amacı: Denetimin amacı: -Bakanlığımız merkez HB’de yürütülen Taşınır işlemlerinin ve buna dair İç Kontrol Sisteminin analizi, eksikliklerinin tespiti, kalite/uygunluğunun araştırılması, kaynakların/uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmek suretiyle değerlendirilmesi II- Sistem Denetiminin Uygulanması Denetimin hedefleri: -Taşınır işlemlerinin kaydedildiği sistemlerdeki kontrollerin değerlendirilmesi, -Taşınırlarla ilgili yapılan kayıtların mevzuata uygun yapılıp- yapılmadığına ilişkin kontrollerin değerlendirilmesi, -Taşınırların güvenliğine yönelik korumalara ilişkin değerlendirme, -Taşınırların biçimlerinin değerlendirilmesi -İç Kontrol ortamının değerlendirilmesi TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI İç Denetim Başkanlığı

11 II- Sistem Denetiminin Uygulanması Denetimin süresi : Denetimin süresi :08.09.2008-16.10.2008 II- Sistem Denetiminin Uygulanması Denetimin kapsamı : -(Denetim kaynağının kısıtlı olması nedeniyle Teftiş Kurulu, 254-Taşıtlar ve Kütüphaneye ait taşıtlar hariç) Bakanlık merkez tüm harcama birimleri TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI İç Denetim Başkanlığı

12 II- Sistem Denetiminin Uygulanması C- Raporlama 1- Taslak denetim raporunun hazırlanması ve gönderilmesi 2- Nihai denetim raporunun hazırlanması ve sunumu II- Sistem Denetiminin Uygulanması D- Denetim sonuçlarının izlenmesi 1- Denetim sonuçlarının izlenmesi 2- Denetimin değerlendirilmesi 3- Denetçinin değerlendirilmesi TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI İç Denetim Başkanlığı

13 TEŞEKKÜRLER SORU VE YORUMLAR İletişim: asandal@cevreorman.gov.tr 0.312.207 59 42 mkuru@cevreorman.gov.tr 0.312.207 53 83 (iş) TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI İç Denetim Başkanlığı


"T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İç Denetim Başkanlığı TAŞINIR İŞLEMLERİNDE SİSTEM DENETİMİ UYGULAMASI Ahmet SANDAL, İç Denetçi (KİDES) Mehmet KURU, İç Denetçi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları